Espoo perustaa kaksi uudenlaista luonnonarvopuistoa

Pitkäjärven lounaisosaan sijoittuva luonnonarvopuisto on sata hehtaaria ja Finnoonlahden puisto reilut 43 hehtaaria.

Lintukosteikko Finnoossa. Alueelle rakennetaan paljon.

24.5. 16:08

Espoo perustaa kaksi uudenlaista luonnonarvopuistoa. Puistot perustettaan Pitkäjärven ja Finnoonlahden alueille lähivuosina.

Espoon kaupunginhallitus kehotti toukokuussa etenemään puistojen perustamisessa Luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman mukaisesti. Ohjelmalla suunnitellaan Espoon luonnonsuojelualueita vuoteen 2030 saakka.

Luonnonarvopuistot ja alueiden kehittäminen suunnitellaan kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan keskuksen ja ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Luonnonarvopuistossa yhdistetään luontoarvot ja alueen virkistyskäyttö. Ne eivät siis ole puhtaasti luonnontilaisia metsäalueita, vaan tiiviin asutuksen keskellä sijaitsevia luonto- ja virkistysalueita.

Pitkäjärven luonnonarvopuisto on noin sata hehtaaria ja se sijoittuu Pitkäjärven lounaisosaan. Kapea Järvenperän lahti ja sen pohjoispuolella oleva Haapaniemi lähiympäristöineen muodostavat arvokkaan lintuvesialueen. Se rajautuu lounaassa Träskändan kartanopuiston luonnonsuojelualueeseen.

Luonnonarvopuistoon kuuluvat myös Lähdevuoren jalopuumetsä Lähderannassa, Haapaniemen ja Brännbergenin suojellut pähkinälehdot ja Brännbergenin lehmuslehto.

Pitkäjärven ympärillä on paljon asutusta, jolta on helppo pääsy rantoja ja tulvametsiä kiertävälle ulkoilureitti ja -polkuverkostolle.

Finnoonlahdelle suunniteltu luonnonarvopuisto on reilut 43 hehtaaria. Valtakunnallisesti arvokas lintuvesi Finnoonlahti on pitkälle umpeen kasvanut merenlahti, josta osa on pengerretty jätevesien saostusaltaaksi vuonna 1963. Myöhemmin altaan lounaispuolelle rakennettiin jätevedenpuhdistamo ja osa saostusaltaasta täytettiin maa-aineksella.

Suurin osa Finnoonlahden linnuista pesii noin 15 hehtaarin altaalla, jota käytetään enää puhdistamon ylivuotoaltaana. Finnoon allasta kiertää ulkoilureitti, jonka varressa on kaksi lintutornia ja opasteita. Altaan eteläpuolella on voimalaitos ja poistuva jätevedenpuhdistamo.

Luonnonarvopuistoksi tulee altaan lisäksi sen luoteispuolella sijaitseva täyttömaakenttä, altaan koillispuolinen ruovikkoalue, itäpuolinen rantaniitty ja altaan vieritse virtaavan Finnöbäckenin jokisuu ja meriyhteys.

Finnoon alue muuttuu voimakkaasti, kun sen ympärille rakentuu uusia asuinalueita.

Luonnonarvopuistojen rajauksia tarkennetaan yksityiskohtaisemmin toteutusvaiheessa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat