Kaksi venäläistä divisioonaa tuhottu. - Ihmiset | HS.fi

Kaksi venäläistä divisioonaa tuhottu.

11.8.1994 3:00

logo: HELSINGIN SANOMAT 50 vuotta sitten

Perjantai 11. 8. 1944 Lähes 100 tykkiä ja 80 kranaatinheitintä runsaan sotasaaliin joukossa. Joukkomme edenneet vastahyökkäyksissä Kuolismaan tienoille. Lisäyksenä päivän viralliseen tiedoitukseen ilmoitetaan seuraavaa: Ilomantsin suunnalla joukkomme ovat parin viime viikon aikana suorittaneet menestyksellisiä operatioita. Ne johtivat venäläisten 176. ja 289. divisioonien taistelujoukkojen saartoon. Molemmat divisioonat on lyöty ja suurimmaksi osaksi tuhottu. Taistelumaaston puhdistus on vielä eräissä kohdissa käynnissä. Tähän mennessä luetteloidusta sotasaaliista mainittakoon 92 erillaista tykkiä, 78 kranaatinheitintä, 6 rakettitykkiä, 44 kunnossa olevaa kuorma-autoa ja 222 ajokuntoista hevosta. Lisäksi on joukkomme haltuun joutunut suuret määrät ampumatarvikkeita, jalkaväen aseita, ajoneuvoja sekä viesti- ja pioneerimateriaalia. Panssarivaunuja on taistelujen aikana tuhottu 11 sekä vaurioitettu neljää. Vastahyökkäyksensä aikana joukkomme ovat edenneet Sysmäjärven kaakkoispään tasalta sekä Ilajan pohjoispuolelta Kuolismaan länsi- ja luoteispuoliseen maastoon, missä ne ovat herkeämättömissä, kovissa taisteluissa torjuneet vihollisen kevennyshyökkäykset. Omat tappiomme ovat suhteellisen vähäiset. Virallisesti ilmoitetaan 10. 8. -44: M aarintamat: K arjalan kannaksella raskaat aseemme hajoittivat Vuosalmella hyökkäykseen ryhtyneen viholliskomppanian. L aatokan koillispuolella eräs tukikohtamme on Uomaan suunnalla jatkuvasti torjunut noin 500-miehisen vihollisosaston kiivaan tykistötulen tukemat hyökkäykset. Loimolanjärven seuduilla estettiin vihollisen taistelupartioiden eräin paikoin tekemät hyökkäysyritykset. R ukajärven suunnalla karkoitettiin asemiamme lähestynyt pienehkö vihollisosasto. I lmatoiminta: Lentojoukkomme ovat pommittaneet erästä vihollisen purkausasemaa itärintamalla. Ratapihaan, vaihteisiin, juniin ja varastorakennuksiin saatiin runsaasti räjähdys- ja palopommien täysosumia. Hävittäjämme ovat ampuneet alas kaksi viholliskonetta. STT on päivän virallisen tiedotuksen lisäyksessä mainituista sotatoimista saanut tietää seuraavaa: Ilomantsin suunnan kiivaista taisteluista ei niiden vielä jatkuessa ollut mahdollista antaa yksityiskohtaisia tietoja julkisuuteen. Nyt, kun sotatoimet on viety meille menestykselliseen päätökseen, voidaan todeta, että puolustuksemme on kääntänyt vihollisen aikeet sen omaksi tuhoksi. Nykyisen kesäsodan tähän asti suurin saarrotusoperatio on toteutettu juuri Ilomantsin syrjäisessä korpimaastossa. Sen jälkeen kuin Tolvajärvien eteläpuolella taistelevat joukkomme oli vedetty nykyisiin puolustusasemiin, vihollinen, kuten muistettaneen, sitkeästi yritti läpimurtoa sekä rintaman etelä- että keskiosassa. Molemmat yritykset epäonnistuivat. Sen sijaan pohjoisempana Liusvaaran- Kuolismaan suunnassa, minne vihollinen oli keskittänyt suuria maavoimia ja myös lentomuodostelmia, hyökkääjällä oli menestystä. Tätä suuntaa suojanneet joukkomme olivat vähälukuiset eivätkä maastosuhteet valtakunnanrajan läheisyydessä tarjonneet sellaisia etuisuuksia, joita ylivoimaista hyökkääjää vastaan taistelut puolustuksemme olisi tehokkaasti voinut käyttää hyväkseen. Vihollisen suunnitelmiin kiinnitettiin alun pitäen mitä tarkkaavaisinta huomiota. Oli ilmeistä, että vihollisen pyrkimyksenä oli luoda Laatokan koillispuolella taisteleville joukoillemme pohjoisesta käsin vaarallinen sivustauhka ja sitten päästä vyöryttämään eteläisemmät asemat, joihin vihollisen ankarat hyökkäykset aikaisemmin olivat kilpistyneet. Vastatoimenpiteittemme kypsyessä vihollinen eteni jylhässä vaara- ja kukkulamaastossa, valtasi Kuolismaan, miehitti Hattuvaaran, Lehmivaaran, Lutikkavaaran ja Leppävaaran päästen tien suunnassa Möhkön edustalle saakka. Vahvistuksia saaneet joukkomme ryhtyivät tällöin toimimaan. Metsiä pitkin edeten ne rohkein selustaliikkein katkaisivat vihollisen hyökkäyskiilat ja sulkivat niiden sivut. Soveltaen jo talvisodassa klassilliseksi tullutta saarrotustaktiikkaa ne siis sulkivat vihollisvoimat motteihin. Tukalaan asemaan joutuneet venäläiset eivät pystyneet joukkojemme saartorenkaita avaamaan. Monin paikoin vihollisjoukot tekivät läpi vuorokauden kestäneitä kiihkeitä hyökkäyksiä murtaakseen piirrityksen, mutta ne joutuivat kokemaan vain verisiä tappioita turhissa yrityksissään. Molemmat saarroksiin joutuneet divisioonat kärsivät tuhon, joka perusteellisuudessaan tarjoutuu talvisodan mottitaistelujen vertauskohdaksi. Päättyneiden saarrotusoperatioiden voidaan katsoa poistaneen uhkan, jonka nyt tuhotut divisioonat muodostivat itärintamamme pohjoisosalle. Vaikeakulkuisessa erämetsämaastossa on jalkaväkemme jälleen kantanut taistelujen suurimman vastuun ja raskaimmat rasitukset. Puheenaolevien sotatoimiin ovat menestyksellisesti osallistuneet myös tykistömme ja lentoaseemme. Saavutettu tulos on uusi näyte aselajiemme joustavasta yhteistyöstä. Ennen kaikkea se kuitenkin on todistus armeijamme taisteluhengestä ja lannistumattomasta puolustustahdosta. Menestyksellisten mottitaistelujen tulos Ilomantsin suunnalla.

Luitko jo nämä?