Helsingin kaupungin työntekijöiden suhtautuminen työyhteisönsä uudistumiskykyyn parani koronakriisistä huolimatta - Kaupunki | HS.fi

Helsingin kaupungin työntekijöiden suhtautuminen työyhteisönsä uudistumiskykyyn parani koronakriisistä huolimatta

Henkilöstökyselyyn vastasi noin puolet kaupungin työntekijöistä.

Helsingin kaupungin työntekijät vastasivat henkilöstökyselyynsä viime vuotta ahkerammin.­

30.11.2020 2:00 | Päivitetty 30.11.2020 10:55

Helsingin kaupungin työntekijöistä harva on välttynyt työssään pandemian vaikutuksilta, mutta ainakin joiltakin osin heidän käsityksensä omasta työyhteisöstä ovat tänä vuonna hieman parantuneet.

Näin voi lukea kaupungin tekemää tutkimusta, jossa kysyttiin henkilöstön uudistumiskykyä ja mielipiteitä työyhteisöiden toimintatavoista. Lyhyellä pulssikyselyllä mitattiin kokemuksia esimerkiksi yhdessä tekemisen kulttuurista, yhteistyöstä sekä toimintatapojen ja osaamisen kehittämisestä.

Uudistumisen pulssi -kysely tehtiin tänä vuonna toista kertaa. Nyt kyselyyn vastasi 15 253 henkilöä. Viime vuonna vastaajia oli 9 719. Vastausprosentti oli 47.

Pulssi-kyselyn tulokset kertovat, että kaupungin työntekijät pitävät työyhteisönsä tilannetta melko valoisana koronaepidemian raskaudesta ja organisaation suurista muutoksista huolimatta. Vuoden 2020 kyselyn tulokset paranivat edellisvuoden mittauksesta hieman.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että mitä korkeammalle organisaatiossa mennään, sitä tyytyväisempiä työyhteisön kehittymiseen ja toiminnan uudistumiseen ollaan. Tulokset ovat tutkimuksen mukaan nyt tyypillisiä suhteessa muiden ryhmien tuloksiin.

Myös Helsingin työntekijöiden tyytyväisyys eri yksiköiden väliseen yhteistyöhön parani viime vuodesta aavistuksen. Yhteistyötä pidetään silti edelleen suurelta osin puutteellisena.

Pormestari Jan Vapaavuori kommentoi uuden henkilöstötutkimuksen tuloksia sähköpostin välityksellä.

”Kaupunkistrategian mukaisesti organisaatiossa on – – panostettu huomattavasti toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. On hienoa nähdä, että tämä työ on kantanut hedelmää.”

Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui vuonna 2017, kun kaupunginjohtajamallista siirryttiin pormestarijohtoon.

Vapaavuori kiinnittää huomiota myös mediassa käytyyn keskusteluun Helsingin johtamisesta.

”On tärkeää huomata, että kun sitä [johtamista] aidosti tutkitaan ja kysytään heiltä, joita se koskettaa päivittäin, niin käy ilmi, että siihen ollaan hyvin tyytyväisiä. Kaupungin työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä johtamiseen niin ylimmällä tasolla kuin muillakin tasoilla.”

HS kertoi kesällä Vapaavuoren johtamistyyliin kohdistuvasta kritiikistä, uutta pormestarimallia koskevasta arvostelusta ja pormestariston sisäisistä jännitteistä. Helsingin korkeat virkamiehet arvostelivat artikkelissa Vapaavuorta muun muassa ohijohtamisesta. Useat virkamiehet kertoivat myös kokevansa, että pormestarin persoonassa on kitkaa aiheuttavia elementtejä.

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Gros sanoo, että Uudistumisen pulssi -kysely ei mittaa suoraan johtamisen laatua. Se ei siis kerro tyytyväisyydestä esihenkilötyöhön tai ylimpään johtoon.

Kyselyn kymmenestä väitteestä yksi liittyi suoraan johtamiseen. Kyseinen väite on muotoiltu näin: ”Esihenkilöni on kiinnostunut erilaisista näkemyksistä ja tekee uudistumiselle tilaa”.

Kyselyn vastaajista 77 prosenttia arvioi oman esihenkilönsä olevan kiinnostunut erilaisista näkemyksistä ja tekevän uudistumiselle tilaa.

Grosin mukaan tutkimuksesta näkee, onko kaupungin työkulttuuri yleisesti ottaen kehittynyt oikeaan suuntaan. Niin näyttää käyneen.

Gros huomauttaa, että työkulttuurin kehittymisessä johtamisella on toki merkittävä osuus. Gros pitää erityisen tärkeänä huomiona sitä, että koronakriisin keskelläkin tulokset ovat kauttaaltaan noususuuntaisia.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat