Kaupunki

Pentti Aaltonen, 92, ja Tellervo Aaltonen, 93, pitivät kahden viikon ajan kirjaa kotihoidosta: 14 päivää, 14 eri hoitajaa – ”Kyllä me yhdessä pärjäämme”

Helsingin kaupunki muutti palvelujensa laskutuspolitiikkaa niin, että posti toi 90-vuotiaille Pentti ja Tellervo Aaltoselle yllätyksen. Aiemmin kotihoidosta perittiin 540 euroa kuussa, nyt 1 100 euroa. Mitä rahalla saa?

”Hoitaja juoksee sisään, hoitaja juoksee ulos.”

Näin kuvailee 92-vuotias helsinkiläinen Pentti Aaltonen Helsingin kaupungin kotihoitoa. Lyhyimmillään hänen ja hänen 93-vuotiaan vaimonsa Tellervo Aaltosen luona on käväisty kolmessa minuutissa. Siinä tehokas ehtii juuri ja juuri tarkistaa, ovatko molemmat ottaneet lääkkeensä.

Viime vuonna tämä juoksupalvelu maksoi Aaltosille noin 540 euroa kuukaudessa. Nyt summa on kaksinkertainen, yhteensä 1 100 euroa.

Helsinki päätti keväällä, että kotihoidon varassa oleville pariskunnille ei enää tehdä yhteisiä laskuja vaan molemmille puolisoille oma. Mistään yleisestä isosta korotuksesta maksuihin ei ole päätetty.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Erillisestä laskutuksesta tehdyllä virkamiespäätöksellä haetaan selkeyttä, ja käytäntö on myös lähempänä naapurikaupunkien tapaa laskuttaa. Yhteisistä laskuista ja palvelusuunnitelmista tuli sekaannuksia, jos pariskunnista toinen esimerkiksi joutui sairaalaan ja toinen jäi kotiin.

Kaikkien kotihoitoa saavien pariskuntien laskutus on tarkistettu alkuvuodesta. Koska päätökset laskutuksesta ovat aina yksilöllisiä, kukaan ei pysty tarkasti arvioimaan, miten moni vanhus on samassa tilanteessa kuin Aaltoset.

”Helsingissä on niin paljon säännöllistä kotihoitoa saavia, että ihan tavaton tällainen tilanne ei ole. Korotuksia saattaa olla tullut”, arvioi asiakaspalveluvastaava Minna Rehnstrand sosiaali- ja terveystoimesta.

Hän ei siis ota tässä kantaa kenenkään yksittäisen asiakkaan tilanteeseen vaan puhuu yleisellä tasolla.

Aaltoset selviävät uusistakin laskuista, mutta tapahtunut on saanut Pentti Aaltosen miettimään. Voitaisiinko vaikka lasten päivähoitomaksut kaksinkertaistaa yhtä helposti vain ilmoittamalla ilman, että asiasta syntyisi laajaa yhteiskunnallista keskustelua?

”Kohdellaanko meitä vanhuksia yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti? On olemassa esimerkiksi lapsiasiainvaltuutettu, mutta vanhuksilla tällaista ei ole.”

Aaltoset ovat asuneet talossaan Helsingin Metsälässä yli 40 vuotta ja tehneet molemmat pitkän uran töissä.

Tellervo Aaltosen näkö on huono, eikä muisti toimi kuten ennen. Lapset käyvät usein kylässä ja hoitavat avioparin ruokaostokset joka viikko. Pentti on puolisoaan paremmassa kunnossa ja lämmittää esimerkiksi ruuan mikroaaltouunilla, mutta hänkin tarvitsee jo apua monessa arjen askareessa.

Siksi kaupungin kotihoito on pitkään käynyt kaksi kertaa päivässä ja lisäksi hakenut lääkkeet apteekista. Paperilla tämä tarkoittaa pariskunnalle yhteensä runsasta seitsemää tuntia kotihoitoa viikossa. Määrä ei ole muuttunut – eivätkä paperille kirjatut tunnit Pentti Aaltosen mielestä muutenkaan kuvaa todellisuutta.

”Heillä on kiire, kiire, ymmärrän sen. He tekevät hyvää työtä, mutta ei heillä ole aikaa mihinkään. Tämä ei ole heidän vikansa, vaan vika on järjestelmässä”, hän sanoo.

Aaltoset kehuvat omahoitajiaan, joita he kuitenkin näkevät harvoin. Usein hoitaja on täysin vieras. Toukokuussa Pentti Aaltonen merkitsi kahden viikon ajan muistiin kävijöiden määrän: neljätoista työntekijää.

Tällä on merkitystä siksi, että muistisairasta Tellervo Aaltosta pelottaa, kun kotiin ilmestyy vieraita ”kuin haamuja”.

”Joka kerta tulee eri ihminen. Se on minulle niin vaikeaa, kun minä en näe kunnolla.”

Erityisen hankala vaihtuva henkilökunta on sinä päivänä, kun Tellervo Aaltosen kuuluisi päästä peseytymään. Välillä vuoroon on sattunut mieshoitaja, ja silloin hän ei kehtaa mennä suihkuun lainkaan.

Häntä hirvittää myös, mitä tapahtuisi, jos hänen miehensä vaikkapa kaatuisi, eikä hän enää muistaisi, miten hälytetään apua. Pentti Aaltonen rauhoittelee, että hänellä on ranteessa turvapuhelin. Silti häntäkin arveluttaa, mitä seuraisi, jos terveydentila heikkenisi nopeasti. Välillä on vaikea hahmottaa, kenelle mikäkin palveluihin liittyvä asia kuuluu.

Pentti Aaltonen haluaisi yhden selkeän numeron, josta saisi kotihoidosta vastuussa olevan ihmisen kiinni aina, esimerkiksi omahoitajan ollessa lomalla. Hän tahtoisi myös antaa palautetta suoraan kasvotusten ihmiselle, automaatin hymynaamoja hän ei tahdo painella.

Ja palaute liittyy lopulta aika pieniin asioihin. Vaikkapa peseytymiseen, jota Pentti sanoo puoliksi vitsillä ”sukupuolineutraaliksi suihkuksi”. Tai siihen, että ostettu pyykinpesupalvelu saisi olla muutakin kuin vaatteiden ja lakanoiden lataamista koneeseen ja koneen käynnistämistä.

Helsinki on parhaillaan hankkimassa kotihoidon käyntien järjestelyyn uutta optimointiohjelmaa. Sen avulla olisi tarkoitus organisoida hoitajien työtä niin, että kiire vähenisi ja saman ihmisen luona kävisi useammin tämän omahoitaja. Ohjelma saadaan käyttöön aikaisintaan loppusyksystä, joten sen vaikutuksia on vielä vaikea ennakoida.

Maksujen osalta Aaltoset kyllä selviytyvät. He harkitsevat palveluseteliä Helsingin oman palvelun tilalle, se kun tulisi edullisemmaksi.

”Minä luulin, että se kotihoito on siksi ollut minulle ilmainen, kun minä olen sotaveteraani. Olin ilmavalvonnassa. Odotin tornissa ja katsoin, montako konetta tulee. Soitin sitten Rovaniemelle, että menkää turvaan”, Tellervo Aaltonen kertoo.

Veteraanialennusta ei todellisuudessa ole. Veteraanijärjestöjen kautta voi saada satunnaista apua, kuten ikkunanpesua. Kotihoidon maksuihin tällainen ei suoraan vaikuta.

Eikä selitys maksujen kaksinkertaistumiselle ole myöskään se, että Tellervo Aaltonen saa miestään pienempää eläkettä. Laskutuksessa on nimittäin tähänkin asti otettu huomioon molempien tulot. Eron summiin tekee siis vain se, että palvelun määrä on laskettu molemmille erikseen eikä yhteen, mikä olisi Aaltosille edullisempi vaihtoehto.

Aaltosten kohdalla asian tekee vielä sekavammaksi se, että aluksi kaupunki laski maksut väärin. Pelkästään helmi–maaliskuun aikana heille tuli yhteensä viisi erilaista päätöstä maksujen suuruudesta. Maksun lopullista suuruutta ja aiemmin liikaa maksettujen rahojen palauttamista on selvitelty koko kevät, mutta viime vuoteen verrattuna kaksinkertainen maksu näyttäisi nyt siis olevan oikea.

Aaltosten laskut hoitaa käytännössä heidän työikäinen tyttärensä. Aaltoset eivät siksikään ole huolissaan niinkään itsestään kuin muista ikäisistään.

”Kyllä me pärjäämme aika hyvin vielä, kun isä pitää minusta huolta”, Tellervo Aaltonen sanoo ja hymyilee puolisolleen.

”Minä sanoisin tuon niin, että kyllä me yhdessä pärjäämme. Mutta entä ne, jotka ovat ihan yksin? Minä voin vielä olla hankala asiakas, mutta mietin niitä, jotka eivät enää pysty hoitamaan raha-asioitaan tai muista tällaisia”, kysyy Pentti Aaltonen.

Osa vanhuksista säästää jo lääkärikäynneistä

Ikääntyneet ovat Suomessa keskenään eriarvoisessa asemassa sen osalta, miten he saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Tätä selittää asuinpaikka ja ihmisen terveydentila, mutta myös tuloilla on väliä.

Aaltosen pariskunnan taloudellinen tilanne ei ole erityisen huono, mutta se osoittaa, miten suuria muutokset kotona asuvan vanhuksen maksuissa voivat olla.

Yleisesti Suomessa on niin, että mitä pienemmät tulot ikääntyneellä on, sitä suurempi osuus niistä herkästi häviää välttämättömiin palveluihin.

Näin osoittaa esimerkiksi valtioneuvoston keväällä julkaisema raportti. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut rasittavat kohtuuttomasti erityisesti kaikkein sairaimpia ja pienituloisimpia.

Ihmisryhmä ei ole kansainvälisesti vertaillen suuri, mutta esimerkiksi 75 vuotta täyttäneistä noin viidellä prosentilla asiakasmaksut nielaisevat yli 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. 40 prosenttia on raja, jonka jälkeen raportti kuvailee seurauksia ”katastrofaalisiksi”.

Joidenkin maksujen tulosidonnaisuus, maksukatot ja erilaiset mahdollisuudet huojentaa maksuja eivät siis riitä ratkaisemaan ongelmaa.

Seurauksia voi nähdä toisesta tuoreesta tutkimuksesta, jonka julkaisi keväällä THL. Köyhimmistä ikääntyneistä moni jättää esimerkiksi lääkärikäyntejä tekemättä tai lääkkeitä ostamatta rahapulan vuoksi.

Lisäksi kaikkein pienituloisimmat ikääntyneet tarvitsevat kotihoitoa useammin kuin suurituloiset. He ovat keskimäärin huonommassa kunnossa ja useammin yksin.

Pienituloisista vanhuksista joka neljäs ei saa kotihoitoa tarpeeksi tai lainkaan. Samaan aikaan yhteiskunta pyrkii lisäämään voimakkaasti kotihoidon osuutta, se kun on kunnille edullinen vaihtoehto.

Jos katsotaan asiakasmaksuja, Helsinki poikkeaa monista muista kunnista yhdessä asiassa: terveyskeskusmaksuja ei ole. Muista maksuista esimerkiksi kotihoidon maksut ovat osuuksia tuloista, eivät siis tasasummia.

Yhteensä sote-maksuista voi silti kertyä niin mahtava summa, että pienituloinen ei enää niistä selviä.

Toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo, että näin ei saisi käydä.

”Maksuja on mahdollista kohtuullistaa tai jättää perimättä”, hän sanoo.

Aina näin ei käy, sillä kaikkia tilanteen kohtuullisuuteen vaikuttavia asioita ei ole päätöksissä aina huomioitu. Toimeentulotukea myönnetään myös tarvittaessa, jos taloudellinen tilanne sitä vaatii – esimerkiksi, kun asiakasmaksujen lisäksi lääkkeistä tulee merkittäviä kustannuksia.

Koko Suomessa sote-uudistuksen on pelätty nostavan maksuja. Tätä on kuitenkin vaikea ennakoida, koska asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Vanhustenhoito
 • Helsinki
 • asiakasmaksu
 • Maija Aalto

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   USA:ssa nousi poliittinen myrsky Trumpin puheista – ”Yksi Yhdysvaltain presidentin häpeällisimmistä esiintymisistä”

  2. 2

   Trump tuhosi Helsingin huippukokouksen yhdellä iskulla – amerikkalaiset tyrmistyivät Trumpin ”antautumisesta” Venäjän presidentille

  3. 3

   Putin antoi haastattelun vain Trumpin äänitorvena toimivalle Fox-kanavalle ja vihjasi, että venäläiset sekaantuivat USA:n vaaleihin – ”Mutta kaikkihan ne ovat tosiasioita”

  4. 4

   Suomi oli eilen koko maailman huomion keskipiste, mutta oliko siitä hyötyä?

  5. 5

   Raskaana olevat Trumpit vangitsivat huomion Esplanadilla – Kuvakooste tiivistää maanantain kiinnostavimmat mielenosoitukset

  6. 6

   Kärsin kroonisesta kivusta kuukausia ennen kuin hyväksyin olevani stressaantunut – Nykyinen elintapamme uuvuttaa monet

  7. 7

   ”Konttorirotta” käveli Ancelikh Kaspisen ja Anni Nykäsen kojulle ja pyysi heidät Finlandia-talolle tarjoamaan mansikoita – Nyt kuvat ”sokeeraavan” makeista mansikoista leviävät maailmalla

  8. 8

   Presidenttien turva-autot antoivat matkapuhelimien toimia Helsingissä – ”Väitteet kaikkialla mykistyvistä verkoista tuli todettua vääriksi”

  9. 9

   Sosiaalinen media täyttyi asian­tuntijoiden järkytyksestä: ”Onko mikään tiedotus­tilaisuus ollut Yhdys­valtain presidentille näin nöyryyttävä?”

  10. 10

   Legendaarisen Mäntymotellin historiaan mahtuu monta rakkaustarinaa – nyt venäläisten omistama lomakeskus on mystisesti kiinni jo neljättä vuotta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Republikaani­senaattori John McCain: Helsingin huippu­kokous oli hirvittävä virhe – lue HS:n seuranta Trumpin ja Putinin tapaamisen käänteistä

  2. 2

   Trump tuhosi Helsingin huippukokouksen yhdellä iskulla – amerikkalaiset tyrmistyivät Trumpin ”antautumisesta” Venäjän presidentille

  3. 3

   ”Konttorirotta” käveli Ancelikh Kaspisen ja Anni Nykäsen kojulle ja pyysi heidät Finlandia-talolle tarjoamaan mansikoita – Nyt kuvat ”sokeeraavan” makeista mansikoista leviävät maailmalla

  4. 4

   Raskaana olevat Trumpit vangitsivat huomion Esplanadilla – Kuvakooste tiivistää maanantain kiinnostavimmat mielenosoitukset

  5. 5

   Hullutteleva suomalaispoliisi pelmahti keskelle uusiseelantilaisen kanavan suoraa lähetystä Finlandia-talolla – ”Tämä Jouni varasti show’n”

  6. 6

   Sosiaalinen media täyttyi asian­tuntijoiden järkytyksestä: ”Onko mikään tiedotus­tilaisuus ollut Yhdys­valtain presidentille näin nöyryyttävä?”

  7. 7

   ”Ensivaikutelmani oli, että hups, kuningatar Elisabet se siinä” – Melania Trump pitää kiinni luksus­tyylistään Helsingin helteessä

  8. 8

   Niinistö aamiaisesta Trumpin kanssa: ”Tunnissa ehdittiin monta asiaa” – Lue sanasta sanaan, mitä Trump sanoi toimittajille Mäntyniemessä

  9. 9

   Kalasatamasta nousi valtava höyrypatsas – silminnäkijät kertoivat pamauksesta Hanasaaren voimalassa

  10. 10

   ”Ostin kaksi kuumemittaria ja söin elohopeat niistä” – tutkija selvittää laittoman abortin teettäneiden naisten kohtaloita

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Republikaani­senaattori John McCain: Helsingin huippu­kokous oli hirvittävä virhe – lue HS:n seuranta Trumpin ja Putinin tapaamisen käänteistä

  2. 2

   Netissä pyöriminen kuormittaa ja vie keskittymiskyvyn – tämän jutun voit lukea vain ilman verkkoyhteyttä

  3. 3

   Kävin Elastisen kuntosalilla ja vaivaannuin suunnattomasti – Mitä vikaa on keskinkertaisuudessa?

  4. 4

   Donald ja Melania Trumpin saattue saapui Kalastaja­torpalle suuren väkijoukon saattelemana – lue HS:n seuranta sunnuntain tapahtumista

  5. 5

   Suomen hipsterein paikka on pieni kylä Nokian hylkäämässä Salossa – ”Elämäntilanteeni on niin hyvä, ettei siitä melkein kehtaa puhua”

  6. 6

   Los Angeles Timesin toimittaja tuli Helsinkiin raportoimaan huippukokouksesta, mutta rakastuikin julkiseen liikenteeseen – ”Suomi on voittanut minut puolelleen”

  7. 7

   Kaikki loukkuun jääneet pelastettiin luolasta Thaimaassa, myös lääkäri ja sukeltajat pääsivät ulos – ”Emme tiedä, onko tämä ihme, tiedettä vai mitä”

  8. 8

   Suomalais­sukeltaja Mikko Paasi oli thaimaalaisessa luolassa viimeisten joukossa ja joutui pakenemaan nousevaa vettä viime hetkellä – nyt hän kertoo HS:lle tapahtumien dramaattiset vaiheet

  9. 9

   Trump teki etikettimokan ja saattoi kuningatar Elisabetin kiusalliseen tilanteeseen Britanniassa

  10. 10

   Espoolaisilta 13-vuotiailta löytyi huume­seulassa jopa viittä eri ainetta – Eräs poika yritti sekavassa tilassa kaupata rauhoittavia lääkkeitä lastensuojelun työntekijällekin

  11. Näytä lisää