”Avokonttorikoulun” oppilaiden vanhemmat vaativat viranomaisia puuttumaan meluun ja ahtauteen – ”Päätimme ottaa järeämmät aseet käyttöön” - Järvenpää | HS.fi
Järvenpää|HS Järvenpää

”Avokonttorikoulun” oppilaiden vanhemmat vaativat viranomaisia puuttumaan meluun ja ahtauteen – ”Päätimme ottaa järeämmät aseet käyttöön”

Vanhempien mielestä Kinnarin koulun avoimet oppimisympäristöt ovat liian meluisia. He ottivat ”järeämmät aseet” käyttöön ja valittivat järjestelyistä aluehallintovirastoon.

Kinnarin koulussa on liikuteltavia sermejä, joilla tiloja voidaan jakaa erikokoisiin osiin. Nämä ratkaisut eivät ole tyydyttäneet vanhempia. Kuva: Leif Rosas

Julkaistu: 19.2. 10:50, Päivitetty 19.2. 10:51

Onko avokonttorin ihanteita tavoitelleessa koulussa toimittu oikein? Se pitää viranomaisten selvittää, vaativat Järvenpään Kinnarin koulun oppilaiden vanhemmat.

Osa vanhemmista valitti ensin kirjeitse kaupungille siitä, että Kinnarin koulun opetusympäristö on liian meluisa. Kun kaupunki ei vastannut, vanhemmat kantelivat asiasta tammikuussa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Taustalla ovat vastikään avatun koulun uudenlaiset tilaratkaisut, jotka puhuttavat Järvenpäässä.

Vanhemmat pyysivät aluehallintovirastoa selvittämään, noudattaako kaupunki lakisääteisiä velvoitteitaan ja suosituksia perusopetuksen järjestäjänä koskien alaluokkien suuria ryhmäkokoja ja avoimia oppimisympäristöjä.

Kantelijoiden lapset opiskelevat avoimessa oppimisympäristössä toisen ryhmän kanssa, jossa on 27 oppilasta. Kantelijoiden mukaan usein pienluokan oppilaat sisällytetään ryhmään ilman omaa opettajaa tai ohjaajaa, joka kasvattaa ryhmän kokoa ja tila käy entistä ahtaammaksi. Tila on jaettu kahteen osaan matalilla sermeillä.

Avoimessa tilassa opetustilat ovat jaettavissa väliseinillä. Koulun henkilökunta kutsuu opetustiloja soluiksi. Kuva: Leif Rosas

Kantelijat toteavat ympäristön olevan niin rauhaton, etteivät he saa opetussuunnitelman kriteerien mukaista laadukasta, yksilölliset oppimisedellytykset huomioivaa opetusta.

Kantelijat myös väittävät saamiensa mittausten perusteella, että melutaso ylittää selvästi suositusarvot. Kantelijat pyytävät aluehallintovirastoa selvittämään, toteutuuko oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oppimiseen meluisassa tilassa.

Kaupungin omien mittausten mukaan melun raja-arvot eivät ole ylittyneet.

Vanhemmat päätyivät tekemään valituksen aluehallintovirastoon, kun kaupunki ei vastannut heidän valituskirjeeseensä. Siinä he esittivät huolensa muun muassa siitä, että lasten opetusympäristö on liian meluisa.

”Osa vanhemmista lähetti kirjeen Järvenpään kaupungille. Kaupunki lupasi palaavansa asiaan mahdollisimman pian. Kun näin ei ollut tapahtunut tammikuun alkuun mennessä, päätimme ottaa järeämmät aseet käyttöön ja lähettää valituksen aluehallintovirastoon”, kertoo Kinnarin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Saarnikko.

Aluehallintovirastoon tehdyn valituksen jälkeen kaupunki päätti muuttaa Kinnarin koulun tiloja.

Lue lisää: Lasten äänet sekoittuivat ”avokonttorissa” – Tuliterä koulu tavoitteli uudenlaista ihannetta, rakentaa nyt väliseinät

Osa Kinnarin koulusta on avointa tilaa, joka voidaan jakaa pienempiin osiin liikuteltavilla sermeillä ja seinillä. Osa opetustiloista on perinteisiä erikoisluokkia ja osa opetussoluja, joissa on erikokoisia tiloja.

Koulussa on myös kaksi suurempaa tilaa. Niihin voidaan erotella erilaisia opetustiloja siirrettävillä kalusteilla ja sermeillä. Nyt nämä avoimet tilat on tarkoitus jakaa kahteen osaan väliseinillä.

Seinät rakennetaan tällä viikolla. Jaetut tilat ovat käytössä ensi viikolla, kun oppilaat ja opettajat palaavat kouluun hiihtoloman jälkeen.

”En osaa sanoa, poistavatko väliseinät meluongelman, kun en tiedä, minkälaiset seinät tilaan rakennetaan. Koulussa on edelleen paljon avointa tilaa, vaikka kahteen kerrokseen rakennetaan väliseinä. On myös muitakin tiloja, joihin tarvittaisiin väliseiniä, koska tilat ovat liian meluisia”, Saarnikko toteaa.

Järvenpään kaupunki valmistelee parhaillaan vastinettaan aluehallintovirastoon tehtyyn kanteluun. Opetuslautakunnan tulee antaa vastine maaliskuun puoliväliin mennessä.

Kinnarin koulu avattiin viime syksynä Järvenpäähän. Opetusta annetaan esimerkiksi tämäntyyppisissä avoimissa tiloissa. Kuva: Leif Rosas

HS Järvenpää|Lasten äänet sekoittuivat ”avokonttorissa” – Tuliterä koulu tavoitteli uudenlaista ihannetta, rakentaa nyt väliseinät

HS Järvenpää|Kuin valtava avokonttori: Lapset opiskelevat jopa 100 koululaisen ”soluissa” Järvenpään uudessa koulussa

Kuka päätti, että koulut ovat nyt ”avoimia oppimisympäristöjä” eikä luokkia ja seiniä enää tarvita?

Seuraa uutisia tästä aiheesta