Suomi ottanut askeleen rauhaa kohti. - Ihmiset | HS.fi

Suomi ottanut askeleen rauhaa kohti.

3.9.1994 3:00

50 vuotta sitten

Sunnuntai 3. 9. 1944 Eduskunta hyväksynyt hallituksen ehdottomat toimenpiteet näiden ennakkoedellytysten täyttämiseksi. Kuten aikaisemmin ilmoitettiin, oli eduskunta kutsuttu koolle lauantaiksi klo 18. Istunto, joka julistettiin salaiseksi, kesti noin tunnin, ja siinä pääministeri esitti hallituksen tiedonannon. Kuten toisessa paikassa lehteämme julkaistusta pääministerin radiopuheesta käy ilmi, oli elokuun 25 päivänä Neuvostoliiton Tukholman lähettiläälle jätetty kirjallinen tiedustelu, olisiko Neuvostoliiton hallitus valmis ottamaan vastaan Suomen hallituksen lähettämän valtuuskunnan, joka tulisi neuvottelemaan välirauhasta, rauhasta tai molemmista. Neuvostoliiton Tukholmassa oleva lähettiläs antoi elokuun 29 päivänä Suomen Tukholman lähettiläälle vastauksen tähän tiedusteluun korostaen siinä, että Neuvostoliiton ja Iso-Britannian hallitukset olivat sopineet tästä vastauksesta, joka oli alistettu myös Yhdysvaltain hallituksen hyväksyttäväksi eikä viimeksimainitulla ole ollut mitään huomauttamista sen johdosta. Neuvostoliiton vastauksessa vaadittiin, että Suomen hallituksen on julkisesti selitettävä katkaisevansa suhteensa Saksaan sekä vaadittava Saksaa kahden viikon kuluessa poistamaan joukkonsa Suomen alueelta. Tämä aika lasketaan siitä päivästä, jona Suomen hallitus on hyväksynyt ennakkoehdot. Kuitenkin on Saksan joukot poistettava viimeistään syyskuun 15 päivään mennessä. Sikäli kun Suomen hallitus nämä ennakkoehdot täyttää, sikäli Neuvostoliitto on valmis ottamaan vastaan Suomen hallituksen valtuuskunnan Moskovaan neuvottelemaan välirauhasta, rauhasta tai molemmista. Pääministeri ilmoitti myös Suomen hallituksen tulleen siihen käsitykseen, että toimenpiteisiin välirauhan tai rauhan aikaansaamiseksi Suomen ja Neuvostoliiton välille olisi esitetystä ennakkoehdosta huolimatta ryhdyttävä. Klo 20 eduskunta kokoontui toiseen istuntoon keskustelemaan hallituksen tiedonannon johdosta. Myös tämä istunto julistettiin salaiseksi. Siinä eduskunta käsitteli pääministerin antamaa hallituksen tiedonantoa hyväksyen yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymisen ja asettuen siten hallituksen toimenpiteiden taakse. Kaikki lehdet omistavat tänään pääkirjoituksensa Suomelle. (Hels. Sanomain omalta kirjeenvaihtajalta.) T ukholma, lauantaina. (Arvo Ääri). Tieto siitä, että pääministeri Hackzell tulisi tänä iltana puhumaan Suomen kansalle, herätti mitä suurinta huomiota Tukholmassa. Niinpä Ruotsin radiossa erikoisesti ilmoitettiin tästä jo etukäteen. Illalla klo 22.40 Suomen aikaa oli Ruotsin radion ohjelma yhdistetty Suomen yleisradioon, joten koko Ruotsin kansa saattoi kuulla pääministeri Hackzellin puheen oman asemansa kautta. Pääministerin puhe kuuluikin sen vuoksi erittäin selvästi ja täysin ilman mitään häiriöitä antaen kaikille kuulijoille selvän kuvan siitä taustasta, josta Suomen hallituksen nyt tekemää päätöstä on tarkasteltava. HEDE-FOTO Ennakkoehtoina rauhanneuvottelujen aikaansaamiselle suhteiden katkaiseminen Saksaan ja saksalaisten joukkojen poistaminen maasta. Eduskunta hyväksynyt hallituksen toimenpiteet.

Luitko jo nämä?