Koti

Laatat irtoilevat tai paljastuu kosteus­vaurio – kuka vastaa kylpyhuoneen korjaus­kuluista?

HS:n lukijat esittävät kahdeksan kysymystä kylpyhuoneen korjauskuluista. Asiantuntijat vastaavat.

Kylpyhuoneen korjauskulut maksaa se, jonka vastuulla viat ovat. Asunto-osakelaki määrittelee, miten vastuu jakautuu osakkaan ja taloyhtiön kesken.

Lain mukaan yhtiö vastaa kylpyhuoneen rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, kuten viemäristä, putkista, hanoista ja wc-istuimesta. Osakkaan vastuulla ovat pintamateriaalit, kuten laatat, laattasaumat, kalusteet ja bideesuihku.

Muovimatto on poikkeus. Jos se toimii sekä lattian pinnoitteena että vedeneristeenä, kunnossapito on yhtiön vastuulla. Yhtiöjärjestys voi kuitenkin määrätä kunnossapitovastuista toisin ja menee lain edelle.

1. Teetätin pintakosteusmittauksen, jonka tulokset viittaavat kosteuteen. Voiko mittaustulokseen luottaa?

Laatoitetussa märkätilassa pintakosteusosoittimen tulos on suuntaa antava. On normaalia, että pintakosteusosoitin antaa kohonneita arvoja varsinkin suihkuseinien alaosista ja lattiakaivon ympäriltä.

Vesi pääsee laattasaumoista ja laattojen läpi laattalaastiin, jota pitkin se valuu kohti lattiakaivoa. Siksi monessa kylpyhuoneessa on vedeneriste laattalaastin alla. Pintakosteusosoitin ei kerro tarkkaan, missä kohtaa kosteutta on. Se voi olla vedeneristeen alla tai päällä. Jos kosteus on vedeneristeen alla, kyseessä on kosteusvaurio.

Vaikka märkätila olisi pitkään käyttämättä, mittauksen tulokset eivät ole luotettavampia. Rakenteiden kuivuminen voi viedä jopa vuoden. Seinien kuivumiseen vaikuttaa, miten laattalaasti on kammattu ja silikonisaumat tehty.

Luotettavampia tuloksia pintakosteusosoittimella saa muovimatoista ja kostean tilan tapeteista, koska ne toimivat myös vedeneristeenä. Jos niistä havaitaan kosteutta, vesi on päässyt läpi.

Luotettava rakennekosteuden mittaaminen laatoitetussa märkätilassa edellyttää mittausreikien poraamista. Jos rakenteet ovat märkiä tai kaivo vuotaa, taloyhtiön pitää korjata vika.

2. Ostin asunnon ja remontoin kylpyhuoneen. Haluan varmistua, ettei siellä ole kosteusvahinkoa. Kuka maksaa vedeneristyksen ja valvonnan?

Kyse on osakkaan omasta muutostyöstä. Jos kylpyhuoneessa ei purkuvaiheessa ilmene vikoja yhtiön kunnossapitovastuulla olevissa osissa, kaikki kulut maksaa osakas.

Tilanne on toinen, jos kylpyhuoneesta paljastuu purkuvaiheessa kosteusvaurio tai viallinen lattiakaivo. Silloin vastuu remontista ja sen kustannuksista siirtyy yhtiölle, jonka pitää kuivattaa rakenne, palauttaa kylpyhuone kustannuksellaan yhtiön perustasoon ja hyvittää osakkaalle tämän maksamat purkukustannukset.

Osa yhtiöistä korvaa vedeneristyksen vapaaehtoisesti myös osakkaiden omissa muutostöissä, vaikkei laki sitä edellytä.

3. Uusin kylpyhuoneeni viisi vuotta sitten. Olen kyllästynyt laattoihin ja haluan vaihtaa ne. Pitääkö taloyhtiön osallistua kuluihin?

Koska osakas tekee muutostyön vapaaehtoisesti, yhtiön ei tarvitse osallistua kuluihin, ellei yh­tiöjärjestys muuta määrää eikä kylpyhuoneessa ole yhtiön vastuulla olevaa vikaa.

Jos yhtiö maksaa vedeneristyksen osakkaiden muutos­töissä, käytäntöön voi liittyä ­ehto: vedeneristystä ei välttämättä makseta samalle osakkaalle joka viides vuosi vaan esimerkiksi kerran viidessätoista vuodessa.

Kylpyhuoneremontti tehdään yleensä asuntokaupan jälkeen. Jotta yhtiö voisi maksaa vedeneristyksen, remontin taustalla täytyy olla jokin muu tarve kuin se, että osakas on kyllästynyt pintamateriaaleihin tai ei pidä niistä.

4. Kylpyhuoneeni on uusittu aikana, jolloin nykyiset määräykset vedeneristeestä eivät olleet voimassa. Pitääkö taloyhtiön maksaa vedeneristystyö, jos nyt uusin kylpyhuoneen?

Jos kylpyhuone toimii moitteetta siten kuin se on aikoinaan hyvän rakennustavan mukaan suunniteltu toimivan, yhtiön ei ole pakko osallistua vedeneristeen uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Vaikka rakentamismääräykset muuttuvat, se ei tarkoita, että yhtiön pitää automaattisesti päivittää kaikki kylpyhuoneet uusien määräysten mukaisiksi. Rakentamismääräykset koskevat uudisrakentamista.

Vanhassa kylpyhuoneessa ei siis ole virhettä vain siksi, ettei se vastaa uusimpia määräyksiä. Yhtiön tulee kuitenkin ottaa remontti kustannuksineen vastuulleen, jos rakenteissa ilmenee kosteutta tai muita vikoja.

5. Voiko kylpyhuoneremontin kustannukset jakaa niin, että taloyhtiö maksaa vedeneristyksen ja osakas pinnoitteet ja muut kulut?

Kyllä voi, jos kyse on osakkaan omasta muutostyöstä. Lisäksi yhtiön täytyy muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus: jos yhtiö vapaaehtoisesti korvaa yhdelle osakkaalle enemmän kuin laki velvoittaa, muita osakkaita pitää kohdella samoin.

Kun yhtiökokous on päättämässä asiasta, vastaukset kannattaa etsiä näihin kysymyksiin: Korvataanko sama summa kaikille osakkaille kylpyhuoneen koosta riippumatta vaiko vedeneristyksestä aiheutuvat todelliset kustannukset? Korvataanko työ- ja materiaalikulut? Kuinka usein sama huoneisto voi saada korvauksen? Jos kyse on yhtiön saneerauksesta, vastuut määräytyvät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan. Niistä poikkeaminen edellyttää sopimista kaikkien osakkaiden kanssa.

6. Jos kylpyhuoneessa sattuu vesivahinko, kuinka pitkälle ulottuu yhtiön maksuvelvollisuus perustasoon tehtävistä kaakeleista, jos kylpyhuoneessa on alkuperäiset 20 vuotta vanhat kaakelit? Entä jos kaakelit ovat 30 tai 60 vuotta vanhat?

Korjauksen jälkeen yhtiön pitää palauttaa kylpyhuone perustasoon. Tämä koskee myös pinnoitteita. Perustasolla voidaan tarkoittaa sitä, mitä kylpyhuoneet olivat, kun talo valmistui. Siitä on voitu myös päättää myöhemmin esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä.

Koska korjauksessa pitää noudattaa hyvää rakennustapaa, todella vanhoissa, esimerkiksi sadan vuoden ikäisissä taloissa yhtiö ei voi palauttaa kylpyhuonetta perustasoon.

Jos perustasoon kuuluu muovimatto, yhtiö voi palauttaa kylpyhuoneen muovimattotasoon. Suurin osa yhtiöistä kuitenkin päättää noudattaa uusimpia rakennusmääräyksiä, koska niiden mukaan tehdyt kylpyhuoneet kestävät kauemmin.

Yhtiön tulee hakea pintamateriaaliksi mahdollisimman samankaltaista laattaa kuin alkuperäinen perustaso määrittelee. Jos kylpyhuoneiden laatat ovat vaikkapa 1920-luvulta, niihin haetaan vastaavia nykyisestä valikoimasta.

7. Kylpyhuoneessa ilmeni kosteusvaurio muuton jälkeen. Taloyhtiö remontoi kylpyhuoneen perustason mukaisesti ja määräsi minulle 790 euron valvontalaskun. Hallitus vetosi siihen, että olin suunnitellut remonttia ennen muuttoa. Toimiko hallitus oikein?

Yhtiö saa osoittaa valvontalaskun osakkaalle, jos kylpyhuoneessa ei ole ollut yhtiön kunnossapitovastuulla olevaa virhettä, vaan osakas on vapaaehtoisesti parantunut kylpyhuoneensa tasoa.

Vastuu kylpyhuoneen korjaamisesta siirtyy yhtiölle, jos sen kunnossapitovastuulla olevissa osissa ilmenee kosteusvaurio remontin alettua.

Silloin yhtiön pitää lain mukaan korjata kosteusvaurio ja palauttaa kylpyhuone perustasoon. Tällöin yhtiö valvoo, että esimerkiksi vedeneristys, lattian kaadot ja kaivo on tehty oikein.

Osakasta ei voi laskuttaa yhtiön vastuulle kuuluvien töiden valvonnasta. Sillä ei ole merkitystä, että yhtiön kunnossapitovastuulla oleva virhe löytyy osakkaan vapaaehtoisen muutostyön yhteydessä ja siinä vaiheessa, kun osakas on jo purkanut pinnat.

8. Taloyhtiömme muutamasta asukkaasta koostuva turvallisuusryhmä suorittaa kaikissa kylpyhuoneissa kosteusmittaukset. Vaaditaanko kosteusmittaajilta virallista pätevyyttä?

Yhtiön hallituksella, isännöitsijällä ja heidän valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus päästä huoneistoon silloin, kun se on tarpeellista kunnossapitotyön ja tutkimuksen tekemistä varten.

Ei ole yhtiön edun mukaista, että tutkimuksia tekevät asukkaat, joilla ei ole riittävää osaamista. Jos yhtiö haluaa selvittää kylpyhuoneiden kunnon, hallituksen pitää huolellisesti arvioida, kuka pystyy tekemään sen luotettavasti.

Sinällään kosteusmittauksia saa tehdä kuka tahansa, koska virallista pätevyyttä ei edellytetä. Pintakosteusosoitin on kuitenkin väärissä käsissä vaarallinen väline: mittaaja voi tehdä virhehavaintoja ja vääriä johtopäätöksiä, joiden perusteella saatetaan suositella turhaan koko kylpyhuoneen korjausta.

Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous tulee pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suosituin yhtiökokousaika on helmi–huhtikuussa.

Asiantuntijat: Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanervan lakimies Marina Furuhjelm, Kiinteistöliiton neuvontalakimies Virpi Hienonen, Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontainsinööri Jari Hännikäinen, johtava lakimies Mia Pujals ja Matinkylän Huollon rakennuttamispäällikkö Hemmo Päivärinne.

HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

Kylpyhuone voi kestää 30 vuotta

 Kylpyhuoneen käyttöikään vaikuttavat muun muassa pintamateriaalit, vedeneriste ja käytön määrä.

 Jos yksineläjä käyttää kylpyhuonetta muutaman kerran viikossa, märkätila kestää pidempään kuin kylpyhuone, jota viisihenkinen perhe käyttää kymmenen kertaa päivässä.

 Laatoitettu kylpyhuone on muovimatollista kestävämpi. Laatoitetun kylpyhuoneen elinkaari on tavallisessa asuinkäytössä 25–30 vuotta, kun muovimaton tekninen käyttöikä on 10–20 vuotta.

 Muovimaton päälle asennettujen laattojen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Remontointi
 • Asuminen
 • Koti

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Sairaanhoitaja Paula Vuotila, 61, eli 30 vuotta ”koulutetun eliittielämää” – sitten hän ajautui asumaan rappukäytävissä

  2. 2

   Onko alkoholin tilaaminen ulkomailta todella kielletty laissa? – Lakimies sanoo kieltoa ”suureksi sumutukseksi”, joka perustuu muutaman virkamiehen ratkaisuun

  3. 3

   Meteorologi selittää, miksi Helsingin yllä loistaa juuri nyt voimakkaan punainen aurinko – Suora lähetys valoilmiöstä HSTV:ssä

  4. 4

   Uusi kulmakarvojen tatuointimenetelmä villitsee Suomessakin, mutta onko microblading turvallista? Asiantuntija oikoo viisi väärinkäsitystä

  5. 5

   Suomalais-hollantilainen laite mullisti saasteiden mittauksen: Satelliittikuvat paljastavat, missä päin maailmaa ilma on saastuneinta

  6. 6

   Lääkäri ei ottanut poikani puheita itsemurhasta todesta – ensimmäinen yritys oli viimeinen

  7. 7

   Poliisin operaatio Helsingin Kurvissa: sekoilu ja huumekauppa yritetään kitkeä pois – ”Asukkaat tuntevat päiväsaikaan olonsa turvattomaksi”

  8. 8

   Päälleliimattu startup-pöhinä kukoistaa suuryrityksissä – vängän meiningin jäljittely synnyttää myötähäpeän tunteita

  9. 9

   Maahanmuuttaja­taustainen 16-vuotias poika käytti nuuskaa, isoveli hakkasi tunnin ajan sähköjohdolla ja rautaputkella – ”Kunniaväkivalta koskee myös poikia”

   Tilaajille
  10. 10

   HS:n entinen päätoimittaja ja ex-kansanedustaja hakevat valtioneuvoston viestintäjohtajaksi – yhteensä 15 hakijaa tavoittelee paikkaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Seuraan lyöttäytynyt kaksikko repi suomalaiselta hopeakorun Firenzessä – mies hermostui ja taltutti ryöstäjät pystypainin jälkeen: ”Poliisi sanoi, että aika harvoin käy näin”

  2. 2

   Tehdas­rakennuksen palosta aiheutunut savuvaara ohi Helsingin Tapanilassa, myös juna-asema avattu

  3. 3

   Sairaanhoitaja Paula Vuotila, 61, eli 30 vuotta ”koulutetun eliittielämää” – sitten hän ajautui asumaan rappukäytävissä

  4. 4

   Kela vastaa yksinhuoltajalle, joka säästi lapsilleen rahastoon: ”Lapsen säästörahaston varat pitää käyttää lapsesta aiheutuviin menoihin”

  5. 5

   ”Äiti soittaa”, vilkutti puhelin kuolleen pojan vieressä – oppilas Niina Sassi, poliisi Timo Leppälä ja muut Jokelan koulusurman kokeneet kertovat nyt, millaiset jäljet tragedia jätti

   Tilaajille
  6. 6

   Lääkäri ei ottanut poikani puheita itsemurhasta todesta – ensimmäinen yritys oli viimeinen

  7. 7

   Suomalais-hollantilainen laite mullisti saasteiden mittauksen: Satelliittikuvat paljastavat, missä päin maailmaa ilma on saastuneinta

  8. 8

   Humalainen nuorisojoukko jahtasi kahta 15-vuotiasta teräaseen kanssa Espoossa – Jahdatut piiloutuivat bussiin, joukkio hajotti kahdeksan ikkunaa

  9. 9

   Pellolta löytyi ammuttu mies, motiiviksi epäillään tieriitaa – uhri oli ärsyyntynyt liikenteestä ja asetellut tielle esteitä

  10. 10

   Keskustan sisäistä sähköpostia levisi koko eduskunnalle: ”Sipilän pitäisi lopettaa kiukuttelu ja ukonvaihtamispuheet”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ossi Nyman ei tee töitä ja sanoo, että työvoimatoimisto on ihmisoikeusloukkaus – näin ”ideologisesti työtön” taktikoi itselleen yhteiskunnan tuet

   Tilaajille
  2. 2

   Koko some kuohuu, sillä Pressiklubin juontaja Sanna Ukkolalle ehdotettiin erikeeperiä päähän, tämä kanteli ehdottajan pomolle ja myrsky oli valmis – tästä on kyse

  3. 3

   ”Äiti soittaa”, vilkutti puhelin kuolleen pojan vieressä – oppilas Niina Sassi, poliisi Timo Leppälä ja muut Jokelan koulusurman kokeneet kertovat nyt, millaiset jäljet tragedia jätti

   Tilaajille
  4. 4

   ”Sinun hiljaisuutesi on valanut sementtiin itätytön stereotypian, ja se myy lisää poikamiesmatkoja”, kirjoittaa kirjailija Sofi Oksanen avoimessa kirjeessään Melania Trumpille

  5. 5

   Kirjailija kertoi olevansa ”ideologisesti” työtön ja kikkailevansa tukia – TE-toimisto katkaisee tuet ja aloittaa poikkeuksellisen selvityksen

  6. 6

   Trumpin lähipiiri pelkää presidentin olevan ”hajoamassa” – avustajat yrittävät pitää presidentin aisoissa, kun hän saapuu toimistolle kiihdyksissään

  7. 7

   Kiusaajat voittivat Niklas Herlinin

   Tilaajille
  8. 8

   Teollisuuden ja median suuromistaja Niklas Herlin on kuollut

  9. 9

   Nalkutatko sinäkin? ”Naisvalitus” ei ole naisten vika, vaan puhetapa kertoo parisuhteiden epätasa-arvosta

   Tilaajille
  10. 10

   Naisen käsi osui vahingossa vastaan kävelleeseen mieheen Kalliossa – mies raivostui silmittömästi, löi ja potki naista

  11. Näytä lisää