Kotimaa

Koulujen digiopetus etenee vauhdilla, mutta laadukasta sisältöä kaivataan – ”Osa opettajista käyttää laitetta vanhojen asioiden korvikkeena”

Tabletti voi auttaa etenkin poikia säilyttämään motivaationsa koulunkäyntiin.

Varsinais-Suomessa Kaarinassa käynnistyi kaksi vuotta sitten digihanke, jonka aikana kaupungin kaikki 4.–9.-luokkalaiset ovat saaneet tabletin.

Kaarinan hankkeen edistymistä on seurattu tekemällä useita tutkimuksia. Tänä vuonna Kaarinassa on käynyt kaksi ruotsalaista tutkijaa selvittämässä opettajien suhdetta tablet-opetukseen.

”Osa opettajista on löytänyt uusia tapoja käyttää laitteita opetuksessa, kun taas osa opettajista käyttää laitetta vanhojen asioiden korvikkeena”, opetusteknologiapäällikkö Keijo Sipilä kertoo.

Tällä viikolla julkaistavan tutkimuksen mukaan oppilailla oli kovia odotuksia tableteista. Sipilä kertoo, että osalla oppilaista oli jopa liian suuria odotuksia laitteiden tuomista muutoksista.

”Ehkä oppilaat odottivat, että laitteet tekevät työt heidän puolestaan. Merkittävää on kuitenkin se, että oppilaiden opiskelumotivaatio ei ole laskenut, kun laitteet on otettu käyttöön. Aiempien tutkimusten mukaan motivaatio laskee yleensä yläasteen aikana”, Sipilä sanoo.

Osa kaarinalaisista vanhemmista on ollut tänä syksynä huolissaan tablet-opetuksen vaikutuksista oppimistuloksiin. Verkkoadressiin nimiä keräävät vanhemmat haluavat ottaa takapakkia digiloikassa. Vanhempien arvostelu kohdistuu etenkin sähköisiin oppimateriaaleihin.

Vanhemmat eivät ole ainoita arvostelijoita, sillä myös opettajat ovat huomanneet, että osa sähköisistä oppimateriaaleissa on kehnoja.

Kaarinalaisen Kotimäen koulun yhdeksäsluokkalaiset ovat käyttäneet iPadejään nyt lähes kaksi vuotta. Hekin moittivat osaa sähköisistä opetusmateriaaleista mutta kertovat laitteen sopivan hyvin työkaluksi oppikirjan rinnalle.

”Olemme tehneet laitteiden avulla paljon esimerkiksi esitelmiä ja ryhmätöitä”, Lilja Helenius kertoo.

Hänen luokkatoverinsa Elina Huttunen sanoo, että aluksi osa oppilaista käytti laitteitaan myös pelaamiseen, mutta kiellon sekä alkuinnostuksen hiipumisen jälkeen laite on löytänyt paikkansa työvälineenä.

Savonlinnan normaalikoulun kahdeksasluokkalaiset Tuukka Silventoinen ja Emma Vuo ovat käyttäneet henkilökohtaisia tablet-laitteita jo yli kolme vuotta. He kertovat, että tabletit eli taulutietokoneet ovat tuoneet koulupäiviin yksilöllisyyttä.

”Laitteessa on hyvää se, että sillä pystyy tekemään erilaisia töitä ja projekteja, joilla saa kouluarjesta hieman viihtyisämpää”, Emma Vuo kertoo.

Tänä syksynä normaalikoulun oppilaat ovat tutustuneet virtuaalitodellisuuslaseihin. Kuudesluokkalaisten ryhmä on jo ehtinyt rakentaa virtuaalimaailmaa Olavinlinnasta. Tulevaisuudessa koulun oppilaat suunnittelevat esimerkiksi virtuaalisia kulttuuripolkuja ja opiskelevat matematiikkaa tutkimalla savonlinnalaisten siltojen rakenteita.

Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti kertoo, että lasien käyttökokeilun syynä on ennakointi. Laseista povataan tämän joulun myyntivalttia, ja monessa kodissa lapset käyttävät niitä lähivuosina pääosin pelaamiseen.

”Lasit vievät perheen vapaa-ajasta pian isonkin osan. Mielestäni koulun ja kasvatustieteellisen tutkimuksen pitää tutkia niiden käyttöä. Aina on pelkona, että osa lapsista jää jumiin virtuaalimaailmaan”, Ripatti sanoo.

Virtuaalitodellisuuslasien käytöstä oppimisen apuna on jo jonkin verran tutkimustuloksia. Esimerkiksi Etelä-Koreassa on havaittu, että virtuaalitodellisuudessa kielten oppiminen on nopeampaa kuin perinteisessä ympäristössä.

Lasien käyttöönotto on luonteva digiaskel Savonlinnan normaalikoululle, sillä se on Suomen ensimmäinen peruskoulu, joka otti niin sanotun digiloikan ja siirtyi sähköisten oppimateriaalien käyttöön. Kaikilla koulun oppilailla on käytössään omat tabletit.

Viime viikolla koulu valittiin teknologiayhtiö Applen ADS-huippukouluverkostoon.

Tablet-opetuksen vaikutuksia on tutkittu Savonlinnassa jo yli kolmen vuoden ajan. Tulokset ovat lupaavia.

Laitteiden käytöllä on ollut kolme merkittävää vaikutusta oppimiseen. Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Laura Hirston mukaan vastaavat vaikutukset näyttävät toistuvan tutkimuksesta toiseen.

”Laitteen tuominen opetukseen näyttää vahvistaneen opiskelumotivaatiota, eli juuri sitä, mitä oppimisen tutkijat pitävät tärkeimpänä”, Ripatti kertoo.

Erityisesti poikien motivaatio on vahvistunut. Huomio on merkittävä, sillä poikien oppimistulokset ovat heikentyneet viime vuosien aikana.

Oppimismotivaation lisäksi laitteen käyttö on vaikuttanut myönteisesti oppilaiden niin sanottuun minäpystyvyyteen eli siihen, miten oppilas pystyy vaikuttamaan omaan oppimiseensa. Laitteet parantavat myös pitkäjänteisyyttä, sillä oppilaat tekevät tableteilla paljon tutkivan oppimisen projekteja.

”Tällä on suuri merkitys elinikäisen oppimisen sekä tietenkin työelämän kannalta”, Ripatti korostaa.

Toisin kuin Savonlinnan normaalikoulussa, valtaosa Suomen kouluissa käytettävistä tablet-laitteista on yhteiskäytössä. Esimerkiksi Vantaalle on hankittu yksi laite kahta oppilasta kohden.

Laura Hirsto on selvittänyt henkilökohtaisen tabletin ja koulukohtaisen laitteen käytön vaikutuksia ja eroja oppilaiden oppimiskokemuksissa.

Hän kertoo, että henkilökohtaisten tablettien avulla opiskelu näyttää tukevan oppilaiden itseohjautuvuutta ja oppimisen oppimista. Koulukohtaisten laitteiden käyttö ei ole niin monipuolista, ja niiden käyttö keskittyy enemmän esimerkiksi tiedonhakuun.

Mahdollisuus viedä laite kotiin voi olla oppilaalle merkittävä tuki.

”Henkilökohtainen tabletti näyttää tukevan ja innostavan varsinkin alaluokilla kotiläksyjen tekemistä”, Hirsto sanoo.

Niin Savonlinnassa kuin Kaarinassakin on havaittu, että laite ei sovi kaikille oppijoille. Matematiikassa heikommin pärjäävä joutuu pahimmillaan kamppailemaan laskutehtävien lisäksi myös hankalan sovelluksen kanssa. Toisaalta tabletin käytöstä erityisopetuksessa on hyviä kokemuksia.

”Lähes kaikkeen iPad sopii, mutta ei esimerkiksi normaaleihin laskutoimituksiin. Niiden tekemiseen ruutupaperi on ykkönen”, kaarinalainen luokanopettaja Lassi Kavaja toteaa.

Savonlinnalaisen luokanopettajan Sanna Metsälän 2. luokka aloitti viime vuonna koulunsa ilman aapiskirjaa. Ensiluokkalaiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan hyvinkin nopeasti.

”Emme tietenkään ole unohtaneet perinteisiä hyviä välineitä. Oppilaat kirjoittavat käsin ja esimerkiksi virkkaavat kehittääkseen silmän ja käden yhteistyötä”, Metsälä sanoo.

Lassi Kavaja korostaa, että tabletti ei ole perinteisen oppikirjan korvaaja.

”Laite on parhaimmillaan oppikirjan tukena. Kieltenopetuksessa oppilaat voivat tallentaa laitteeseen ääntämisharjoituksia, jotka minä voin kuunnella. Historiantunnilla laitteelle voi tehdä kokonaisuuksien hallintaa helpottavia käsitekarttoja”, Kavaja toteaa.

Savonlinnassa edessä askel taaksepäin

Savonlinnan normaalikoulun oppilailla on edessään käänteinen digiloikka.

Tablet-laitteita opiskelussa käyttävät oppilaat joutuvat siirtymään mitä todennäköisimmin perinteisten oppimateriaalien pariin, sillä Itä-Suomen yliopisto keskittää opettajankoulutuksen Savonlinnasta Joensuuhun. Samalla yliopiston ylläpitämä koulu lopettaa toimintansa Savonlinnassa.

”Kaupungin puolelta ei ole tiettävästi löytynyt mahdollisuutta jatkaa tablet-opetusta”, johtava rehtori Mikko Ripatti kertoo.

”Meidän tehtävänämme on valmistella lapset muutokseen. Tilanne on harmillinen, mutta uskon, että lapset ovat saaneet tästä oppiajastaan huikeita taitoja tulevaa elämää varten”, Ripatti sanoo.

HS pyysi kaarinalaisia ja savonlinnalaisia kertomaan tabletin käytöstä koulupäivän aikana.

Kuudesluokkalaisten päivä Kotimäen koulussa Kaarinassa

Fysiikka/kemia

Oppilaat tekevät erilaisia kokeita, joiden raportointia varten he ottavat laitteellaan joko kuvan tai videon. Oppilas vie kuvat pilvipalvelussa olevaan oppiaineen digivihkoonsa. Book­Creator-sovelluksessa olevaan vihkoon voi liittää tekstin lisäksi kuvia, videota sekä äänitiedostoja. Oppilaat raportoivat kuvien tapahtumat kotiläksynä. He voivat kirjoittaa kuviin kuvatekstit tai äänittää videoihin selostuksen niiden tapahtumista.

Historia

Opettaja alustaa tunnin aiheen. Tämän jälkeen oppilaat lukevat itsenäisesti kappaleen oppikirjasta. Seuraavaksi he keskustelevat ryhmissä kappaleesta. Vasta sitten he ottavat tabletit esiin. Jokainen oppilas tekee laitteeseen ajatuskartan aiheesta. Sen jälkeen oppilaat esittelevät työnsä ryhmän sisällä ja tekevät niihin korjauksia. Lopuksi oppilas vie kartan digi­vihkoonsa.

Äidinkieli

Oppilaat kirjoittavat tarinaa iPadin tekstinkäsittelysovelluksella Pagesilla. Tekstiä voi muokata, ja sen korjaamisessa käytetään vertaisarviointia. Kirjoittaja voi jakaa tekstin lukijalle ja korjaajalle langattomasti.

Englanti

Kerrataan läksyksi tullutta sanastoa Quizlet-sovelluksella. Oppilas voi tehdä itse sopivan kertausharjoituksen sovellukseen tai käyttää valmiiksi tehtyä harjoitusta. Valmiiksi tehty harjoitus löytyy sovelluksen hakutoiminnolla.

Oppilaat käyvät sanastoon liittyvän kappaleen läpi kirjasarjaan liittyvän digitaalisen lisenssimateriaalin kanssa. Lopuksi kappaleeseen liittyviä asioita kerrataan digimateriaaliin liittyvien verkkotehtävien kanssa.

Verkkotehtävien suorittamisen jälkeen oppilas ottaa kuvankaappauksen viimeisestä sivusta, jossa näkyy tehtäväsarjan kokonaissuoritustaso. Tämän kuvan oppilas vie Showbie-sovellukseen, josta opettaja voi tarkastaa oppilaan edistymisen. Oppilaat saavat kotiläksyksi kappaleen tekstin kuuntelemisen ja lukemisen englanniksi. Äänitiedosto tallennetaan Showbie-sovellukseen.

Kuvataide

Oppilaat piirtävät tai maalaavat pastissin jostain maalauksesta. Oppilas voi tarkastella valitsemaansa maalauksen kuvaa omalla laitteellaan. Lisätehtävänä oppilaat antavat kirjallisen selvityksen jostakin maalauksen tehneeseen taiteilijaan liittyvästä asiasta. Valmiista työstään oppilas ottaa kuvan ja vie sen Showbien kansioon.

Toisluokkalaisten päivä Savonlinnan normaalikoulussa

Englanti

Tunnin aiheena halloween. Tunnin alkuun Morning meeting eli kalenteri, sää ja päivän ohjelma. Oppilaat virittäytyvät aamun aiheeseen laululeikillä. Sen jälkeen he tutustuvat ja harjoittelevat sanastoa ja pelaavat Skeleton-noppapeliä. Tunnin lopuksi oppilaat tekevät Happy Halloween -sivun BookCreator-sovelluksen omaan englanninkirjaan.

Matematiikka

Laskuviesti verryttelyksi. Oppilaat jakautuvat työskentelyä varten neljälle eri pisteelle. Jokaisella pistellä viivytään noin vartin verran. Pisteiden aiheina on Tuhattaiturin sähköinen materiaali (iPad), toiminnallisia noppalaskuja, Matikkatalkoot-peli (iPad) ja monistetehtäviä. Oppilaat saavat kotitehtäväksi monistetehtävän.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Perinteinen sanelukirjoitus vihkoon. Sen jälkeen oppilaat lukevat ja suorittavat kirjallisuusdiplomia omaan tahtiin. He esimerkiksi lukevat kirjallisuusdiplomikirjoja tai tekevät kirjallisuusdiplomitehtäviä iPadin BookCreator-sovelluksen lukudiplomi-kirjaan. Tunnin lopuksi oppilaat pelaavat Kahoot-oppimispeliä, jonka aiheena ovat lastenkirjallisuuden hahmot.

Yhdeksäsluokkalaisten päivä Kotimäen koulussa Kaarinassa

Matematiikka

Oppilaat tekevät tehtäviä paperikirjasta paperivihkoon. He käyttävät iPadia välillä laskimena. He palauttavat läksyistä kuvan opettajalle Showbie-sovelluksen avulla.

Englanti

Oppilaat käyttävät englanninkirjana suomalaisyrityksen Tabletkoulun materiaaleja. He tekevät halutessaan muistiinpanoja paperiseen vihkoon. Kirjan tekstit on tulostettu myös paperisiksi. Sanakokeet tehdään Quizlet-sovelluksella ja kokee Tabletkoulussa.

Kemia

Oppilaat käyttävät tunnilla paperikirjaa ja sähköistä vihkoa. Vihko on BookCreator-sovelluksessa. Oppilaat voivat kuvata videoita ja liittää niitä vihkoon.

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopissa käytetään paperikirjaa ja -vihkoa. Niiden lisäksi opetuksessa käytetään Tabletkoulun materiaaleja.

Terveystieto

Oppilaat käyttävät paperikirjaa mutta tekevät muistiinpanot iPadille. Tabletilla haetaan paljon tietoa ja katsotaan opetusvideoita.

HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin – oppimateriaaleissa on parannettavaa

HS pyysi tablettia käyttäviä oppilaita ja opettajia kertomaan laitteen käytön hyvistä ja huonosta puolista.

Plussat

 Laitteet innostavat oppimaan ja helpottavat oppimista.

 Laitteen avulla on helppo tehdä tehtäviä omaan tahtiin.

 Muistiinpanojen tekeminen on helppoa, ja niihin voi liittää helposti kuvia.

 Laitteelle on saatavissa useita oppimista tukevia ohjelmia.

 Mukana ei tarvitse kantaa niin paljon kirjoja, kun useampi kirja on digikirjana.

 Laitteet antavat mahdollisuuden uudenlaisiin tehtäviin ja opettaja voi antaa palautteen tehtävästä suoraan yksittäiselle oppilaalle. Oppimista tapahtuu myös toiseen suuntaan, sillä oppilaat voivat neuvoa opettajaa.

 Laite toimii kielen opiskelussa puhutun tallennus- ja kuunteluvälineenä.

 On mahdollista tehdä kokonaisuutta hahmottavia käsitekarttoja.

 Oppimisprosesseja pystyy videoimaan.

 Laitteiden käyttö sekä monipuolistaa että helpottaa tiedonhakua ja kehittää siten oppilaan lähdekriittisyyttä.

 Mainio väline dokumentointiin ja tuottavaan pedagogiikkaan, yhteisölliseen tiedontuottamiseen ja digitarinoiden tekemiseen.

Miinukset

 Tabletti ei saisi olla pääasiallinen työväline, vaan sen pitäisi olla apuväline.

 Opettajat teettävät liikaa töitä iPadille.

 Jos sovellusta ei osaa käyttää, oppiminen vaikeutuu. Sovellus voi kaatuilla tai kadottaa kesken olevan työn.

 Pätkivät verkkoyhteydet kuluttavat aikaa. Toimimattomat oppimateriaalit laskevat oppilaiden motivaatiota.

 Tekstin ja siihen liittyvien tehtävien samanaikainen käyttö on hankalaa.

 Oppimateriaalit on tehty kiireessä. Aina ne eivät ole aina kovin laadukkaita.

 Jos laitteen unohtaa kotiin, sen mukana kotiin voi jäädä useamman aineen oppimateriaali.

 Laitteen käytön takia ruutuaika ylittyy lähes joka päivä.

 Monissa kouluissa käytössä olevat kiertävät tablet-salkut pitäisi ”hajottaa” ja jakaa laitteet luokkiin, että ne olisivat oppilaiden ja opettajien jaetussa käytössä jatkuvasti.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Tabletit
 • Peruskoulu
 • Koulutus
 • Digitalisaatio
 • Perusopetus
 • Savonlinna
 • Kaarina

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Suomalaisten työpukeutuminen on nyt enemmän hukassa kuin 80-luvulla, väittävät asiantuntijat – ”On harhaa luulla, etteivät muut kiinnitä ulkonäköösi huomiota”

  2. 2

   Toimittaja nukkui kolme viikkoa unimittareiden kanssa, tämä kaikki tapahtui: alkoholi tuhosi levon, lyhyetkin unet virkistivät – ja motivaatio mennä aikaisemmin nukkumaan löytyi

  3. 3

   Punavuorelaiset eivät astuisi jalallaankaan itäkeskuslaiseen esikouluun – esiopetuksen resurssit Helsingissä on jaettu epätasaisesti

  4. 4

   ”Se olisi ollut hunajapurkki” – Puuhamies pettyi, kun eduskunta päätti antaa jättilahjan lastensäätiölle ja hylkäsi superaivojen ajatushautomon

  5. 5

   Tukholman eliitin alakoulussa luokkahuoneilla on kuninkaallisten nimet ja oppilailla MacBookit – Ulos jääneiden vanhemmat juoksevat rehtoria kiinni kaupungilla ja itkevät

   Tilaajille
  6. 6

   Juha Kärkkäinen palasi Yhdysvalloista muuttuneena miehenä – näin halpahallipatruuna radikalisoitui, ryhtyi yhteistyöhön uusnatsien kanssa ja rakensi ympärilleen vaikenemisen muurin

   Tilaajille
  7. 7

   Huoneistokeskus: Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt dramaattisesti kymmenessä vuodessa – Kokeile laskurilla, millaiseen ensiasuntoon rahasi riittävät

  8. 8

   Hotellisijoittaja myöntää: Jätkäsaaren tornin huipulle tehtiin uima-allas vain some-kuvia varten – ”Meillä voisi helposti olla 14 hotellia Helsingissä”

  9. 9

   Suomen 100-vuotis­juhlan suurin päätös: Edus­kunta antaa 50 miljoonaa euroa tuntemattomalle pikku­säätiölle, jolla ei ole yhtään vakituista työntekijää

  10. 10

   Masennus ei ole yksi vaan 12 eri sairautta – kaikki ne vaativat myös erilaiset hoidot, sanovat suomalaistutkijat

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Juha Kärkkäinen palasi Yhdysvalloista muuttuneena miehenä – näin halpahallipatruuna radikalisoitui, ryhtyi yhteistyöhön uusnatsien kanssa ja rakensi ympärilleen vaikenemisen muurin

   Tilaajille
  2. 2

   Luokka oli villi, vaikea ja välitunneilla jopa tapeltiin – sitten opettaja kyllästyi häiriköiviin oppilaisiin ja teki keksinnön

   Tilaajille
  3. 3

   Kuvia Suomesta 22: Emilia Kangasluoma kuvasi isoäitinsä arkea palvelutalossa

  4. 4

   Poppari Antti Tuisku on vaiennut vuosia seksuaalisuudestaan ja kertoo nyt, miksi – ”Sie oot hirveen haavoittuva, jos avaat koko sielusi kaikille”

   Tilaajille
  5. 5

   Älä keitä kahvia, leivo tai käy päiväkausiin suihkussa – HS kokosi ohjeet, mitä tehdä, jos epäilet kotona kosteusvauriota

  6. 6

   Suomalaisten työpukeutuminen on nyt enemmän hukassa kuin 80-luvulla, väittävät asiantuntijat – ”On harhaa luulla, etteivät muut kiinnitä ulkonäköösi huomiota”

  7. 7

   Lunta tai räntää luvassa ensi viikolla lähes koko maahan – ”Renkaiden vaihto vasta keski­viikkona menee jo myöhäiseksi”

  8. 8

   Sipilä vaati Väyrysen eroa keskustasta – Väyrynen vastaa: ”Paikallisyhdistyksen pitäisi erottaa, mutta Keminmaan keskustaseuran puheenjohtajana en aio ryhtyä toimenpiteisiin”

  9. 9

   Punavuorelaiset eivät astuisi jalallaankaan itäkeskuslaiseen esikouluun – esiopetuksen resurssit Helsingissä on jaettu epätasaisesti

  10. 10

   Johtuuko masennuksen lisääntyminen siitä, että onnen korostaminen on mennyt överiksi?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Poppari Antti Tuisku on vaiennut vuosia seksuaalisuudestaan ja kertoo nyt, miksi – ”Sie oot hirveen haavoittuva, jos avaat koko sielusi kaikille”

   Tilaajille
  2. 2

   Juha Kärkkäinen palasi Yhdysvalloista muuttuneena miehenä – näin halpahallipatruuna radikalisoitui, ryhtyi yhteistyöhön uusnatsien kanssa ja rakensi ympärilleen vaikenemisen muurin

   Tilaajille
  3. 3

   Sairaanhoitaja Paula Vuotila, 61, eli 30 vuotta ”koulutetun eliittielämää” – sitten hän ajautui asumaan rappukäytävissä

  4. 4

   ”Kaikki alalla olevat tietävät sen ringin” – Suomen elokuva-alalta kerätyssä kymmenien ahdistelukertomusten aineistossa muutama nimi toistuu

  5. 5

   ”Ota poikasi kainaloon” – Jos haluat kasvattaa pojan, joka ei ahdistele, yksi keino on lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan ylitse muiden

  6. 6

   Aleksis Salusjärvi oli lukiossa, kun nainen kavahti häntä ensi kerran bussipysäkillä – #MeToo-kampanja herätti miehet kertomaan, miltä tuntuu, kun nainen pelkää

  7. 7

   ”Äiti soittaa”, vilkutti puhelin kuolleen pojan vieressä – oppilas Niina Sassi, poliisi Timo Leppälä ja muut Jokelan koulusurman kokeneet kertovat nyt, millaiset jäljet tragedia jätti

   Tilaajille
  8. 8

   Kuura Maula ei kutsu lastaan pojaksi, Maisa Leppänen antoi poikansa pukeutua mekkoon – Näin toimii vanhempi, joka haluaa kasvattaa lapsensa feministisesti

   Tilaajille
  9. 9

   Luokka oli villi, vaikea ja välitunneilla jopa tapeltiin – sitten opettaja kyllästyi häiriköiviin oppilaisiin ja teki keksinnön

   Tilaajille
  10. 10

   Olimme lukiossa keskiverto-opiskelijoita – meistä tuli tutkija­tohtoreita valinta­kokeen ansiosta

  11. Näytä lisää