Kaupunki

Helsinki laski, että 87-vuotias Eeva tulee kuukauden toimeen 101 eurolla – sosiaali­työntekijä neuvoi myymään asunnon tai ottamaan lainaa lääkkeisiin

Vanhuksen kohtuuttomaan hoitomaksuun oli syynä erehdys, mutta nykylaki antaa myös oivan porsaanreiän omituiseen talousmatematiikkaan.

Helsinkiläinen Sakari rakastaa äitiään Eevaa niin paljon, että hän on valehdellut tälle raha-asioissa.

Kun 87-vuotias äiti on esimerkiksi halunnut muistaa lapsenlapsenlastaan syntymäpäivänä, Sakari on ottanut rahaa vähin äänin omalta tililtään. Hän ei ole raaskinut selittää äidille, että tämän tili on tyhjä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kesällä oli pakko kertoa. Ikänsä työssä käyneen äidin rahat eivät äkkiä riittäneet edes kuukauden lääkelaskuun.

Palveluasumisesta alkoi nimittäin tulla lasku, joka oli vain satasen Eevan kuukausituloja pienempi.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Asian selvittäminen on ollut yhtä taistelua tuulimyllyjä vastaan”, sanoo Sakari.

Hänen ja Eevan nimet on muutettu terveydeltään hauraan Eevan suojelemiseksi. HS on tarkastanut tietoja asiapapereista, koska Eevaa itseään ei voi enää haastatella.

Eevan tarinassa on jotain, mikä koskettaa muitakin kaikkein huonokuntoisimpia.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Iäkkään hoitomaksujen määräytyminen on monimutkaista. Eikä laki aina sano, mikä on liikaa – vielä.

Tämä sujui Eevalle tarjottujen palvelujen osalta kuten piti:

Kun Eevan puoliso kuoli viidenkymmenen avioliittovuoden jälkeen, Eevan vointi heikkeni nopeasti. Lyhyttä kotihoitojaksoa seurasivat kuukaudet sairaalassa. Viime vuonna Eevalle järjestyi tehostetun palveluasumisen paikka.

Sakari tulkitsee, että muistisairas äiti on tyytyväinen saamaansa hoitopaikkaan. Hänellä on hyvä olla.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Hoitokotia pitää yhdistys, mutta Eevan paikka on järjestetty kaupungin ostopalvelusopimuksella. Helsinki siis maksaa yhdistykselle.

Eevalta kaupunki veloittaa asiakasmaksun, joka on sama kuin se Eevan tulojen perusteella olisi kaupungin omissa vastaavissa palveluissa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Laissa maksuja käsitellään näin:

Tässä törmäämme ensimmäiseen byrokratian kiemuraan. Mikä on vastaava palvelu?

Perinteisiä vanhainkoteja eli pitkäaikaista laitoshoitoa on Suomessa enää harvassa, mutta niiden asema on laissa selkeä. Asiakasmaksu saa viedä enintään 85 prosenttia nettotuloista, mutta pienituloisimmillekin pitää jäädä runsas sata euroa kuussa käyttövaraa.

Tehostetun palveluasumisen maksuista nykylaki ei sano tarkkaa prosenttia tai euromäärää.

Laitokset ovat yleensä mallia all inclusive, siksi puhutaan vain satasesta. Esimerkiksi lääkkeet kuuluvat jo hintaan.

Eevan hoitopaikka on sen sijaan tehostettua palveluasumista. Tavallisen ihmisen on joskus vaikea hahmottaa eroa: laitoksissa ja tehostetussa palveluasumisessa on yhtä lailla kaikessa autettavia.

Tehostetun palveluasumisen maksuista nykylaki ei sano tarkkaa prosenttia tai euromäärää.

”Käytännöt ovat tavattoman kirjavia. Sen verran laissa on, että asiakasmaksu ei saisi vaarantaa asiakkaan toimeentuloa”, sanoo erikoistutkija Katja Ilmarinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Maksua saisi alentaa tällä perusteella, mutta tätä ohjetta tunnetaan kunnissa huonosti.

Toisissa kunnissa palveluasumisesta laskutetaan yksi könttäsumma, toisissa joka palvelusta, kuten päivätoiminnasta ja aterioista erikseen. Osassa ei ole määritelty käyttövaraa tai se on yhtä pieni kuin laitoksissa, vaikka palveluasumisessa kaikki ei samalla tavalla sisältyisi hintaan.

Ilmarisen mukaan ei ole tavatonta, että iäkäs joutuu turvautumaan toimeentulotukeen tai että sopivimpaan hoitopaikkaan ei ole varaa.

Kuntien sooloilun pitäisi lakata, kun uusi laki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista astuu voimaan. Lakiluonnoksessa palveluasumiselle luvataan omat säädökset.

Tällainen Eevan tilanne oli aiemmin:

Helsingissä tilanne on sillä tavalla selkeä, että palveluasumisessakin on eurorajat: käyttövara on vähintään 20 prosenttia tuloista, pienimmillään 254 euroa kuussa. Tämän pitäisi riittää henkilökohtaisiin kuluihin, kuten vaatteisiin, puhelinlaskuun ja hiustenleikkuuseen.


Huonokuntoisella Eevalla henkilökohtaisia tarpeita on enää vähän, mutta ne ovatkin sitten elintärkeitä: lääkkeet, vaipat, diabeteksen vuoksi jalkahoitaja säännöllisesti.

20 prosenttia hänen tuloistaan on runsaat 360 euroa. Viime vuonna hän sai sen verran.

Merkittävää omaisuutta ei ole. Puolisonsa kanssa Eeva omisti maan pojan kesämökin alla ja yhteisen kodin, joka nyt on puolison jakamattoman kuolinpesän, tyhjillään ja remonttia vailla. Tuloja näistä ei ole, yhtiövastikkeen kaltaisia menoja on.

Näin Eevan maksuille tapahtui keväällä:

Keväällä tilanne huononi merkittävästi.

Eevan tulot eli eläke ja Kelan hoitotuki ovat yhteensä noin 1 800 euroa. Kaupunki ilmoitti perivänsä asiakasmaksua hoitokodissa elämisestä jatkossa 1 700 euroa. Käyttövaraa kaikkeen muuhun jäi siis enää noin satanen.

Syy oli viranomaisten oma aiempi virhe. Edellisen vuoden laskelmissa ei ollut otettu tulona huomioon lainkaan Kelan kolmensadan euron hoitotukea. Se päätettiin nyt laskea takautuvasti muiden tulojen päälle, eli Eevan tulot olivat paperilla äkkiä 2 100 euroa eli kolmesataa enemmän kuin tyhjentyneille tileille oikeasti tuli.

Sakari hämmentyi. Äidin vanhan asunnon kuluja ja syntymäpäiväterveisten kaltaisia pikkujuttuja hän oli jo siirtänyt itselleen, mutta uusi käyttövara ei riittänyt edes välttämättömyyksiin. Kesäkuun käyttövara esimerkiksi oli jo 101,80 euroa ja ensimmäinen tavanomaisen kokoinen apteekin lasku yksistään 111 euroa.

Kun Sakari haki äidilleen toimeentulotukea, sekä Kela että kaupunki sanoivat ei. Hän yritti myös toistuvasti kysyä neuvoa eri viranomaisilta. Yhden tyypillisen puhelun sosiaalityöntekijän kanssa hän turhautuneena nauhoitti. Äänitteellä kuuluu, kuinka sosiaalityöntekijä neuvoo myymään äidin – siis oikeasti kuolinpesän – asunnon.

”Siis niin nopeasti, että saisi rahaa samassa kuussa erääntyvään lääkelaskuun? Toinen ohje oli, että 87-vuotias voisi hakea lainaa saadakseen lääkkeitä.”

Asiakasmaksupäällikkö Anna-Maija Kääriäinen kertoo, että näin ei pitäisi käydä. Kaupunki ei hänen mukaansa vaadi oman asunnon myyntiä ja hoitopaikan valintaan vaikuttavat muut asiat.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Vastaavia ongelmia on muillakin. Mutta Sakari ei siis saanut mistään selkeää vastausta, mitä äidin hyväksi voisi nopeasti tehdä. Hän oli huolissaan esimerkiksi siitä, joutuisiko äiti eräänä päivänä pois hänelle hyväksi koetusta hoitopaikasta.

Asiaa yleisellä tasolla kommentoiva asiakasmaksupäällikkö Anna-Maija Kääriäinen kertoo, että näin ei pitäisi käydä. Kaupunki ei hänen mukaansa vaadi oman asunnon myyntiä ja hoitopaikan valintaan vaikuttavat muut asiat.

”Hoitopaikka määrittyy SAS-prosessissa [selvitys, arviointi ja sijoitus] asiakkaan hoitoisuuden mukaan. Asiakkaan toive esimerkiksi sijainnin suhteen pyritään huomioimaan.”

Näin Eevalle lopulta kävi:

Eevan tarina päättyi hyvin. Sakarin tekemä muutoksenhaku hyväksyttiin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa elokuun lopussa. Asiakasmaksu palautettiin entiselle tasolleen niin että Eevan käyttöön jää kuukausittain 360 euroa.

Ihmistä ei nimittäin saa rangaista takautuvasti korkeammalla maksulla, jos virhe ei ole johtunut hänen antamistaan vääristä tiedoista.

Ennen korjaavaa päätöstä Eevan elintärkeisiin menoihin ehti kulua noin tuhat euroa enemmän kuin hänen tulonsa olivat. Loppuvuodesta tilannetta tosin olisi helpottanut vastaan tuleva maksukatto lääkkeiden kohdalla.

Sakari törmäsi myös kaupungin verkkosivuilla tietoon, jota kukaan viranomainen ei ollut hänelle tullut kertoneeksi. Helsingillä on nykyisin olemassa erityisesti vanhusten asioihin keskittynyt seniori-info, jonne äidin asia varsinaisesti kuului.

Mitenhän käy niiden vanhusten, joilla ei ole aktiivista omaista tappelemassa puolestaan?

”Ensimmäistä kertaa minua kuunneltiin. Sain jopa neuvoja”, Sakari kertoo. Siis esimerkiksi tiedon siitä, että hygieniatuotteet, eli lähinnä vaipat, ja diabeetikon jalkahoidot voi Helsingissä saada ilmaiseksi, jos lääkäri näin suosittaa.

Sakari jäi myös miettimään, että mitenhän käy niiden vanhusten, joilla ei ole aktiivista omaista tappelemassa puolestaan.

THL:n Ilmarinen pitää hyvänä, että lakimuutos auttaisi korjaamaan maksuja yhdenmukaisiksi ja helpommin ymmärrettäviksi eri kunnissa. Hän toivoo lisäksi, että jonkun tehtävä olisi katsoa myös vanhuksen taloudellista tilannetta kokonaisuutena siinä kuin tämän hyvinvointia muutenkin.

”Toivon, että olisi hyviä käytäntöjä, miten taloudellista tilannetta voidaan kartoittaa. Aina pitäisi olla myös se yksi ihminen, jonka tehtävä on huomata tilanne.”

Fakta

Näin laki muuttuu


 Kun asiakasmaksuja koskevaa lakia uudistetaan, tarkoitus on lisätä mukaan säädöksiä myös palveluasumisesta. Näin syntyisi harvemmin tilanteita, joissa vanhukset joutuisivat asuinpaikan vuoksi eriarvoiseen asemaan taloudellisesti.

 Tehostetun palveluasumisen maksuihin tulisi valtakunnalliset rajat: omaan käyttöön pitäisi jäädä 15 prosenttia tuloista, vähimmillään 160 euroa.

 Toisissa kunnissa käyttövara olisi siis suurempi kuin nykyään, toisissa pienempi. Ihmisen maksukyky toisaalta määriteltäisiin eri tavalla, palveluasumisen kohdalla esimerkiksi lääkkeet ja jonkin aikaa myös vanhan asunnon kulut otettaisiin huomioon maksua määrättäessä.

 Lakiin ehdotetaan myös, että terveyspalvelut olisivat maksuttomia pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi

  2. 2

   Täti innostui sukututkimuksesta, ja niin Leenakin teki dna-testin – Kun tulokset tulivat, eletty elämä osoittautui valheeksi

   Tilaajille
  3. 3

   Euroopassa raivoaa sota, jonka keskellä ihmiset käyvät oopperassa ja asuvat bunkkereissa – HS:n erikoisartikkeli vie Itä-Ukrainan sodan molemmille puolille

  4. 4

   Kuvia Suomesta, osa 39: Rio Gandara kuvasi, mitä tekevät ihmiset, jotka eivät saa öisin unta

  5. 5

   Pohdin päivittäin, minkä hintaiseksi avopuolisoni elättäminen lopulta tulee

  6. 6

   Mitä tapahtui edustussaunomiselle? Maailman muuttuminen sai firmat luopumaan tavasta

  7. 7

   Liisa Heinosen kauppa ei ole muuttunut 70-luvun jälkeen – HS kiersi Töölön kivijalkakauppoja ja löysi katoavan maailman

  8. 8

   Trump väitti Niinistön kertoneen, että suomalaiset käyttävät paljon aikaa metsien haravointiin ja siivoamiseen – Niinistö IS:lle: Haravoinnista ei ollut puhetta

  9. 9

   Venäjällä monet tutkijatkin uskovat, että maailman lämpenemisen sijaan edessä on jääkausi

  10. 10

   Saudi-Arabia tappoi toimittaja Jamal Khashoggin, paloitteli ruumiin ja liuotti sen hapolla viemäriin – Näin kerrotaan, mutta kaikki ei täsmää, sanoo sotarikostutkija Helena Ranta

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Euroopassa raivoaa sota, jonka keskellä ihmiset käyvät oopperassa ja asuvat bunkkereissa – HS:n erikoisartikkeli vie Itä-Ukrainan sodan molemmille puolille

  2. 2

   Kuvia Suomesta, osa 39: Rio Gandara kuvasi, mitä tekevät ihmiset, jotka eivät saa öisin unta

  3. 3

   Kirkon päättäjä vaatii oikeudessa Lehtisaaren asukkaille kovempia vuokrankorotuksia – ”So what”, hän kuittaa asukkaiden vaikeudet

  4. 4

   Täti innostui sukututkimuksesta, ja niin Leenakin teki dna-testin – Kun tulokset tulivat, eletty elämä osoittautui valheeksi

   Tilaajille
  5. 5

   Kuivuus paljasti veden alle jääneen kylän Britanniassa

  6. 6

   Pohdin päivittäin, minkä hintaiseksi avopuolisoni elättäminen lopulta tulee

  7. 7

   Heitä oli 900 ja ”valkeana yönä” he kuolivat yhdessä – Kun lahkojohtaja Jim Jones 40 vuotta sitten julisti, että on aika, ensimmäisenä myrkky juotettiin 300 lapselle

   Tilaajille
  8. 8

   Pilvenpiirtäjät mullistavat Pasilan ja koko Helsingin – HS:n erikoisartikkelin videot näyttävät, kuinka peruuttamattomasti kaupungin siluetti muuttuu

  9. 9

   Lauttasaarelainen taloyhtiö tiristi energialaskusta löysät pois vaihtamalla suihkupäät – Näin säästät energiaa helposti

  10. 10

   Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

   Tilaajille
  2. 2

   Helsingin surkein taloyhtiö oli pahassa jamassa ja jopa vaarallinen – juuri valmistunut peruskorjaus maksoi 2 800 euroa neliöltä

  3. 3

   Ilta-Sanomat: Näyttelijä Aku Hirviniemi sai syytteen kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta

  4. 4

   Syvällä Lapin erämaassa kulkee natsi-Saksan viimeinen puolustuslinja, ja nyt sieltä löytyi salaperäinen vankileiri

   Tilaajille
  5. 5

   Ihmisten ja hiirten aivoista löytyi suolisto­bakteereita – ”Tämä on tajunnan­räjäyttävää”, kommentoi neuro­tieteilijä

  6. 6

   Muutaman kympin Aalto-maljakosta väärennetään sahaamalla satojen eurojen klassikko – Näin ostajia jymäytetään väärennetyllä Suomi-designilla ja näin vältät huijarien ansat

   Tilaajille
  7. 7

   Mies loi ”bändilleen” tyhjästä fani­kunnan, levy-yhtiön sekä uutis­sivuston ja buukkasi niiden avulla kiertueen ilman yleisöä – nyt hän selittää tekoaan Twitterissä

  8. 8

   ”Täällä tulee törmäys sitten” – 130-metrinen norjalainen sotalaiva törmäsi säiliöalukseen monista varoituksista huolimatta, käy ilmi lauantaina julkaistulta äänitteeltä

  9. 9

   Harvardin tutkijoiden mukaan tähtienvälinen komeetta saattoi olla muukalaisten lähettämä luotain – ”Se näyttää hyvin erikoiselta”

  10. 10

   Kun nuoret äidit haksahtavat ravitsemusgurujen hölynpölyyn, kärsijöitä ovat lapset – Näin sanoo ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja oikoo verkon vallanneita harhaluuloja yksi kerrallaan

   Tilaajille
  11. Näytä lisää