Baanan yli suunnitellaan siltaa Helsingin kanta­kaupungissa

Silta on tarkoitus rakentaa Lastenkodinkadun länsipäädystä Baanan yli entiselle Marian sairaala-alueelle.

Havainnekuva Baanan ylittävästä sillasta.

8.2. 20:15

Helsingin pyöräilytie Baanan yli suunnitellaan siltaa. Asiasta kertoo Helsinki tiedotteessaan.

Helsingin kaupunki suunnittelee uudistuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin Lastenkodinkadun länsipäässä sekä Mechelininkadun ja Baanan eteläpäässä. Uudistukset parantavat kulkuyhteyksiä entiselle Marian sairaala-alueelle, johon suunnitellaan uutta kasvuyrityskampusta. Uudistukset perustuvat alueen asemakaavan yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan.

Lastenkodinkadun länsipäädystä on tarkoitus rakentaa silta Baanan yli Marian sairaala-alueelle ja sillan Marian puoleisesta päädystä ramppi Baanalle. Silta on tarkoitettu jalankulkua, pyöräilyä ja pelastusajoa varten. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Lastenkodinkadun länsipäädyssä sijaitsevat pysäköintipaikat poistuvat ja alueesta tehdään aukio. Sillan rakentaminen alkaa arviolta loppuvuodesta 2023.

Uusi silta johtaa Marianpuistoon, jonka rakentamista suunnitellaan tulevan kasvuyrityskampuksen keskelle. Marianpuistossa säilytetään puita, jotka ovat säästyneet kulttuurihistoriallisesti tärkeästä Marian sairaala-alueen puutarhasta, ja puiston istutukset tehdään suosien vanhoja kasvilajeja.

Puiston paikalla on nykyisin asfalttipintainen piha-alue sekä purettava, 1980-luvulla valmistunut asuintalo. Marianpuiston läpi avataan myös kulkuyhteys Mechelininkadulta Baanalle uusien portaiden ja luiskan kautta.

Marian alueelle suunniteltujen uusien rakennusten vuoksi Baanan eteläpäätä on tarpeen järjestellä uudelleen. Suunnitelman mukaan Ruoholahdenkadun ja Lapinlahdenkadun välillä pyörätie siirretään ratakuilun toiselle reunalle. Pyöräily ja jalankulku säilyvät eroteltuna. Pyörätie toteutetaan pääosin 3,5 metriä leveänä.

Baanan koripallokenttä siirretään etelään lähemmäs Ruoholahdenkadun päätyä. Nykyinen petankkikenttä on tarkoitus poistaa, ja sen tilalle tulee istutusalue. Yhteensä alueelle on suunnitteilla kolme uutta istutusaluetta ja 13 uutta puuta. Nykyiset istutusalueet penkkeineen ja puupintoineen säilytetään ja kunnostetaan. Love Helsinki -taideteoksen Baanalla olevaa osaa siirretään muutamia metrejä pohjoiseen.

Myös Mechelininkadun eteläpäässä, Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä, suunnitellaan parannuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin.

Mechelininkadun eteläpäädyn molemmille reunoille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat, ja kadun itäreunan kapeaa jalkakäytävää levennetään. Risteysalueilla suojateitä ja pyöräliikenteen ylitysjärjestelyitä päivitetään.

Baanan ja Mechelininkadun uudistusten aikataulu sovitetaan yhteen alueen muun rakentamisen kanssa ja tarkentuu myöhemmin.

Entiselle Marian sairaala-alueelle suunnitellaan uutta startup- ja teknologiayrityskeskittymää nykyisen Maria 01:n yhteyteen. Uuteen kortteliin on suunnitteilla muun muassa majoitusta, ravintoloita, liiketiloja sekä tapahtumatilaa.

Alue on varattu YIT:n ja Kevan muodostamalle konsortiolle hankkeen suunnittelua varten. Varsinaisen talonrakennuksen on tarkoitus alkaa vuonna 2024.

Baanan ylittävää siltaa ja sen ympäristöä koskeva katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat