5.30 Väder med sjörapport. 5.35 Musik i gryningen. 6.00 Nyheter med väder. 6.03 Classica. 6.40 Andlig musik. 6.55 Morgonandakt med pastor Kim Lück, Esbo. 7.00 Nyheter med väder. 7.03 Morgonjazz. 8.00 Nyheter. Väder och sjörapport. 8.10 Kulturradion: Razzia. Repris. 8.25 Musikradion. 8.40 Bevarade ord. 8.50 Dagens löpsedel. 8.55 Väderöversikt med sjörapport. 9.00 Nyheter. 9.03 Sommarberättelsen: Smörgåsar och skräck, skabb och fällor. Del 6/6. 9.20 Musikradion. 9.30 Trädgårdsradion. (Repris 18. 8. kl. 18.30). 10.00 Nyheter med väder. 10.03 Sommarlördax. 12.00 Tolvslaget från Åbo domkyrka. 12.01 Nyheter. 12.04 Sommarlördax fortsätter. 12.45 Väderöversikt med sjörapport. 13.00 Nyheter från FNB. 13.05 Sommarlördax fortsätter. 14.00 Nyheter. 14.03 Kaffekvarnen. 15.00 Fritt fram. 16.00 Aktuellt med väder. 16.15 Alla breve. Allsång med gospelfärg. 16.45 Möten i München. Del 7/8. Repris. 17.15 Musikradion. 17.30 Aktuellt med väder. 17.45 Sportradion. 18.00 Helgmålsringning från Solfs kyrka. 18.02 Dans på bryggan. 19.00 Nyheter från FNB. 19.10 Väderöversikt med sjörapport. 19.20 Sportradion. 19.45 Flygande mattan. Repris. 20.20 Musikradion. 20.30 På strövtåg i skivarkivet. 21.00 Nyheter. 21.03 Vårt land, vårt land. Ålandskriget. 21.50 Sportradion. 22.00 Nyhetsöversikt. 22.05 Väderöversikt med sjörapport. 22.15 Sönder (Om framkallning av Veloxpapper). Del 8/11. 22.30 Musikradion. 23.00 Nyheter. 23.03 News in English. 23.06 Nachrichten auf deutsch. 23.09 Nattradion. 24.00 Nyheter. 0.05 Nattradion fortsätter. 2.00 Godnatt.