Autojen anarkia alkaa heti kuntarajan jälkeen: Pysäköinti rehottaa Kauniaisissa niin villinä, että kaupunki hakee apua Espoolta - Espoo | HS.fi
Espoo|HS Espoo

Autojen anarkia alkaa heti kuntarajan jälkeen: Pysäköinti rehottaa Kauniaisissa niin villinä, että kaupunki hakee apua Espoolta

Pallohallin ympäröimät kävelytiet ovat täynnä autoja, ja liityntäpysäköinti on ”autojen hautausmaa”. Tämä on tilanne Kauniaisissa, jossa pysäköintitavat riistäytyivät käsistä. Nyt apua haetaan Espoosta.

Volkswagen-hallin tilaisuuksien aikaan viereisen Vanhan Turuntien jalkakäytävät täyttyvät autoista.

Volkswagen-hallin tilaisuuksien aikaan viereisen Vanhan Turuntien jalkakäytävät täyttyvät autoista. Kuva: Tommi Mustonen

Julkaistu: 16.3. 11:14

Jos kaupunkien luottamuselimet siunaavat valmisteilla olevan yhteistyön, Espoon kaupungin pysäköinninvalvonta huolehtii jatkossa myös Kauniaisten alueen pysäköinnin valvomisesta.

Yhteistyösopimuksen solmimisen taustalla on Kauniaisten kaupungin liikennesääntöjen vastaiseen pysäköintiin liittyvät ongelmat. Projekti-insinööri Minna Raatikka Kauniaisten kaupungilta kertoo, että virheellisesti pysäköidyistä autoista tulee paljon palautetta.

Vääriin paikkoihin jätetyt autot heikentävät liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, tukkivat pelastusteitä ja haittaavat kunnossapitotoimenpiteitä.

”Ja kysymys on tietysti myös yleisestä viihtyvyydestä”, Raatikka sanoo.

Yksi ongelma-alueista on Vanhan Turuntien varrella lähellä Kauniaisten ja Espoon rajaa sijaitsevan Volkswagen-hallin ympäristö. Kun hallissa tapahtuu, lähialue täyttyy virheellisesti pysäköidyistä autoista. Esimerkiksi kävelyteillä on toinen toisensa perään parkkeerattuja autoja.

Kauniaisissa Vanhan Turuntien varressa sijaitsevan jäähallin ympäristö on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun pysäköinnin valvontaan ei ole riittäviä resursseja.

Kauniaisissa Vanhan Turuntien varressa sijaitsevan jäähallin ympäristö on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun pysäköinnin valvontaan ei ole riittäviä resursseja. Kuva: Tommi Mustonen

Raatikan korviin ei ole kiirinyt tietoa alueen tilanteesta.

Espoon pysäköinninvalvontaan sen sijaan on tullut asiasta muutamia aika katkeria palautteita, luonnehtii Espoon kaupungin lakimies Petteri Aumala. Myös Espoon pysäköinnintarkastajat tuntevat kohteen ongelmineen erittäin hyvin.

”Tarkastajamme ajavat aika usein kohteisiin Kauniaisten läpi ja näkevät virheellistä pysäköintiä, mutta heillä ei ole toimivaltaa Kauniaisten puolella, joten he eivät voi puuttua asiaan”, Aumala sanoo.

”Kun kuntaraja vaihtuu, pysäköinti muuttuu aika villiksi. Autot levittäytyvät Kauniaisissa valitettavasti varsinkin puistoihin.”

Myös uudistetun ja laajennetun kauppakeskuksen reuna-alueet ovat Aumalan mukaan ongelma, sillä kauppakeskuksen alueella toimivan yksityisen valvontayrityksen toimivalta ei ylety niille.

”Kauniaisten liityntäpysäköinti on autojen hautausmaa. Jotkut autoista ovat olleet siellä todella pitkään”, Aumala sanoo.

Syynä villinä rehottavaan pysäköintiin on se, ettei Kauniaisissa ole kunnallista pysäköinninvalvontaa. Pysäköintiä valvoo kaupungissa poliisi omien resurssiensa mukaan.

Tilastojen valossa poliisin valvonta ei ole ollut kovinkaan tehokasta. Kauniaisissa kirjoitettiin viime vuonna 60 pysäköintivirhemaksua.

”Espoossa pysäköintivirhemaksuja ja -huomautuksia kirjoitettiin vuoden aikana 40 000. Kauniaisten kokoisessa kaupungissa normaali pysäköintivirhemaksujen määrä on tuhat kappalessa vuodessa”, Aumala sanoo.

Raatikan mukaan Kauniaisissa tiedostetaan, että kunnallisella pysäköinninvalvonnalla on poliisia paremmat resurssit valvoa pysäköintiä. Kunnallisen valvonnan järjestäminen on ollut kaupungissa tapetilla aiemminkin, mutta se on jäänyt toteutumatta.

Yhteistyösopimuksen toteutuessa Espoon pysäköinninvalvonta hoitaisi Kauniaisissa yleisten alueiden ja katujen valvontaa sekä kaupungin kiinteistöjä erikseen sovittavan kohdeluettelon mukaisesti.

Espoo vastaisi myös kaikista asiaan liittyvistä hallinnollisista käsittelyistä. Kauniainen ei maksaisi palvelusta Espoolle, vaan toiminnan kustannukset arvioidaan tulevan katetuiksi virhemaksujen kautta.

”Jos esitys hyväksytään meidän valtuustossa ja Espoon kaupunginhallituksessa, sopimus pitää hyväksyttää vielä aluehallintovirastolla”, Raatikka sanoo.

”Päätös ei siis missään nimessä tarkoita, että meillä on heti huomenna kunnallinen pysäköinninvalvonta. Optimistisen arvion mukaan se voisi alkaa syksyllä.”

Tällä hetkellä Kauniaisissa tarkastetaan, että pysäköintiä ohjaavat liikennemerkit ovat tarkoituksenmukaisia.

”Jos parkkipaikkoja on vaikea löytää, kannattaa muistaa, että voi käyttää myös kimppakyytejä. Ja täällä on lyhyet etäisyydet, liikkua voi kävellenkin tai pyörällä”, Raatikka sanoo.

”Esimerkiksi lätkäkamojen kuljettaminen on tietysti asia erikseen.”