Helsingin erottama korkea johtaja riitautti potkut – Virkamiehet luonnehtivat johtajan toimintaa vaaralliseksi - Kaupunki | HS.fi
Kaupunki

Helsingin erottama korkea johtaja riitautti potkut – Virkamiehet luonnehtivat johtajan toimintaa vaaralliseksi

Potkujen perusteet paljastuvat osittain kaupunginhallituksen esityslistalta.

Helsingin tietohallintojohtaja erotettiin joulun alla. Kuva: Mika Ranta

Julkaistu: 7.2. 8:54

Helsingin kaupungin tietohallintojohtajan tehtävästä erotettu Markku Raitio on riitauttanut potkunsa.

Irtisanominen tapahtui viime vuoden joulukuussa. Raitio ei ole halunnut kommentoida asiaa HS:lle.

Kaupunki on ilmoittanut irtisanomisen syyksi virkatehtävien ja velvollisuuksien laiminlyönnin. Häntä ei epäillä mistään rikoksesta.

Irtisanomisen perusteet on pakko käsitellä osittain julkisesti, koska Raitio on säädetyssä määräajassa tehnyt oikaisuvaatimuksen kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamasta päätöksestä.

Asia on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina. Esityslistan liitteenä on yhteensä 27 salassa pidettävää liitettä sekä irtisanomispäätös ja oikaisuvaatimus, joita ei ole julkistettu.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) perusteli tammikuun alussa irtisanomista siten, että kaupungin toiminnan yksi peruspilareista on toimiva tietohallinto. Hän ei omien sanojensa mukaan voi hyväksyä, että keskeisten henkilöiden kyvyttömyyttä suoriutua tehtävistään katsotaan läpi sormien.

Raitio ennätti työskennellä kaupungilla tietohallinnon eri johtotehtävissä yhteensä 14 vuotta.

Esityslistan perusteella potkujen taustalla oli kaupunginkanslian tietohallinnosta tehty sisäisen tarkastuksen raportti. Tarkastusta tehtiin vuoden 2018 marraskuusta aina viime syksyyn saakka.

Sisäinen tarkastus havaitsi useita puutteita kaupungin Helnet-verkon hallinnassa ja valvonnassa. Toisin kuin oletettiin, tietohallinto ei ollut antanut tai valmistellut sitovia ohjeita muun muassa siitä, millä edellytyksillä Helnet-runkoverkkoon voidaan liittyä tai millaisia laitteita runkoverkkoliitäntään voidaan asentaa. Sen lisäksi, ettei näitä ohjeita ollut annettu, asiaa ei myöskään valvottu.

Sisäisen tarkastuksen arviointiraportissa on listattu myös muita puutteita tietoliikenneverkon valvonnassa ja hallinnassa. Laiminlyöntejä oli myös kaupunkitasoisen tietoturvallisuuden ohjaus- ja kehittämistehtävissä.

Sisäisen tarkastuksen raporttiluonnos toimitettiin tietohallintojohtajalle kommentteja varten viime lokakuussa.

Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan tietohallinnon ”vastauksen olisi tullut sisältää havaittujen puutteiden korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu toimenpiteiden toteuttamiselle”. Vastauksessa ei näitä asioita ollut.

Ennen tietohallintojohtajan irtisanomista hänen kommenttinsa olivat kuitenkin työnantajan käytettävissä, ja ne huomioitiin ennen potkupäätöstä.

Kommentit eivät esityslistan perusteella muuttaneet kokonaiskuvaa, joka raporttiluonnoksessa oli ilmennyt. Raportti valmistui lopullisesti joulukuun 3. päivänä.

Raitio sai potkut kahden viikon kuluttua raportin valmistumisesta. Kaupunki ei antanut hänelle varoitusta eikä ehdottanut uudelleensijoitusta kaupungin organisaatiossa.

Raition mukaan häntä ei olisi voitu sanoa irti kesken kurinpitomenettelyn.

Kaupunki perustaa menettelynsä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykälään, jonka mukaan varoituksen antamisvelvollisuutta ei ole, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista.

Virkamiesvalmistelun mukaan Raition asema johtavana viranhaltijana ja hänen kokemuksensa ja osaamisensa olivat sellaisia, että hänen laiminlyöntinsä olivat erityisen moitittavia.

”Irtisanomispäätöksen perusteena olevat laiminlyönnit osoittavat, että [Raition] toiminta tietohallintojohtajana ja myöskin aiemmissa virkatehtävissä on ollut sekä välinpitämätöntä että vastuutonta ja sen johdosta kaupungin toiminnoille on aiheutunut todellisia riskejä henkilöturvallisuuden ja rahallisten menetysten muodossa”, kaupunginhallituksen esityslistalla mainitaan.

Esityslistalta ei ilmene, missä määrin nämä riskit ovat kenties toteutuneet.

Valtaosa Helsingin kaupungin järjestelmistä ja niiden varaan rakennetuista palveluista on verkkoyhteyden varassa. Tietoliikenneverkon toimimattomuus voi lamauttaa suurimman osan kaupungin toiminnoista ja aiheuttaa henkilöturvallisuusriskejä tai rahallisia menetyksiä kaupungille.

Esityslistalla perustellaan, että kun kysymys on kaupungin toiminnan kannalta näin merkittävistä toiminnoista, toimintoja ohjaavalta viranhaltijalta vaaditaan erityistä huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Oikaisu 7.2. kello 14.10: Markku Raition sukunimi korjattu osasta tekstiä. Oikaisu 7.2. kello 15.32: Korjattu kolmannessa kappaleessa sanakäänne työsuhteen purkaminen irtisanomiseksi.

Helsinki irtisanoi korkean johtajan – Vapaavuori: ”En voi hyväksyä, että kyvyttömyyttä katsotaan läpi sormien”