Selvitys: Pientaloalueet tuhoavat luontoa enemmän kuin kerrostaloalueet

Tuoreessa julkaisussa pientaloalueiden rakentaminen nähdään merkittävänä syynä pääkaupunkiseudun metsäkatoon.

Yli 20 000 asukkaan kaupunginosaksi kasvava Jätkäsaari on oppikirjaesimerkki tiiviistä kaupunkirakentamisesta.

24.9. 17:45 | Päivitetty 24.9. 21:56

Helsingin kaupunki on toteuttanut yhdessä Uudenmaan liiton kanssa selvityksen, jossa vertaillaan erilaisia asuinalueita maankäytön sekä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tarkastelusta ilmenee, että usein tiiviisti rakennettu asuinalue on väljää asumista kestävämpi vaihtoehto.

Vuonna 2022 toteutettuun tarkasteluun valittiin Uudeltamaalta otos erityyppisiä asuinalueita. Näitä vertailemalla todettiin, että erot maapinta-alan tarpeeseen asukasta kohden ovat huomattavat, jopa monikymmenenkertaiset erilaisten asuinalueiden välillä.

Landbon pientaloalueella eletään väljästi.

Helsingistä vertailuun otettiin mukaan Jätkäsaari, Etu-Töölö, Arabianranta, Pakila, Vallila, Puu-Käpylä, Vanha Maunula, Myllypuro, Lehtovuori sekä Landbo.

Asukaskohtaisessa maapinta-alan tarpeessa ero väljimmän ja tiiveimmän asuinalueen, eli Landbon ja Jätkäsaaren, välillä oli 26-kertainen.

Mikäli kaupungissa rakennetaan koteja tuhannelle uudelle asukkaalle Jätkäsaaren tyyliin, tarvitaan maapinta-alaa noin 2,5 hehtaaria. Landbon tapaan suhteutettuna pinta-alaa tarvitaan 63,8 hehtaaria.

Jätkäsaarta ja Landbota vertailtiin myös metsäkadon näkökulmasta. Mikäli Helsingin seudun ennustettu väestönkasvu toteutuu, asuu kaupungissa vuoteen 2040 mennessä 370 000 uutta asukasta.

Mikäli rakentaminen toteutetaan samalla tavalla kuin Jätkäsaaressa, menetettäisiin metsäkadon myötä arviolta noin 182 800 mäntyä vastaava hiilivarasto. Landbon tyyppisellä pientaloalueella menetetty hiilivarasto vastaisi yli 4,7 miljoonaa mäntyä.

Tarkasteluraportissa todetaan, että uudisrakentamisen maapinta-alan tarve sekä siitä johtuvat ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, jonka vuoksi kasvua tulisi ohjata mahdollisimman paljon jo olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön tiivistämällä sitä.

Pientaloalueiden rakentaminen on tarkastelun mukaan suurin yksittäinen syy metsäkatoon Helsingin seudulla. Pientalorakentamisen nähdään aiheuttavat yli 23 prosenttia metsäkadosta, mikä on enemmän kuin esimerkiksi teollisuuden ja liikenteen alueiden aiheuttama metsäkato yhteensä.

Tarkastelualueella vähiten metsäkatoa aiheutuu Helsingissä, koska Helsingissä vain pieni osa uudesta rakentamisesta sijoittuu metsäisille alueilla ja asumisen tehokkuus on kaupunkimaisilla alueilla korkeampi.

Helsingin yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala toteaa tarkastelun julkaisua koskevassa tiedotteessa, että tiiviin yhdyskuntarakenteen hyödyt ovat kiistattomat, jos kasvua halutaan ohjata kestävästi.

Oikaisu 24.9. kello 21.54: Jutussa puhuttiin Helsingin ennustetusta väestönkasvusta, kun kyseessä oli Helsingin seudun ennuste.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat