Vankeus loppui

Hissi vapautti rollaattoria käyttävän Onni Harjun kotikaranteenista. Helsinkiin pitäisi rakentaa lähes 9 000 hissiä, jotta kaikki vähintään kolmikerroksisissa taloissa asuvat voisivat ajaa hissillä.

Hissi pysähtyy lähiössä kerrostalon kolmanteen kerrokseen. Se tuo Ritva Harjun, 75, ja hänen miehensä Onni Harjun, 81, suoraan kotiovelle.

Kolmisen kuukautta vanha hissi on pariskunnalle pelastus. Sen avulla heillä on nyt helppo liikkua rollaattorin, kauppakassin ja pyykkikorin kanssa kodin, lähikaupan ja pesutuvan välillä.

Hissi tuli Pyynikintiellä Helsingin Pihlajistossa sijaitsevaan taloon juuri sopivaan aikaan vuodenvaihteessa, sillä Onni Harju ei enää pysty kulkemaan portaita pitkin ilman apua.

Vaimon mukaan mies ehti olla pari viikkoa kotona karanteenissa ennen kuin hissi alkoi palvella.


Hissitön kerrostalo ei edelleenkään ole poikkeuksellinen löytö pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa, mutta määrä pienenee koko ajan. Hissejä rakennetaan vanhoihin taloihin joka vuosi lisää, yksin Helsingissä 70–90 kappaletta.

Viime vuonna Helsinkiin valmistui 74 jälkiasennushissiä. Tänä vuonna niitä on valmistunut tai rakenteilla 28.

”Vielä on alkamassa 22 jälki­asennus­hissin asentaminen. Määrä varmasti kasvaa, kun vuosi etenee”, kertoo Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä.


Helsingissä on silti yhä 3 737 vähintään kolmikerroksista hissitöntä asuintaloa. Niissä asuu peräti yli 142 000 ihmistä. Jotta jokainen heistä voisi ajaa hissillä kotiinsa, hissejä pitäisi rakentaa noin 8 630 kappaletta.

Espoossa hissittömiä kerrostaloja on 966 ja Vantaalla arviolta 708.

Merilä arvioi, että kaikkien puuttuvien hissien rakentaminen Helsingissä maksaisi runsaat 1,8 miljardia euroa.

Yhden jälkiasennettavan hissin keskimääräinen hinta viime vuonna oli vajaat 214 000 euroa.

Katso interaktiivisesta kartasta, paljonko Helsingin eri alueilla on hissittömiä kerrostaloja.Hissibuumia selittää väestön ikääntyminen. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 Suomessa on noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Harjujen asuinalueella yli heitä on lähes joka viides, mikä on enemmän kuin Helsingissä keskimäärin.

On arvioitu, että hissi voi pidentää iäkkäiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan jopa miltei kahdeksalla vuodella.

Hissistä hyötyvät iäkkäiden ja liikuntaesteisten lisäksi esimerkiksi lapsiperheet ja muuttajat.


Valtaosa Suomen kerrostaloista on rakennettu 1960–1980-luvulla.

Merilän mukaan hissejä ei ole rakennettu tuon ajan taloihin alun perin siksi, että rakentamis­määräykset eivät ole sitä velvoittaneet tai niitä ei ole katsottu tarpeelliseksi.


Hissi on ollut vapaaehtoinen lisävaruste.

Enää ei ole. Nyt hissi on rakennettava uudiskohteisiin, joissa on vähintään kolme asuinkerrosta.

Taloyhtiölle hissin rakentaminen on kallista, vaikka siihen on saatavilla tukea. Esimerkiksi Pyynikintiellä hissihanke maksoi avustusten jälkeen hieman yli miljoona euroa.

Lasku toki jaetaan kaikkien osakkaiden kesken niin kuin mikä tahansa muu remontti.

Huoneiston neliöiden tai osakkeiden lukumäärän lisäksi hissin hintaan yksittäiselle osakkaalle vaikuttaa asuinkerros.

Mitä ylempänä ja isommassa asunnossa asuu tai mitä suuremman määrän taloyhtiön osakkeita omistaa, sitä enemmän hissistä joutuu maksamaan.

Jos hissi tulee vain osaan porrashuoneista, kulut maksaa ne, jotka hissistä hyötyvät.

Myös liikehuoneistot ja yhtiön hallinnassa olevat asuinhuoneistot saavat vapautuksen hissin rakentamis­kustannuksista.

Harjujen osuus hissiremontista on noin 13 000 euroa. He lyhentävät sitä vastikkeessaan runsaalla 50 eurolla kuukaudessa.

Paitsi asumiskuluja lisää hissi myös kiinnostusta taloyhtiöön. Helsingin Sanomien muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan hissi voi nostaa asuntojen arvoa jopa tuhansilla euroilla ja lyhentää myyntiaikoja, kun ostajakunta laajenee.

Lue myös: Hissien jälkiasennus tulee taloyhtiöille halvaksi – yhteiskunta voi maksaa puolet

Hissiasiamies Simo Merilä kertoo esimerkin Kruununhaasta.

”Siellä eräs rouva viisissäkymmenissään totesi, ettei olisi ostanut asuntoa talosta, jos hissiä ei olisi ollut. Hän ymmärsi hissin merkityksen. Se palvelee häntä myöhemmällä iällä.”

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara avustaa hissihankkeita maksamalla enintään 45 prosenttia kokonaiskuluista. Aiemmin avustusta sai enemmän, 50 prosenttia, niin myös Harjujen taloyhtiö.

Lisäksi kaupungit myöntävät omia avustuksiaan. Esimerkiksi Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa tukevat hankkeita 10 prosentilla, Tampere 15 prosentilla ja Oulu 20 prosentilla. Turku maksaa 5 000 euroa hissiä kohden.

Tukien saaminen edellyttää, että hissi mahdollistaa esteettömän kulun ulkoa kotiovelle: pyörätuolilla ja rollaattorilla pitää päästä kulkemaan vaivatta remontin jälkeen. Kynnys saa olla enintään kaksi senttiä korkea, ja ulko-oven tulee olla kevyt.

Interaktiivinen kartta näyttää, missä Espoossa on hissittömiä kerrostaloja ja paljonko niissä on asuntoja.Pyynikintien 45 vuotta sitten valmistuneen taloyhtiön kahdeksaan kolme- ja neljäkerroksiseen taloon asennettiin yhteensä 19 hissiä.

Kaksi vuotta kestäneessä miljoonaluokan remontissa portaikkoja kavennettiin sahaamalla ja niiden keskellä olevaan kuiluun rakennettiin hissitekniikka. Samalla uusittiin porraskäytävien pintamateriaaleja.


Portaat eivät saa olla hissin asennuksen jälkeen liian ahtaat, sillä palomiesten ja sairaan­kuljettajien pitää mahtua kulkemaan niissä myös paarien kanssa. Portaan leveyden on oltava vähintään 85 senttiä.

Joissakin taloissa hissi joudutaan porrashuoneen ahtauden takia sijoittamaan rakennuksen ulkopuolelle tehtävään hissi­kuiluun.

Harjut pystyivät asumaan kotonaan lähestulkoon normaalisti koko hissiremontin ajan.

”Remontti sujui yllättävän huomaamattomasti. Totta kai ääntä tuli, mutta ei se ollut sietämätöntä millään tapaa, ja rappusissa pystyi kulkemaan. Varauduimme suurempaan kaaokseen”, Ritva Harju kertoo.

Pariskunta on asunut nykyisessä kodissaan kolmisenkymmentä vuotta. He harkitsivat jo muuttoa muualle, kunnes tieto hissin rakentamisesta sai perumaan muuttoaikeet.

”Meillä oli jalka oven välissä pitkään, mutta kun ikää kertyy, suuret ratkaisut ovat aina hitaita toteuttaa.”

Nuorina Harjut olivat ahkeria muuttamaan. Alkuvuosina muuttolaatikoita pakattiin parhaimmillaan parin vuoden välein. Albertinkadulta lähdettiin ja Pihlajistoon päädyttiin.

”Silloin oli vauhti päällä. En tiedä, mikä villitys se oli”, Ritva Harju sanoo.

Onni Harju tietää: ”Vaihtelu virkistää.”


Hissistä joutuu maksamaan vaikkei sitä käyttäisikään

Hissiä haikailevilla on pitkä tie edessään. Vie parista vuodesta jopa viiteen vuotta ennen kuin jälkiasennettavalla hissillä pääsee ajelemaan taloyhtiössä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran mukaan hissihankkeen valmistelu kestää tavallisesti yhdestä kolmeen vuotta, suunnittelu puoli vuotta, tilaaminen puolesta vuodesta vuoteen ja asentaminen lopulta muutaman kuukauden.

Koska pelkästään yhden hissin rakentaminen maksaa yli 100 000 euroa ja vaikuttaa olennaisesti asumis kustannuksiin, se edellyttää yhtiökokouksen päätöstä.

 

Hissin rakentamisesta päättää yhtiökokous.

Hissin rakentamista voi ehdottaa hallitukselle kuka tahansa taloyhtiön osakkaista tai asukkaista eli myös vuokralainen. Hallitus ei kuitenkaan päätä hissistä, vaan se vie asian kerran vuodessa, yleensä kevättalvella järjestettävään yhtiö­kokoukseen.

Yhtiökokouksessa osakkaat päättävät enemmistöllä, ryhtyykö taloyhtiö eli käytännössä hallitus selvittämään hissin mahdollisuuksia ja kustannuksia.

Jos taloyhtiössä on riittävästi kiinnostusta hissiin, hallitus palkkaa pätevän suunnittelijan, pyytää alustavat tarjoukset hyvämaineisilta urakoitsijoilta, selvittää rahoituksen, laskee kustannusarvion jokaiselle huoneistolle ja hakee avustusvarausta Arasta.

Ammattilaisten huolellinen kilpailuttaminen on tärkeää, sillä hallitus voi joutua vahingon­korvaus­vastuuseen, jos se toimii huolimattomasti asiantuntijoiden valinnassa ja hissihankkeesta koituu taloudellista vahinkoa taloyhtiölle.

Alla olevasta esimerkkilaskelmasta käy ilmi, miten hissin rakentamisesta koituvat kulut jakaantuvat osakkaiden kesken.


Helsingissä taloyhtiöitä käytännön asioissa auttaa maksutta hissiasiamies. Hän neuvoo ja laskee tarvittaessa arvion hissin hankintakustannuksista helpottamaan päätöksentekoa.

Kun selvitystyö on tehty, osakkaat kokoontuvat jälleen yhteen: joko varsinaiseen yhtiö­kokoukseen vuoden päästä tai erikseen pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen jo aiemmin. Kokouksessa osakkaat päättävät hallituksen esityksen pohjalta, miten hissihankkeessa edetään.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hissihankkeen toteuttamiseen riittää enemmistöpäätös, ja se sitoo kaikkia osakkaita. Hissin kustannuksiin pitää siis osallistua, vaikka ei itse olisi ollut yhtiökokouksessa äänestämässä eikä käyttäisi hissiä.

Hissi voidaan rakentaa myös vain osaan porrashuoneista. Tällöin tarvitaan lisäksi enemmistö annetuista äänistä osakkailta, joiden porrashuoneisiin hissi tulee. Kulut maksaa ne, jotka hissistä hyötyvät.

 

Hallituksen on vietävä hanketta eteenpäin, vaikka yksikään jäsenistä ei kannattaisi hissihanketta.

Seuraavaksi hallitus valitsee valvojan, pyytää tarjoukset urakoitsijoilta, järjestää rahoituksen ja hakee rakennusluvan rakennusvalvonnasta ja hissiavustukset Aralta ja kaupungilta.

Hallituksen on vietävä hanketta eteenpäin, vaikka yksikään hallituksen jäsenistä ei olisi hissihankkeen kannalla. Sen on toteuttava yhtiökokouksen eli taloyhtiön ylimmän päättävän elimen tekemät päätökset.

Hallituksen tulee tiedottaa osakkaita ja asukkaita hissihankkeen eri vaiheista riittävästi. Ennen kuin remontti alkaa, hallituksen kannattaa järjestää tiedotustilaisuus, jossa se kertoo hissin rakentamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Isoja projekteja varten on järkevää valita tiedottamisesta vastaava henkilö. Siitä sopivat hallitus, isännöitsijä, urakoitsija ja valvoja keskenään. Myös asukkaiden turvallisuudesta pitää muistaa huolehtia koko remontin ajan.

 

Hissin rakentamisessa on tavallista enemmän byrokratiaa, jos talo on suojeltu.

Aina hissiä ei voida rakentaa tai se edellyttää tavallista enemmän lupabyrokratiaa. Rakennus­valvonnasta selviää, onko talo rakennus taiteellisesti, kulttuuri­historiallisesti tai kaupunki kuvallisesti arvokas ja onko asemakaavassa suojelu­määräyksiä.

Esimerkiksi Helsingissä taloyhtiöiden on toisinaan neuvoteltava kaupungin­museon asiantuntijoiden kanssa hissin rakentamisen ehdoista.


Hissiä pitää myös huoltaa. Miten usein, siihen ei Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin mukaan ole olemassa mitään säädöksiä. Taloyhtiön on laadittava asiantuntijan kanssa hissille huolto-ohjelma, jossa huoltotarve määritellään.

Huoltotarpeeseen vaikuttaa muiden muassa se, millainen hissi on ja paljonko sitä käytetään. Huolto-ohjelman lähtökohtana ovat hissin valmistajan ohjeet.

”Huoltoja on 3–12 kertaa vuodessa”, sanoo Kone Hissien markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jussi Haapkylä.

Hänen mukaansa yhden hissin huoltaminen maksaa vuodessa suunnilleen saman verran kuin ”laadukkaan perheauton huolenpitosopimus”.

”Monesta muuttujasta johtuen tarkkaa summaa en osaa sanoa, mutta tuhansista euroista ei ole kyse.”

Jälkiasennushissin takuuaika on tavallisesti kaksi vuotta, mutta taloyhtiö voi neuvotella myös pidemmän takuun kilpailutuksen yhteydessä.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tanskalaislehti: Tanskan rikkaimman miehen neljästä lapsesta kolme kuoli Sri Lankan pommi-iskussa – iskusta epäillään paikallista NTJ-islamistiryhmää

  2. 2

   Onko niin, että rahaa kyllä on pilvin pimein, vaikka köyhille ja vähätuloisille sitä ei riitäkään?

  3. 3

   Asiantuntijat pitävät Mannerheimin matkoiltaan keräämää historiallista esineistöä sensaatiomaisena – Miksi nämä aarteet makaavat varaston uumenissa?

   Tilaajille
  4. 4

   Uusi tutkimus pani suomalais­professorit järjestykseen julkaisujensa perusteella: Katso listat seitsemän alan kärki­nimistä

  5. 5

   Unelmien keikka päättyi kauhutarinaan – Vuonna 2008 HS:n toimittaja ja valokuvaaja nousivat helikopteriin nähdäkseen Suomen, mutta matkan päässä odotti yllätys

   Tilaajille
  6. 6

   Vaikeuksista vaikeuksiin kompastelleen Redin johtoon palkattiin farkku­kauppias Lahdesta ja yhtäkkiä kauppakeskus tunnetaan muustakin kuin sokkeloisuudestaan

  7. 7

   Kaikkien aikojen kovakuntoisin Miss Suomi: äärimmäisen raskas treeni voi pelastaa Lotta Näkyvän hengen

   Tilaajille
  8. 8

   Pohjanmaalla sijaitsee vyöhyke, jolla suhtaudutaan nihkeästi ilmastotoimiin – Kartta näyttää oman äänestysalueesi tilanteen

  9. 9

   Suomalaisilla ja virolaisilla yrittäjillä on eroa kuin yöllä ja päivällä

  10. 10

   Veera Papinoja koki Balilla matkailijan kauhunhetken: Mitä tehdä, kun äkillinen sairaus estää lentämisen?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Muistatko Netscapen ja ponnahtavat porno­ikkunat? Internet täyttää 30 vuotta, ja nyt HS:n erikoisartikkeli vie hämmentävälle matkalle verkon alku­hämärään

   Tilaajille
  2. 2

   Asiantuntijat pitävät Mannerheimin matkoiltaan keräämää historiallista esineistöä sensaatiomaisena – Miksi nämä aarteet makaavat varaston uumenissa?

   Tilaajille
  3. 3

   Vaikeuksista vaikeuksiin kompastelleen Redin johtoon palkattiin farkku­kauppias Lahdesta ja yhtäkkiä kauppakeskus tunnetaan muustakin kuin sokkeloisuudestaan

  4. 4

   Onko niin, että rahaa kyllä on pilvin pimein, vaikka köyhille ja vähätuloisille sitä ei riitäkään?

  5. 5

   Pekka Sauri aloitti Twitterissä ”ränttäämisen” ja katso: Jussi Halla-aho avasi edes hieman, mitä mieltä hän on vanhoista kirjoituksistaan

  6. 6

   Kaikkien aikojen kovakuntoisin Miss Suomi: äärimmäisen raskas treeni voi pelastaa Lotta Näkyvän hengen

   Tilaajille
  7. 7

   Unelmien keikka päättyi kauhutarinaan – Vuonna 2008 HS:n toimittaja ja valokuvaaja nousivat helikopteriin nähdäkseen Suomen, mutta matkan päässä odotti yllätys

   Tilaajille
  8. 8

   Uusi tutkimus pani suomalais­professorit järjestykseen julkaisujensa perusteella: Katso listat seitsemän alan kärki­nimistä

  9. 9

   Sri Lankan iskuista pidätetty 13 ihmistä, räjähdysten sarjassa kuolleiden määrä jo 290 – tämä iskuista tiedetään

  10. 10

   Dieselin­katkuinen tahra: Saksan auto­teollisuus menetti maineensa, ja nyt sen on keksittävä auto uudestaan

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Notre Dame jälleenrakennetaan viidessä vuodessa, lupaa presidentti Macron

  2. 2

   Muistatko Netscapen ja ponnahtavat porno­ikkunat? Internet täyttää 30 vuotta, ja nyt HS:n erikoisartikkeli vie hämmentävälle matkalle verkon alku­hämärään

   Tilaajille
  3. 3

   Ääniensä näköinen Suomi on kirjava ja pohjasta paksu – HS:n erikoisartikkeli piirtää vaalituloksen kartalle

  4. 4

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  5. 5

   Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on nyt ”normaali osa järjestelmää”, mutta nämä vaalilähetyksessä nähdyt käsimerkit osoittavat muuta

  6. 6

   Lähetykseen kätketty gps-paikannin paljasti järjestelmällisen varastelun Postin logistiikka­keskuksessa – saaliin arvo lähes 60 000 euroa

  7. 7

   Rutiköyhän kainuulais­perheen selviytyminen on ihmeellinen tarina Suomesta

   Tilaajille
  8. 8

   Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfaktat jokaisen on syytä tietää oliiviöljystä

  9. 9

   Kalliossa asuva Liisa Lehto on yksi niistä, jotka nostivat Jussi Halla-ahon ääni­haravaksi jopa puna­vihreiden koti­kentällä – Halla-ahoa äänestäneet kertovat, millainen heidän Helsinkinsä on

  10. 10

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  11. Näytä lisää