”Yksin­kertaisesti hävytöntä” – Jan Vapaa­vuori kertoo kirjassaan, mitä Helsingin kaupungin­talolla hänen mielestään oikeasti tapahtui

Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori on kirjoittanut kirjan, joka antaa kuvan kirjoittajansa verrattomasta itseluottamuksesta.

Jan Vapaavuori toimi Helsingin pormestarina vuosina 2017–2021.

14.5. 2:00 | Päivitetty 14.5. 10:45

KeväällÄ 2018 Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) puhuu matkailualan konferenssissa Kiinan Qingdaossa. Hän sanoo, että Helsingin kannattaa panostaa matkailussa laatuun määrän sijasta.

”Saattaa olla, että olin ensimmäinen pormestari maailmassa, joka sanoi tämän ääneen isossa matkailukongressissa”, Vapaavuori kirjoittaa tuoreessa kirjassaan Ensimmäinen pormestari, jossa hän kertaa pormestarikautensa (2017–2021) vaiheita.

Kirjassa Vapaavuori kertoo, kuinka hän panee tyytyväisenä merkille, että konferenssiin kerääntyneet matkailuvaikuttajat ja -tekijät noteerasivat hänen puheensa, vaikka ulkopuolisen korviin oivallus ei kovin kummoiselta vaikuta.

Episodi kuvastaa Vapaavuoren kirjan henkeä. Käy selväksi, että Vapaavuorella on verraton luottamus omaan kyvykkyyteensä.

Se on johtajalle tärkeä ominaisuus, mutta – kuten kirjastakin vähintään rivien välistä käy ilmi – ajaa Vapaavuorta myös hankaluuksiin.

Muistelmateos pormestariajoista tarjoaa lukijalle yksityiskohtaisen kuvauksen Helsingin kuntapolitiikan kiemuroista edellisellä valtuustokaudella. Paljon laitetaan alulle, ja kiistatta Vapaavuoren tehokkuudella asioita myös valmistuu. Näkökulma kirjassa on korostetusti Vapaavuoren, ja itsereflektio jää lopulta pintapuoliseksi. Jälkimmäinen toki kuuluu valitun kirjallisuuden lajin tyyppipiirteisiin.

Kirjassa puuhakas pormestari kiitää maailmalla lukuisissa, omien sanojensa mukaan korkean tason, seminaareissa. Vuonna 2020 hän osallistuu yhden viikon aikana ainakin kuuteen kansainväliseen tapahtumaan, jotka tosin koronaepidemian vuoksi järjestetään etänä.

Jan Vapaavuori pyöräili Helsingin Sanomien toimittajan ja kuvaajan kanssa kesäkuussa 2019.

Ilmenee myös, että pormestari johtaa määrätietoisesti esimerkiksi koronakauden kokouksia, joiden aineistoon hän oli syvällisesti perehtynyt. Hän myös mainitsee saaneensa hyvää palautetta järjestämistään tiedotustilaisuuksista.

Koronatiedostustilaisuudet ovat toisaalta myös aidosti esimerkki siitä, miten Vapaavuori onnistui luomaan Helsingin poliittiselle päätöksenteolle kasvot. Vapaavuoren vaihduttua Juhana Vartiaiseen, Helsingin johtajuus vaikuttaa olevan taas aavistuksen epäselvempää.

Vapaavuori juoksuttaa kirjassa myös näkemyksensä edellisten vuosien suurimmista kuntapoliittisista kiistoista aina kaatuneesta keskustatunnelihankkeesta Lapinlahden sairaala-alueen uudistamispyrkimyksiin.

Katutöiden sujuvoittamisprojektin entinen pormestari nostaa selkeäksi epäonnistumisekseen. Vapaavuoren tulkinnan mukaan uudistuksen hitaus tosin johtui ennen kaikkea lainsäädännön puutteista. Nykyinen kunnossapitolaki ei anna kaupungille oikeutta estää tai vauhdittaa yhteiskunnallisesti tärkeiden kaivantojen tekemistä.

Totuus on, että likimain eniten kaivantoja tehdään kaupungin omana, energiayhtiö Helenin tai Helsingin seudun ympäristön (HSY) työnä. Omistajapolitiikkaa ei Vapaavuorikaan pystynyt terävöittämään.

Jan Vapaavuori pitämässä koronainfoa toukokuussa 2021.

Myös Helsingin kaupungin valtavan virkakoneiston ongelmiin mennään. Entinen pormestari kertoo esiintyneensä sovittelijana, kun ristiriidat kärjistyivät kaupungin organisaation sisällä.

Julkinen salaisuus on, että kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto sekä maankäyttöä suunnitteleva kaupunkiympäristön toimiala ovat usein tukkanuottasilla esimerkiksi uusien raideyhteyksien rakentamisesta.

”Tilanne virkakunnan eri yksiköiden välillä oli aika ajoin varsin tulehtunut, ja jouduin käyttämään paljon aikaa ja energiaa sen liennyttämiseen ja yhteistyösuhteiden edes jonkinlaiseen normalisoimiseen”, Vapaavuori kirjoittaa.

Vapaavuori itse pillastui pahanpäiväisesti eduskuntavaalien jälkeisen maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimuksen neuvottelutuloksesta. Kirjassa hän kertoo näkemyksensä uutisiinkin nousseista tapahtumista.

Lue lisää: Lisätietoa Helsingin pormestarien erimielisyyksistä: Sinnemäki hyväksyi sopimuksen Vapaavuoren kiellosta huolimatta, Razmyar nimittää pormestaria yhteistyökyvyttömäksi

Mal-sopimuksessa pääkaupunkiseudun kunnat ja valtio sopivat asuntotuotannon tavoitteista ja valtion osallistumisesta seudullisesti tärkeisiin liikennehankkeisiin.

Vapaavuorta hiertää yhä se, että monissa mal-sopimuksissa Espoo on saanut valtiolta enemmän rahaa kuin Helsinki. Tälläkin kertaa – eli kirjassa kuvatuissa vuoden 2020 neuvotteluissa – Espoo sai valtion rahaa Leppävaara–Kauklahti-kaupunkiradan rakentamiseen noin 137 miljoonaa euroa.

Kaupungin johtosäännön mukaan neuvotteluvaltuutus oli Vapaavuoren harmiksi maankäytön apulaispormestari Anni Sinnemäellä (vihr). Kun Sinnemäki vastoin Vapaavuoren tahtoa hyväksyi mal-sopimuksen, jossa valtio osallistuu runsaalla sadalla miljoonalla eurolla Vihdintien pikaraitiohankkeeseen, Vapaavuori viestitti tyytymättömyyttään muiden muassa pääministeri Sanna Marinille.

Marin ei vastannut.

Sinnemäelle Vapaavuori olisi ollut valmis antamaan potkut, jos se vain olisi ollut mahdollista.

Lue lisää: Jan Vapaavuori haukkuu hallituksen, Helsingin tukieurot pormestarin mukaan pettymys – ”70-lukulaiselta kalskahtava toimintamalli”

Espoon ja Helsingin rahasummien vertailun lisäksi Vapaavuori oli, vaikka hän ei sitä kirjassaan mainitse, kätilöimässä uutta Tampereen ja Helsingin välistä Lentorataa. Vasta ideatasolla kulkeneen Lentoradan rahoittamiseen ei mal-sopimuksessa ollut valmiutta.

Vapaavuorta ei lohduttanut se, että mal-sopimuksen siivellä Helsinki sai valtion sitoutumaan arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutukseen.

Helsingin pormestaristo kuvattuna vuonna 2018. Vasemmalta Nasima Razmyar (sd), Jan Vapaavuori (kok), Anni Sinnemäki (vihr) ja Sanna Vesikansa (vihr).

Vaikka Sinnemäki ei korkean profiilin potkuja saanutkaan, sellaisetkin Vapaavuoren kaudella jaettiin.

Kaupungin sisäisen tarkastuksen paljastettua puutteita muun muassa kaupungin Helnet-verkon hallinnassa ja valvonnassa kaupungin tietohallintojohtaja erotettiin. Vapaavuori myös haukkui julkisesti ex-alaisensa alisuoriutumisesta.

Tietohallintojohtajan irtisanomisriitaa käsitellään parhaillaan hallinto-oikeudessa.

Lue lisää: Helsingin erottama korkea johtaja riitautti potkut – Virkamiehet luonnehtivat johtajan toimintaa vaaralliseksi

Myös Helsingin pelastuskomentaja sai Vapaavuorelta selkeäsanaisen kehotuksen siirtyä eläkkeelle. Taustalla oli aluehallintoviraston asettama pelastuslaitoksen valmiustasoa koskeva uhkasakko, jota Helsingin pelastuslaitos ei suostunut Vapaavuoren mukaan ottamaan tosissaan.

Inho alisuoriutujia kohtaan näyttääkin olleen yksi kantava teema Vapaavuoren pormestarikaudella. Muistelmissaan Vapaavuori kertoo pyrkineensä tekemään kaupungissa rytminmuutosta, jotta kaupungin yli 40 000 työntekijän koneisto toimisi tehokkaammin.

Vaikka välit Sinnemäkeen ovat kauden mittaan useaankin otteeseen kovilla, saa Sinnemäki lopulta Vapaavuorelta myös kirjan suurimmat kiitokset ammattitaidostaan. Jotkut korkeassa asemassa olleet henkilöt sen sijaan sivuutetaan niin täysin, ettei Vapaavuoren mielipide jää epäselväksi.

Kautensa aikana Vapaavuori sai moitteita siitä, että puuttui ongelmiin liian herkästi tai että ongelmiin puuttuessaan hän tuli tilanteeseen hieman liian suurella ryminällä.

Lue lisää: Helsingin pormestarien heikentyneet välit ovat kuluneen vuoden aikana nousseet jo useasti uutisotsikoihin – HS selvitti, mitä Helsingin johdossa oikein tapahtuu

Kirjassa Vapaavuori myöntää, ettei kritiikki ollut täysin aiheetonta. Asioiden todellisen tilan moniulotteisuuden kritiikki kuitenkin Vapaavuoren näkemyksen mukaan hukutti.

”Aikaansaamaani isoa muutosta kaupungin tekemisen tapaan ja siihen liittyvää johtamisotettani ja -kykyäni pidettiin monissa piireissä ehkä kaikkein suurimpana vahvuutenani. Nyt narratiiviksi oli rakentumassa ajatus, että asia olisikin täysin päinvastoin”, Vapaavuori kirjoittaa.

Jan Vapaavuori kuvattiin lapsuudenkotinsa edustalla Puistolassa pormestarikauden päätteeksi elokuussa 2021.

Ehkä merkillisin piirre Vapaavuoren pormestarikaudella oli hänen pyrkimyksensä epäpolitisoida pormestarin tehtävää. Tämä pyrkimys esitellään laajasti myös tuoreessa teoksessa. Perusteluksi pyrkimykselle Vapaavuori antaa ainakin sen, että ”kaupunkilaisten arki on epäpoliittista”.

Ulkopuolelta katsottuna Vapaavuoren tahto nousta politiikan politiikan yläpuolelle kohotti ja kohottaa kulmakarvoja. Kokoomuspuolueen listalta valittu pitkän linjan kokoomuslainen ei muutu yhdessä yössä omalla ilmoituksellaan puolueettomaksi.

Vapaavuorelle tämä on kuitenkin pettymys. Kirjassa hän syyttää esimerkiksi vihreitä ja sosiaalidemokraatteja puoluepolitikoinnista eri käänteissä.

Eikä Vapaavuori säästele omiaankaan. Valtuutettu, kansanedustaja Atte Kaleva saa tuta Vapaavuoren jäätävän raivon yrittäessään muuttaa Malmin kentän statusta maakuntakaavan käsittelyn yhteydessä. Vapaavuoren mukaan Kalevan käytös oli ”yksinkertaisesti hävytöntä”.

Joitakin paljastuksiakin Ensimmäinen pormestari sisältää. Vapaavuori kertoo, että yhdessä vaiheessa Fortum oli kiinnostunut ostamaan itselleen Helenin kaukolämpöverkon, mutta asia ei edennyt alkutunnusteluja pitemmälle.

Vastaavasti Helen ehdotteli fuusiota Vantaan Energian kanssa. Joukkojaan kuunnellut Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kieltäytyi kohteliaasti.

Vapaavuori kertoo myös joutuneensa tekemisiin poliisin kanssa, kun joku oli tehnyt hänestä tutkintapyynnön koronamääräysten rikkomisesta.

Vapaavuori oli käynyt Suomen Olympiakomitean etähaastattelussa kaupungintalolla koronasulkujen aikana. Hän oli saanut tähän luvan kaupungin tartuntatautilääkäriltä, joten poliisi totesi ilmoituksen aiheettomaksi.

”Koskaan et tiedä, missä lähin vastustajasi vaanii”, Vapaavuori miettii.

Lue lisää: Jan Vapaavuoren kirjaväite: Sdp veti Eveliina Heinäluoman kölin alta, kun keskustatunneli kuopattiin – ”Jätti jäljen”

Lue lisää: Helsingin ensimmäinen pormestari Jan Vapaavuori on nelivuotiskautensa puolivälissä –Tässä jutussa hän ja muut kertovat, millainen johtaja Vapaavuori on

Lue lisää: Neljä vuotta sitten Jan Vapaavuori nimitettiin Helsingin historian ensimmäiseksi pormestariksi – Nyt vuodet pormestarina ovat ohi ja Vapaavuori kertoo, miten kaikki tapahtui

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat