Kaupunki    |   Nuorten ääni

Nuoret äänestävät pienpuolueita useammin kuin muut, mutta millaisia mielikuvia heillä on feministeistä, piraateista ja eläinoikeus­puolueesta?

Sunnuntain eurovaaleissa epätodennäköistä menestystä yrittää yhteensä kahdeksan eduskunnan ulkopuolista puoluetta. Nuorten ääni -toimitus kysyi, millaisia ennakkokäsityksiä kolmesta pienpuolueesta on.

Feministit pukeutuvat pinkkiin, Liberaalipuolue inhoaa perinteitä ja Eläinoikeuspuoluetta kiinnostaa ainoastaan eläintenoikeudet. Vai miten se meni?

Viime kuntavaaleissa pienpuolueet tekivät pienimuotoisen läpimurron Helsingin valtuustoon, kun sekä Feministinen puolue että Piraattipuolue saivat valtuutetun läpi. Eduskuntavaaleissa nämä kaksi olivat Helsingissä vaaliliitossa Liberaalipuolueen ja Eläinoikeuspuolueen kanssa, mutta paikkaa ei herunut.

Ensi sunnuntain eurovaaleissa epätodennäköistä menestystä yrittää yhteensä kahdeksan eduskunnan ulkopuolista puoluetta. Voisiko nuoriso olla ennakkoluulotonta ja siivittää jonkin pienen ryhmän yllättävään menestykseen?

”Alle 30-vuotiaiden puoluekannatuksen kyselytutkimuksessa pienpuolueita sanoi kannattavansa viisi prosenttia, mikä on enemmän kuin koko väestössä”, kertoo nuorisotutkija Sami Myllyniemi.

Myös Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston tekemän vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan pienpuolueiden kannatus oli nuorten keskuudessa hieman suurempaa kuin muun väestön keskuudessa.

Myllyniemen mukaan nuoret eivät silti näyttäydy äänestäjinä erityisen radikaaleina.

”Tämä traditionaalisuus osaltaan voi selittää eduskunnan ulkopuolisten puolueiden matalaa suosiota. Tietämyskin pienpuolueista saattaa keskimäärin olla matalahkolla tasolla”, Myllyniemi toteaa.

Nuorten ääni -toimitus selvitti, mitkä pienpuolueet kiinnostavat nuoria eniten ja millaisia ennakkoluuloja kyseisistä puolueista on.

Nuorille tehdystä suuntaa antavasta kyselystä selvisi, että vastanneita nuoria kiinnostavat eniten Feministinen puolue, Eläinoikeuspuolue ja Liberaalipuolue. Kyselyyn vastasi 126 helsinkiläistä nuorta. Kyselyn lisäksi toimitus jutteli Helsingissä nuorten kanssa siitä, minkälaisia stereotypioita nuorilla on kyseisistä puolueista.


Eniten kyselyyn vastanneita nuoria kiinnosti Feministinen puolue. Yleisin kyselyssä ja katugallupissa esiin nousseista puolueeseen liittyvistä ajatuksista oli, että Feministinen puolue kannattaa tasa-arvoa. Toisaalta moni nuori myös kyseenalaisti, tarkoittaako puolueen käsitys feminismistä kaikille kuuluvan tasa-arvon ajamista.

Feministiseen puolueeseen liitettiin myös yleisesti liberaalit arvot sekä puolueen logosta ja eduskuntavaalikampanjasta tutuksi tullut pinkki väri.


Nuorten ääni tapaa puolueen varapuheenjohtajan Tuuli Kamppilan eduskuntavaalien aikaisissa vaalibileisissä. Tarkoituksena on selvittää, kuinka todenmukaisia stereotypiat Feminististä puolueesta ovat.

Tilaisuus järjestetään kantakaupungin kahvilassa. Värikkäästi pukeutuneet nuoret keskustelevat vilkkaasti ja tunnelma on pienessä tilassa lämmin ja rauhallinen.Paikalla hyörivät vapaaehtoiset ovat pääasiassa nuoria naisia, joilla on poskillaan vaaleanpunaista ekoglitteriä. Yleisössä kuitenkin näkyy myös miehiä.

Kamppila tervehtii meitä hymyillen kahvilan alakerrassa valkoisessa pitsipaidassa. Hänellä ei ole pinkkiä päällään, mutta vaaleanpunainen kimalle hohtaa hänenkin poskipäillään.

”Me emme ole tehneet kyselyä puolueen jäsenten lempiväristä”, Kamppila naurahtaa kuullessaan stereotypian pinkeistä feministeistä.

Kamppila mainitsee ihmisyyden kunnioittamisen moneen kertaan haastattelun aikana. Sähköisessä kyselyssä esiin nostettu Feministiseen puolueeseen liittyvä kiistelty ajatus kuitenkin on, että feminismiin ja puolueen syntyyn liittyisi miesvihaa.

”Apua! Ei, emme vihaa miehiä. Voisin kääntää tämän, että vihaavatko monet ihmiset feministejä?” Kamppila kysyy.

Kyselyyn vastannut Sibelius-lukion opiskelija Milla Lindfors, 18, ajattelee, että Feministinen puolue kannattaa tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. ”Kuitenkin ensimmäisenä puolueesta tulee mieleen vähän sellainen äärinäkökulma, joka ei mielestäni ole feminismin tarkoitus.”

”Se on hassu ajatus, että voisi olla äärinäkemys tasa-arvon ajamiseen. Se, että olisimme ääritasa-arvon puolella, on mielestäni ehkä enemmän kehu”, Kamppila vastaa.

Feminististä puoluetta koskevien ennakkoluulojen syyksi Kamppila nimeää ihmisten varautuneisuuden uutta kohtaan.

”Ihmisiä aina ihmetyttää, pelottaa ja kummastuttaa erilaiset asiat ja erityisesti se, kun tuodaan vähemmistöjen näkökulmia vahvemmin esille”, hän pohtii.

Kyselyn mukaan toiseksi eniten mielenkiintoa nuorten keskuudessa herättää Eläinoikeuspuolue. Eläinoikeuspuolue yhdistetään nuorten keskuudessa veganismiin, ekologisuuteen ja eläinten suojeluun.

Sibelius-lukion opiskelija Atte Oikari, 18, arvelee, että puolue keskittyy yksinomaan eläinten asioihin: ”Kun muut puolueet ajavat ihmisten oikeuksia, niin tämä puolue ajaa eläinten oikeuksia.”

Ressun lukiossa opiskeleva Jaakko Kemppainen, 18, ajattelee samoin. ”Ikäväkseni joudun sanomaan, että vähän semmoinen yhden asian puolue”, hän toteaa.


Eläinoikeus­puolueen kojulla Narikkatorin laidalla paistetaan herkulliselta tuoksuvia vegaanisia vohveleita. Kojulta löytyy nopeasti myös puolueen puheenjohtaja Santeri Pienimäki, joka jakaa esitteitä ohikulkijoille.

”Olemme yhden ison asian puolue. Eli ajetamme yhteiskuntaa, joka on kaikille tasa-arvoinen. Mutta olemme tietysti mukana politiikassa tällä eläinoikeuskärjellä. Meidät on helppo kategorisoida pelkästään eläinasioihin, sillä kukaan muu ei ole ajanut niitä tähän mennessä”, pohtii Pienimäki.

Hän huomauttaa, että moni muukin poliittinen liike on tullut politiikkaan vain yhdellä vahvalla teemalla.

”Esimerkiksi vihreät tulivat 80-luvulla ympäristökärjellä, ja se aiheutti sen, että ympäristöasiat tulivat kaikille muille mukaan politiikkaan jollain tavalla.”

Monelle kyselyyn vastanneelle tuli Eläinoikeuspuolueesta ensimmäisenä mieleen veganismi. Yksi vastaajista jopa uskoo kaikkien puolueen jäsenten olevan ‘ekohippivegaaneja’.

”Menemme pikkuisen pidemmälle kuin vihreät erilaisissa ilmastonmuutoksen vastaisissa toimenpiteissä. Mutta tottakai me tiedostetaan se, että me eletään länsimaisessa, nykyaikaisessa yhteiskunnassa, eli ei me mitään kovin ekohippejä olla.”

Kolmanneksi eniten nuoria kiinnostaa kyselymme mukaan Liberaalipuolue. Vastanneet nuoret yhdistävät Liberaali­puolueeseen uudet ajattelutavat, irtautumisen vanhasta, vapauden, kansainvälisyyden sekä maahanmuutto­myönteisyyden.

”Mulle tulee Liberaalipuolueesta mieleen kokoomus, josta on vanhat sedät poistettu”, Jaakko Kemppainen, 18, toteaa.

Ressun lukiossa opiskeleva Ella Hyvönen, 17, liittää Liberaalipuolueen vapaamielisyyteen: ”Ehkä he kannattavat maahanmuuttajien oikeuksia ja sitä, ettei oltaisi konservatiivisia.”


”Ehdottomasti on näin”, vastaa liberaalinuorten puheenjohtaja Joni Ojala ja jatkaa: ”Varsinkin työperäisellä maahanmuutolla voidaan ratkaista huomattavia ongelmia, joita Suomi tulee kohtaamaan.”

Menneisyyden ihannointiin ja perinteiden pyhyyteen hän ei usko. ”Nykyisessä kontekstissa perinteisyys tarkoittaa yleensä vanhoillisuutta tai konservatismia.”

Sibelius-lukion opiskelija Atte Oikari ajattelee Liberaalipuolueen olevan kommunistien vastakohta. “He varmaan vähän vihaavat kommunisteja ”, hän sanoo.

”Minä sanoisin, että emme me vihaa ketään”, Ojala vastaa, mutta jatkaa vitsaillen: ”Toisaalta jos menisin kysymään tuolta juhlista samaa muutaman viinilasin jälkeen, siellä ehkä todettaisiin, että kyllä vihataan. Liberalismi on nimenomaan oikeistolaisuutta ja sosialismi vasemmistolaisuutta, joten nämä ajatussuunnathan ovat teknisesti suurimmat viholliset keskenään.”

Fakta

Eduskunnan ulkopuoliset puolueet


 Eläinoikeuspuolue - Puolue on syntynyt halusta nostaa eläinten oikeudet mukaan politiikkaan. Päämääränä on uudistaa nykyinen lihanormiin perustuva yhteiskuntamalli, joka sallii eläinten eettisesti ja ekologisesti kestämättömän käytön ihmisen tuotantovälineinä, ravintona, viihdykkeinä ja asusteina.

 Feministinen puolue - Tavoitteena rakentaa syrjimätön ja tasa-arvoinen yhteiskunta demokraattisin keinoin. Puolue ajaa kärkitavoitteinaan sukupuolten tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja inhimillistä turvallisuutta.

 Itsenäisyyspuolue - Itsenäisyyspuolue ajaa politiikkaa, jonka päämääränä on erota Euroopan unionista. Puolue suhtautuu kriittisesti maahanmuuttoon ja Nato-jäsenyyteen.

 Kansalaispuolue - Puolue haluaa pitää Suomen sotilaallisesti liittoutumattomana ja puolueettomana maana sekä ajaa hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.

 Kommunistinen työväenpuolue - 1980-luvulla SKP:sta irtautunut äärivasemmistolainen kommunistinen puolue.

 Liberaalipuolue - Korostaa yksilönvapautta ja valinnanvapautta henkilön arjessa. Myös alhaisempi verotus ja huolen pitäminen heikko-osaisista ovat heidän päätavoitteitaan.

 Piraattipuolue - Vapaudet, erityisesti yksilön- ja sananvapaus, ovat Piraattipuolueen mukaan politiikan lähtökohtia. Avoin tieto ja yhdenvertaisuus ovat muun muassa myös heille tärkeitä.

 Seitsemän tähden liike - Keskustalainen ja kansallismielinen puolue, joka haluaa irti Euroopan unionista. Seitsemän tähden liike haluaa pitää Suomen sotilaallisesti ja poliittisesti sitoutumattomana maana.

 Sininen tulevaisuus – Kesällä 2017 syntynyt puolue, jonka riveihin siirtyi suuri osa perussuomalaisten kansanedustajista, muun muassa kaikki ministerit. Ei saanut yhtään paikkaa huhtikuun eduskuntavaaleissa.

 Suomen kansa ensin – Kansallismielinen puolue, jonka tausta on rajat kiinni -liikehdinnässä. Puolue tavoittelee Suomen eroa Euroopan unionista ja eurosta.

 Suomen kommunistinen puolue - Äärivasemmistolainen puolue, jonka päämääränä on sosialismi ja kommunismi. Perustettu vuonna 1918.

Koonneet: Kerttu Tamminen, Onni Pulliainen

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Helsingin edustalla on saari, jossa aika on pysähtynyt vuoteen 1952: ”Emme seuraa trendejä”

  2. 2

   Nämä kymmenen väitettä paljastavat onko elämäsi hyvällä tolalla, sanoo koko kansan terapeutti Pirkko Lahti

   Tilaajille
  3. 3

   Suomalaisnainen viestissään Isis-leiriltä: Naisia ja lapsia viedään vankilaan

  4. 4

   Keskellä Helsingin kallista ja haluttua omakotialuetta on rapistunut jo vuosikausia kaksi autiotaloa, jotka omistaa sama ihminen

  5. 5

   Kuvia Helsingistä: Emilia Kangas­luoma kuvasi selfieitä ottavia turisteja

  6. 6

   Suomi vetää EU-puheenjohtajuuden säästöbudjetilla: Kuluista leikattiin 20 miljoonaa euroa, vieraille tarjotaan hanavettä eikä avajaisgaalaa järjestetä

  7. 7

   Makkarakeisari Veijo Votkin järkyttyi 1969 niin pahasti, että ura oli tyssätä heti alkuunsa: ”Hallissa tapettiin päivässä 600 sikaa, pari sataa nautaa ja vähän muita päälle”

  8. 8

   Demarit kaivoivat K-linjan naftaliinista

  9. 9

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörätielle pysäköidystä poliisiautosta ja päätyi putkaan: Poliisi kadotti lomakkeen ja vapautui vastuusta

  10. 10

   Pahasta työuupumuksesta toipuminen voi viedä vuosia, mutta sen voi ehkäistä, jos tunnistaa oireet ajoissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Keskellä Helsingin kallista ja haluttua omakotialuetta on rapistunut jo vuosikausia kaksi autiotaloa, jotka omistaa sama ihminen

  2. 2

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörätielle pysäköidystä poliisiautosta ja päätyi putkaan: Poliisi kadotti lomakkeen ja vapautui vastuusta

  3. 3

   Helsingin edustalla on saari, jossa aika on pysähtynyt vuoteen 1952: ”Emme seuraa trendejä”

  4. 4

   Britney Spears oli yhtä aikaa paheellinen ja neitseellinen – 20 vuotta sitten synnytetty tähti ei ole koskaan ollut vapaa ja nyt hänen vointinsa huolestuttaa monia

   Tilaajille
  5. 5

   Yhdysvaltain superrikkaat julkaisivat avoimen kirjeen presidenttiehdokkaille: ”Verottakaa meitä enemmän”

  6. 6

   Poliisi selvittää tapausta, jossa mies etsii You­tubeen ladatulla videolla seuraa Suvi­seuroille ala­ikäisistä tytöistä

  7. 7

   Maapallo lähestyy ”ilmasto­apartheidia”, varoittaa YK:n asian­tuntija

  8. 8

   Pahasta työuupumuksesta toipuminen voi viedä vuosia, mutta sen voi ehkäistä, jos tunnistaa oireet ajoissa

  9. 9

   Viisi opiskelupaikan Oulun yliopistossa jo saanutta hakijaa menetti paikkansa väärin tallennettujen tietojen takia

  10. 10

   Suomalaisnainen viestissään Isis-leiriltä: Naisia ja lapsia viedään vankilaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Särkynyt mieli pyrki raivoisasti eteenpäin, mutta lopulta se törmäsi seinään – Touko Aalto kertoo hetkestä, johon elämä ja ura pysähtyivät

   Tilaajille
  2. 2

   Yhdestä vahinko­vilautuksesta räjähti musiikki-ilmiö, joka hakee vertaistaan – Näin nousi ja hiipui artisti nimeltä Kikka

   Tilaajille
  3. 3

   Keskellä Helsingin kallista ja haluttua omakotialuetta on rapistunut jo vuosikausia kaksi autiotaloa, jotka omistaa sama ihminen

  4. 4

   Aamupuuro on luultua huonompi aamupala

   Tilaajille
  5. 5

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörätielle pysäköidystä poliisiautosta ja päätyi putkaan: Poliisi kadotti lomakkeen ja vapautui vastuusta

  6. 6

   Asuntolainat, palkat, säästöt, sijoitukset: Nolla­korkojen maailmasta on tulossa uusi normaali, ja se jakaa meidät voittajiin ja häviäjiin

   Tilaajille
  7. 7

   75 vuotta sitten puna-armeija hioi huippuunsa strategian, jolla Venäjä on järkyttänyt maailmaa kerta toisensa jälkeen

  8. 8

   Helsingin koillisella laidalla asuu ryhmä miehiä, jotka ovat omistaneet elämänsä siniselle jumalalle

  9. 9

   HS:n erikoisartikkeli kertoo, miten Kaapo Kakosta varttui kenties historian lahjakkain suomalainen jääkiekkoilija

  10. 10

   U. Pekka Kinnunen on kuvannut karhujen yksityis­elämää vuosi­kymmenten ajan – HS:n erikois­artikkeli vie ainut­laatuiselle matkalle metsiemme valtiaan elämään

   Tilaajille
  11. Näytä lisää