Energia-avustusta ei heru ilman ammattiapua - Koti | HS.fi
Koti|Taloyhtiöt

Energia-avustusta ei heru ilman ammattiapua

Taloyhtiöiden remontteihin on tarjolla energia-avustusta, mutta sen hakeminen ei ole läpihuutojuttu.

Taloyhtiön asioiden hyvä hoitaminen on tärkeää lainan saannin kannalta.

Taloyhtiön asioiden hyvä hoitaminen on tärkeää lainan saannin kannalta. Kuva: Colourbox

Julkaistu: 26.3. 1:30

Energia-avustuksen saaminen edellyttää, että vaadittu energiansäästö pystytään osoittamaan laskelmalla. Monimutkaiseen hakuprosessiin tarvitaan ammattilaisten apua.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) myöntämää tukea voi saada normaaliremontille enintään 4 000 euroa huoneistoa kohti. Jos korjaaminen tehdään uudisrakentamisen energiatehokkuutta vastaavaan lähes nollaenergiatasoon, tuki on enintään 6 000 euroa huoneistolta. Avustus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Kaikkiaan avustusta on tarjolla yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle siitä on osoitettu 20 miljoonaa ja kahdelle seuraavalle vuodelle 40 miljoonaa vuotta kohti.

Remontin toteutuskustannuksiin voidaan hakea taannehtivasti avustusta tämän vuoden alusta ja suunnittelukustannuksiin 1.10.2019 alkaen. Heinäkuun alusta lähtien hakemus on toimitettava Aralle ennen töiden käynnistämistä.

Avustuksen jakoperusteet painottuvat selkeästi energiankulutusta pienentäviin toimiin. Sellaisia ovat Aran mukaan esimerkiksi lämmönjakojärjestelmän modernisointi, vaihto fossiilista polttoaineista maa- tai kaukolämpöön, eristysten parantaminen julkisivuihin, ikkunaremontit sekä poistoilman tehokas talteenotto.

Energiakorjausten lähtötasona on rakennuksen rakennusajankohdan energiatehokkuutta kuvaava e-luku. Avustuksen saaminen edellyttää, että e-luku paranee kerrostaloilla 32, rivitaloilla 36 ja omakoti-, pari- sekä ketjutaloilla 44 prosenttia.

Kun korjaushankkeen jälkeistä tilannetta verrataan rakennuksen alkuperäiseen tilanteeseen, voidaan tuen perusteina hyväksyä jo aiemmin tehdyt energiatehokkuutta parantavat toimet.

Avustusta voi saada ainoastaan energiatehokkuuden parantamisen osuuteen korjaushankkeesta. Eri korjaustoimilla on erilaiset tukiprosentit. Esimerkiksi suunnittelukulut ja öljylämmityksestä luopumisen kustannukset ovat kokonaan tukikelpoisia, mutta julkisivuremontin kustannuksista hyväksytään vain 20 prosenttia.

Avustushakemuksessa on oltava taloyhtiön virallinen päätös, laskelma rakentamisajankohdan e-luvusta, suunnitelmat korjaustöistä, kustannusarvio sekä laskelma e-luvusta korjausten jälkeen. Hakemuksen saatuaan Ara tekee avustuspäätöksen, mutta se ei takaa vielä rahojen saamista. Se edellyttää, että maksatusta haettaessa energiatodistuksella osoitetaan remontin todella vähentäneen energiankulutusta vaadittavan määrän.

 Suurin yksittäinen e-lukuun vaikuttava tekijä on rakennuksen lämmitysenergian lähde.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvontainsinööri Matts Almgrén arvioi Kiinteistölehti Uusimaassa, että rakennuksen lähtötasolla on suuri vaikutus tuen saantimahdollisuuksiin. Suurin yksittäinen e-lukuun vaikuttava tekijä on rakennuksen lämmitysenergian lähde. Energialähteille on asetettu kertoimet. Sähkölämmöllä on isoin kerroin, sitten tulee öljylämpö ja kaukolämmöllä on pienin kerroin.

Kertoimen vuoksi suoran sähkölämmityksen ja öljylämmityksen korvaamisen avustuskriteerit täyttyvät helposti, jos ne korvataan tehokkaammilla lämmitysmuodoilla kuten lämpöpumpuilla tai kaukolämmöllä. Alusta asti kaukolämmössä olleen taloyhtiön on vaikea saada tukea energiaremonttiinsa.

 ”Teettäkää suunnitelmat ammattilaisilla.”

Aran apulaisjohtaja Kimmo Huovinen myöntää, että energia-avustuksen hakuprosessi on varsin vaativa.

”Energiatehokkuutta pitää parantaa paljon, tavoitteet eivät monissa tapauksissa toteudu helposti. Neuvoni on, että teettäkää suunnitelmat ammattilaisilla ja energiatehokkuutta koskevat laskelmat toimijoilla, jotka ovat laatineet energiatodistuksia”, Huovinen sanoo.

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero muistuttaa, että energiaremontit pitää kilpailuttaa vähintään yhtä huolella kuin muut remontit.

”Pienen avustuksen takia ei saa löysäillä yhtään kilpailutuksessa tai suunnitelmien huolellisuudessa. Urakoitsija ja suunnittelijat tietävät avustuksesta ja vaarana on, että tuki menee sinne eikä taloyhtiölle.”

 Omakotitalon remonttiin ei saa kotitalousvähennystä, jos hakee energia-avustusta

Huovisen mukaan avustus sopii parhaiten useamman asunnon asunto-osakeyhtiöille ja Ara-vuokrataloyhtiöille. Omakotitalon remonttiin ei saa kotitalousvähennystä, jos hakee energia-avustusta.

”Omakotiasukkaan kannattaa miettiä, olisiko järkevämpää käyttää kotitalousvähennystä. Se ei edellytä e-lukulaskelmaa ja tuen saa varmasti.”

Huovinen on kuullut, että omakotiasukkaiden energiatukea kalastelevia yrityksiä on jo liikkeellä.

Viime aikoina on keskusteltu taloyhtiöiden vaikeuksista saada lainaa korjaushankkeisiin.

Rakennuslehden ja HS:n pankeille tekemän kyselyn mukaan ongelmiakin on, mutta kokonaisuutena tilanne näyttää valtaosin hyvältä etenkin pääkaupunkiseudulla. Rahan saatavuuteen vaikuttaa muun muassa yhtiön korjaushistoria ja sijoittajien osuus. Lainarahan hinnassa ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime syksystä.

Kysyimme pankkien taloyhtiölainoista vastaavilta henkilöiltä, millaisella korkomarginaalilla asunto-osakeyhtiöt saavat rahoitusta korjaushankkeisiin. Asiakaskohtaisen marginaalin suuruuteen vaikuttaa muun muassa taloyhtiön sijainti, koko, taloudellinen tilanne, tehdyt ja tulevat remontit, taloyhtiön arvo suhteessa lainaan, velkaantuneisuus, luototusaste ja sijoittajien osuus.

 

100 000-200 000 euron laina energiakorjauksiin, joilla vähennetään taloyhtiön energiankulutusta, prosenttia (suluissa viime lokakuun kyselyn arviot): 

 

Aktia

0,70 (0,65)

 

Nordea

0,80 (0,80)

 

Hypo

0,90-1,50 (0,90-1,50)

 

Danske Bank

0,88 (0,95)

 

Op

1,0 (1,0)

 

1–2 miljoonan laina esimerkiksi putkiremonttiin: 

 

Aktia

0,60-0,65 (0,60)

 

Nordea

0,70 (0,70)

 

Hypo

0,70-1,20 (0,70-1,20)

 

Danske Bank

0,70 (0,70)

 

OP

0,80 (0,70)

Seuraa uutisia tästä aiheesta