Koti

Isännöitsijä ei saisi pitää talo­yhtiötä talutus­nuorassa, vaan hänen pitäisi ajaa sen etua – Tällaista on, kun isännöitsijästä tulee itsevaltias

Kiltti hallitus ja itsepäinen isännöitsijä ovat huono yhdistelmä. Pahimmassa tapauksessa isännöitsijä ottaa liikaa valtaa taloyhtiössä.

Isännöintiala kasvaa ja yritykset tuottavat hyvin, mutta asiakkaat eli taloyhtiöt ja niiden osakkaat eivät ole aina tyytyväisiä.

HS:n toimitukseen tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa osakkaat valittavat tyytymättömyyttään taloyhtiönsä isännöintiin. Ongelmia on ollut käytännön tehtävien hoitamisessa, kuten epäselvässä laskuttamisessa, tiedon jakamisessa ja viestinnässä yleisemmin.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Isännöinti vaikuttaa monen elämään. Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä, joista 50 000 on isännöintiyritysten asiakkaita. Kaikkiaan taloyhtiöissä asuu vajaat kolme miljoonaa ihmistä.

Käytännön ongelmien lisäksi vastaan tulee yhä enemmän isännöintisopimuksia, joissa on outoja ehtoja, sanoo kiinteistö­juridiikkaan erikoistunut lakimies Kirsi Ruutu.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Hänestä ongelmallinen on esimerkiksi ehto, jolla isännöinti­yritys saa automaattisesti hoidettavakseen projektinjohto­tehtävän taloyhtiön urakassa.

”Sitä pidän kohtuuttomana.”

 

”Suomessa on sopimusvapaus, ja yritykset päättävät itse palveluistaan ja niiden hinnoittelusta.”

Isännöitsijöiden etua valvovan Isännöintiliiton väliaikaisella toimitusjohtajalla Marjut Joensuulla ei ole tietoa kohtuuttomista sopimusehdoista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Ei sellaista tietoa voi missään olla, koska sopimukset ovat kahden osapuolen välisiä ja yleensä luottamuksellisia. Yritykset ja taloyhtiöt tekevät sopimuksia parhaaksi katsomallaan tavalla.”

Tarkoittaako tämä sitä, että isännöintiyritykset voivat solmia millaisia sopimuksia tahansa, vaikka ehdot olisivat kuinka epäedullisia ja epäeettisiä taloyhtiöiden näkökulmasta?

”Periaatteessa juuri näin. Suomessa on sopimusvapaus, ja yritykset päättävät itse palveluistaan ja niiden hinnoittelusta. Yrityksen pitää toki olla avoin asiakkaalle, mitä sopimus sisältää.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

 

”Meillä on paljon hyviä isännöitsijöitä mutta valitettavan paljon myös huonoja.”

Tämän jutun esimerkit ovat HS:n lukijoiden kokemuksia isännöinnistä.

Asiantuntijat neuvovat kohta kohdalta, mitä tilanteessa voi tehdä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tapauksista kertovien osakkaiden ja taloyhtiöiden nimiä ei mainita, koska aihe on arkaluonteinen ja isännöintisopimusten ehdot ovat säikyttäneet osan osakkaista.

Vaikka ongelmia on, suurin osa taloyhtiöiden hallituksista on silti tyytyväisiä isännöintiin, selviää taloyhtiöiden edunvalvontajärjestön Kiinteistöliiton viime vuonna tekemästä kyselystä.

”Meillä on paljon hyviä isännöitsijöitä mutta valitettavan paljon myös huonoja. Valinnanvaraa on”, Ruutu sanoo.

Ongelma: Isännöintisopimus kieltää osapuolia aiheuttamasta haittaa toisilleen negatiivisella julkisuudella.

Ratkaisu: Helsingin yliopiston siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä pitää sopimusehtoa kunnianvastaisena ja arvottomana.

Hänestä on selvää, ettei kukaan saa levittää liikesalaisuuksia eikä valheellista tietoa isännöitsijästä, mutta muuten hallituksen jäsenillä on kaikki oikeus puhua isännöitsijästä julkisuudessa, myös kriittisesti.

”On paikallaan muistuttaa, että isännöitsijä on taloyhtiön palveluksessa ja hänellä on sitä kohtaan lojaliteetti­velvollisuus, ei toisin päin”, Pönkä sanoo.

Lojaliteetti­velvoite tarkoittaa sitä, että isännöitsijän tulee tehtävässään ajaa taloyhtiön ja sen osakkaiden etua.

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furu­hjelm sanoo, että isännöinti­sopimus on kahden yrityksen välinen: se sitoo isännöintiyritystä ja taloyhtiötä muttei taloyhtiön osakkaita.

Ongelma: Isännöintisopimuksen mukaan isännöintiyritys perii taloyhtiöltä prosenttiosuuden urakoista.

Ratkaisu: Prosenttiosuuden veloitus on perusteltu, jos urakat lisäävät merkittävästi isännöitsijän työtä, Furuhjelm sanoo.

Hän ymmärtää, että ehto herättää myös epäilyksiä: mieleen tulee helposti, onko isännöitsijällä houkutus teettää laajempia remontteja kuin on tarve?

”Sillä voi olla vaikutusta. Yleensä isännöitsijä saa kuukausipalkan riippumatta siitä, paljonko taloyhtiö maksaa isännöintiyritykselle. Prosenttiosuus tai isännöintipalkkion suuruus ei useimmiten vaikuta isännöitsijän palkkaukseen.”

Ruutu kehottaa syynäämään sopimusehdot huolella. Jos jokin ehto ei miellytä, siitä voi neuvotella.

”Tilaajalla on oikeus vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Mutta ehtoihin on vaikea puuttua enää jälkikäteen, jos ne on mennyt hyväksymään.”

Hallitus voi käyttää apuna sopimusneuvotteluissa ja sopimusehtojen tulkinnassa esimerkiksi isännöintialaa tuntevaa konsulttia.

Ongelma: Sopimuksen mukaan isännöintipalvelun hinta on salassa pidettävää tietoa.

Ratkaisu: Pönkä ei ymmärrä ehtoa alkuunkaan.

”Jos yhtiö palkkaa toimitusjohtajan, siis isännöitsijän, mitä sanomista hänellä on siihen, kertooko yhtiö johtajansa palkasta. Tuleehan tämä jo ilmi yhtiön tilinpäätöstiedoista, joissa eritellään hallinnointimenot.”

Furuhjelmin mielestä salassapitosopimuksen pointti on se, ettei hintoja jaeta taloyhtiön ­ulkopuolisille.

Ruudun mukaan ehto on hankala siksi, että sen noudattamista on vaikea kontrolloida.

”En usko, että tuomioistuimessa lähdettäisiin puimaan, kuka on vuotanut tiedon. Ihmiset puhuvat palveluiden hinnoista avoimesti.”

Ongelma: Puheenjohtaja-isännöitsijä laskutti vuosia omavaltaisesti isännöinnistä, vaikka asiasta ei ollut sopimusta.

Ratkaisu: Taloyhtiöllä voi olla oikeus vaatia takaisin puheenjohtaja-isännöitsijän laskuttamia palkkioita, mutta ensin täytyy selvittää vastuuvapauden myöntämiseen liittyvää päätöksen­tekoa.

Kun yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle, vahingonkorvausvastuu päättyy.

Tämä edellyttää, että yhtiö­kokouksella on ollut riittävät tiedot johdon toiminnasta.

”Jos osakkaat eivät ole olleet tietoisia tapahtumista vastuu­vapauden myöntämisen hetkellä, voidaan vahingonkorvausvaatimuksia esittää myös vastuu­vapauden myöntämisen jälkeen”, Ruutu sanoo.

Marina Furuhjelmin mukaan voidaan katsoa, että osakkaille on annettu riittävät tiedot, jos asia on käynyt ilmi tilinpäätöksestä tai toimintakertomuksesta.

Myös hallitus saattaa olla vahingonkorvausvastuussa.

”Puheenjohtaja on esteellinen käsittelemään omaa laskuaan, ja hallituksen olisi pitänyt olla tästä tietoinen. Jos hallitus havaitsee jotain epäilyttävää, sillä on velvollisuus tutkia asiaa”, Furu­hjelm sanoo.

Taloyhtiö voi päättää tehdä ylimääräisen tilintarkastuksen tai tehdä tutkintapyynnön poliisille, jos sillä on syytä epäillä rikosta.

Ongelma: Isännöitsijä antoi hallitukselle pari päivää aikaa tutustua salaojaremontin korjausehdotuksiin ennen päätöksentekoa.

Ratkaisu: Korjaushankkeet vaativat perehtymistä. Suositeltavaa on, että hallituksen jäsenillä on ainakin viikko tai kaksi aikaa valmistautua hallituksen kokoukseen, jossa päätetään, mitä yhtiö­kokoukselle ehdotetaan.

Ennen kuin hallitus voi tehdä esityksen, sen pitää vertailla vaihtoehtoja ja kuulla asiantuntijoita, muitakin kuin isännöitsijää, Ruutu sanoo.

Jos aika ei riitä tai suunnitelmat ovat puutteellisia, hallitus voi ottaa aikalisän, siirtää yhtiökokousta ja pyytää uudet suunnitelmat. Pätevä isännöitsijä osaa ehdottaa tätä itse.

”Isännöitsijä lähtee helposti johtamaan, ja hallitus voi kokea, että on kiire tehdä päätöksiä, koska isännöitsijä painostaa.”

Ongelma: Hallituksen mielestä isännöitsijän laatima pöytäkirja ei vastaa yhtiökokouksen päätöstä.

Ratkaisu: Pöytäkirjassa on yleensä neljä allekirjoitusta: yhtiökokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan. Se on siis vahva todiste siitä, mitä on päätetty.

Puheenjohtajan ja pöytä­kirjantarkastajien on oltava tarkkana ja vaadittava, että pöytäkirja vastaa yhtiökokouksen kulkua. Välillä väärinymmärryksiä syntyy.

”Yleensä ongelma ratkeaa sillä, että yhtiökokouksessa olleet osakkaat kertovat, mitä mieltä ovat päätöksestä. Jos enemmistö on sitä mieltä, ettei pöytäkirja vastaa tehtyä päätöstä, pöytäkirja pitää korjata”, Furuhjelm sanoo.

Vaihtoehtoisesti hallitus voi kutsua yhtiökokouksen uudelleen koolle, jolloin osakkaat päättävät asiasta vielä kerran.

Ruutu toimii työssään usein puheenjohtajana taloyhtiöiden kokouksissa ja joutuu välillä palauttamaan pöytäkirjan takaisin sihteerinä toimivalle isännöitsijälle.

”Harvoin isännöitsijä kirjaa päätöksen väärin. Lähinnä joutuu hinkkaamaan sanamuotoja.”

Ongelma: Isännöintiyrityksen lausunnossa maalaillaan hallituksen rikosoikeudellista vastuuta, jos urakkaa ei toteuteta niin kuin isännöitsijä on pöytäkirjaan merkinnyt.

Ratkaisu: Kiinteistöjuristien korviin rikosoikeudellisella vastuulla uhkailu kuulostaa kummalliselta. Sen voi tulkita painostamiseksi tai pelotteluksi. Ainakaan se ei ole hyvän tavan mukaista.

”Faktat kannattaa toki kertoa: esimerkiksi se, mitä voi seurata, jos hallitus ei noudata yhtiökokouksen päätöksiä”, Furuhjelm sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen jäsenet eivät aina ymmärrä, että he ovat isännöitsijän yläpuolella. Ruutu kertaa marssijärjestyksen: korkein päättävä elin on yhtiökokous, sen jälkeen tulee hallitus ja vasta viimeisenä isännöitsijä.

”Isännöitsijä voi esitellä ­asioita, kertoa mielipiteitään, neuvoa ja antaa suosituksia, mutta hän ei päätä asioista.”

Ongelma: Luottamus isännöitsijään meni.

Ratkaisu: Peli alkaa olla pelattu tässä vaiheessa. Furu­hjelm antaisi isännöitsijälle silti mahdollisuuden parantaa tapansa ja suosittelee hallitusta selvittämään mahdolliset väärinkäytökset.

”Hallitukset ovat tosi varovaisia tarkistamaan asioita. Jos yhtään epäilee, voi vaikka soittaa urakoitsijalle ja pyytää laskut ja verrata niitä isännöitsijän toimittamiin tietoihin.”

Tämä vaatii aikaa, jota kaikilla ei ole. Ruutu irtisanoisi isännöintisopimuksen ja etsisi paremman isännöitsijän.

”Hallituksen täytyy luottaa isännöitsijään. Hallitus ei voi kytätä ja epäillä kaikkea, mitä isännöitsijä tekee.”

Ongelma: Vaadin saada kuntotutkimuksen teettämisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Se ei onnistunut ennen kuin hankin asianajajan.

Ratkaisu: Osakkaalla on oikeus saada vaatimansa asia yhtiökokouksen esityslistalle. Se täytyy esittää kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kutsujen lähettämistä, Ruutu sanoo.

Vaikka hallitus päättää, mitä asioita se ottaa esityslistalle, käytännössä osakkaiden vaatimukset kulkevat usein isännöitsijän kautta. Isännöitsijän pitää välittää vaatimukset hallitukselle.

Osakkaan tulee yksilöidä vaatimansa asia tarkasti valituskirjeessä. Furuhjelmin mukaan ongelmana on usein se, että vaatimus on liian epämääräinen ja pitkä.

”Ei ole isännöitsijän eikä hallituksen tehtävä arvuutella, mistä osakas haluaa yhtiökokouksen päättävän. Hyvää isännöintiä olisi pyytää osakasta muotoilemaan vaatimuksensa uudelleen.”


Isännöitsijästä tehdyn kantelun syynäävät kollegat, jopa kaverit

Jos taloyhtiössä herää epäilys, että isännöitsijä on toiminut epäasiallisesti, hallitus voi tehdä kantelun Isännöintiliittoon. Ilmaista se ei ole, vaan maksaa 250 euroa.

Jotta kantelun pystyy tekemään, isännöintiyrityksen on ­lisäksi oltava Isännöintiliiton jäsen. Kantelupäätökset eivät myöskään ole julkisia. Isännöintiliiton väliaikainen toimitusjohtaja Marjut Joensuu, miksi?

”Kantelumenettelyn ei ole tarkoitus olla julkinen tuomioistuin eikä häpeäpaalu, vaan auttaa osapuolia ratkaisemaan ­asiat keskenään.”

Kantelut käsittelee Isännöintiliiton hallitus, jossa istuu isännöintialan yritysten edustajia. Joensuu ei pidä tätä ongelmana.

”Liitto valvoo jäseniään.”

Mutta mitä, jos kantelu kohdistuu liiton hallituksen jäsenen edustamaan yritykseen?

”Se käsitellään ihan samalla tavalla kuin muutkin. Kyseinen henkilö jäävää itsensä asian käsittelyssä hallituksessa.”

Kantelua käsitellessään hallitus arvioi, onko isännöintiyrityksellä edellytyksiä jatkaa liiton jäsenenä. Kantelusta voi seurata huomautus, varoitus tai jäsenyydestä erottaminen. Muuta valtaa Isännöintiliitolla ei ole.

Joensuu arvioi, että kanteluita tulee kymmenkunta vuodessa. Hänen mukaansa kantelut koskevat yleensä jonkinlaista tyytymättömyyttä.

”Asia ei ole mennyt niin kuin asiakas on odottanut tai on toimittu sopimuksen vastaisesti.”

 

Onko ISA-auktorisointi pelkkää sanahelinää?

Maksuttoman kantelun voi tehdä Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:lle, joka valvoo auktorisoitujen isännöintiyritysten toimintaa. Auktorisointia käytetään kilpailuvalttina isännöintialalla.

Mitä virkaa sillä on taloyhtiöiden osakkaille? Vai onko ISA-hypetys pelkkää sanahelinää?

ISA:n asiamies Juha-Pekka Manninen sanoo, että auktorisoinnilla varmistetaan isännöintiyrityksen toiminnan laatu.

”Eli se, että yritys noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita ja yhtenäisiä toimintatapoja ja sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn. Ainahan väärinkäytöksiä aika ajoin tulee, eikä ISA-auktorisointi voi kaikkea poistaa. Mutta kyllä järjestelmä tasaisempaa laatua tuo asiakkaalle.”

Myös ISA-kanteluita tehdään kymmenisen vuodessa, Manninen arvioi. ISA:ssa kantelun käy ensin läpi juristi, sitten auktorisointitoimikunta. Lopullisen päätöksen tekee hallitus.

Tuomiot ovat samantapaiset kuin Isännöintiliitossa: huomautus, varoitus tai auktorisoinnin poistaminen.

 

Yksi mies monessa valvontaelimessä

Alan omien valvontaelimien johdossa toistuu yksi nimi: Krister Ilvonen. Hän toimii paitsi ISA:n hallituksen puheenjohtaja myös Isännöintiliiton toisena varapuheenjohtajana.

Ilvonen on lisäksi MTR-Isännöinnin toimitusjohtaja. Isännöintiliitto taas valitsi MTR-Isännöinnin vuoden isännöintiyritykseksi viime syksynä. Millaisen kuvan tämä antaa alan toiminnasta?

”Hän on aktiivinen henkilö. Ei kai yrityksiä, joissa on aktiivisia henkilöitä, voi dissata. Hän ei ole itse osallistunut päätöksentekoon palkinnon osalta”, sanoo Marjut Joensuu.

Valvooko isännöintialaa pieni piiri, Krister Ilvonen?

”Isännöintiliitto tekee järjestöllistä sekä muuta vaikuttamistyötä noin 30:ssa eri hallituksessa, toimikunnassa, työ­ryhmässä tai vastaavassa elimessä. Isännöintiliiton hallitus koostuu 14 jäsenestä. Kokoonpano myös uusiutuu tasaisesti. Minusta Isännöintiliitossa vaikuttamistyötä tehdään läpinäkyvästi.”

 

Viranomainen on selvitellyt isännöintialan kartellia lähes kaksi vuotta.

Isännöintiala joutui kilpailu­viranomaisten syyniin toissa vuonna, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV teki tarkastuksia isännöintialan yrityksissä ja Isännöintiliitossa selvittääkseen alan kartelliepäilyksiä.

KKV:n apulaisjohtajan Maarit Taurulan mukaan selvitykset jatkuvat yhä eikä virasto kommentoi keskeneräistä tutkintaa.

”Tämäntyyppiset kilpailun­rajoitustutkinnat ovat todella laajoja ja vaativia selvittää. Sen voin sanoa, ettei ihan näinä hetkinä ole valmistumassa, mutta ollaan lähempänä päätepistettä kuin alkupistettä.”

Taurulan mukaan uudetkin tarkastukset ovat mahdollisia.

Lue myös: Onko isännöitsijöillä kartelli? Viranomainen on selvitellyt asiaa jo lähes kaksi vuotta, ja nyt Isännöintiliitto haluaa hillitä itse itseään

 

Isännöitsijän pitäisi kilpailuttaa palveluntarjoajia.

Isännöinnin eettisten ohjeiden mukaan isännöitsijän tulee muun muassa toimia avoimesti ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eli taloyhtiön eduksi. Käytännössä isännöitsijän pitäisi kilpailuttaa palveluntarjoajia.

Kiinteistöliiton apulaispää­lakimiehen Kristel Pynnösen mukaan isännöitsijän tulisi kertoa taloyhtiön hallitukselle, jos hän vaikka hyötyy tietyn palveluntarjoajan valinnasta. Isännöintiliiton tietoon ei ole tullut tällaisia tapauksia.

”Lahjonta on poliisitutkinnan paikka. Palveluiden hankinta pitää olla avointa asiakkaan suuntaan. Isännöintiyrityksellä voi kyllä olla jokin ansaintalogiikka siinä, kuinka palveluita välitetään. Yritys voi ­tilaajana saada jotain massa­etua. Mutta asiakkaan täytyy tietää”, Joensuu sanoo.

Fakta

Osakkaat vaikuttavat yhtiökokouksessa


 Yhtiökokousaika alkaa. Yhtiökokous on taloyhtiön tärkein tapahtuma, johon jokaisen osakkaan kannattaa osallistua. Siellä päätetään esimerkiksi vastikkeista, remonteista ja vastuu­vapauden myöntämisestä isännöitsijälle ja hallitukselle.

 Osakkailla on oikeus saada yhtiökokouksen päätettäväksi haluamansa asia, joka kuuluu yhtiökokoukselle. Asiaa tulee vaatia kirjallisesti hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta.

 Yhtiökokouksessa osakkaat voivat myös esittää kysymyksiä isännöitsijälle tai hallitukselle. Jos he eivät osaa vastata heti, vastaukset on saatava kirjallisesti kahden viikon kuluessa.

 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä puolen vuoden sisällä tilikauden päättymisestä. Kokouskutsu tulee lähettää osakkaille viimeistään kaksi viikkoa aiemmin.

Fakta

Isännöinti Suomessa


 Isännöintiyrityksiä on noin 1 200.

  Niissä noin 2 500 isännöitsijää.

 Asiakkaana on noin 50 000 taloyhtiötä.


 Yrityksistä ISA:n jäseniä on noin 200 ja Isännöintiliiton vajaat 600.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   ”Näyttäähän se irvokkaalta, kun pappi on maha pystyssä alttarilla” – Kallion kirkkoherra Riikka Reinan mukaan kirkossa rehottaa naisten vähättely

  2. 2

   Sipoon murhatutkinta valmistui: Ystävät kuvailivat poliisille henkirikoksen tehneen muuttumista

  3. 3

   Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

   Tilaajille
  4. 4

   ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

   Tilaajille
  5. 5

   Pohjois-Savossa kuvattiin todennäköisesti koko Euroopan vanhin maakotka – ”Tämä on ihan poikkeuksellinen tapaus”

  6. 6

   Foxin juontaja yritti haastatella historioitsijaa asiallisesti – päätyi sanomaan törkeyksiä ja kutsumaan haastateltavaa ”pikkuaivoiseksi ääliöksi”

  7. 7

   Vallilaan rakennettiin Itäisen kantakaupungin ”Eiranranta” – Keskihinta 7 000 euroa neliö, eikä yhtään kaupungin vuokra-asuntoa

  8. 8

   Ennuste vuodelle 2040: Suomessa on vain kolme kaupunkiseutua, jotka kasvavat – muu maa näivettyy

  9. 9

   Henna Poikonen ajatteli 2010, että liki purkukuntoisen puutalon ostaminen Korsosta olisi hyvä idea – Tältä talossa näyttää nyt

  10. 10

   Muumit uudistuivat 30 vuoden jälkeen – Historian kallein suomalaissarja alkaa Ylellä, ja meno Muumilaaksossa on hetkittäin hyytävä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Oman työhakemuksen perään kannattaa soittaa vain yhdestä syystä – kolme rekrytoinnin ammattilaista kertoo, miten onnistut työnhaussa

  2. 2

   ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

   Tilaajille
  3. 3

   Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

   Tilaajille
  4. 4

   Lapset alkoivat ommella kestokasseja ja sosiaalisen median muovipussikeskustelu kuumeni entisestään – ”Täytyypi alkaa käydä kaupassa naapurikunnissa”

  5. 5

   Henna Poikonen ajatteli 2010, että liki purkukuntoisen puutalon ostaminen Korsosta olisi hyvä idea – Tältä talossa näyttää nyt

  6. 6

   ”Näyttäähän se irvokkaalta, kun pappi on maha pystyssä alttarilla” – Kallion kirkkoherra Riikka Reinan mukaan kirkossa rehottaa naisten vähättely

  7. 7

   Hätätilasketsistä katkeroitunut Donald Trump uhkaili Twitterissä ”seuraamuksilla”, ja nyt presidenttiä imitoinut näyttelijä Alec Baldwin pelkää perheensä turvallisuuden puolesta

  8. 8

   Kalasataman Majakka-tornitalon työmaalla on tapahtunut vesivahinko – Rakennusyhtiö SRV kuvailee vahinkoa merkittäväksi

  9. 9

   Nainen kuoli Espanjassa syötyään Michelin-tähti­ravintolassa

  10. 10

   Muumit uudistuivat 30 vuoden jälkeen – Historian kallein suomalaissarja alkaa Ylellä, ja meno Muumilaaksossa on hetkittäin hyytävä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Miksi puoliso pettää? Psykoterapeutti Annikki Kaikkonen tutki uskottomuutta ja löysi kaksi toistuvaa tarinaa

   Tilaajille
  2. 2

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  3. 3

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  4. 4

   ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

   Tilaajille
  5. 5

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  6. 6

   Elina Mäkinen, 25, on poikkeusyksilö, joka pysyy hengissä jäisessä vedessä lähes puoli tuntia – ”Antureiden mukaan minun pitäisi olla kuollut”

  7. 7

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  8. 8

   Oman työhakemuksen perään kannattaa soittaa vain yhdestä syystä – kolme rekrytoinnin ammattilaista kertoo, miten onnistut työnhaussa

  9. 9

   ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

   Tilaajille
  10. 10

   10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron, kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana kuollut hevikitaristi eli ristiriitaa, johon moni taiteilija on kaatunut

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. ”Mie olen aika eläväinen tyyppi”, sanoo kulttuurin sekatyömies Jari ”Cyde” Hyttinen – 70- ja 80-luvuilla hän perusti yhtyeitä Ismo Alangon kanssa
  3. Yhdistetyn miehet jäivät kauaksi kärjestä mäkiosuudella – ”Olisi pitänyt venyä vielä vähän enemmän”
  4. Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto valmistunee iltapäivällä, valiokunnan sisältä arvioidaan – suora lähetys noin kello 15
  5. Miksi yöllä tulee mieleen pahoja asioita?
  6. Hannele Liiberg sai vuonna 1977 häälahjaksi sähkökäyttöisen silppurin, joka toimii yhä täysin moitteettomasti – kerro HS:n kyselyssä pitkään kestäneistä laitteistasi
  7. Miten kaunis on Tommi Korpelan yksinäinen vanha nainen! – Saara Turusen näytelmä Medusan huone paneutuu lempeästi naisia ja miehiä rajoittaviin sukupuoli­rooleihin
  8. Valioliiga-joukkue Chelsealle vuoden siirtopanna – rikkoi sääntöjä 29 tapauksessa
  9. Pohjois-Savossa kuvattiin todennäköisesti koko Euroopan vanhin maakotka – ”Tämä on ihan poikkeuksellinen tapaus”
  10. ”Näyttäähän se irvokkaalta, kun pappi on maha pystyssä alttarilla” – Kallion kirkkoherra Riikka Reinan mukaan kirkossa rehottaa naisten vähättely
  11. Saksan asevientikielto Saudi-Arabiaan suututtaa Saksan kumppaneita – eettisyydestä tuli taakka puolustusyhteistyölle
  12. Näytä lisää