Suomen Kulttuurirahaston apurahat 2000 - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa

Suomen Kulttuurirahaston apurahat 2000

Tilaajille
Julkaistu: 28.2.2000 2:00

Yleisrahasto

Yhteiskuntat. maisteri Ulla Aikio-Puoskari saamen kielen ja saamenkielistä opetusta Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden stipendinä 80000, professori Alho Alhoniemi kansainvälisen fennougristikongressin järjestämiseen Tartossa 40000, kauppat. maisteri Minna Aslama politiikan, kansalaisuuden ja median murroksia 1990-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, taidemaalari Päivi Björkenheim näyttelyiden järjestämiseen 40000, valokuvaaja Caj Bremer ja työryhmä muistelmakäsikirjoituksen kääntämiseen, viimeistelyyn ja kuvitukseen 30000, tait. maist. Saara Cantell nuorisoelokuvien käsikirjoitustyöhön 40000, kuvanveistäjä Maria Duncker taiteelliseen työskentelyyn 70000, tait. maisteri Mika Elo valokuvan digitalisoitumista ja maailmankuvaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, valtiot. maisteri Marke Europaeus sukupuolta ja etiikkaa fenomenologisen filosofian perinteessä käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, M.Sc. Carole Fages bioteknologian alan väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 30000, toimittaja Kristina Haataja , ohjaaja Jari Tenhunen ja suunnittelija Petri Saarikko lyhytelokuvan Muisti tekemiseen 45000, kuvataiteilija Bo Haglund taiteelliseen työskentelyyn 40000, musiikinopiskelija Esa Hakkarainen kitaransoiton opintoihin Baselin musiikkiakatemiassa 25000, kuvataiteilija Elina Hartzell kuvataiteen jatko-opintoihin Pohjois-Irlannissa 50000, kuvataiteilija Minna Haukka taiteelliseen työskentelyyn 45000, teatteritait. maisteri Anne Heikkilä teatterialan jatko-opintoihin Italiassa 40000, kuvataiteilija Timo Heino taiteelliseen työskentelyyn 70000, fil. maisteri Meri Heinonen sukupuolikäsityksiä sydänkeskiajan kristillisessä mystiikassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden stipendinä 80000, fil. maisteri Paavo Hellstedt lumikkojen ja kärppien biologia Fennoskandiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, kirjailija Eve Hietamies romaanin kirjoittamiseen 30000, keramiikkataiteilija Meeri Hiltunen taiteelliseen työskentelyyn 60000, fil. maisteri Carina Holmberg solustressivasteen säätelyä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 40000, kuvataiteilija Gun Holmström taiteelliseen työskentelyyn 50000, tait. maisteri Sirpa Hynninen taiteelliseen työskentelyyn 30000, fil. kand. Taina Hyvönen ja työryhmä poikien tanssiryhmän tanssiprojektiin 40000, tekstiilitaiteilija Helena Hyyryläinen taiteelliseen työskentelyyn 40000, lääket. tohtori Pasi Hägg rintarauhasen soluväliainetta hajoittavia entsyymejä käsittelevään tutkimukseen Yhdysvalloissa 40000, oikeust. tohtori Juha Häyhä ja työryhmä Muutos ja metodi oikeustieteessä -projektin kansainväliseen yhteistyöhön 50000, mus.maisteri Sanna Iitti musiikkitieteen jatko-opintoihin Yhdysvalloissa 50000, fil. maisteri Sirkku Ikonen Ernst Cassirerin todellisuuden käsitettä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 40000, taidegraafikko Eeva-Liisa Isomaa taiteelliseen työskentelyyn 40000, valokuvaaja Tiina Itkonen Grönlanti 2000 -projektiin 50000, fil. maisteri Paula Jaakkola jazzmusiikin ja laulun opintoihin New Yorkissa 70000, fil. maisteri Tapio Janasik kompositionaalisuuden periaatetta ja kielitieteen filosofisia perusteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden stipendinä 80000, teatteritait. maisteri Jussi Johnsson ja työryhmä näytelmän valmistamiseen 80000, elokuvaohjaaja Kaija Juurikkala ja kuvaaja Marita Hällfors episodielokuvan suunnitteluun 30000, kirjailija Anelma Järvenpää-Summanen kirjalliseen työskentelyyn 30000, fil. maisteri Hanna Järvinen modernismin syntyä baletissa käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa 80000, tuottaja Hilkka Jääskeläinen ja työryhmä tanssiteoksen valmistamiseen 60000, suomentaja Jukka Jääskeläinen suomennostyöhön 50000, kauppat. maisteri Jouni Kaipainen kulttuurilaitosten yleisöjen maksuhalua käsittelevään lisensiaattityöhön 80000, näytelmäkirjailija Jorma Kairimo kirjalliseen työskentelyyn 30000, taidemaalari Janne Kaitala taiteelliseen työskentelyyn 30000, oikeust. yo. Antti Kallio ja työryhmä 7th Annual Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot -oikeustapauskilpailuun osallistumiseen 30000, suomentaja Jaana Kapari suomennostyöhön 60000, kuvataiteilija Frank Kappas taiteelliseen työskentelyyn 30000, tanssitaiteilija Pia Karaspuro taiteelliseen työskentelyyn 60000, kuvataiteilija Mika Karhu taiteelliseen työskentelyyn 40000, tuottaja Arja Karttunen ja työryhmä teatteriesityksen valmistamiseen 50000, tanssija-koreografi Jyrki Karttunen ja työryhmä tanssiteoksen tuottamiseen 25000, kirjailija Riina Katajavuori kirjalliseen työskentelyyn 70000, opiskelija Mia Keinänen tanssin ja kognition suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, kuvanveistäjä Antti Keitilä taiteelliseen työskentelyyn 50000, tanssit. maisteri Petri Kekoni ja työryhmä tanssiteoksen toteuttamiseen 40000, lasitaiteilijat Päivi Kekäläinen , Liisa Ikävalko ja Anna Schroderus lasinäyttelyn kustannuksiin 30000, fil. maisteri Harri Kettunen väitöskirjatyön jatkamiseen luolatutkimusprojektissa Belizessä 50000, tait. maisteri Kaisa Kettunen museopedagogiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 40000, kasvatust. maisteri Marko Kielinen autismia Pohjois-Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 40000, hopeaseppä Henrik Kihlman taiteelliseen työskentelyyn 40000, tekstiilitaiteilija Inka Kivalo taiteelliseen työskentelyyn 80000, suomentaja Kari Klemelä suomennostyöhön 50000, kuvataiteilija Kaisu Koivisto taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen New Yorkissa 25000, B.A. Johanna Koivu teatteritaiteen jatko-opintoihin Lontoossa 31000, valtiot. maisteri Minna Koivuniemi tunteiden kognitiivisuutta Descartesin filosofiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, fil. kand. Tuula Kojo suomennostyöhön 30000, teol. maisteri Jyri Komulainen Raimon Panikkarin hindu-kristillistä uskontoteoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 40000, fil. maisteri Jouni A. Koponen Gunnar Björlingin myöhäistuotantoa käsittelevään väitöskirjatyöhön 73000, ohjaaja Kaisa Korhonen ja työryhmä naisellista ja taiteellista identiteettiä tutkivan teatteriesityksen toteuttamiseen 35000, fil. maisteri Tua Korhonen ja kääntäjä, fil. maisteri Arto Kivimäki Epikuroksen tekstien suomentamiseen 30000, taidemaalari Jukka Korkeila taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 60000, fil. maisteri Heikki J. Koskinen W.V. Quinen filosofista naturalismia käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden stipendinä 80000, kuvataiteilija Hannele Kumpulainen taiteelliseen työskentelyyn 40000, fil. maisteri Jari Kupiainen Salomonsaarten puunveistoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 40000, tait. maisteri Raakel Kuukka taiteelliseen työskentelyyn 80000, fil. lis. Sanna Laaka-Lindberg maksasammalten lisääntymisekologiaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 39000, tait. maisteri Nathalie Lahdenmäki taiteelliseen työskentelyyn 40000, fil. maisteri Minna Lahti suomalaista parisuhdeväkivaltaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, kolmannen vuoden stipendinä 60000, kuvataiteilija Janne Laurila taiteelliseen työskentelyyn ulkomailla 60000, fil. tohtori Maiju Lehmijoki-Gardner ja fil. lis. Tuomas Heikkilä keskiajan uskontohistoriaa käsittelevän kirjan kirjoittamiseen 70000, kuvataiteilija Jukka Lehtinen taiteelliseen työskentelyyn 40000, taidemaalari Mildred Lehtinen taiteelliseen työskentelyyn 30000, kirjansitoja Mia Leijonstedt taiteelliseen työskentelyyn 30000, fil. lis. Ari Liimatainen taiteelliseen työskentelyyn 25000, teatteritait. maisteri Tommi Liski näyttelijätyön jatko-opintoihin Yhdysvalloissa 80000, opetusneuvos Pekka Lukkari suomi-saame sanakirjan painokuntoon saattamiseen 80000, fil. maisteri Miika Luoto Martin Heideggerin taidefilosofiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, muusikko Markku Luuppala-Roos sovitustyöhön 25000, valtiot. maisteri Maili Malin äitiyttä, lapsen merkitystä ja uusia lisääntymisteknologioita käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 80000, fil. maisteri Janne Malkki Burgundin Alankomaiden 1400-1500-luvun sotahistoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, fil. lis. Markku Mannila suomennostyöhön 30000, fil. maisteri Lassi Markkanen dokumentin tekemiseen säveltäjä Paroni Paakkunaisesta 30000, hallintot. lis. Juha Mattila kuntatason poliittisen päätöksenteon uudistamista Pohjoismaissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, suomentaja Raija Mattila-Laiho suomennostyöhön 30000, sisustusarkkitehti Pertti Metsälampi taiteelliseen työskentelyyn 40000, fil. maisteri Esa Mikkola solunsisäistä tyroksiinikinaasia Csk:ta käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, kuvataiteilija Kaisu Mustonen taiteelliseen työskentelyyn 30000, psykol. maisteri Hanni Muukkonen tutkivaa oppimista FLE-verkkoympäristössä yliopisto- opetuksen tukena käsittelevään tutkimukseen 40000, mus. maisteri Ari-Pekka Mäenpää lyömäsoitinten hankintaan 30000, valtiot. maisteri Päivi Mäkelä suomalaisen kriminaalipolitiikan historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, kuvataiteilija Juha Mäki-Jussila taiteelliseen työskentelyyn 40000, kuvataiteilija Tea Mäkipää taiteelliseen työskentelyyn 60000, arkkitehti Heikki Määttänen virtuaalitilojen estetiikan tutkimiseen 40000, kirjailija Mari Mörö romaanin kirjoittamiseen 60000, opiskelija Shirin Nazimov tanssin jatko-opintoihin Berliinin valtiollisessa balettikoulussa, toisen vuoden stipendinä 35000, tait. kand. Susanna Nevado taiteelliseen työskentelyyn 40000, kuvataiteilija Fanny Niemi-Junkola taiteelliseen työskentelyyn 70000, kuvatait. maisteri Elena Näsänen taiteelliseen työskentelyyn 40000, mus. kand. Seija Ohenoja barokkitrumpetin historiaa ja soiton traditiota käsittelevän taiteellisen tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseen 35000, kuvataiteilija Marjatta Oja taiteelliseen työskentelyyn 25000, fil. lis. Mika Oksanen teoreettisen filosofian väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 50000, toimittaja Kreetta Onkeli romaanin kirjoittamiseen 30000, kuvataiteilija Marika Orenius taiteelliseen työskentelyyn 60000, koreografi Mikko Orpana ja työryhmä tanssiteoksen valmistamiseen 40000, kirjailija Raija Paananen kirjalliseen työskentelyyn 80000, dosentti Jari Palomäki ja fil. lis. Ismo Koskinen professori Raili Kaupin filosofisten käsikirjoitusten toimittamiseen, toisen vuoden stipendinä 160000, arkkitehti Anne-Marjo Panu rytmin olemusta arkkitehtuurissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, taidemaalari Merja Parikka taiteelliseen työskentelyyn 30000, valtiot. maisteri Tuija Parikka lama-ajan mediasisältöjä ja sukupuolta käsittelevään väitöskirjatyöhön 80000, fil. maisteri Pirkko Paukkeri kuulijan dialogipartikkeleita venäläisissä keskusteluissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden stipendinä 80000, fil. lis.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Kotimaa

Luetuimmat

Uusimmat