Opetusneuvos Pekka Simula - Ihmiset | HS.fi

Opetusneuvos Pekka Simula

25.9.2002 3:00

Tunnettu lahtelainen koulumies, rehtori Pekka Simula kuoli Lahdessa Päijät-Hämeen keskussairaalassa 13. elokuuta 77 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Ulvilassa 20. helmikuuta 1925.

Hän oli osallistunut sotatoimiin eri joukko-osastoissa 18- ja 19-vuotiaana vuosina 1943 ja 1944 ja päässyt ylioppilaaksi 1945. Sodan jälkeen hän opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineenaan matematiikka ja suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 1953. Simula opetti 50-luvulla matemaattisia aineita lahtelaisissa oppikouluissa, Lahden kauppaoppilaitoksessa ja Lahden teknillisessä koulussa. Vuonna 1957 hänet kutsuttiin perustamaan Salpausselän yhteiskoulua, joka oli ensimmäinen suuria ikäluokkia varten perustetuista yksityisistä oppikouluista Lahdessa. Tämän koulun rehtorin tehtäviä hän hoiti vuoteen 1969. Sitten Simula siirtyi rehtoriksi silloiseen Lahden yksityiseen tyttölyseoon, josta hänen johdollaan tuli Tiirismaan yhteiskoulu. Simulasta tuli Tiirismaan lukion rehtori 1975; tästä virasta hän jäi eläkkeelle 1986. Rehtorin tehtäviensä ohella Simula toimi auskultanttien ohjaajana Salpausselän yhteiskoulussa 1960-62 sekä kouluhallituksen määräämänä tarkastajana ja vt. ylitarkastajana useaan otteeseen. Pekka Simula oli taitava ja arvostettu opettaja, jonka suhtautumista opetustehtävään leimasi laaja-alainen ihmiskäsitys ja huumorintaju. Hänen vaikutuksensa oman opetusalansa kehittämistyössä oli valtakunnallisestikin merkittävä eritoten fysiikan ja kemian opetusta ajanmukaistettaessa. Hänen johdollaan Salpausselän yhteiskoulusta tuli merkittävä lahtelainen oppilaitos 1960-luvulla, ja hän vaikutti oleellisesti siihen, että Tiirismaan yhteiskoulusta tuli valtakunnallisesti merkittävä musiikin ja kuvaamataidon opetukseen erikoistunut koulu 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella. Simula osallistui aktiivisesti Lahden kunnalliselämään. Hän oli jäsenenä useissa eri lautakunnissa ja toimikunnissa, 1965-1972 hän oli kaupunginvaltuuston varajäsen ja osallistui siinä ominaisuudessa valtuuston työhön yhteensä lähes kolmen vuoden ajan. Merkittävä oli hänen panoksensa Lahden kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyötä kehittävässä toimikunnassa 1970-luvun lopulla sekä toimikunnissa, jotka suunnittelivat Lahden taideoppilaitoksen perustamista. Ansioistaan hän sai opetusneuvoksen arvon vuonna 1988. Raimo Olkkonen Kirjoittaja on Pekka Simulan pitkäaikainen ystävä ja työtoveri.

Luitko jo nämä?