Helsingin merelliselle paraatipaikalle halutaan veistoksellisia muotoja ja rantaportaita – Tällaisia ovat uudet havainnekuvat

Jatkoon valituissa töissä ehdotetaan muun muassa kahviloita, gallerioita, työtiloja, merellisen kasvilajiston esittelyä ja koulutustiloja.

Eteläsataman suunnittelukilpailun alue rajoittuu Vanhaan kauppahalliin ja Olympiaterminaaliin. Purettavan makasiiniterminaalin (kuvassa harmaakattoinen rakennus) paikkeille voisi sijoittua uusia rakennuksia. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo sijoittuisi kauppahallin läheisyyteen

17.3. 10:15 | Päivitetty 17.3. 12:46

Helsingin Eteläsataman suunnittelukilpailun jatkoon on valittu neljä ehdotusta.

Olympiaterminaalin ja Vanhan kauppahallin väliselle Makasiinirannan alueelle on tarkoitus rakentaa uusia kävely-yhteyksiä sekä uusia toimintoja kaupunkilaisten iloksi.

Nyt jatkoon valituissa kilpailutöissä on ehdotettu muun muassa kahviloita ja ravintoloita, yhteisö- ja koulutustiloja, merellisen kasvilajiston ja paikallisten biotooppien esittelyä, kulttuuri- ja koulutustapahtumien järjestämiseen tarkoitettuja tiloja, kauppoja, gallerioita ja erilaisia työskentelytiloja.

Vanhan kauppahallin viereen on suunniteltu myös arkkitehtuuri- ja designmuseota, josta järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu. Tässä kilpailussa työryhmien piti huomioida uusi museo, mutta se ei kuulunut suunnittelutehtävään.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetut kilpailuehdotukset kesäkuun 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne ovat nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi –palvelussa.

Tuomaristo on painottanut arvioinnissaan suunnitelmien kokonaisratkaisua.

”Eli miten idea istuu Eteläsataman ikoniseen maisemaan ja sen historiallisiin arvoihin sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa”, tuomariston puheenjohtaja, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen perustelee kilpailun tiedotteessa.

Tuomaristo myös huomioi kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatua sekä sitä, miten ideoissa toteutuvat ilmastolle viisaat ratkaisut. Tuomaristossa on 14 jäsentä, joista neljä on kaupungin ulkopuolisia arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun ammattilaisia.

Kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yli 800 kommenttia tuomariston käytettäväksi.

Monet kilpailuehdotukset saivat kiitosta rantabulevardien ja julkisten ulkotilojen laadusta – tätä pidettiin erityisen tärkeänä osana suunnittelua. Huolenaiheena olivat Tähtitorninvuoren näkymien tulevaisuus, rakennusten korkeus sekä julkisivujen laatu.

Kilpailun toisessa vaiheessa suunnittelijoita patistetaankin tarkentamaan rakennusten julkisivujen suunnittelua.

Varsinaisissa kilpailuehdoissa on rajoitettu rakentamista monin tavoin. Uudet rakennukset eivät saa olla korkeampia kuin Pohjoisesplanadin empirerakennukset.

Talot eivät saa estää Tähtitorninmäen näkymiä Tuomiokirkolle tai Katajanokalle. Tähtitorninmäeltä pitäisi olla mahdollista nähdä myös merta.

Meri pitäisi näkyä myös jokaisen kadun päässä.

Toisen vaiheen kilpailuehdotukset tulevat nähtäville heinäkuussa. Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2022.

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Alueelle on tarkoitus toteuttaa myös uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, josta järjestetään arkkitehtuurikilpailu myöhemmin.

Jatkoon valitut ehdotukset:

Ahti

Ahti-ehdotuksen on tehnyt työryhmä Eteläsatama, jossa ovat mukana Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU.

Tuomaristo näkee Ahti-ehdotuksen ansioksi sen, että työssä on ammattitaitoisesti yhdistetty kaupunkisuunnittelua, arkkitehtuuria, julkisia ulkotiloja, kestävää kehitystä sekä monipuolisia toimintoja. Kaupunkilaisten osallistaminen ja Itämeri-teema on myös nostettu työssä esiin.

Näkymä Kauppatorilta kohti Makasiininrantaa. Ahti-suunnitelmassa rakennukset avautuvat merelle ja tavoitteena on, että niihin sijoittuva toiminta luo ajanmukaisia mahdollisuuksia Itämeren kokemiseen. Ahti esittelee myös paikallista, merellistä kasvilajistoa ja biotooppeja.

Boardwalk

Boardwalk-ehdotuksen on laatinut Aalto Development Oy:n vetämä ryhmä, johon kuuluvat Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä oy ja Sitowise.

Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuria tuomaristo kuvaa veistokselliseksi ja ainutlaatuiseksi. Ehdotuksella on vahva identiteetti ja arkkitehtoninen konsepti.

Kilpailuehdotus Boardwalkissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitetut reitit on asetettu etusijalle, ja rakennusten sisätilat sekä niitä ympäröivät julkiset ulkotilat on integroitu laajempaan ympäristöön. Maantason tilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan muokata erilaisiin tarkoituksiin ravintolapalveluista vähittäiskauppaan sekä yhteisö- ja koulutuskäyttöön. Ehdotuksesta löytyy myös kulttuuri- ja koulutustapahtumien järjestämiseen tarkoitettuja tiloja.

Makasiinipromenadi

South Harbour -ehdotuksen työryhmässä ovat NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise.

Makasiinipromenadi-ehdotuksen osalta tuomaristo tuo esiin alueen historian huomioimisen. Kilpailutyö toimii arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkumona. Ehdotus saa myös kiitosta hyvin suunnitellusta rantareitistä julkisine ulkotiloineen.

Makasiinipromenadi -ehdotuksen lähtökohta on monipuolinen ulkotilojen sarja, joka syntyy uudesta rantapromenadista ja sen varrelle sijoittuvista kortteleista läpikulkureitteineen. Rakennusten julkisivut jatkavat rantajulkisivujen vaaleaa rakennusrivistöä ja Esplanadin empirerakennusten tasarytmisiä julkisivuja. Aluetta kehitetään ympärivuotisena kohtaamispaikkana kaikille.

Saaret

Saaret-ehdotuksen on tehnyt työryhmä Konsortium Gran, jossa ovat mukana Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmärtänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Korkeatasoiset ulkotilat täydentävät Helsingin rantareittiä. Merenrannan uudet reitit yhdistävät Kauppatorin Kaivopuistoon ja eteläisiin rantareitteihin. Katutason kahvilat, ravintolat, galleriat ja kaupat tuovat elämää koko alueelle, ja työskentelyyn on tarjolla erilaisia työympäristöjä katutason kahviloista ylempien kerrosten perinteisempiin toimistoihin. Matkailijoille on tarjolla kaksi erilaista hotellia.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat