Opettaja vaatii jättikorvauksia Helsingiltä oikeudessa

Käräjäoikeuteen jätetyn haastehakemuksen mukaan Helsingin työväenopisto ei ole antanut opettajalle sovittuja työntunteja ja on jättänyt palkkoja maksamatta.

Haastehakemuksen mukaan opettaja vaatii yli 120 000 euron korvauksia Helsingin kaupungilta.

| Päivitetty

Helsingin kaupungin työväenopistoa syytetään antamattomista työtunneista ja palkkojen maksamatta jättämisestä.

Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeuteen tammikuun lopulla jätetystä haastehakemuksesta, jossa työväenopiston suomi toisena kielenä -tuntiopettaja vaatii Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yli 120 000 euron korvauksia.

Opettajan perusteina haasteelle ovat muun muassa antamattomat opetustyön tunnit, maksamattomat palkat sekä saamatta jääneet vuosilomapalkka ja lomaraha.

Antamattomat tunnit tarkoittavat opetustunteja, joiden tarjoamiseen opisto on sopimuksessa sitoutunut, mutta joita ei ole kuitenkaan tarjottu sovittua määrää.

Opettaja on työskennellyt kaupungin suomenkielisessä työväenopistossa osa-aikaisena marraskuusta 1999. Työsuhde on ollut toistaiseksi voimassa oleva.

Haastehakemuksen mukaan osapuolet ovat sopineet vuonna 2015, että työnantaja tarjoaa opettajalle vähintään 26 opetustuntia viikossa. Keväällä 2021 uudeksi viikkotuntimääräksi sovittiin 28 tuntia.

Työnantaja ei kuitenkaan haastehakemuksen mukaan ole tarjonnut opettajalle sovittuja työtunteja. Sen sijaan lisätöitä on tarjottu uusille määräaikaisille opettajille.

Opettajan mukaan työnantaja ei ollut tarjonnut lisätöitä hänelle, koska hänellä oli ollut edellisenä lukuvuonna sairauspoissaoloja ja hän oli kieltäytynyt varhaisen tuen neuvottelusta. Varhaisen tuen neuvottelu voi liittyä esimerkiksi pitkään jatkuneisiin sairaslomiin.

Haastehakemuksen mukaan opettajalle on kertynyt lähes 3 000 antamatonta tuntia vuosilta 2018–2022. Syksyllä 2022 hänelle on taas maksettu liian pientä tuntipalkkaa.

Opettaja katsoo työnantajan myös teettäneen hänellä runsaasti opetustyön lisäksi muuta työtä, josta se ei ole maksanut palkkaa.

Tällaisia palkattomia töitä ovat opettajan mukaan olleet esimerkiksi kehityskeskustelut, kokoukset ja neuvottelut sekä viestintä työnantajan kanssa sähköposteilla ja yksityisellä puhelimella.

Tältä osin palkkasaatavaa on haastehakemuksen mukaan lähes 10 000 euroa.

Käräjäoikeudesta kerrotaan HS:lle, että haastehakemus on annettu tiedoksi Helsingin kaupungille. Vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen Helsingin kaupungilta ei halunnut kommentoida tapausta HS:lle asian ollessa kesken.

Vuonna 2021 kolme työväenopiston tuntiopettajaa riitautti pitkään jatkuneen määräaikaketjutuksen. Pisin ketjutettu määräaikaisuus oli kestänyt 25 vuotta.

Helsingin kaupunki oli palkannut tuntiopettajat määräaikaisilla työsopimuksilla työväenopiston syys- ja kevätlukukausien ajaksi työn kausiluonteisuuden vuoksi.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, ettei perustetta toistuville määräaikaisuuksille ollut. Sen mielestä tuntiopettajien opetustuntimäärä oli vuositasolla niin suuri, että se oli rinnastettavissa kokoaikaisen opettajan työmäärään.

Oikeus määräsi kaupungin maksamaan kullekin tuntiopettajalle irtisanomisajan palkan ja kymmenen kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen aiemmin päättyneistä määräaikaisuuksista.

Lisäksi kaupunki velvoitettiin korvaamaan opettajien yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut, jotka olivat noin 26 000 euroa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat