Poikia on sijaishuollossa tyttöjä enemmän - Kotimaa | HS.fi

Poikia on sijaishuollossa tyttöjä enemmän

Poikia sijoitetaan kodin ulkopuolelle enemmän kuin tyttöjä. Toissa vuonna poikia oli sijoitettuna runsaat 9 000 eli tuhatkunta tyttöjä enemmän. Poikia myös ohjataan tyttöjä nuorempana ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin. Lastensuojelun Keskusliitto käynnistääkin keskustelua siitä, otetaanko lastensuojelussa riittävästi huomioon poikien tarpeet.

19.11.2012 2:27

Poi­kia si­joi­te­taan ko­din ul­ko­puo­lel­le enem­män kuin tyt­tö­jä. Tois­sa vuon­na poi­kia oli si­joi­tet­tu­na run­saat 9 000 eli tu­hat­kun­ta tyt­tö­jä enem­män.

Poi­kia myös oh­ja­taan tyt­tö­jä nuo­rem­pa­na am­ma­til­li­siin per­he­ko­tei­hin ja lai­tok­siin. Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­liit­to käyn­nis­tää­kin kes­kus­te­lua sii­tä, ote­taan­ko las­ten­suo­je­lus­sa riit­tä­väs­ti huo­mioon poi­kien tar­peet.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat