Helsingin paraatipaikalle tavoitellaan ”elämyksellisyyttä” –  Tällaisia ovat Eteläsataman arkkitehtuurikilpailun ehdotukset - Kaupunki | HS.fi

Helsingin paraatipaikalle tavoitellaan ”elämyksellisyyttä” –  Tällaisia ovat Etelä­sataman arkkitehtuuri­kilpailun ehdotukset

Kilpailussa mukana Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä toimistoja sekä muutama alan tunnettu kansainvälinen toimisto.

Eteläsataman suunnittelukilpailun alue ulottuu Olympiaterminaalista Vanhalle kauppahallille.

16.12.2021 17:00

Helsingin Eteläsataman alueen uuden ilmeen suunnittelukilpailun yhdeksän ehdotusta ovat nyt kaikkien nähtävillä ja kommentoitavina.

Vanhan kauppahallin ja Olympiaterminaalin väliin jäävä Makasiiniranta on jatkossa osa käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Tällä hetkellä Makasiinirannan alue on lähinnä terminaalitoimintojen ja pysäköinnin käytössä. Satamarakennukset ja -alueet vapautuvat uuteen käyttöön, kun Tukholman laivaliikenne siirtyy Katajanokalle. Helsingin satama keskittää Tallinnan liikenteen Jätkäsaareen.

Kyse on kulttuurihistoriallisesti merkittävästä alueesta, ja Makasiiniranta on myös osa Suomenlinnan maailmanperintökohteen suoja-aluetta.

Kilpailuehtojen mukaisesti uudet rakennukset eivät saa olla korkeampia kuin Pohjoisesplanadin empirerakennukset. Talot eivät saa estää Tähtitorninmäen näkymiä Tuomiokirkolle tai Katajanokalle.

Tähtitorninmäeltä pitäisi olla mahdollista nähdä myös merta. Meri pitäisi näkyä myös jokaisen kadun päässä.

Joukko arkkitehteja ja professoreja teki syksyllä vetoomuksen, jonka mukaan alueen kulttuuriympäristön merkittävyys tulisi ottaa suunnittelussa paremmin huomioon. Uudet rakennukset uhkaavat arkkitehtien mukaan merkittävää kulttuuriympäristöä ja kansallismaisemaa.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kertoi tuolloin HS:lle pitävänsä selvänä, että suunnittelussa olennaista on olemassa olevan kulttuuriympäristön suojelu.

”Tässä ei suunnitella pelkästään Helsingin merellistä julkisivua vaan ikonista ja suomalaisille merkityksellistä paikkaa ja maisemaa”, myös Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski toteaa nyt tiedotteessa.

Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen mukaan kilpailun kautta on tavoitteena saada ”elämyksellinen ja merellinen” Makasiiniranta.

Kilpailuun osallistuu yhdeksän suunnitteluryhmää, jotka ovat jättäneet omat ehdotuksensa Makasiinirannan uudesta ilmeestä. Mukana on arkkitehtuurin osalta Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä toimistoja sekä muutama alan tunnettu kansainvälinen toimisto.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tuomariston arviointi painottuu erityisesti suunnitelman kokonaisuusratkaisuun ja siihen, miten ideasuunnitelma sopeutuu Eteläsataman maisemaan ja sen arvoihin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin. Arvioinnissa katsotaan myös, miten uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, Vanha kauppahalli ja satamarakennukset on huomioitu.

Tuomaristo tekee päätöksen jatkoon valittavista töistä ensi vuoden helmi-maaliskuussa. Toiseen vaiheeseen valitaan enintään neljä parasta kilpailuehdotusta.

Myös toisen vaiheen työt tulevat yleisön kommentoitavaksi. Kilpailun tulos julkistetaan syksyllä 2022, ja voittajaryhmä jatkaa alueen suunnittelua yhteistyössä kaupungin kanssa.

Yleisö pääsee nyt kommentoimaan kansainvälisten ryhmien tekemiä kilpailuehdotuksia ja kertomaan ideansa jatkosuunnittelua varten Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Ehdotukset on jätetty nimimerkein. Palautetta hyödynnetään kilpailun tuomaroinnissa ja sitä voi antaa 16. tammikuuta asti.

HS esittelee tässä jutussa kaikki yhdeksän ehdotusta.

Ahti

Ahti-suunnitelma liittyy keskustan perinteisiin aukioihin ja puistoihin laajentaen niitä rantapromenadiksi ja puistokaduksi. Rakennukset avautuvat merelle ja tavoitteena on, että niihin sijoittuva toiminta luo ajanmukaisia mahdollisuuksia Itämeren kokemiseen. Ahti esittelee myös paikallista, merellistä kasvilajistoa ja biotooppeja.

Boardwalk

Kilpailuehdotus Boardwalkissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitetut reitit on asetettu etusijalle, ja rakennusten sisätilat sekä niitä ympäröivät julkiset ulkotilat on integroitu laajempaan ympäristöön. Maantason tilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan muokata erilaisiin tarkoituksiin ravintolapalveluista vähittäiskauppaan sekä yhteisö- ja koulutuskäyttöön. Ehdotuksesta löytyy myös kulttuuri- ja koulutustapahtumien järjestämiseen tarkoitettuja tiloja.

For Generations

For Generations -konsepti pyrkii rakentamaan tulevaisuutta, historiaa ymmärtäen. Alueen vanhojen ja historiallisten rakennusten potentiaali hyödynnetään ja uudistuvasta Makasiinirannasta on tarkoitus tulla tasa-arvoinen, yhteisöllinen ja kutsuva kaupunginosa kaikille.

Helsinki Design Promenade

Helsinki Design Promenade -ehdotus koostuu kolmesta liikerakennuksesta sekä museosta, jonka yhteyteen sijoittuu hotelli ja tapahtumakeskus. Museon ja hotellin muodostama museokortteli sijoittuu käytöstä poistuviin Olympiaterminaalin ja Satamatalon tiloihin siten, että ne huomioivat risteilymatkustajien tarpeet. Suunnitelman punaisen langan muodostaa reitti, joka alkaa kauppatorilta ja päättyy Olympiaterminaalille.

Makasiinipromenadi

Makasiinipromenadi -ehdotuksen lähtökohta on monipuolinen ulkotilojen sarja, joka syntyy uudesta rantapromenadista ja sen varrelle sijoittuvista kortteleista läpikulkureitteineen. Rakennusten julkisivut jatkavat rantajulkisivujen vaaleaa rakennusrivistöä ja Esplanadin empirerakennusten tasarytmisiä julkisivuja. Aluetta kehitetään ympärivuotisena kohtaamispaikkana kaikille.

Merimaili

Merimaili-kilpailuehdotus on monimuotoisten viheralueiden ja julkisten tilojen sarja, joka nousee usealla tasolla vedenpinnalta katoille asti ja yhdistyy Tähtitorninvuoren puiston rinteisiin. Alueen rakennukset tarjoavat yli 1200 työpaikkaa toimistoista palveluihin. Yli 20 ravintolaa, kahvilaa ja baaria sekä muut alueen yleisölle avoimet toiminnot luovat alueelle elämää ympäri vuorokauden ja läpi vuoden.

Punelma

Punelma-ehdotus tuo yhteen kolme uutta korttelikokonaisuutta, jotka yhdistävät taidetta, kulttuuria, innovaatioita ja vapaa-aikaa. Kokonaissuunnitelma pyrkii avaamaan yleisöltä suljetun rantaviivan eläväksi kaupunkitilaksi. Ratkaisu täydentää Helsingin niemen ympäri kiertävän julkisen rantareitin puuttuneen osan ja luo merellisen yhteyden viereisiin Tähtitorninvuoren puistoon ja Kaivopuistoon.

Saaret

Saaret-ehdotuksessa merenrannan uudet reitit yhdistävät Kauppatorin Kaivopuistoon ja eteläisiin rantareitteihin. Katutason kahvilat, ravintolat, galleriat ja kaupat tuovat elämää koko alueelle, ja työskentelyyn on tarjolla erilaisia työympäristöjä katutason kahviloista ylempien kerrosten perinteisempiin toimistoihin. Matkailijoille on tarjolla kaksi erilaista hotellia.

South Park

South Park -ehdotus yhdistää vanhaa ja uutta sekä luo uutta avointa kaupunkia kaikille. Vanhoja rakennuksia muokataan uutta toimintaa palveleviksi ja uusia rakennetaan ympäristöä ja näkymiä kunnioittaen. Suunnitelman mukaisiin rakennuksiin sijoittuu monipuolista toimintaa sekä elävää kaupunkikulttuuria, kuten kansainvälisen tason arkkitehtuuri- ja designmuseo.

Kilpailun suunnitteluryhmät

  • Foster + Partners, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics

  • HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, WSP, Sweco

  • Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

  • Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll

  • NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

  • Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise)

  • South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)

  • AALTO Development, LMA, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise

  • Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat