Kaupunki

Hallituksen unelma murskautui, mutta mitä nyt tapahtuu pääkaupunki­seudulla? Vapaavuori ja muut johtajat kertovat

Soten kaatumisen vaikutuksia kommentoivat kapinaliikettä johtanut Helsinki, Espoo, Vantaa, Hus ja Uudenmaan maakunnan muutosjohtaja.

Sote-uudistus, maakuntauudistus ja Suomen hallitus ovat kaatuneet. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) voisi kuvitella juhlivan, mutta ei. Hän on huolellisen tyyni.

”Keskeinen oppi tästä on, että megamallien aika on ohi. Nyt tarvitaan malttia ja valtioviisautta.”

Toisin sanoen hänestä ei pidä paniikissa alkaa rakentaa dramaattisesti seuraavaa suurellista uudistusta vaan miettiä asioita rauhassa. Helsingissä mikään ei tämän vuoksi heti muutu. Arki tavallisella terveysasemalla jatkuu kuten ennenkin, ja palveluita kehitetään edelleen.

Vapaavuori sanoo naama peruslukemilla, että totta kai hän on tyytyväinen mutta ei sen enempää.

”Et voi kirjoittaa sinne, että tästä erityisesti ilakoisin. Työ paremman Suomen ja paremman kaupungin puolesta jatkuu.”

Vapaavuori on kritisoinut sote-uudistusta ja varsinkin siirtymistä maakuntahallintoon ärhäkästi. Hän on käyttänyt siitä esimerkiksi sanoja ”salakavala vallankaappaus” ja kuvaillut sitä ihmiselämästä vieraantuneeksi kompuroinniksi.

Hän ei toki ole tässä ollut Helsingissä yksin: uudistusta on arvostellut yhtä kärkkäästi koko pormestaristo yli puoluerajojen.


Helsinkiä korpesi hallituksen suunnitelmissa erityisesti se, että suuri osa kaupungin nykyisistä verotuloista olisi ohjattu maakuntahallinnolle, pois helsinkiläisten poliitikkojen päätäntävallasta.

”Olen johdonmukaisesti vastustanut tätä vuosia ja ennustanut jo pitkään, että tämä kaatuu. Kysymys on ollut vain ajoituksesta”, Vapaavuori sanoo nyt.

”Hallituksen kaatuminen samalla oli ainoa yllätys. On muiden asia arvioida, mitä tämä kokoomuksen kannalta tarkoittaa.”

Helsinki ei ollut kaupunkien joukossa ainoa uudistuksen vastustaja, vaikka Vapaavuori esiintyikin kapinan keulahahmona. Pääkaupunkiseudun valtuustot antoivat erikseenkin kriittisiä lausuntoja sote-uudistuksesta, mutta erityisen selvästi ne tuomitsivat sen erityisessä yhteisessä kokouksessaan viime vuoden keväällä.

Vantaalla ja Espoossa päätöksestä oli jonkin verran erimielisyyttä. Helsinkiläisvaltuutetut vaativat tuolloin soten kaatamista luvuin 79–3. Osa kokoomuksen valtuutetuista jättäytyi kuitenkin pois äänestyskokouksesta.

Vapaavuori teki pormestarikautensa alkupuolella useita julkisia ulostuloja, joissa hän teilasi hallituksen aikeet.

Eräs klassinen kohtaus nähtiin Turussa kesäkuussa 2018, kun Vapaavuori ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ottivat yhteen sotesta kokoomuksen puoluekokouksessa. Sen jälkeen kaksikko suuntasi sovinnollisesti oluelle.


Vastustus kuitenkin jatkui, vaikka Vapaavuori vähensikin julkisia ulostulojaan. Tehty työ alkoi kantaa hedelmää.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) sanoo, että soten kaatuminen selkeyttää asioita Helsingin kannalta. Helsinki on valtakunnanpolitiikasta riippumatta tehnyt koko ajan omia uudistuksiaan, kuten perustanut Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kaltaisia uusia suuria yksikköjä.

Helsinkiläisten terveyspalveluille ei siis soten kaatumisen vuoksi tapahdu mitään, mitä ei olisi muutenkin ollut tapahtumassa.

”Tämä kehittäminen on ollut koko ajan käynnissä ja jatkuu edelleen. Mutta tästä saadaan nyt pieni hengähdystauko”, Vesikansa arvioi. Ennen vaaleja kenelläkään ei hänestä ole mandaattia alkaa linjata tarkemmin tulevaisuutta valtakunnallisesti.

Hän muistuttaa myös, että sote-palvelujakin on jo monessa paikassa keskitetty suuremmille harteille. Lähin esimerkki on Keski-Uusimaa.

”Helsingillä on itselläänkin tarpeeksi suuret hartiat. Yhteistyö naapurien kanssa on silti tärkeää.”

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok) puolestaan sanoo, että kaupunki on varautunut soten kaatumiseen jo pitkään.

”Palvelut pelaavat Espoossa nykyisellään. Riskit olisivat olleet paljon suuremmat, jos Uudenmaan uudistusta olisi viety eteenpäin.”


Kun jonkinlaista sote-uudistusta todennäköisesti yritetään myös seuraavan hallituksen aikana, Mäkelä edellyttää parempaa yhteistyötä hallituksen ja suurten kaupunkien välille.

”Täytyy miettiä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Jos kyse on siitä, että tarvitaan isommat hartiat, Helsingillä on jo suurimmat ja Espoolla toiseksi suurimmat. Pienimmissä maakunnissa on yhtä paljon väkeä kuin Leppävaarassa.”

Kaatuneen sote-uudistuksen aikana pääkaupunkiseudulle tosin tarjottiin mahdollisuutta rakentaa oma malli, mutta kaupungit eivät päässeet yksimielisyyteen mistään järjellisestä.

Uudellamaalla on ratkaistavana Mäkelän mukaan lähinnä se, miten pienimpien kuntien sote-palvelut turvataan.

Hyvänä esimerkkinä tavoitellusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöstä Mäkelä pitää Jorvia, jossa on nykyisin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Jorvin sairaala ja kaupungin pyörittämä Espoon sairaala.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) sanoo, ettei sote-uudistuksen kaatuminen vaikuta Vantaankaan palveluihin.

”Sinänsä tämä päivä näyttää ihan samalta kuin eilinen ja huominen.”

Vapaavuoren tapaan Viljanen kritisoi uudistuksessa kaavailtua kaupungin verotulojen ohjaamista maakuntahallinnolle.

”Vantaa rahoittaa toimintaansa verotuloilla, ja jos pääasiallinen kaupungin tulonlähde olisi kadonnut, se olisi ollut selvä uhka.”

Uudenmaan maakunnan näkökulmasta valmistelu oli täysin keskeneräistä, Viljanen sanoo. Jos sote-uudistus olisi toteutunut alkuperäisessä aikataulussaan, se olisi ollut Vantaalle ja koko pääkaupunkiseudulle mahdoton tilanne. Uudistuksen valmistelu on vienyt Viljasen mukaan paljon voimavaroja ja rahaa. Ison uudistuksen odottaminen on myös keskeyttänyt normaalin sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyön.

”Siitä tulee käydä kriittinen keskustelu.”

Vantaalla toivotaan soteen yhä kuntapohjaista ratkaisua, jossa pääkaupunkiseutu otettaisiin huomioon erikseen.

”Toivon, että ehdotuksen lähtökohdat arvioidaan uudelleen vaalien jälkeen. Uudistuksessa ei otettu huomioon suuria kaupunkeja ja pääkaupunkiseudun erityistilannetta”, Viljanen sanoo.

Hän harmittelee sitä, että maakuntauudistukseen kuulunut pääkaupunkiseudun kasvupalvelu-uudistuskin jää nyt käsittelemättä.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen toivoo niin ikään malttia ja pienen etäisyyden ottamista ennen kuin seuraavista askelista aletaan keskustella.

”Nyt pitäisi pysähtyä hetkeksi ottamaan happea, vaikka monella onkin varmaan tarve vähän kalistella sapeleita.”

Tuominen ajattelee, että seuraavalla kierroksella tarvitaan selvästi entistä laajempaa yhteisymmärrystä – siis sekä parlamentaarisesti että eri palveluntuottajien ja kuntien välillä.

Toisaalta ongelmat ja niiden ratkaisut pitäisi samalla pilkkoa pienempiin osiin. Isoilla kunnilla ja pienillä kunnilla on aivan erilaisia tarpeita. Lisäksi pitää edelleen tarkastella asiaa myös koko Suomen kannalta, esimerkiksi demokratian, ikääntymisen ja kestävyysvajeen näkökulmista.

”Palveluverkosto joutuu erityisen tarkkaan syyniin siellä, missä väestö vähenee. Ja investointien pitää olla vastuullisia siellä, missä väki lisääntyy.”

Tuomisen miestä on myös pidettävä kirkkaana mielessä, mitä uudistuksilla oikein tavoitellaan.

”Selkeimmät ovat edelleen hoidon saatavuuden lisääminen ja terveen kustannuskehityksen mahdollistaminen.”

”Ei tämä ollut edes uutinen”, sanoo uudistusta valmistellut virkamies

Uudellamaalla maakuntauudistusta valmistellut muutosjohtaja Markus Sovala sanoo, että pessimisti ei pety. Sote- ja maakuntauudistuksien kaatumisen ja hallituksen kaatumisen sen mukana on voinut nähdä pitkään.

”Ei tämä ollut edes uutinen. Nyt pitää minimoida vauriot.”

Tähän taas virkamiehet ovat valmistautuneet huolellisesti.

Maakuntahallinnossa pyritään jatkamaan sellaisten keskeneräisten hankkeiden valmistelua, joista on joka tapauksessa hyötyä kunnille sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus). Sellainen olisi esimerkiksi yhteinen palvelusetelijärjestelmä.

Seuraava hallitus miettii vaalien jälkeen joka tapauksessa, miten sote-palvelut voitaisiin järjestää yli kuntarajojen, Sovala sanoo.

”Aika samanlainen harjoitus siis jatkuu. Mutta aikataulu menee tietenkin uusiksi.”

Toisin sanoen Sovalan optimistisinkin arvio on, että jokin uudenlainen sote-hallinto voisi alkaa toimia noin vuonna 2023. Sitä odotellessa päätöksiä uudistuksista tekevät kunnat ja Hus yhteistyössä, mikä voi olla hidasta, jos asioista syntyy erimielisyyksiä. Tai sitten uudistukset koskevat esimerkiksi vain osaa alueen kunnista.

Maakunnalla on rahaa jatkaa valmistelua kesään asti, eli uusi hallitusohjelma todennäköisesti valmistuu ennen rahoituksen loppumista. Sovala sanoo kuitenkin, että siirtymäkaudelle tarvittaisiin jonkinlainen valtakunnallinen sateenvarjorakenne kokoamaan yhteen eri maakunnissa tehtävää kehitystyötä. Muuten maakunnat ajautuvat erilleen toisistaan.

On myös joitain asioita, jotka pitää Sovalan mielestä ratkaista pian. Monissa kunnissa on tehty ulkoistamissopimuksia sillä ehdolla, että sopimukset raukeavat, jos maakunta tulee. Toiseksi sote-investointeja on rajoitettu.

”Jonkinlainen kontrolli pitää olla, tai muuten tästä tulee kilpajuoksu.”

Tämä ei siis enää koske niinkään Uuttamaata vaan koko Suomea. Sovala tarkoittaa tilannetta, jossa vaikka naapurikaupungit alkavat kiireesti investoida kilpaa vaikka uuteen sairaalaan, koska ne pelkäävät seuraavaa versiota sote-uudistuksesta.

Oikaisu 8.3. kello 20.58: Toisin kuin uutisessa kerrottiin, kaikki kokoomuksen valtuutetut eivät asettuneet pormestari Jan Vapaavuoren taakse soten kaatamiseksi. Osa kokoomuksen valtuutetusta jättäytyi pois kokouksesta, jossa asiasta äänestettiin.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomen futuristisin huoltoasema tuli myyntiin – lähtöhinta 10 000 euroa

  2. 2

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  3. 3

   Maasta poistaminen keskeytettiin, kun sidottu mies rikkoi kahleensa ja yritti purra poliisia Helsinki-Vantaan lentokentällä

  4. 4

   Raportin mukaan Trump säikähti Muellerin nimitystä: ”Tämä on presidenttikauteni loppu” – Tutkijat eivät vapauttaneet Trumpia epäilyistä liittyen oikeudenkäytön estämiseen

  5. 5

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  6. 6

   Isä sai taas tuomion tyttärensä raiskauksista, vuosia sitten hänet oli tuomittu vanhempaan tyttäreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

  7. 7

   ”Kuplapoikasairautta” poteneet lapset parannettiin hi-viruksen avulla

  8. 8

   Haagan puukotuksen uhri joutuu piiloutumaan myös entisen miehensä veljeltä – Epäilty puukottaja uhkailee naista videolla

  9. 9

   Mies tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen Itä-Helsingissä tapahtuneista lapsen raiskauksista ja hyväksi­käytöstä

  10. 10

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  2. 2

   Kommentti: Vasemmiston temppu näyttää, miten tähti­ehdokkailla hämätään äänestäjiä eurovaaleissa

  3. 3

   Helsingissä on jo alueita, joilla yli puolet pikku­lapsista on vieraskielisiä – Hilja Alava, 2, oppii sujuvasti somalia

  4. 4

   Tiedätkö, mitä tämä pienen pieni kolmio auton bensa­mittarissa tarkoittaa? Nerokas apuväline ilmestyi kojelautoihin 30 vuotta sitten

  5. 5

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  6. 6

   Isä sai taas tuomion tyttärensä raiskauksista, vuosia sitten hänet oli tuomittu vanhempaan tyttäreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

  7. 7

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  8. 8

   ”Ministeri juhlii sitä, että alkoholisoitunut näpistelijä saadaan vankilaan” – Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvostelee Suomen kriminaalipolitiikkaa

  9. 9

   Timo Soini jättää politiikan

  10. 10

   Miksi tuo komea mies on kiinnostunut minusta, mietti Tuula Visa – Nyt hän pyörittää yhden naisen etsivätoimistoa ja takoo järkeä rakastuneiden naisten päähän

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Notre Dame jälleenrakennetaan viidessä vuodessa, lupaa presidentti Macron

  2. 2

   Ääniensä näköinen Suomi on kirjava ja pohjasta paksu – HS:n erikoisartikkeli piirtää vaalituloksen kartalle

  3. 3

   Vaalitulos ratkesi äärimmäisen niukasti: Sdp suurin, vaali­päivän äänivyöry toi perus­suomalaiset lähes tasoihin – lue HS:n analyysit tuloksesta

  4. 4

   Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on nyt ”normaali osa järjestelmää”, mutta nämä vaalilähetyksessä nähdyt käsimerkit osoittavat muuta

  5. 5

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  6. 6

   Lähetykseen kätketty gps-paikannin paljasti järjestelmällisen varastelun Postin logistiikka­keskuksessa – saaliin arvo lähes 60 000 euroa

  7. 7

   Näin Ozan Yanar, Paavo Väyrynen, Touko Aalto ja muut eduskunnasta pudonneet kommentoivat tappiotaan

  8. 8

   Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfaktat jokaisen on syytä tietää oliiviöljystä

  9. 9

   Maiju Järvisen 7-vuotias poika eristettiin luokassa muista sermeillä – Tänä keväänä hän on viimein pystynyt kertomaan, miltä opetus­suunnitelman painottama ”inkluusio” oikeasti tuntuu

   Tilaajille
  10. 10

   Long Yiru on ihaillut Kimi Räikköstä 15 vuotta – Kun kiinalaisfani vihdoin tunnusti sankarilleen rakkauttaan, vastaus oli puhdasta Räikköstä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää