Valvira vahvistaa: Apotti-järjestelmä oli osallisena potilaan kuolemaan johtaneessa tapahtumaketjussa Helsingissä - Kaupunki | HS.fi
Kaupunki

Valvira vahvistaa: Apotti-järjestelmä oli osallisena potilaan kuolemaan johtaneessa tapahtumaketjussa Helsingissä

Koska potilastietojärjestelmä oli vaaratilanneilmoituksen perusteella osallisena kuolemantapaukseen, Valvira selvitti tapauksen kiireellisenä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalassa Vantaan Peijaksessa oli tammikuussa käytävällä tyhjiä potilassänkyjä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Julkaistu: 31.1. 14:36, Päivitetty 31.1. 17:28

Koko sosiaali- ja terveysalaa ja siten myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (Hus) valvova Valvira toteaa uuden Apotti-järjestelmän olleen osallisena potilaan kuolemaan Helsingissä maaliskuussa 2019.

Teknologiasta Valvirassa vastaavan osaston johtaja Jussi Holmalahti täsmentää, että Husin itse tekemän ilmoituksen mukaan Apotilla oli osuus tapahtumaketjussa, jossa kriittisesti sairas potilas siirrettiin Vantaalta Peijaksen sairaalasta Helsingin Töölön sairaalaan.

”Tapahtumaketju johti potilaan menehtymiseen”, Hus raportoi alun perin Valviralle.

HS uutisoi torstaina, että runsaan vuoden käytön aikana potilas- ja asiakastietojärjestelmästä Apotista on aiheutunut Peijaksessa 54 vaaratilanneilmoitusta. Niistä vakavimmassa ilmoitettiin kuolemasta.

Lue lisää: Potilas kuoli Helsingissä, kun uuden Apotti-järjestelmän sekavuus haittasi hoitoa – Lääkärit kertovat HS:lle vakavista huolista Husin mullistuksen aattona

Uutista seuranneessa tiedotteessaan Hus esitti, ettei Apotti-järjestelmällä olisi yhteyttä kuolemantapaukseen. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi totesi myös itse uutisessa, ettei Apotti ole johtanut kuolemantapaukseen.

Kuolemantapauksen yhteydestä Apotti-järjestelmään kerrotaan Husin tekemässä vaaratilanneilmoituksessa. Vastaavien ilmoitusten tekeminen on lakisääteinen velvollisuus.

”On luokiteltu, että tässä tapauksessa on mukana kuolemantapaus. Siksi se on myös käsitelty meillä kiireellisenä”, Holmalahti sanoo.

HS:lla on hallussaan Valviralle Husista huhtikuussa 2019 lähetetty vaaratilanneilmoitus.

Alkuperäisessä ilmoituksessa Husin henkilökunta kuvasi vaikeaselkoisen asiakirjan häirinneen potilaan hoitoa.

Apotista potilaan mukaan tulostettu siirtoraportti sisälsi ilmoituksen mukaan paljon epäolennaista informaatiota. Siitä oli vaikea poimia olennaiset hoitotiedot.

Apotin alkukuukausina sattuneet vaaratilanteet on Husin johtajaylilääkärin Mäkijärven mukaan käyty tarkasti läpi. Hus pystyi kannassaan edelleen perjantai-iltana: tiedotteen mukaan Apotista ei ole johtunut potilaskuolemia.

Husia valvovan poliittisen elimen hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho (kok) ei ole halunnut ottaa kantaa tilanteeseen.

”Ainahan sairaalassa kuollaan myös johonkin”, Urho sanoi aiemmin.

Ulla-Marja Urho Kuva: Mikko Hinkkanen

Valviran rooli on valvoa teknisesti tietojärjestelmän toimintaa. Sen vastuulla on huolehtia, että ilmenneet ongelmat korjataan ja estetään vastaavien tilanteiden toistuminen.

Käytännössä kuolintapausta selvitti Valviran yli-insinööri Antti Härkönen.

”Valvovana viranomaisena näemme, että kun järjestelmä on ollut osallisena tapahtumassa, asiasta tulee ilmoittaa matalalla kynnyksellä”, Härkönen sanoo.

Härkösen vakavaksi kuvaamassa tapauksessa Valvira pyysi ensin vastinetta Apotin yhdysvaltalaiselta Epic-valmistajalta. Epic ei ottanut vastuuta tapahtuneesta vaan totesi, ettei Husin epäselväksi luonnehtimassa siirtoraportissa ollut kyse CE-merkinnällä varmistetusta asiasta.

”Epic käänsi asian suomalaiselle Apotti oy:lle. Apotti on ilmoittanut, että siirtoraporttiin on nyt tehty muutoksia”, Härkönen sanoo.

Siirtoraportilla hän tarkoittaa Apotin toimintoa.

Husin hallituksen puheenjohtajan Urhon ohella myös hallituksen varapuheenjohtaja vihreiden Jari Oksanen (vihr) vältti torstaina ottamasta kantaa tapahtuneeseen. Hän ei poliitikkona katsonut voivansa kommentoida Husin operatiivisia asioita.

Jari Oksanen Kuva: Mikko Hinkkanen

Juuri hallituksella kuitenkin on vastuu Husin kokonaisuudesta, kuten virkajohdollakin. Näin arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston päällikkö Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Varsinaisesti Husin toiminnan valvominen on Pohjolan mukaan aluehallintoviraston vastuulla. Ministeriöllä ei siis ole keinoja puuttua Apotista juontuvaan keskusteluun.

Siksi Pohjola korostaa Husin hallituksen mandaattia ohjata ja valvoa Husia.

”Ainoa, mitä voi sanoa, on, että tähän pitäisi suhtautua riittävällä vakavuudella ja selvittää syyt ja tehdä kaikkensa, että virheet korjataan”, Pohjola sanoo.

Ensisijaisesti on Pohjolan mukaan kuitenkin Husin asia varmistaa, ettei Apotin käytössä ja kuluvana keväänä käynnissä olevassa mittavassa laajenemisessa ilmene vaaratilanteita.

Oikaisu 31.1. kello 17: korjattu Ulla-Marja Urhon etunimestä kirjoitusvirhe.

Potilas kuoli Helsingissä, kun uuden Apotti-järjestelmän sekavuus haittasi hoitoa – Lääkärit kertovat HS:lle vakavista huolista Husin mullistuksen aattona

Husin hallitus ei halua kommentoida Apotin ongelmia: ”Ainahan sairaalassa kuollaan myös johonkin”