Kaupunki

Selvitys: Johtaja sai jatkaa alaistensa kiusaamista vuosia Helsingin kaupungin virastossa

Kiusaamisesta ja kaupungin toiminnasta asian hoitamisessa on tehty valvontapyyntö aluehallintovirastoon.

Helsingin kaupungin asuntotuotannosta vastaava johtava virkamies on joulukuussa siirretty syrjään tehtävistään hänen harjoittamansa vakavan, vuosia jatkuneen kiusaamisen vuoksi.

Kaupungin työsuojeluvaltuutettu on tehnyt tapauksesta valvontapyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, koska pitää kaupungin toimia asiassa riittämättöminä.

Syrjään siirtämisen ja valvontapyynnön taustalla on Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT) pitkään jatkuneista ongelmista tehty selvitys. Selvitys tilattiin Työterveyslaitokselta sen jälkeen kun HS oli kertonut toukokuun lopussa kaupungin johtavaa virkamiestä koskevasta vakavasta kiusaamisepäilystä.

Selvitys valmistui loppuvuodesta. Raportti ja siihen liittyvät toimenpiteet esiteltiin työntekijöille 13. joulukuuta. HS:n raportista saamien tietojen mukaan asuntotuotantotoimistoa pitkään johtanut asuntotuotantopäällikkö Sisko Marjamaa on kiusannut ja kohdellut ihmisiä epäasiallisesti. Selvityksessä ei mainita kiusaajina muita.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

23 prosenttia vastaajista on ilmoittanut kokeneensa kiusaamista tai epäasiallista kohtelua kahden viime vuoden aikana. Kiusaamista tai epäasiallista kohtelua on havainnut 58 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho vahvistaa, että Marjamaa ei enää johda ATT:tä.

”Joulukuusta lähtien tehtäviä on hoitanut toinen henkilö. Marjamaa ei ole enää mukana toimiston arkisessa työssä”, Aho sanoo.

Kyseessä on Ahon mukaan Työterveyslaitoksen raporttia seurannut toimenpide ATT:n tilanteen rauhoittamiseksi.

Asuntotuotantopäällikön lähiesimies, tekninen johtaja Jaakko Stauffer kertoo, että Marjamaa käy vielä läpi papereitaan ennen kuin alkaa pitää lomiaan ennen kesällä tapahtuvaa eläkkeelle jäämistään.

”Totesimme raportin julkaisun yhteydessä, että on selkeämpää näin”, Stauffer sanoo.

Helsingin kaupungin verkkosivuilla kerrotaan yhä, että asuntotuotantopäällikkönä toimii Sisko Marjamaa. Staufferin mukaan kyse on aivan normaalista käytännöstä. ”On sivuilla muidenkin lomalla olevien ihmisten nimiä.”

Aho kertoo, että uusi asuntotuotantopäällikkö on tarkoitus saada rekrytoitua kesäkuun alkuun mennessä. Sillä aikaa tehtäviä hoitaa toinen asuntotuotantopäällikön sijainen.

Sekä Aho että Stauffer ovat haluttomia kommentoimaan asiaa tarkemmin. Heidän mielestään aiheesta ei pitäisi kirjoittaa vaan asuntotuotantotoimistolle pitäisi antaa työrauha. Stauffer luonnehtii tapahtunutta ”muutamien henkilöiden keskinäisiksi kähinöiksi”.

”Se, mitä selvityksestä käy ilmi, ei ole tuomio, vaan nyt näitä asioita selvitetään sisäisesti ja pyritään löytämään työyhteisöön balanssi ja työrauha”, Aho sanoo.

”Tämä on ihan normaalia työyhteisössä tehtävää työtä, kun konfliktitilanteita syntyy. Eikä konfliktitilanteissa yleensä ole vain yhtä osapuolta.”

Vuoden 2017 loppuun asti Helsingin teknisten toimialojen esimiesten ja asiantuntijoiden työsuojeluvaltuutettuna toimineella Olavi Lylyllä on erilainen käsitys asiasta.

Hänen työsuojeluvaltuutettuna saamiensa yhteydenottojen ja tietojen perusteella kiusaaja on ollut Marjamaa ja kiusaaminen on jatkunut pitkään ja kohdistunut useisiin ihmisiin.

”Olen tehnyt asiasta valvontapyynnön aluehallintovirastoon”, Lyly sanoo.

”Kaupunki ei edelleenkään ole tehnyt tilanteen vaatimaa hallinnollista toimenpidettä eli käyttänyt huomautusta, varoitusta tai erottamista.”

Lyly oli paikalla, kun työntekijöille esiteltiin Työterveyslaitoksen selvityksen tulokset ja sitä seuraavat toimenpiteet. Henkilöstö oli hänen mukaansa tilaisuudessa sitä mieltä, että asia pitää saattaa aluehallintoviraston selvitettäväksi.

Muuten Lyly on haluton kommentoimaan asiaa, sillä sen käsittely on kesken.

Aho on tietoinen tehdystä valvontapyynnöstä. Staufferin mukaan aluehallintovirastosta on viime viikolla tullut työpaikkaselvitysilmoitus.

HS:n tietojen mukaan valvontapyynnössä halutaan selvittää itse kiusaamistapauksen lisäksi myös kaupungin toiminta asiassa. Useat ATT:n työntekijät ovat vuosien varrella olleet lukuisia kertoja yhteydessä kaupungin johtoon työpaikan ongelmista.

Pyynnössä katsotaan, ettei kaupunki ole ryhtynyt riittäviin toimiin, jotta kiusaaminen olisi saatu loppumaan.

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtajan Marju Pohjaniemen mukaan johto on puuttunut epäasialliseen kohteluun.

”Johtavat henkilöt ovat viranhaltijoita, ja heidän asemansa on vahva. Tässäkin tapauksessa viranhaltijan toimiin on kuitenkin puututtu jo vuosien ajan”, Pohjaniemi sanoo.

”Olemme myös uskoneet, että toimenpiteet ovat tehonneet, sillä erilaisten johtamista ja työhyvinvointia mittaavien selvitysten tulokset ovat parantuneet.”

Asian hoitamiseen on Pohjaniemen mukaan vaikuttanut myös se, että Helsingin kaupunki on halunnut pitää kaupungin kannalta tärkeän yksikön toimintakykyisenä. Myös kaupungin mainetta on haluttu suojella, ja siksi asiaa on pyritty hoitamaan kaikessa hiljaisuudessa.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoo, ettei ole nähnyt Työterveyslaitoksen raporttia eikä ole tietoinen aluehallintovirastoon tehdystä valvontapyynnöstä.

”Tiedän kuitenkin, että tilanne ATT:n suhteen on ollut pitkään todella vaikea ja sitä on jo vuosia yritetty parantaa hyvin moninaisin keinoin.”

Ennen Helsingin kaupungin kesäkuista hallintouudistusta ATT oli yksi kaupungin virastoista ja Sinnemäki oli kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajana virastopäälliköiden esimies. Nyt ATT on osa kaupunkiympäristön toimialaa ja toimialan korkein virkamies on toimialajohtaja Mikko Aho.

Sinnemäen mukaan ratkaisujen hakemisen lähtökohtana on pitkään ollut pikemminkin johtamisen laajempi uudistaminen ja kehittäminen kuin yksittäisten henkilöiden toiminnan tarkastelu. Myös työhyvinvointia ja työilmapiiriä on pyritty parantamaan.

”Kaikista toimista huolimatta emme ole kuitenkaan onnistuneet riittävällä tavalla ratkomaan asioita. Voi olla, että olen arvioinut väärin joitakin toimenpiteitä”, Sinnemäki sanoo.

Marjamaata yritettiin tavoittaa haastattelua varten. Hänen esimiehensä Stauffer ilmoitti, ettei Marjamaa kommentoi asiaa.

Tausta: Johtajan kanssa eri mieltä oleminen oli varma tie kiusattavaksi

Raivokohtauksia, eristämistä, pilkkaamista, julkista nöyryyttämistä, työntekijöiden vahtimista ja asiatonta käytöstä. Muun muassa näillä tavoin Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT) johtaja Sisko Marjamaa on kiusannut alaisiaan, sanovat HS:n haastattelemat ATT:n entiset työntekijät.

HS haastatteli toukokuussa 2017 kuutta ATT:n entistä työntekijää, joista osa oli joutunut kiusaamisen kohteeksi, osa taas todistanut kiusaamista. Tätä juttua varten haastateltiin viittä aiemmin ATT:ssä työskennellyttä henkilöä.

Erään kaupungilla vuosikymmeniä työskennelleen henkilön mukaan kiusaaminen on jatkunut jo lähes 20 vuotta ja pahentunut vuosien saatossa.

ATT:n johtoa epäillään myös työsyrjinnästä. Helsingin poliisi on hiljattain saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä väärinkäytöksestä. Epäily on siirtymässä syyteharkintaan.

Jo viime kesänä Etelä-Suomen aluehallintovirasto jätti tapauksesta tarkastuskertomuksen, jonka mukaan kaupunki syrji välillisesti työnhakijaa tämän uskonnon vuoksi. Projekti-insinöörin paikan saanut muslimi jätettiin palkkaamatta hänen pyydettyään mahdollisuutta rukoushetkeen.

Entisten työntekijöiden mukaan henkilökunnan vaihtuvuus on ollut suurta. Erään entisen työntekijän arvion mukaan kymmeniä ihmisiä on lähtenyt ATT:stä painostuksen vuoksi. Moni on lähtenyt myös huonon työilmapiirin takia.

”Vaihtuvuuden kautta kiusaaminen heijastui myös asuntotuotantoon”, sanoo yksi haastateltava.

Työntekijöiden vaihtuessa kiusaamisen kohteet muuttuivat. Johtajan kanssa eri mieltä oleminen oli entisten työntekijöiden mukaan varma tie kiusatuksi. Myös Marjamaa on kokenut tulleensa kiusatuksi.

Haastateltavien mukaan valta-asetelma oli kuitenkin sellainen, ettei kukaan uskaltanut kohdella Marjamaata epäasiallisesti, koska hän pystyi asemansa vuoksi tekemään toisten elämän vaikeaksi.

Marjamaa on erään entisen työntekijän mukaan perustellut käytöstään muun muassa alaistensa hankaluudella ja osaamattomuudella. ”Yksi johdon ihminen totesi osuvasti, ettei yhdelläkään virastopäälliköllä voi kaikki alaiset olla huonoja.”

Muuten ATT on haastateltavien mukaan hyvä työpaikka, jossa on ”tekemisen meininki” ja paljon osaamista.

Oikaisu: Juttua korjattu 16.2.2018 kello 8.11. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että Jaakko Staufferin titteli olisi kaupungininsinööri. Stauffer on tekninen johtaja,

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Toinenkin aikuisviihdemalli väittää olleensa Trumpin kanssa suhteessa – vaatii myös vaitiolosopimustaan kumottavaksi oikeudessa

  2. 2

   Aku Louhimies nöyrtyi yhdessä päivässä, koska se oli ainoa vaihtoehto – Jouduimme silti katsomaan Matleena Kuusniemeä A-Studiossa roolissa, jota emme toivo lapsillemme

  3. 3

   Reetta Tikanmäki, 37, muutti vailla venäjän taitoa töihin Pietariin, nyt hän on johtotehtävissä ja oppinut kielen lisäksi uuden asenteen – HS kertoo vinkit ulkomaanuraa suunnittelevalle  

  4. 4

   Jörn Donner mielipidesivulla: Ohjaajasadismi ei ole uutta

  5. 5

   Taisia Lindqvistin elämä oli kuoleman ja päihteiden levoton kimara, joten diagnoosi ei ollut yllätys – Kenelle puhkeaa kaksisuuntainen mielialahäiriö ja miksi?

   Tilaajille
  6. 6

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  7. 7

   Naiset ovat kautta historian käyttäneet seksuaalista valtaansa miehiin

  8. 8

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  9. 9

   Miksi Suomi julistettiin maailman onnellisimmaksi maaksi? Soitimme tutkimusta vetäneelle professorille, joka ymmärtää hyvin, miksi suomalaiset eivät tahdo uskoa tulosta

  10. 10

   Espanjassa pitää varoa sanojaan: Räppäri joutuu vankilaan riimeistään, opiskelijaa uhkasi tuomio vitsailusta sosiaalisessa mediassa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  2. 2

   Aku Louhimies nöyrtyi yhdessä päivässä, koska se oli ainoa vaihtoehto – Jouduimme silti katsomaan Matleena Kuusniemeä A-Studiossa roolissa, jota emme toivo lapsillemme

  3. 3

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  4. 4

   Kymmenien työntekijöidensä julmasta johtamistavasta kritisoima Tukholman teatterin johtaja teki itsemurhan

  5. 5

   ”Join aamulla mehua” ja muut selitykset koululaisten minimaalisille lounaille – kuvat näyttävät, miten pienillä annoksilla osa lapsista yrittää pärjätä koulupäivän

   Tilaajille
  6. 6

   Tiede on vahvistanut sen, minkä meditoijat ovat tienneet jo vuosia: oikein hengittämällä voi oikeasti parantaa oloa

  7. 7

   Suomalaisnainen katosi Dubaissa – poikkeukselliseen tapaukseen liittyy henkensä edestä pakeneva prinsessa, ranskalainen vakooja ja asemiesten isku huvijahdille

  8. 8

   Turun isku oli Isisille epäonnistuminen, mutta se tarjosi jihadisteille myös selkeän opetuksen

  9. 9

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  10. 10

   Wahlrooseilla käynnissä sukupolvenvaihdos: Björn Wahlroos on siirtänyt lapsilleen Sammon osakkeita jo 154 miljoonalla eurolla – HS:n tietojen mukaan ilman veroja

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  2. 2

   Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla – ”Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin”

  3. 3

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  4. 4

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  5. 5

   Meri Werkkomäki häpesi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan – Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä

   Tilaajille
  6. 6

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  7. 7

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  8. 8

   Aku Louhimies nöyrtyi yhdessä päivässä, koska se oli ainoa vaihtoehto – Jouduimme silti katsomaan Matleena Kuusniemeä A-Studiossa roolissa, jota emme toivo lapsillemme

  9. 9

   Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken – nyt hän tekee väitös­kirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa

   Tilaajille
  10. 10

   Ravintolan perustanut Hanan Sneih, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneesta syyrialaisesta – ”Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin”

  11. Näytä lisää