Helsingin Sataman toimitusjohtaja: Laivaliikenteen siirtäminen Vuosaareen epärealistista – Tuoreet selvitykset paljastavat Helsingin matkustajasatamiin liittyvän umpisolmun - Kaupunki | HS.fi
Kaupunki|Kaupunkisuunnittelu

Helsingin Sataman toimitusjohtaja: Laivaliikenteen siirtäminen Vuosaareen epärealistista – Tuoreet selvitykset paljastavat Helsingin matkustajasatamiin liittyvän umpisolmun

Liikenteen ruuhkautumisesta on tullut Jätkäsaaressa ja sen lähistöllä ongelma. Helsingin johtavat poliitikot kommentoivat satamaselvitystä ja satamien tulevaisuutta vielä varovaisesti.

Autolautoilta tuleva liikenne ruuhkauttaa katuja Jätkäsaaressa ja sen lähistöllä.

Julkaistu: 1.7. 10:39, Päivitetty 1.7. 13:40

Tallinnan matkustajaliikenteen keskittäminen Vuosaaren satamaan on epärealistinen ajatus, arvioi Helsingin Satama -yhtiön toimitusjohtaja Ville Haapasaari.

Helsingin kaupungin omistama yhtiö tiedotti keskiviikkona laajasta selvityksestä, jonka se on teettänyt. Työn tarkoituksena oli arvioida Helsingin satamien tulevaisuutta. Selvityksessä ei löytynyt uutta tai helppoa ratkaisua matkustajasatamien ja asumisen yhdistämiseen Helsingissä.

Haapasaaren tulkinnan mukaan lopputuloksena on, että satamatoiminnot olisi järkevintä säilyttää Helsingin keskusta-alueella nykymallin mukaisena.

Tässä mallissa Helsingin kaupungin huoleksi jäisi kuitenkin Jätkäsaaren vaikeiden liikenneongelmien ratkaiseminen. Ruuhkiin ei ole yrityksistä huolimatta löydetty toimivia ratkaisuja.

Toiseksi paras vaihtoehto olisi Helsingin Sataman johdon mukaan keskittää liikennettä nykyistä voimakkaammin Jätkäsaareen. Tässä vaihtoehdossa Jätkäsaaren liikenneongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin kuitenkin kallis, 180 miljoonan euron arvoiseksi arvioitu tunneliratkaisu.

”Vuosaari-skenaario ei näyttäydy tämän selvityksen perusteella realistisena, ja siihen liittyy eniten epävarmuuksia toteutuksen suhteen”, Haapasaari sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Selvityksen loppuyhteenvedon mukaan Vuosaaren sataman laajentaminen maksaisi 700 miljoonaa euroa ja kestäisi huomattavan kauan.

Satamaselvityksen taustalla on pormestari Jan Vapaavuori (kok), joka pyysi viime marraskuussa Helsingin Sataman hallitusta selvittämään erilaisia tapoja satamatoimintojen järjestämiseksi sekä niiden edellyttämiä investointeja ja liikenneratkaisuja.

Myös Vapaavuori kommentoi valmistunutta selvitystä keskiviikon tiedotustilaisuudessa. Hän korosti Helsingin Sataman merkitystä paitsi Helsingin myös koko Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle sekä Helsingin keskustan elinvoimaisuudelle.

”Helsingin Satama on yksi kaupungin tarkoin varjeltavista kruununjalokivistä. Satamakysymykseen liittyy valtavasti erilaisia ulottuvuuksia liittyen talouteen, liikenteeseen, turismiin, ympäristöön ja elinvoimaiseen Helsingin keskustaan. Kun päätöksiä sataman tulevaisuudesta tehdään, niitä pitää miettiä huolellisesti kaikista tulokulmista.”

Vapaavuoren mukaan päätöksiä satamatoimintojen sijoittumisesta pitäisi saada valmiiksi tämän valtuustokauden aikana.

Huomionarvoista selvitystyön johtopäätöksissä on, että ne ovat nimenomaan Helsingin Sataman itse laatimia. Yhtiö kantaa suurempaa huolta taloudellisesta tuloksestaan kuin liikenteen ruuhkista.

Pormestari Jan Vapaavuori huomauttaa, että Helsingin Sataman oman selvityksen rinnalla toteutettiin ja esiteltiin keskiviikkona myös ulkopuolinen selvitys, jonka tekijöinä olivat konsulttiyritys Logscale sekä Oulun ja Turun yliopistot.

Selvityksen ovat tilanneet Helsingin kaupunki, Helsingin Satama ja Suomen Varustamot ry. Sen lopputulema oli samansuuntainen kuin Helsingin Sataman oman selvityksen.

”Totta kai Helsingin Satama katsoo asiaa omasta tulokulmastaan, ja toki se on vain yksi tulokulma tähän asiaan”, Vapaavuori sanoo.

”Satamakysymys on vaikea, eikä siihen ole helppoja ratkaisuja. Nyt tehdyn selvitystyön perusteella ei ole vielä lyöty mitään lukkoon. Se on vain pohjaa kansalaiskeskustelulle.”

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) velvoitti Helsingin Satamaa selvittämään vaihtoehtoja eri satamatoimintojen tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta.

Päätökset satamatoiminnoista tulevat syksyllä kaupungin päättäjien pöydälle. Myös vihreiden, Sdp:n ja vasemmistoliiton ryhmänjohtajat sanovat Jan Vapaavuoren tapaan tiedostavansa, että asia on monisyinen ja vaikea.

Reetta Vanhanen (vihr) sanoo, että nyt tehtyä selvitystyötä pitää peilata kaupungin kokonaisetuun ja laajempaan kaupunkikehitykseen.

Reetta Vanhanen

”Pitää katsoa sitä, mikä on Helsingille paras. Ei vain sitä, mikä on Helsingin Satamalle paras. Rekka- ja henkilöautoliikenteen ohjaamista Vuosaareen satamahinnoittelun avulla pitää myös jatkaa.”

Sdp:n Eveliina Heinäluoman mukaan taloudellisesti kannattava Helsingin Satama on veronmaksajien ja päättäjien etu mutta tulevissa päätöksissä pitää ottaa huomioon myös asuinalueiden viihtyisyys ja katsoa asioita vuosikymmenien aikajänteellä.

Eveliina Heinäluoma

Hän sanoo ymmärtävänsä Helsingin Sataman näkemyksiä, koska Länsisatamaan on investoitu merkittävästi.

”Mutta Vuosaaren satama on ollut koko ajan pitkän aikavälin kehityskohde, ja se vaatii siksi pitkän aikavälin suunnitelmia.”

Anna Vuorjoki (vas) sanoo, ettei halua vielä ottaa kantaa siihen, mikä esitellyistä ratkaisuista olisi paras.

Anna Vuorjoki.

”Liikenteen ohjaaminen Vuosaareen olisi monella tapaa kannatettavaa, mutta kuten selvitys osoittaa, siihen liittyy paljon erilaisia haasteita.”

Keskustelu satamatoimintojen sijoittumisesta juontaa juurensa siitä, että liikenteen ruuhkautumisesta on tullut Jätkäsaaressa ja sen lähistöllä ongelma.

Helsinki on rakentanut Jätkäsaareen tiiviin, kantakaupunkimaisen kaupunginosan, johon tulee vuoteen 2030 mennessä kaikkiaan yli 20 000 asukasta ja noin 6 000 työpaikkaa.

Jätkäsaari on nimensä mukaisesti saari. Alueen ja muun kaupungin välissä on vain kolme ajoneuvoliikenteen reittiä. Jätkäsaaressa on myös Helsingin ja koko Suomen vilkkain matkustajaliikennesatama Länsisatama.

Autoliikenteen ruuhkautumiseen Tyynenmerenkadulla, Mechelininkadun eteläpäässä ja Porkkalankadulla on etsitty ratkaisuja. Yksi ruuhkan syistä on autolauttojen ajoneuvoliikenne laivojen lähtö- ja saapumisaikoina.

Rekkaliikenteen uudella satamahinnoittelulla liikenteen kasvua saatiin viime vuonna ohjattua ruuhka-aikoina Vuosaaren satamaan. Tämä oli mahdollista, koska laivayhtiöt avasivat uudet yhteydet Vuosaaresta Viroon. Rekkaliikenteen määrä Länsisatamassa ja keskustan satamissa väheni kuitenkin vain hieman.

Ruuhkien helpottamiseksi on tarjottu monenlaisia ratkaisuja, jotka ovat kuitenkin kaatuneet kaupungin päätöksenteossa. Näitä ovat olleet maanalainen kokoojakatu ja ajoramppi Mechelinkadun eteläpäästä Länsiväylälle.

Maanalaisen kokoojakadun poistuttua vaihtoehtojen joukosta pormestari Vapaavuori käytti otto-oikeuttaan ja siirsi jatkopäätökset kantakaupungin liikennelinjauksista kaupunginhallitukselle.

Kolme viime vuotta Helsinki on ollut Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Viime vuonna sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa. Linjaliikenteen matkustajista valtaosa kulki Helsingin ja Tallinnan välillä ja heistä suurin osa Länsisataman kautta.

Laivamatkustajien Helsinkiin tuomaksi taloudelliseksi hyödyksi on arvioitu noin 700 miljoonaa euroa vuodessa.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Kaupunki