Kaupunki

37-vuotias Janna Sandström oli viimeksi töissä vuonna 2004 – työttömyys vähenee Helsingissä nyt hurjaa vauhtia, ja Sandströmkin pääsi töihin toukokuussa

Työttömyyden vähenemisestä huolimatta neljä vuotta työttömänä olleiden määrä on kasvanut.

Janna Sandström oli ennen työpaikan saamista työttömänä kolmetoista vuotta.

Takana oli pitkä jakso työttömänä päihdekuntoutujana. Nyt Sandström, 37, työskentelee palkkatuella Helsingissä toimivan Vailla vakinaista asuntoa ry:n (VVA) vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksen Vepan vertaistukihenkilönä.

Teini-iässä alkaneesta alkoholin ja huumeiden käytöstä seurasi pitkä päihdekierre. Parikymppisenä Sandström työskenteli pätkittäin kaupan alalla ja palveluammateissa. Nyt hän on ollut kaksitoista vuotta raittiina, mutta uuden päivätyön hän sai vasta toukokuussa 2017.

Ennen tätä Sandström on ollut virallisesti palkkatöissä viimeksi vuonna 2004.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

”Jäin vähän paikoilleni pyörimään. Sitten vain ykskaks yllättäen tuli kyllästyminen. Kyllästyin päihteisiin ja tekemättömyyteen. Läksin korvaushoitoon ja sitä kautta sitten hain kuntouttaviin toimiin”, Sandström kertoo.

Ennen toukokuussa saamaansa työpaikkaa Sandström oli vuoden VVA:lla työharjoittelussa kuntouttavan työtoimen kautta.

Työ oli helpotus. Aiemmin elämä oli painottunut ilta- ja yöaikaan. Työn myötä arkeen tuli rytmiä.

 

”Pidän työstäni ihan hirveästi. Tuntuu kuin olisin kotona”, Sandström sanoo.

Vepa tarjoaa asunnottomille ja apua tarvitseville arkipäivisin lounasta, vaatteita ja oleskelutilan. Keskuksessa voi käydä satakin asiakasta päivässä. Sandströmin tekemään työhön kuuluu niin ruoan laittaminen kuin asukkaiden auttaminen ja neuvominen esimerkiksi toimeentulohakemusten kanssa. Töitä riittää kuudeksi ja puoleksi tunniksi päivässä viidesti viikossa.

”Pidän työstäni ihan hirveästi. Tuntuu kuin olisin kotona”, Sandström sanoo.

Työttömien määrä vähenee Helsingissä nyt hurjaa vauhtia.

Helsingissä oli elokuussa 2017 yhteensä 37 738 työtöntä työnhakijaa. Heistä pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 15 158. Työttömyysaste oli elokuun lopussa 11,2 prosenttia, mikä on 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.


Työttömien määrä alkoi pienentyä Helsingissä vuoden 2016 joulukuussa, lähes viisi vuotta jatkuneen kasvun jälkeen. Vuosia kestäneen taantuman taittuminen on helpottanut työllistymistä, kun yritysten taloustilanne on parantunut ja lisännyt rekrytointihalukkuutta.

Toisaalta väestönkasvu ja Helsingin elinkeinorakenne ovat vaikuttaneet siihen, että työttömyys ei ole vähentynyt Helsingissä samaa vauhtia koko maahan verrattuna, huomauttaa Helsingin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön yliaktuaari Minna Salorinne.

”Helsingissä työikäisen väestön määrä on kasvanut lähes neljä prosenttia vuosien 2013 ja 2017 välillä. Iso osa väestönkasvusta on vieraskielistä. Ulkomaalaistaustaisilla on selkeästi keskimäärin heikompi työllisyystilanne kuin kantaväestöllä. Se selittää sitä, miksi Helsinki ei ole niin kovassa vauhdissa kuin koko maan kehitys”, Salorinne kertoo.

”Helsingissä on myös vähemmän teollisuuden ja viennin työpaikkoja, joita aukeaa nyt paljon. Liike-elämän palveluita ja asiantuntijapalveluita on, ja ne lähtevät käyntiin sitten kun yrityksillä menee muuten paremmin. Siinä meillä on ollut pieni viive.”

 

Huolimatta siitä, että työllisyysluvut ovat parantuneet, hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä ei ole vieläkään kääntynyt laskuun.

Salorinne on varovaisen toiveikas työttömyyden vähenemisestä myös jatkossa. Hän ei kuitenkaan uskalla ennustaa, kuinka kauan talouden hyvä tilanne jatkuu. Jos nousukausi jää lyhyeksi, työllisyyden parantuminen ei jatku pitkään.

”Tämä talouden kasvu on vielä aika hauras, enkä tiedä, kuinka pitkäkestoista se on. Huolimatta siitä, että työllisyysluvut ovat parantuneet, hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä ei ole vieläkään kääntynyt laskuun. Osa ihmisistä ei onnistu työllistymään, vaikka käänne olisi kuinka hyvä.”

Työmarkkinatilanteen paraneminen näkyy Helsingissä nyt yhä useamman yrityksen työvoimapulana, kertoo Helsingin kaupungin elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela.

Tällä hetkellä töitä on tarjolla eniten muun muassa myyntityössä, rakennusalalla sekä tarjoilu- ja ravintola-alalla. HS kertoi maanantaina yhä useamman alan työvoimapulasta, joka näkyy selvimmin Uudellamaalla.

”Me haluamme kiinnittää siihen huomiota aiempaa enemmän ja kohdentaa toimintaamme niin, että voisimme auttaa yrityksiä, jotka eivät löydä työvoimaa suoraan avoimilta markkinoilta”, Haahtela sanoo.

Vaikka myös pitkäaikaistyöttömyys vähenee vauhdilla, on yli neljä vuotta työttömänä olleiden määrä kasvanut. Tukalimmassa asemassa ovat ne, joiden työttömyysjakso on venynyt todella pitkäksi ja joilla ei ole työmarkkinoita vastaavaa koulutusta tai työkykyä.

”Pitkään työttömänä olleissa on paljon henkilöitä, joilta puuttuu kokonaan ammatillinen koulutus. On tehty monenlaisia töitä, mutta ne työt ovat osittain hävinneet tai sitten oma työkykyisyys on laskenut. Näillä ryhmillä tilanne on vaikein, sillä työmarkkinaveto ei tavoita heitä suoraan. Näissä ryhmissä pitäisi kouluttautua uudelleen ja kohentaa työkykyä”, Ilkka Haahtela sanoo.

Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä vähenee Helsingissä nopeammin kuin kokonaistyöttömyys. Elokuussa pitkäaikaistyöttömiä olikin 19 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Minna Salorinteen mukaan väheneminen selittyy osin sillä, että työttömille määrätyt haastattelut ovat puhdistaneet kortistoja.

”Rekisteri on ajantasaistunut ja puhdistunut, kun on selvinnyt, että osa ihmisistä on siirtynyt eläkkeelle tai töihin ja koulutukseen”, Salorinne kertoo.

Janna Sandströmin työllistymistä edisti se, että hän ei pysynyt toimettomana. Arki kului pitkälti hoitamalla kahta koiraa ja auttamalla ystävää tyttären hoidon kanssa.

Kymmenen vuotta jatkuneet korvaushoitokäynnit toivat elämään säännöllisyyttä. Lisäksi Sandström kävi työttömyytensä aikana useita työvoimakoulutuksen kursseja ja etsi itselleen sopivaa alaa.

”Vaikka virallisesti olen ollut työttömänä, niin olen kuitenkin aina pyrkinyt tekemään jotain, koska en osaa vain olla”, Sandström sanoo.

Aktiivisuus auttoi lopulta pääsemään Vepaan työharjoitteluun. Sandström kävi keskuksessa asiakkaana noin kolme vuotta sitten.

”Täällä kaivataan vapaaehtoisia, ja minä vain rupesin jossain vaiheessa järjestelemään paikkoja ja tekemään muuta pientä hommaa. Sitten yksi työntekijä kysyi minulta, kiinnostaisivatko työt. Sanoin, että no miksei”, Sandström kertoo.

Merkonomiksi aikoinaan opiskelleen Sandströmin ei tarvinnut kouluttautua enempää voidakseen työskennellä nykyisessä työpaikassaan. Vertaistyöntekijänä riittää oma elämänkokemus. Asiakkaidensa tapaan Sandström on ollut 2000-luvun alussa vailla vakinaista asuntoa.

”Vertaistyöntekijän tarkoitus on, että on omakohtaisia kokemuksia. Siinä pystyy samaistumaan asiakkaaseen, ja heidän on helpompi puhua sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää, millaista se elämä on”, Sandström sanoo.

”Koen olevani hyvä tässä työssä.”

Jos Helsingissä on jossain onnistuttu, niin nuorten työttömyyden vähentämisessä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni elokuussa vuoden takaisesta 27 prosenttia ja 25–29-vuotiaidenkin 18 prosenttia.

Työmarkkinoiden vetäessä hyvin nuoret ovat yleensä ensimmäisten työllistyjien joukossa. Monet uudet työpaikat ovat osa-aikaisia palvelualojen töitä, joiden tekemisen nuorten elämäntilanne usein sallii. Lisäksi työllistymiseen ovat vaikuttaneet Helsingin kaupungin panostukset nuorten työllistymispalveluihin.

Onnistumisista kertoo muun muassa se, että kouluttamattomien tai pelkästään perusasteen koulutuksen saaneiden nuorten työttömyys on vähentynyt suhteessa enemmän kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden.

”On siis onnistuttu ohjaamaan jatkokoulutukseen ja työvoimapalveluihin nuoria, joilta on puuttunut ammatillinen koulutus”, Salorinne sanoo.

Ilkka Haahtelan mukaan tässä on auttanut muun muassa onnistunut nuorten työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhdistäminen.

 

”Pari vuotta sitten aloitettiin esimerkiksi ohjaamopalvelu, jossa rekrytointiosaajia, yrityskoordinaattoreita, terveydenhoitajia ynnä muita on saman katon alla. Nuori voi kävellä ovesta sisään milloin vain.”

Helsingin suurimpana haasteena Haahtela pitää työelämän pätkittäisyyttä. Muutaman työtunti siellä täällä voi osoittautua ongelmalliseksi, jos samaan aikaan joutuu järjestelemään vaikkapa lastenhoitoa, omia etuisuuksia ja puolison toimeentuloa.

”Toimeentulon rakentaminen pikku pätkistä on Helsingissä varmaan taloudellisesti haastavampaa kuin suurimmassa osassa Suomea. Jos meidän työelämämme on pirstaleisempaa, niin sen pitäisi olla jokaiselle myös kannattavaa ja riittävän yksinkertaista.”

Janna Sandströmin tulevaisuus vaikuttaa tällä hetkellä valoisalta. Nykyinen työ jatkuu ainakin marraskuun loppuun asti, ja Sandström on toiveikas jatkopätkän suhteen.

 

”Muiden ihmisten päihteidenkäytön näkeminen vahvistaa sitä, että haluan itse pysyä poissa siitä maailmasta.”

Työssään Sandström pääsee auttamaan muita, mutta säännöllinen työ auttaa myös häntä itseään. Vepassa vierailee paljon päihteidenkäyttäjiä, ja itsekin korvaushoidossa olleena Sandström käy edelleen säännöllisesti tapaamassa häntä kuntouttavaa lääkäriä.

”Viimeksi lääkäri kysyi, onko tästä työstä ollut minulle jotain haittaa. Sanoin, että päinvastoin: tämä vain kannustaa minua olemaan irti päihteistä”, Sandström sanoo.

”Muiden ihmisten päihteidenkäytön näkeminen vahvistaa sitä, että haluan itse pysyä poissa siitä maailmasta.”

Säännöllinen palkka, uusi arkirytmi, ihmisten auttaminen, työn kautta löytynyt parisuhde – työpaikka on tuonut Sandströmille paljon asioita, joista hän voi olla iloinen ja ylpeä.

”Työ toi sisältöä elämään. Tätä kautta pääsin takaisin kiinni yhteiskuntaan.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Työttömyys
 • Talous
 • Helsinki

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Seuraan lyöttäytynyt kaksikko repi suomalaiselta hopeakorun Firenzessä – mies hermostui ja taltutti ryöstäjät pystypainin jälkeen: ”Poliisi sanoi, että aika harvoin käy näin”

  2. 2

   Lääkäri ei ottanut poikani puheita itsemurhasta todesta – ensimmäinen yritys oli viimeinen

  3. 3

   Pellolta löytyi ammuttu mies, motiiviksi epäillään tieriitaa – uhri oli ärsyyntynyt liikenteestä ja asetellut tielle esteitä

  4. 4

   Helsinki käynnisti sisäisen tarkastuksen: miljoonien eurojen asvalttiurakoissa epäillään vuosia jatkunutta ylihinnoittelua – Urakoitsija: ”Siellä on totta kai hullun tuntuisia hintoja”

   Tilaajille
  5. 5

   Suomalais-hollantilainen laite mullisti saasteiden mittauksen: Satelliittikuvat paljastavat, missä päin maailmaa ilma on saastuneinta

  6. 6

   Maahanmuuttaja­taustainen 16-vuotias poika käytti nuuskaa, isoveli hakkasi tunnin ajan sähköjohdolla ja rautaputkella – ”Kunniaväkivalta koskee myös poikia”

   Tilaajille
  7. 7

   Humalainen nuorisojoukko jahtasi kahta 15-vuotiasta teräaseen kanssa Espoossa – Jahdatut piiloutuivat bussiin, joukkio hajotti kahdeksan ikkunaa

  8. 8

   Kela vastaa yksinhuoltajalle, joka säästi lapsilleen rahastoon: ”Lapsen säästörahaston varat pitää käyttää lapsesta aiheutuviin menoihin”

  9. 9

   ”Äiti soittaa”, vilkutti puhelin kuolleen pojan vieressä – oppilas Niina Sassi, poliisi Timo Leppälä ja muut Jokelan koulusurman kokeneet kertovat nyt, millaiset jäljet tragedia jätti

   Tilaajille
  10. 10

   Suomi on tarina miesjoukosta metsässä – mutta miksi iloiset velikullat vaikenivat?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Olen säästänyt alaikäisille lapsilleni vuosien ajan pieniä summia rahastoihin – nyt Kela laskee ne perheen tuloiksi

  2. 2

   Seuraan lyöttäytynyt kaksikko repi suomalaiselta hopeakorun Firenzessä – mies hermostui ja taltutti ryöstäjät pystypainin jälkeen: ”Poliisi sanoi, että aika harvoin käy näin”

  3. 3

   Tehdas­rakennuksen palosta aiheutunut savuvaara ohi Helsingin Tapanilassa, myös juna-asema avattu

  4. 4

   ”Äiti soittaa”, vilkutti puhelin kuolleen pojan vieressä – oppilas Niina Sassi, poliisi Timo Leppälä ja muut Jokelan koulusurman kokeneet kertovat nyt, millaiset jäljet tragedia jätti

   Tilaajille
  5. 5

   Kela vastaa yksinhuoltajalle, joka säästi lapsilleen rahastoon: ”Lapsen säästörahaston varat pitää käyttää lapsesta aiheutuviin menoihin”

  6. 6

   Eroperheen lapsella Kaurilla on niin monta aikuista elämässään, ettei hän ole varma, kuinka monta kotia hänellä on – HS:n lukijat kertovat, kuinka kahden kodin perheissä pärjätään

  7. 7

   Humalainen nuorisojoukko jahtasi kahta 15-vuotiasta teräaseen kanssa Espoossa – Jahdatut piiloutuivat bussiin, joukkio hajotti kahdeksan ikkunaa

  8. 8

   Keskustan sisäistä sähköpostia levisi koko eduskunnalle: ”Sipilän pitäisi lopettaa kiukuttelu ja ukonvaihtamispuheet”

  9. 9

   Pellolta löytyi ammuttu mies, motiiviksi epäillään tieriitaa – uhri oli ärsyyntynyt liikenteestä ja asetellut tielle esteitä

  10. 10

   Miltä tuntuu, kun näkö alkaa yhtäkkiä kadota? Hilma Oksanen, 27, ei näe ihmisten kasvoja eikä voi ajaa autoa – ”Aivan kuin silmälasien keskellä olisi harmaat verhot”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ossi Nyman ei tee töitä ja sanoo, että työvoimatoimisto on ihmisoikeusloukkaus – näin ”ideologisesti työtön” taktikoi itselleen yhteiskunnan tuet

   Tilaajille
  2. 2

   Koko some kuohuu, sillä Pressiklubin juontaja Sanna Ukkolalle ehdotettiin erikeeperiä päähän, tämä kanteli ehdottajan pomolle ja myrsky oli valmis – tästä on kyse

  3. 3

   ”Äiti soittaa”, vilkutti puhelin kuolleen pojan vieressä – oppilas Niina Sassi, poliisi Timo Leppälä ja muut Jokelan koulusurman kokeneet kertovat nyt, millaiset jäljet tragedia jätti

   Tilaajille
  4. 4

   ”Sinun hiljaisuutesi on valanut sementtiin itätytön stereotypian, ja se myy lisää poikamiesmatkoja”, kirjoittaa kirjailija Sofi Oksanen avoimessa kirjeessään Melania Trumpille

  5. 5

   Kirjailija kertoi olevansa ”ideologisesti” työtön ja kikkailevansa tukia – TE-toimisto katkaisee tuet ja aloittaa poikkeuksellisen selvityksen

  6. 6

   Trumpin lähipiiri pelkää presidentin olevan ”hajoamassa” – avustajat yrittävät pitää presidentin aisoissa, kun hän saapuu toimistolle kiihdyksissään

  7. 7

   Kiusaajat voittivat Niklas Herlinin

   Tilaajille
  8. 8

   Teollisuuden ja median suuromistaja Niklas Herlin on kuollut

  9. 9

   Nalkutatko sinäkin? ”Naisvalitus” ei ole naisten vika, vaan puhetapa kertoo parisuhteiden epätasa-arvosta

   Tilaajille
  10. 10

   Naisen käsi osui vahingossa vastaan kävelleeseen mieheen Kalliossa – mies raivostui silmittömästi, löi ja potki naista

  11. Näytä lisää