Helsingissä viriää periaatteellinen riita valtavasta valomainoksesta: Kaupunki käskee poistaa, yritys kieltäytyy - Kaupunki | HS.fi
Kaupunki

Helsingissä viriää periaatteellinen riita valtavasta valomainoksesta: Kaupunki käskee poistaa, yritys kieltäytyy

Outshine-yhtiön mielestä Helsingin keskustassa on kymmeniä samanlaisia ”laittomia” valomainoksia.

Mannerheimintien ja Runeberginkadun kulmauksessa sijaitseva valomainos on 17 ikkunaruudun mittainen. Yksi ruuduista on Runeberginkadun puolella. Kuva: Helsingin kaupunki

Julkaistu: 4.2. 15:33, Päivitetty 4.2. 16:34

Helsingin kaupunki on käskenyt taloyhtiötä ja yhtiön vuokralaista poistamaan valomainoksen Mannerheimintien ja Runeberginkadun kulmauksesta. Talon toisessa kerroksessa vaihtuvia mainoskuvia esittävä valolaite on 17 ikkunan mittainen.

Ympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi tulevan esityksen mukaan mainos on säännösten vastainen. Mainoslaitteessa esitetään vaihtuvaa mainontaa, joka ei ole kiinteistön tai sen vuokralaisten omia toimintoja mainostavaa, esityksessä perustellaan.

Esitys viittaa kaupungin rakennusjärjestykseen, jonka mukaan kiinteistöjen mainonta on tarkoitettu kiinteistöä ja sen vuokralaisia palvelevaksi. Vähintään 75 prosentin mainoksista tulisi palvella vaikkapa kiinteistön liikeyrityksiä.

Sähköisten mainoslaitteiden toimittaja Outshine oy on ilmoittanut yhtiön ja toimisto-osakkeen omistajan puolesta, ettei hyväksy kehotusta. Kaupungin esittämät väitteet ovat yhtiön mielestä perusteettomia ja se kertoo vastineessaan kaupungille kiistävänsä ne ”kaikilta osin”.

Yhtiö vaatii neuvotteluja kaupungin kanssa. Mainonnan keinot ovat kehittyneet mutta kaupungin säännöt eivät, yhtiö antaa ymmärtää vastineessaan: Sen mukaan samassa paikassa on ollut ”tismalleen saman kokoinen mainos viimeiset yhdeksän vuotta, joten myös tämä paikka on rakennusvalvonnan toimesta vähintään hiljaisesti hyväksytty. – – Vain mainonnan tekninen toteutustapa on muuttunut.”

Outshine-yhtiö kertoo voivansa osoittaa Helsingin keskustasta kymmeniä vastaavia mainoslaitteita. Sen mielestä kaupungin vaatimus on yhdenvertaisuuslain vastainen. Lisäksi Helsinki kampittaa itseään ja polkee strategiaansa kirjattua pyrkimystä olla maailman toimivin kaupunki.

Helsinki on esityksen mukaan asettamassa asunto-osakeyhtiö Runeberginkatu 60:lle sekä sen toimistovuokralaiselle uhkasakon. Kummankin maksettavaksi lankeaisi 10 000 euron sakko, mikäli valomainosta ei ole poistettu vappuun mennessä. Päälle tulisi 2 000 euron sakko ylimeneviltä kuukausilta.

Lisäksi kaupunki laskuttaisi taloyhtiöltä ja toimistovuokralaiselta puoliksi jaettuna 1 500 euron valvontamaksun.

Ympäristö- ja lupajaosto ei vielä päättänyt asiasta, vaan se jätti sen pöydälle viime kokouksessaan.

Asunto-osakeyhtiön hallitus on jo hyväksynyt kaupungin vaatimuksen. Se on kehottanut 2. kerroksen huoneiston haltijaa lopettamaan valomainonnan, yhtiö ilmoittaa vastineessaan jaostolle.

Hallitus kertoo isännöitsijän yrittäneen tavoittaa osakasta puhelimitse siinä onnistumatta. Sen jälkeen osakkaalle on lähetetty sähköposti. ”Taloyhtiö katsoo tehneensä asiassa voitavansa”, hallitus kirjoittaa.

Mikäli jaosto hyväksyy virkamiesten esityksen ja valomainosyritys pysyy kannassaan, asiassa on kehkeytymässä muhkea periaatteellinen riita, joka sisältää surkuhupaisia yksityiskohtia.

Helsingin rakennusjärjestyksen mukaan esimerkiksi ikkunan pinta-alasta saa peittää enintään puolet. Ikkunan enempi peittäminen ulospäin edellyttää toimenpidelupaa, jaosto muistuttaa. Kaupungin mielestä Outshinen mainoslaite peittää kaikki 17 ikkunaa kokonaan.

Outshine puolestaan toteaa vastineessaan, ettei mainoslaite peitä yhtäkään ikkunaa, vaan ne ovat kaikki näkyvissä kokonaan, koska laite sijaitsee ikkunan sisäpuolella.

Yhtiön mukaan kaupungin rakennusvalvonnan toimivalta ei myöskään ulotu sisätiloihin, joissa mainoslaite sijaitsee.

HS ei tiistaina tavoittanut Outshine oy:n edustajaa kommentoimaan kiistaa.

Oikaisu 4. 2. kello 16.32. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto jätti asian viime kokouksessaan pöydälle toisin kuin jutussa aiemmin annettiin ymmärtää.