”Jouduin kirjaimellisesti taistelemaan ja vaatimaan opetusta” – S2-opiskelijat kertovat, miten erot ryhmissä vaikeuttavat oppimista

Lukijoiden kokemukset suomi toisena kielenä -opinnoista paljastavat, että samassa ryhmässä saattaa opiskella juuri Suomeen saapunut kuin Suomessa syntynyt oppilas.

Yli sata lukijaa kertoi omista kokemuksistaan S2-opetuksesta Helsingin Sanomien kyselyssä.

28.1. 18:17 | Päivitetty 28.1. 18:43

Samassa ryhmässä opiskelee koko ikänsä Suomessa kasvaneita teinejä, toisaalta juuri Suomeen saapuneita maahanmuuttajia. Näin kuvailee opettaja, jonka mukaan oppilasryhmien heterogeenisyys on ”valtava ongelma”.

Kymmenet lukijat kertoivat S2-opetukseen liittyvistä kokemuksistaan Helsingin Sanomien kyselyssä.

Niin opettajien, entisten S2-opiskelijoiden kuin opiskelijoiden vanhempien vastauksissa korostui yksi havainto: Ryhmissä on suuria sisäisiä tasoeroja, ja se on ongelma. Ilmiö näkyi etenkin yläkoulussa.

Mielestäni S2-opinnot muodostuvat ''ongelmaksi'', jos luokassa tasoero on todella vaihteleva. Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset jäävät paitsioon opiskelussa, kun opettajan aika menee siihen, että opettaa vähemmän suomea puhuvia. Entinen S2-opiskelija.

Lue lisää: ”Alkoi ihmeellinen prosessi” – Espoolaisesta lapsesta tehtiin heikosti suomea puhuva kummallisessa tapahtumasarjassa

Lue lisää: Tunnettu jalkapallo­tuomari kertoo: Sujuvasti suomea kirjoittanut lapsi sijoitettiin perustelematta S2-ryhmään

Suomea toisena kielenään opiskelevien S2-oppilaiden koulumenestys sekä opetus on puhuttanut viime viikkoina.

Keskustelu käynnistyi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tutkimuksesta, jossa nostettiin esiin huoli etenkin S2-ryhmissä opiskelevista pojista.

Lue lisää: ”S2-pojat” aiheuttavat suurta huolta – Näin kirjoitus­taito jakaa lapset eri kasteihin

Lue lisää: Opetusministeri Andersson: Vieraskielisten heikot oppimis­tulokset ovat olleet odotettavissa

HS on tällä viikolla uutisoinut tapauksissa, joissa erinomaista suomea puhuvat lapset on laitettu S2-ryhmiin opiskelemaan. Myös tuore Helsingin yliopiston tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan moni suomea toisena kielenä opiskeleva lapsi voisi opiskella suomea tavallisessa S1-opetuksessa.

HS kysyi lukijoilta näkemystä, mikä nykyisessä S2-opetuksessa toimii – ja mikä ei.

Vastaukset julkaistaan nimettöminä. Vastaajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Mekaaninen jako jompaankumpaan ryhmään. Tasoerot ovat suuret sekä S1- että S2, ryhmien sisällä, vastasi eräs opettaja, kun kysyttiin, mikä nykyisessä järjestelmässä mättää.

Monet opettajat nostivat esiin haasteen oppimateriaalien kanssa: osalle S2-opetusta piti eriyttää ylöspäin, toisille taas helpottaa.

Joillakin haasteet ovat arkisanaston suppeudessa, toisilla kieliopin ja rakenteiden hahmottamisessa, kolmansilla tekstin ymmärtämisessä tai kirjoittamisessa. Mikään materiaali ei ole niin kattava, että se täyttäisi jokaisen tarpeet. Opettajien on koottava oppilaille sopivat materiaalit eri lähteistä tai laadittava sellaisia itse. Opettaja.

S2-opetukseen varattujen tuntien määrä vaihteli. Joissain kouluissa kaikki äidinkielen opetus tapahtui S2-ryhmissä, joissain tuntimäärä vaihteli oppilaan tason mukaan.

Lähes kaikki opettajana työskennelleet vastaajat nostivat esiin ongelmat resurssoinnissa.

Lue lisää: ”S2-pojat” aiheuttavat suurta huolta – Näin kirjoitus­taito jakaa lapset eri kasteihin

Vastaavia kokemuksia oli myös opiskelijoilla. Eräs yläkoulussa S2-ryhmässä opiskellut kuvailee tunteja turhauttaviksi ja pitkästyttäviksi.

Siellä on tahti niin hidasta ja aina tunsin, että tämä vetää minua ja minun tulevaisuuttani taakse, opiskelija kertoo.

Monet kertoivat pyytäneensä itse aktiivisesti siirtoa S1-opetukseen.

Koska suomen kieleni taso oli korkeampi kuin samassa ryhmässä olleiden, oli tunteja, joiden aikana en saanut vastata tehtäviin lainkaan. Vaihtaakseni ainetta jouduin kirjaimellisesti taistelemaan ja vaatimaan opetusta. Entinen S2-opiskelija.

Toisaalta monet kyselyyn vastanneet opettajat nostivat esiin sen, että osa opiskelijoista haluaa pysyä S2-opetuksessa, sillä taitava opiskelija saa siitä helpommin korkean arvosanan.

S2- ja S1-opetuksessa on erilaiset arviointikriteerit, jolloin opiskelijat joutuvat pohtimaan sitä, kuinka opetusryhmän vaihto vaikuttaisi keskiarvoon.

Monille opiskelijoille S2-opiskelijoiden vaihteleva taso tuli yllätyksenä. Erään oppilaan kanssa samoilla tunneilla oli runsaasti oppilaita, joilla oli erilaiset oppimisvalmiudet sekä kielitaito.

Osa vastaajista kertoi, että heidän tai heidän S2-opetuksessa olevien lasten tunneilla opettaja keskittyi heikoimmin suomea osaaviin, ja edistyneemmät pelasivat keskenään pelejä tai katsoivat tabletilta ohjelmia.

Kirjojakin lukiossa luettiin, toiset lukivat Harry Pottereita ja toiset Mauri Kunnaksen kuvakirjoja. Haasteita sai tietenkin yksilötehtävissä, mutta kuten mediassa on kirjoitettu, heikommin pärjäävät saattoivat häiriköidä tunnilla tai jopa terrorisoida luokan opetusta. Entinen S2-opiskelija.

Erään vanhemman mukaan nykyinen systeemi luo lapsia, jotka eivät ikinä integroidu ja joilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua pidemmälle. Koulujärjestelmä on vanhemman näkökulmasta romahtanut.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat