Torstai 19. 2. 1942 750 naistyöläistä... - Kotimaa | HS.fi

Torstai 19. 2. 1942 750 naistyöläistä...

19.2.1992 2:00

Torstai 19. 2. 1942

750 naistyöläistä paikattomiksi Helsingissä helmikuun kuluessa.

riippuvainen raaka-aineitten saannista.

Naisten lähettäminen maataloustöihin järjestelyn alaisena. Työvoiman saamiseksi maataloustöihin ja teollisuus- sekä liikekeskuksissa muodostuvan naistyöttömyyden torjumiseksi on kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ilmoittanut suunnittelevansa naistyövoiman sijoittamista maataloustöihin ensi kesäkaudeksi. Kaupunginhallitukseen 14. 2. saapuneen tilastotoimiston ilmoituksen mukaan oli pääkaupungissa naistyöläisiä marraskuussa 33.000. Viime toukokuussa, siis ennen nykyisen sodan alkua, oli työläismäärä suur- ja pienteollisuuksissa 32.200, joten sodan aikana naistyöläisten lukumäärä oli vähän kasvanutkin entisestään. Tosin on tapahtunut jonkin verran työpaikoista irtisanomisia, mutta täten työttömäksi jääneet naiset voitiin viime vuoden aikana yleensä sijoittaa muihin töihin, otettiinpa sodan johdosta toista tuhatta naista työhön entisille miesten paikoillekin. Päästäkseen selville tilanteen kehityksestä lähimmässä tulevaisuudessa tilastotoimisto toimitti kyselykaavakkeet kaupungin työnantajille tiedustellen heiltä, ryhtyvätkö he mahdollisesti työvoiman supistamiseen ja missä laajuudessa. Tämä kiertokysely koski 3/4 kaupungin koko naistyövoimasta. Tällöin ilmoitettiin useassa vastauksessa, että tilanne tulevaisuudessa riippuu ratkaisevasti siitä, saadaanko raaka-ainetta edes samassa määrin kuin tähän saakka. Erinäisillä aloilla on kuitenkin jo nyt suunniteltu naistyövoiman supistamista, mikä kuitenkaan ei näy uhkaavan kovin suuria naistyövoimamääriä. Niinpä vastauksissa, jotka saapuivat joulukuun kuluessa, ilmoitettiin n. 750 naistyöläisen irtisanomista helmikuun kuluessa. Nyt työttömiksi joutuneitten sijoittamismahdollisuuksista muihin töihin ei ole tietoa, varsinkaan, kun ei heillä ole useimmiten mitään ammattitaitoa. Vaikkakin muutamilla erikoisesti nyt ajankohtaisilla teollisuudenaloilla vallitsee suorastaan puute ammattitaitoisesta naistyövoimasta, ei näitä työttömiä voida niille aloille sijoittaa, sillä heidän koulutuksensa veisi monien kuukausien ajan. Siten he ainakin tässä suhteessa ovat sopivia maalle lähetettäviksi. Kuitenkaan ei rahatoimenjohtaja v. Frenckellin sanojen mukaan maatöihin lähtijöiksi ole vapaaehtoisesti ilmoittautunut Helsingistä kuin noin 100 naista, jotka kaikki ovat nuoria ja naimattomia. Missään tapauksessa ei pääkaupungista tule keväällä maatöihin lähetettäviksi edes tuhatta naista, vaan korkeintaan muutamia satoja. Työvelvollisuus koskemaan kaikkia 15 vuotta täyttäneitä koululaisia jo toukokuun alussa. Koululaiset velvoitetaan maatalous- ja metsätöihin koko kesäksi ja osaksi syksyäkin. Parhaillaan on erään komitean käsiteltävänä työvelvollisuuslain muuttaminen. Asia on kuitenkin vielä niin kesken, ettei ministeri Vilho Annala, jolta eilen asiaa tiedustelimme, katsonut voivansa mainita siitä mitään muuta kuin että lainsäädäntö valmistuu keväällä hyvissä ajoin. Tämän lain muuttamiseen liittyy samalla suunnitelma koululaisten sijoittamisesta maataloustöihin ensi kesäksi. Ministeri Annala kertoi, että suunnitelma valmistuu parin viikon kuluttua. Se sisältää, että kaikki 15 vuotta täyttäneet koululaiset sijoitettaisiin kesäksi maanviljelys- ja metsätöihin, kuten halonhakkuuseen. Koulut suljetaan sen takia tänä keväänä tavallista aikaisemmin eli jo toukokuun alussa. Raitiovaunumatkustajien noudatettava määräyksiä. Raitioyhtiö on sanomalehdistön välityksellä pyytänyt yleisölle huomauttaa, että matkustaminen vaunun portaalla ja riippuminen sen ulkopuolella on ehdottomasti kielletty. Samalla huomautetaan, että raitiohenkilökunnan antamia ohjeita on vaunuun noustaessa ja siitä poistuttaessa ehdottomasti toteltava. Kun yhtiön on täytynyt olosuhteiden pakosta supistaa liikennettä, mutta yleisö siitä huolimatta ei samassa määrässä ole vähentänyt matkojaan ja tapaturmavaara tämän johdosta on huomattavasti suurempi kuin normaaliolosuhteissa, toivoo yhtiö, että matkustava yleisö vapaaehtoisesti noudattaisi annettuja määräyksiä. Muussa tapauksessa yhtiön on turvauduttava raitioliikenteestä annettujen asetusten sallimiin pakkotoimenpiteisiin.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat