Kiivaat taistelut jatkuvat Ilomantsin suunnalla. - Ihmiset | HS.fi

Kiivaat taistelut jatkuvat Ilomantsin suunnalla.

10.8.1994 3:00

50 vuotta sitten

Torstai 10. 8. 1944 Virallisesti tiedoitetaan 9. 8. 1944: M aarintamat: K arjalan kannaksella tykistömme on Vuosalmella hyvin tuloksin tulittanut vihollisen patteriasemia. L aatokan koillispuolella vihollinen hyökkäsi Uomaan suunnalla ensin komppanian ja sitten pataljoonan voimin joukkojemme toissapäivänä valtaamaa tukikohtaa vastaan. Hyökkäykset torjuttiin. Myös Loimolanjärven etelä- ja luoteispuolella joukkomme torjuivat vihollisen useissa kohdissa tekemät paikalliset hyökkäykset. I lomantsin suunnalla kiivasta taistelutoimintaa. R ukajärven suunnalta ei erityistä ilmoitettavaa. I lmatoiminta: Ilmatorjuntajoukkomme ovat pudottaneet kaksi viholliskonetta. Ruotsin lehtien arvosteluja. (Hels. Sanomain omalta kirjeenvaihtajalta.) T ukholma, keskiviikkona (Arvo Ääri) Maamme uusi hallitus on tänään kaikkien Tukholman lehtien pääkirjoitusten aiheena, kuten oli odotettavissa sen mielenkiinnon jälkeen, mitä täkäläiset lehdet ovat sen muodostamiselle osoittaneet. "Stockholms Tidningen" sanoo artikkelinsa alussa, että Suomen uusi hallitus tekee pääpiirteissään hyvän ja luotettavan vaikutuksen. Eräissä lehdissä esitetään kuitenkin toivomus, että varsinkin työväestön edustajana olisi ollut mukana Ammattijärjestön puheenjohtaja Eero A. Vuori. Mm. "Svenska Dagbladet" valittaa juuri hänen poissaoloaan hallituksesta. Samalla numerossa kuitenkin julkaistaan lehden Helsinkiin lähettämän kirjeenvaihtajan puheenjohtaja Vuoren hänelle antama lausunto, jossa Vuori antaa hallitukselle kannatuksensa ja toteaa, että jokaisen, joka ajattelee maansa parasta, täytyy toivoa, että uusi hallitus onnistuu vaativassa tehtävässään, jota hallitusvastuun ottaminen Suomessa nykyisin merkitsee. Yleensä Tukholman lehdissä korostetaan sitä vaikeata aikaa, jolloin niin Suomen marsalkka kuin hallituskin ovat astuneet valtakunnan johtoon. Samalla kiinnitetään eräisiin piirteisiin hallituksen muodostamisessa erikoista huomiota, jonka alaisiksi ennemminkin joutuvat ne Linkomiehen hallituksen jäsenet, jotka eivät enää ole hallituksessa mukana kuin ne, jotka jäivät tavallaan ammattiministereinä hoitamaan ministeriötään. Kuten luonnollista on kiinnitetään erikoista huomiota yhtähyvin pääministeri Hackzellin kuin ulkoministeri Enckellin ansioihin. Molempien ansiokas valtiomiesura todetaan täkäläisissä lehdissä. Tukholmassa muistetaan myös molempien suuri Venäjän tuntemus. Myös sisäministeri Hillilän hallitukseen tuloon kiinnitetään huomiota ja häntä pidetään hyvänä hallintomiehenä. Samoin ministeri Paloheimo saa hyvän vastaanoton. Tukholman lehtien kirjoituksissa asetutaan yleensä Suomen tilanteeseen nähden odottavalle kannalle, ja samoin kirjoituksissa nähdään selvästi sen kunnioituksen vaikutus, jota täällä tunnetaan Suomen marsalkkaa kohtaan. Niinpä "Dagens Nyheter" sanoo tänään, että on harvoja 77-vuotiaan marsalkka Mannerheimin omassa sukupolvessa, jotka kantavat vuotensa niin murtumattomana kuin hän ja ovat niin valmiit asettumaan käytettäväksi mitä tärkeimpiin virallisiin tehtäviin mitä vaarallisimpana hetkenä. Edelleen korostetaan sitä, että tämä hallitus nauttii Suomen marsalkan luottamusta, joten hallitus myös pääsee siitä luottamuksesta osalliseksi, jota kansa tuntee ylipäällikköään ja presidenttiään kohtaan. Samalla huomautetaan tämän hallituksen laajasta parlamenttaarisesta pohjasta. TK-VOUTILAINEN Suomen uusi hallitus saa suopean vastaanoton.

Luitko jo nämä?