Enemmistö kannattaa piratismin tiukempia estoja - Kotimaa | HS.fi

Enemmistö kannattaa piratismin tiukempia estoja

Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa nykyistä laajempia estoja nettipiratismille, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Asiantuntijat ovat jyrkästi erimielisiä siitä, tehoavatko estot piratismiin eli esimerkiksi elokuvien ja musiikin luvattomaan käyttöön.

19.11.2012 2:27

Kak­si kol­mas­osaa suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa ny­kyis­tä laa­jem­pia es­to­ja net­ti­pi­ra­tis­mil­le, il­me­nee tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta.

Asian­tun­ti­jat ovat jyr­käs­ti eri­mie­li­siä sii­tä, te­hoa­vat­ko es­tot pi­ra­tis­miin eli esi­mer­kik­si elo­ku­vien ja mu­sii­kin lu­vat­to­maan käyt­töön.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat