Lauttasaaren asukkaiden valitus ”kaupunki-Ikeasta” kaatui

Lauttasaaren asukkaita arveluttaa Koivusaaren rakentamisessa ja Ikean tavaratalosta rakentamisen vaikutukset luontoon ja asumiseen.

Havainnekuva Koivusaareen suunnitellusta Ikean tavaratalosta.

3.11. 12:57

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt asukkaiden valitukset Länsiväylän ylle ulottuvasta Ikean tavaratalosta ja Koivusaarta kiertävistä asuinkortteleista.

Koivusaaren kaava mahdollistaa merkittävän asuntorakentamisen Koivusaareen, ja alueelle tulisi myös Ikean tavaratalo. Koivusaaressa ei ole tällä hetkellä asutusta, mutta metroasema löytyy.

Asemakaava-alue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa, joka rajautuu lännessä Espoon kaupungin rajaan.

Koivusaaren uuden kaavan tavoitteena on, että alueelle muuttaa 5 000 asukasta ja sinne syntyy 3 300–4 000 työpaikkaa nykyisellään melko vähäisellä käytöllä olevan metroaseman ympärille. Uudet asuintalot nousisivat 4–10 kerroksen korkeuteen.

Alueelle on suunnitteilla myös koulu, päiväkoti, Ikean tavaratalo ja muita kaupallisia palveluita.

Lue lisää: Helsinki hyväksyi Koivusaaren kaavan, perussuomalaisten riveistä vastustettiin Ikeaa – ”Olisiko Kärkkäisen tavaratalo ollut parempi?”

Lue lisää: Helsingin ehdotus: ”Urbaaniin” Lauttasaareen ratikalla keskustasta

Lauttasaari-Seura, neljä taloyhtiötä sekä runsaat 30 yksityishenkilöä valittivat Helsingin kaupunginvaltuuston syyskuussa 2021 tekemästä Koivusaaren asemakaavapäätöksestä.

Valitusperusteita olivat muun muassa laajojen ruoppausten ja meritäyttöjen sekä rakentamisen vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin.

Lisäksi vedottiin lähialueiden asukkaiden elinympäristön turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Valituksissa katsottiin päätöksen perustuneen riittämättömiin selvityksiin.

Asemakaavan katsottiin myös mahdollistavan liian massiivisen rakentamisen ja aiheuttavan liikenteen ruuhkautumista. Osa valittajista katsoi Koivusaaren alueeseen kohdistuvien muutosten lisäävän Lauttasaaren palveluiden käyttöä ja asemakaavan sisältävän riittämättömästi virkistysalueita.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi asemakaavan perustuvan riittäviin selvityksiin sekä täyttävän asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt sisältövaatimukset.

Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen katsottiin esimerkiksi liikennejärjestelyjen tai puistoalueen riittävyyden osalta olevan lainmukainen.

Hallinto-oikeuden päätöksessä otettiin huomioon, että alueen ruoppausten ja meritäyttöjen lainmukaisuus ratkaistaan vasta vesitalous- ja ympäristölupaprosesseissa. Näissä prosesseissa arvioidaan esimerkiksi rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää: Länsiväylän päälle rakentuva ”kaupunki-Ikea” saanee pian siunauksen – Tällaisen Helsinki aikoo tehdä merellisestä Koivusaaresta

Lue lisää: Ikea haluaa rakentaa Länsiväylän päälle Helsingin Koivusaareen tavaratalon, samaan paikkaan myös hotelli – sinistä siitä ei ainakaan tulisi

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat