Opiskelijat haluavat purkaa mytologista juomasarvea muistuttavan betonirakennuksen, jossa pyöritettiin 1970-luvulla yhtä seudun suosituimmista diskoista - Espoo | HS.fi
Espoo|HS Espoo

Opiskelijat haluavat purkaa mytologista juomasarvea muistuttavan betonirakennuksen, jossa pyöritettiin 1970-luvulla yhtä seudun suosituimmista diskoista

Espoossa on Täffäna tunnettu talo, joka muistuttaa mytologista juomasarvea. Sarven sisällä jorattiin harva se ilta 1970-luvulla, mutta nykypäivän opiskelijat haluaisivat päästä rakennuksesta eroon.

Teknologföreningenin osakuntatalo on vuodelta 1966. Valokuva on otettu keväällä 2019.

Julkaistu: 11.6. 8:46

Ruotsinkielinen osakunta Teknologföreningen (TF) haluaa purkaa osakuntatalonsa Otaniemessä. Museovirasto vastustaa purkusuunnitelmia.

Täffänäkin tunnettu osakuntatalo vaatisi TF:n mukaan perusteellista remonttia. Lisäksi rakennus on käymässä osakunnalle tarpeettomaksi.

”Olemme näillä näkymin muuttamassa pois nykyisestä rakennuksesta. Sen takia olemme miettineet, mitä nykyisellä tontilla voisi tehdä. Mielestämme paras ratkaisu olisi rakentaa opiskelija-asuntoja tontille säilyttäen mahdollisimman paljon talon nykyisestä identiteetistä”, sanoo Teknologföreningenin puheenjohtaja Albert Rehnberg.

Teknologföreningen on mukana Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden kanssa Opiskelijakeskus-hankkeessa, jossa on tarkoitus rakennuttaa opiskelijoiden yhteinen rakennus Otaniemen metroaseman läheisyyteen.

Teknologföreningenin suunnitelmien takia osakuntatalon tontille on nyt vireillä uusi asemakaava. Espoon kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että uuden kaavan tarkoitus on mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen purkaminen lähes kokonaan.

Museoviraston intendentti Elisa El Harouny on yllättynyt, että Espoo lähtee kaavoituksessa niin suoraan liikkeelle rakennuksen purkamisesta.

”Tässä on kuitenkin kyse rakennuksesta, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee siitä, että suojelutarve pitää selvittää ja niin varmasti myös tämän rakennuksen kohdalla tulee tehdä. Museoviraston lähtökohta on rakennuksen säilyminen”, El Harouny sanoo.

Osakuntatalon kohtaloa on käsitelty aiemmin osana laajempaa asemakaava-aluetta Otaniemessä. Tällöin myös Museovirasto otti kantaa rakennuksen suojelun puolesta.

”Silloin kaavoituksen kanssa tutkittiin tontin täydennysrakentamista siten, että TF:n alkuperäinen rakennus säilyisi, mutta myöhemmin tehty laajennus voitaisiin purkaa”, Al Harouny sanoo.

Sittemmin TF:n tontti on irrotettu omaksi kaava-alueekseen. Nyt tekeillä oleva kaavaesitys olisi tarkoitus saada kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana.

Arkkitehti Kurt Mobergin suunnittelema rakennus edustaa vapaamuotoista betonirakentamista.

Arkkitehti Kurt Mobergin suunnittelema osakuntatalo valmistui vuonna 1966. Se edustaa 1960-luvun vapaamuotoista betonirakentamista.

Rakennuksen muoto muistuttaa juomasarvea ja TF:n osakuntatalo tunnetaankin myös nimellä Urdsgjallar. Nimi tulee skandinaavisesta mytologiasta ja viittaa juomasarveen.

Rakennuksesta tekee arvokkaan sen arkkitehtuurin lisäksi myös sen historia ja merkitys osana Otaniemen kampusaluetta. TF:n osakuntatalosta tehdyn rakennushistoriallisen selvityksen mukaan rakennus on suunniteltu niin, että se on vuorovaikutuksessa sen vieressä sijaitsevan Dipolin kanssa.

”Otaniemen kokonaisuuden kannalta rakennus tuo oman erikoisen kerrostumansa ja luo paikallista identiteettiä. Se on ikään kuin veistoksen ja rakennuksen välimuoto, kuten Dipolikin”, El Harouny sanoo.

1960–1980-luvuilla Täffä tuli tutuksi muillekin kuin teekkareille, kun siellä järjestettiin suosittuja diskoja. Parhaimmillaan Täffän diskoihin jonotettiin kolmena iltana viikossa.

Lue lisää: Tätä oli Kekkosen Suomi: Kolmena iltana viikossa nuoret ympäri Helsingin seutua matkasivat tähän espoolaiseen betonihäkkyrään

Espoossa on selvitetty myös vaihtoehtoa, jossa Teknologföreningenin havittelemat opiskelija-asunnot toteutettaisiin tontille niin, että osakuntatalo säästettäisiin. Tällöinkin osakuntatalolle pitäisi kuitenkin löytyä joku uusi, järkevä käyttötarkoitus.

”Toivoisin, että rakennuksen säilymisestä syntyisi yhteisvastuu kampuksella, mutta sellaista ei nähtävästi ole muodostunut. Sääli, ettei Espoon kaupunki tai muut alueen toimijat näytä aktiivisesti edistäneen sitä, että rakennukselle löytyisi muuta käyttöä”, El Harouny sanoo.

Teknologföreningenin Rehnbergin mukaan kaikki vaihtoehdot on käyty perusteellisesti läpi.

”Olemme aikoinamme pohtineet kaikki vaihtoehdot ja olemme keskustelleet niistä myös kaupungin kanssa. Todennäköisten toimijoiden kanssa on selvitetty, että sinne ei tulisi uusia käyttäjiä. Se on hyvin monimutkainen rakennus. Uusille käyttäjille olisi iso haaste ottaa se käyttöön.”

Osakunnan suunnitelmissa on, että uudisrakentamisessa huomioitaisiin jotenkin vanhan rakennuksen merkitys ja henki.

”Osakuntatalon alkuperäisenä ideana on ollut luoda käytävä Dipolista teekkarikylään ja siitä ideasta myös me olemme pitämässä kiinni. Ei siihen ole tarkoitus iskeä mitä tahansa iso möhkälettä. Haluamme toteuttaa jotakin, mikä olisi kivaa.”

Museovirastossa ei ideasta innostuta.

”Rakennussuojelun näkökulmasta lähtökohtana on rakennuksen säilyminen. Tontin suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon Dipolin läheisyys”, El Harouny sanoo.

HS Espoo|Tätä oli Kekkosen Suomi: Kolmena iltana viikossa nuoret ympäri Helsingin seutua matkasivat tähän espoolaiseen betonihäkkyrään

Luitko jo nämä?

Espoo - luetuimmat