Miksi asunnossa ei vaihdu ilma remontin jälkeen? - Koti | HS.fi
Koti|Kysy asumisesta

Miksi asunnossa ei vaihdu ilma remontin jälkeen?

Korvausilmaventtiilit ovat usein liian pienet, jolloin asuntoon ei tule riittävästi korvausilmaa.

Ilmanvaihtokoneen putsaus ja suodattimien vaihto on hyvä tehdä kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Kuva: Mika Ranta / HS

Julkaistu: 2.2. 2:00

Taloyhtiössämme vaihdettiin ilmanvaihtokoneisto. Asuntoon tuli korvausilmaventtiilit, jotka ovat aina auki. Mistä johtuu, ettei ilma vaihdu tarpeeksi? Kun paperin panee poistoilmaventtiilin eteen, se ei pysy siinä.

Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Arto Kemppainen arvelee, että toimimaton ilmanvaihto johtuu ilmanvaihdon virheellisestä mitoituksesta ja säädöistä.

Tämä yleensä selittää sen, miksei ilma liiku eikä paperi pysy kiinni poistoventtiileissä eli poistoilmaventtiilit eivät vedä.

Kemppaisen mukaan korvausilmaventtiilit ovat usein liian pienet, jolloin asuntoon ei tule riittävästi korvausilmaa. Kun ikkunan avaa, ongelma poistuu, mutta niin ei pitäisi olla.

Ilmanvaihtokoneiden uusimisessa tulisi aina käyttää asiantuntevaa lvi-suunnittelijaa, joka säätää laitteet ja määrittää korvausilmareitit oikein.

Asiantuntijan tulisi myös varmistaa, että ilmanvaihto on säädetty oikein ja toimii niin kuin pitää.

Ilmanvaihdon toimivuus kuuluu taloyhtiölle, jonka täytyy ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisen vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Pyrin taloyhtiön hallitukseen, mutta olin yhtiökokouksen aikana matkoilla. Lähetin isännöitsijälle kirjallisesti tiedon ehdokkuudesta, ja naapuri edusti minua valtakirjalla. Puheenjohtaja ilmoitti, ettei minua voitu valita, koska en ollut läsnä. Hallitukseen valittiin uusi jäsen, joka oli sopinut asiasta etukäteen. Äänestystä ei järjestetty. Onko hallituksen jäsenten valinnassa toimittu lain vastaisesti?

Yhtiökokouksessa ei tarvitse ole läsnä, jotta voi tulla valituksi hallitukseen, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm.

Riittää, että joku ehdottaa jäseniä hallitukseen ja että valittavat henkilöt suostuvat tehtävään. Jonkun pitää kuitenkin tehdä ehdotus ääneen. Pelkkä ilmoitus omasta halukkuudesta ennen kokousta ei siis riitä.

”Laki lähtee siitä, että ehdotukset tehdään kokouksessa”, Furuhjelm sanoo.

Jos ehdokkaita on ollut enemmän kuin hallituksessa on paikkoja, hallitukseen valittavista jäsenistä olisi pitänyt äänestää. Ellei näin ole toimittu, osakas voi moittia yhtiökokouksen päätöstä.

Osakas voi myös vaatia ylimääräistä yhtiökokousta koolle hallituksen erottamisesta ja uuden valitsemiseksi.

Ylimääräinen yhtiökokous pitää järjestää, jos sitä vaatii tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on kymmenesosa yhtiön osakkeista.

Taloyhtiömme yhtiökokouksesta tehtyyn pöytäkirjaan oli allekirjoituksen ylle lisätty ruksi ja teksti, että pöytäkirjan tarkastajan huomautukset ovat erillisenä liitteenä. Tätä liitettä ei kuitenkaan ollut. Isännöitsijä ilmoitti, että hän päätti kokouksen puheenjohtajan kanssa, ettei liitettä lisätä. Onko osakkaalla oikeus nähdä pöytäkirjan liitteet?

Vastuu yhtiökokouksen pöytäkirjan laatimisesta kuuluu kokouksen puheenjohtajalle, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Tommi Leppänen.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi pöytäkirjantarkastaja.

Asunto-osakeyhtiölaki määrää, että pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

”Vahva suositus on, että puheenjohtaja suostuu ottamaan pöytäkirjasta poikkeavan näkemyksen liitteeksi. Jos hän ei tähän suostu, pöytäkirjantarkastaja voi kieltäytyä allekirjoittamasta vaillinaista pöytäkirjaa”, Leppänen sanoo.

Pöytäkirja on pidettävä osakkaiden nähtävillä taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona viimeistään neljän viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Pöytäkirjasta ja sen liitteistä on myös toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkaalle. Osakas voi siis vedota asunto-osakeyhtiölakiin, jonka mukaan hänellä on oikeus nähdä pöytäkirja liitteineen.

Pöytäkirjan ja liitteiden lähettämisestä saa periä hallituksen vahvistaman kohtuullisen maksun.

Onko sinulla kysymys tai juttuvinkki asumisesta? Lähetä se osoitteeseen hs.koti@hs.fi.

Seuraa uutisia tästä aiheesta