Potilas karkasi mielisairaalasta ja kuoli auto-onnettomuudessa – Sairaala ja Valvira saivat moitteet eduskunnan oikeusasiamieheltä - Tuusula | HS.fi

Potilas karkasi mielisairaalasta ja kuoli auto-onnettomuudessa – Sairaala ja Valvira saivat moitteet eduskunnan oikeusasiamieheltä

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa kantelijat arvostelivat potilaan hoitoa Kellokosken sairaalassa ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran menettelyä hoitoa koskevan kantelun tutkimisessa.

Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätty potilas karkasi Kellokosken sairaalasta.

26.10. 14:55

Potilas karkasi Kellokosken sairaalasta ja kuoli sen jälkeen auto-onnettomuudessa. Tapahtumasarja toi moitteet eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä Kellokosken sairaalalle sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa kantelijat arvostelivat potilaan hoitoa Kellokosken sairaalassa ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran menettelyä hoitoa koskevan kantelun tutkimisessa.

Kantelijoiden mielestä sairaala laiminlöi potilaan valvonnan. Sen seurauksena potilas pääsi karkaamaan useamman kerran ja hänen hoitonsa keskeytyi. Kantelijoiden mielestä sairaalan toimintatavat muodostivat tapahtumaketjun, joka johti potilaan kuolemaan auto-onnettomuudessa.

Tapahtumat alkoivat, kun potilas tuli Kellokosken sairaalaan vapaaehtoiseen psykiatriseen hoitoon. Hänet otettiin kuitenkin seuraavana päivänä tarkkailuun ja tämän jälkeen hänet määrättiin hoitoon tahdostaan riippumatta. Potilaalle asetettiin myös liikkumisvapauden rajoitus.

Myöhemmin lääkäri päätti, että potilas voisi ulkoilla lyhyesti saattajan kanssa. Potilas lähti ulkoilemaan omaisensa kanssa, mutta ei kuitenkaan suostunut enää palaamaan osastolle.

Potilaan poistuttua sairaala pyysi poliisilta virka-apua hänen palauttamisekseen. Siinä vaiheessa potilas soitti yhden kerran sairaalaan ja ilmoitti palaavansa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja potilas uloskirjoitettiin ja virka-apupyyntö peruttiin.

Siinä vaiheessa potilas saapui oma-aloitteisesti osastolle hakemaan tavaroitaan. Hän ei suostunut jäämään osastolle, mutta suostui lähtemään ambulanssilla terveyskeskuspäivystykseen lääkärin arvioitavaksi.

Tämän jälkeen potilas poistui päivystyksestä, eikä palannut enää sairaalaan. Myöhemmin potilas kuoli auto-onnettomuudessa.

”Onnettomuustutkintalautakunnan tutkintaselostuksen mukaan kuljettajan päätöksiin ja toimintaan oli vaikuttanut voimakas päihtymystila, joka aiheutui huumausaineen ja lääkeaineen yhteisvaikutuksesta”, oikeusasiamies toteaa.

Kantelukirjeessään kantelijat arvostelivat sairaalan menettelyä kolmen tapahtuman osalta, joissa kantelijoiden käsityksen mukaan tapahtui hoitovirhe.

Kantelijat arvostelivat lääkäriä siitä, että tämä antoi ulkoiluluvan psykoottiselle potilaalle, joka aikaisemmin oli useita kertoja karannut hoidosta saatuaan ulkoiluluvan liian aikaisessa vaiheessa.

Kantelussa arvosteltiin myös potilaan uloskirjausta ja virka-apupyynnön peruuttamista. Kantelijat kysyivät, millä perusteella potilas, joka aikaisemmin täytti tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit ja jonka hoito oli keskeytynyt lääkärin virhearvion vuoksi, voitiin uloskirjata.

Kolmanneksi kantelivat arvostelivat sitä, ettei poliisin virka-apupyyntöä käytetty, eikä poliisin käyttöä hoitoon saamiseen varmistettu, kun potilas saapui hakemaan tavaroitaan.

Potilaan omainen kanteli Valviralle sairaalan menettelystä. Valviran mukaan asiassa ei kuitenkaan ollut ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi olisi aihetta epäillä sellaista lainvastaista tai virheellistä menettelyä, joka edellyttäisi Valviran toimenpiteitä.

Tämän jälkeen kantelijat tekivät kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle sairaalan ja Valviran menettelystä.

Valviran menettelystä oikeusasiamies totesi, ettei Valvirassa kiinnitetty riittävästi huomiota potilaan omaisen kanteluissa esitettyjen väitteiden vakavuuteen. Potilaan omaisen tekemässä kanteluissa esitettiin oikeusasiamiehen mielestä varteenotettavia perusteluja sille, että potilas jäi ilman tarvitsemaansa hoitoa ja että potilaan menehtyminen ainakin välillisesti liittyi sairaalassa noudatettuihin käytäntöihin.

Sairaalan menettelystä oikeusasiamies totesi päätöksessään, että sairaala on menetellyt virheellisesti myöntäessään ulkoiluluvan ja toteuttaessaan ulkoilun omaisen kanssa. Oikeusasiamiehen mukaan ulkoilun aloittamista yhden tai useamman hoitajan kanssa olisi puoltanut se, että hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus käyttää voimakeinoja sairaalan alueella potilaan poistumisen estämiseksi, kun taas omaisella ei ole.

Oikeusasiamies katsoi myös, että HUS on uloskirjaamisesta päättäessään laiminlyönyt tehdä arvion tahdosta riippumattoman hoidon edellytysten täyttymisestä.

Oikeusasiamies katsoi myös, että potilaan tavanneen lääkärin tiedossa oli se, että potilaan vointi vaihteli nopeasti. Potilaasta tehtyjen havaintojen ja hänen aikaisemman hoitonsa ja sen päättäneen karkaamisen tiedot huomioon ottaen lääkärin olisi Valviran näkemyksen mukaan ollut syytä harkita poliisin virka-avun pyytämistä tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arvion toteutumisen varmistamiseksi siitä huolimatta, että potilas lähti terveyskeskuslääkärin arvioon vapaaehtoisesti.

Oikeusasiamiehen ratkaisusta on aikaisemmin uutisoinut Iltalehti.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat