Riksradion 6.00 Classica. 8.00 Nyheter. Väder och sjörapport. 8.10 Majmusik. 8.30 Rapido. Kulturnyheter med Leo Gammals. 8.40 Musik. 8.50 Dagens löpsedel. 8.55 Väderöversikt med sjörapport. 9.00 Nyheter. 9.03 Radioakademin informerar. 9.05 Radioakademin: Min mening. Barbro Westerberg samtalar med stadsplanearkitekt Roger Wingren om livs-åskådningsfrågor. 9.30 Classica. 10.00 Nyheter med väder. 10.03 Dagens löpsedel. 10.05 Radioakademin: Timglas. En programserie om livsåskådningsfrågor. Samtal och reflektioner om samtidens etiska frågeställningar. Redaktör: Ira Donner. Andra sändningen. 10.30 Musik för dej och mej. Vid mikrofonen: Eije Oscarsson. 11.00 Folkradion. Den stora välfärdsauktionen. Redaktör: Birgitta Ehrstén. Andra sändningen. 11.30 Dagsmusik vid en stilla lagun. Redaktör: Maybe Jussila. 12.00 Nyheter. 12.03 Människans Janusansikte. Ett samtal med biskop Martin Lönnebo. Redaktör: Peter Nynäs. Sänds även på måndag kl. 23.09. 12.45 Väderöversikt med sjörapport. 13.00 Nyheter från FNB. 13.05 Gudstjänst med Närpes församling. Predikant kyrkoherde Börje Lillsjö. Liturg pastor Mats Björklund. Organist Sam Lindén. Kantor och körledare Gerd Lindén. Evangeliska Ungas i Närpes kör. Psalmer: 303; 104; 253:5-9; 304:9-10. 14.00 Nyheter. 14.03 Reflektion. Återspegling, eftertanke och kommentar med Cita Reuter. Sänds även på söndag kl. 9.05. 14.55 Dagsmusik. 15.05 Tidvatten, björnfäll och Riika Suvetar. Ett program om konstnärinnan Tiiti Mendelin av Tua Bergström. 16.00 Nyheter med väder. 16.05 Dagsmusik i vårens glada tid. Redaktör: Maybe Jussila. 16.30 Radioteatern: Domprosten får besök. Ett hörspel av Petri Salin. Regi Solveig Mattsson. Teknisk regi Niko Ingman. Inspicient Camilla Aromaa. I rollen Lasse Pöysti, Gustav Wiklund, Cita Örndahl, Marcus Groth, Martin Kurtén, Johan Storgård, Birthe Wingren, Rabbe Smedlund, Algot Böstman, Fred Negendanck, Ahmed Riza, Yaba Holst, Margret von Martens, Max Forsman. Andra sändningen. 17.30 Aktuellt med väder. 17.45 Musik inför kvällen: Michel Legrand. 18.00 Kulturradion: Piazza. Sänds även kl. 23.09. 18.45 Barnradions Vinghäst: Mästerkatten i stövlar. Marcus Groth läser ur Bröderna Grimms sagor. 19.00 Nyheter från FNB. 19.10 Väderöversikt med sjörapport. 19.20 Aftonandakt med lektor Kaj Stenberg, Karleby. 19.27 Kvällens löpsedel. 19.30 Naturväktarna. Lyssnarfrågor om djur och natur till Bo Ekstam och Harry Krogerus. Programledare: Björn Federley. Telefon: (90) 14 73 11. 20.40 Musikradion. 21.00 Nyheter. 21.03 Hansa. Andra sändningen. 21.35 LaBelle. 21.50 Sportradion. 22.00 Nyhetsöversikt. 22.05 Väderöversikt med sjörapport. 22.15 Country. Redaktör: Bengt Bergqvist. 23.00 Nyheter. 23.03 News in English. 23.06 Nachrichten auf deutsch. 23.09 Kulturradion: Piazza. Andra sändningen. 24.00 Godnatt.