Kotimaa

Virkarikostuomio horjutti syyttäjien luottamusta Matti Nissiseen, HS:n kyselyssä valtaosa toivoo valtakunnan­syyttäjän eroa – ”Arvokkainta olisi ollut poistua itse”

HS:n kyselyyn vastanneista 80 prosenttia katsoi, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa valtakunnansyyttäjänä.

Korkeimman oikeuden virkarikostuomio on horjuttanut vakavasti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Matti Nissiseen.

Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneista syyttäjistä valtaosa (79,6 prosenttia) katsoi, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa maan ylimpänä syyttäjänä. Vain pieni vähemmistö (6,3 prosenttia) arvioi, ettei tuomio vienyt edellytyksiä Nissisen jatkolle.

Korkein oikeus tuomitsi Nissisen joulun alla siitä, että hän oli ohjannut syyttäjälaitoksen koulutusta veljensä firmaan. Nissinen tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta maksamaan 40 päiväsakkoa.

Tuomio on herättänyt keskustelua siitä, voiko Nissinen jatkaa valtakunnansyyttäjänä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

HS kysyi asiaa kaikilta syyttäjiltä, Nissistä itseään lukuun ottamatta. Vastauksia tuli 191 eli vastausprosentti on 49,2.

Avoimissa vastauksista heijastui laaja tunneskaala: Nissisen menettely on herättänyt monissa ärtymystä ja ihmettelyä, mutta häntä kohtaan tunnettiin myös sympatiaa.

Nissisen katsottiin joutuneen jopa kohtuuttoman kovaan julkiseen riepotteluun. Tästä huolimatta moni toivoi, ettei hän jatka valtakunnansyyttäjänä.

”Tuomio on iso tragedia Nissiselle henkilönä, mutta hän on niin korkeassa asemassa oikeuslaitoksessa, että syyttäjälaitoksen luottamuksen vuoksi hänen tulisi itse erota. Pitää ymmärtää instituution asema ja oma vastuu siitä.”

”Henkilönä ja virkamiehenä Nissinen on saanut menettelystään jo kohtuuttoman kovat seuraukset. Syyttäjälaitoksen imagon kannalta tilanne on problemaattinen. Syyttäjälaitoksen uskottavuus on tapauksen johdosta kärsinyt kolauksen ja uskottavuus olisi saatava palautettua entiselle tasolle mahdollisimman pian. Voi olla, että uskottavuuden palauttaminen vaatii valtakunnansyyttäjän vaihtumista.”

Kolme vastaajaa neljästä oli sitä mieltä, että Nissisen pitäisi erota itse. Moni syyttäjä muistutti, että valtakunnansyyttäjä edustaa koko syyttäjälaitosta. Aseman takia häneltä voidaan odottaa enemmän kuin rivisyyttäjältä.

”Arvokkainta olisi ollut poistua itse oma-aloitteisesti ja kantaa vastuu yksin. Nyt rivisyyttäjätkin saavat osakseen arvostelua täysin aiheetta – ja joskus epäasiallisestikin.”

”Jokainen tekee virheitä, mutta Nissiseltä voidaan odottaa asemansa perusteella enemmän, eikä anna hyvää kuvaa miten hän itse suhtautuu asiaan.”

Jotkut pitivät ymmärrettävänä, ettei Nissinen tee eroamispäätöstä itse vaan odottaa oikeusministeriön kantaa.

Oikeusministeriö harkitsee parhaillaan Nissisen asemaa. Nissinen antoi viime perjantaina oman selvityksensä ministeriölle. Sen mukaan hänen työpanokselleen on syyttäjälaitoksessa suuri tarve.

Nissisen vastaus on ihmetyttänyt joitakin syyttäjiä.

”Valtakunnansyyttäjän työpanokselle on suuri tarve, Matti Nissisen työpanokselle välttämättä ei.”

”Syyttäjälaitoksen uudistukset eivät Nissisen työpanosta kaipaa, uudistus ja hankkeet ovat edenneet hänen virkavapautensa aikanakin.”

Valtakunnansyyttäjä Nissinen ei halunnut kommentoida HS:lle kyselyn tuloksia.

Useat syyttäjät pohtivat, vaikuttaako Nissisen ja oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) aiempi työsuhde ministeriön päätökseen. Nissinen palkkasi Häkkäsen vuonna 2009 Itä-Suomen syyttäjänvirastoon korkeakouluharjoittelijaksi. Häkkänen työskenteli Nissisen johtamassa virastossa kaksi ja puoli kuukautta.

Häkkäsen erityisavustaja Lauri Koskentausta toteaa, että korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuului syyttäjien antamia avustavia oikeudellisia tehtäviä. Työtehtävät eivät siis tulleet suoraan Nissiseltä.

Koskentausta toteaa myös, ettei vanhasta työsuhteesta synny esteellisyyttä.

”Oikeuskansleri on todennut, että Häkkänen ei ole millään tavalla esteellinen käsittelemään nyt käsillä olevaa asiaa.”

Osa syyttäjistä näki ristiriitaa Nissisen kannanottojen ja tuomion välillä. Nissinen on ollut laatimassa syyttäjille eettisiä ohjeita.

Myös Nissisen puolustus herätti ihmettelyä. Nissinen myönsi korkeimmalle oikeudelle toimineensa lainvastaisesti, mutta hänen mielestään kyse ei ollut tahallisesta teosta vaan harkitsemattomuudesta.

”Tapa, jolla Nissinen puolustautui virkarikossyytettä vastaan, hämmentää minua. Kuka tahansa pätevä syyttäjä tunnistaa, että hänen menettelynsä täytti tahallisuuden tunnusmerkit. Silti Nissinen väitti, että kyseessä oli pelkkä huolimattomuus.”

”Ylimpänä syyttäjänä ei voi toimia henkilö, joka ei näytä ymmärtävän, mitä tarkoittaa rikosoikeudellinen tahallisuus.”

Syyttäjät olivat lähes yksimielisiä siitä, että Nissisen tuomio on heikentänyt luottamusta syyttäjälaitokseen. Yli puolet (56,8 prosenttia) arvioi, että tuomio on heikentänyt luottamusta huomattavasti, ja kolmannes (35,8 prosenttia) arveli luottamuksen heikentyneen jonkin verran.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.


Monissa vastauksissa heijastui huoli syyttäjälaitoksen arvovallan säilymisestä. Moni toivoi, että Nissinen pystyisi näkemään asian syyttäjälaitoksen kannalta.

”Nissinen tahrasi perusteellisesti syyttäjälaitoksen hyvän maineen vuosikausia jatkuneella tahallisella korruptiivisella virkarikoksellaan, josta osa jo vanheni. Nissisen teko heijastuu jokaiseen syyttäjään. Siunataanko tämä nyt antamalla hänen jatkaa tehtävässään?”

”Vaikka Nissinen ei ole syyllistynyt korruptiorikokseen syyttäjänä syyteasioita hoitaessaan, hänen menettelynsä antaa kuitenkin kansalaisille, viranomaisille ja muille yhteiskunnan toimijoille aiheen epäillä koko syyttäjäkunnan eettisiä arvoja ja moraalia myös syyteasioiden osalta.”

Joidenkin mielestä tilannetta pelastaa se, että kyse on ollut niin selkeästi Nissisen omaan menettelyyn kohdistuneesta rikosjutusta.

”Prosessi on nimenomaisesti henkilöitynyt Nissiseen eikä syyttäjiin yleensä. Esteellisyys oli asiassa niin selvä, että kenen tahansa virkamiehen olisi pitänyt ymmärtää olla osallistumatta päätöksentekoon.”

Jotkut arvelivat, että Nissisen tuomio kääntyy käräjäsaleissa syyttäjiä vastaan. He pelkäävät, että syytetyt käyttävät tilannetta hyväkseen.

”Jos Nissinen jää virkaansa, puolustus osaa vääntää aseman haitallisena meidän jokaisen kenttäsyyttäjän ydintoimintaan, kun yritämme käräjillä ajaa samaa aihepiiriä koskevia syytteitä.”

”Miten kukaan itseään ja oikeusjärjestelmää kunnioittava syyttäjä voisi pitää moista miestä henkisenä johtajanaan, puhumattakaan siitä, millaiseksi taakaksi Nissinen saattaa muodostua eräiden juttujen ajamisessa?”

Joissain vastauksissa pohdittiin, voiko Nissinen itse olla jatkossa objektiivinen virkarikos- ja korruptiojutuissa.

Pari syyttäjää muistutti, että valtakunnansyyttäjä on ylin syyttäjä myös virkarikosasioissa. Hänellä on oikeus ottaa mikä tahansa yksittäinen juttu ratkaistavakseen.

”Valtakunnansyyttäjä voi siis halutessaan ottaa jokaisen virkarikossyyteratkaisun omaan harkintaansa. Valtakunnansyyttäjä ei voi olla enää virkarikosasioissa objektiivinen. Näin olen jatkossa ei virkarikosasioissa oikeudenmukaisuusvalvonta toteudu, jos Matti Nissinen jatkaa virassaan.”

Muutama vastaaja ehdotti, että Nissinen voitaisiin siirtää toisiin tehtäviin oikeushallinnossa.

”Nissisen edellytykset toimia valtakunnansyyttäjänä ovat menneet, mutta ei ole minun tehtäväni arvioida sitä, voisiko hän jatkaa jossakin muussa tehtävässä syyttäjälaitoksessa.”

”Nissinen on osaava ammattilainen, mutta syyttäjätoiminnan uskottavuus kansalaisten silmissä tekee jatkamisen ylimmän syyttäjän tehtävässä ongelmalliseksi. (...) Nissisen osaamista kannattaisi kuitenkin hyödyntää jossakin muussa tehtävässä esimerkiksi ministeriössä.”

Selkeän vähemmistön mielestä Nissisellä on edelleen edellytyksiä jatkaa valtakunnansyyttäjänä. He näkevät Nissisen hyvänä ja asiantuntevana ammattilaisena, joka on joutunut median kohtuuttomaan ryöpytykseen.

”Ihmiset tekevät virheitä. Nissinen on saanut tekemästään virheestä varsin kovan rangaistuksen tuomion ja sen saaman julkisuuden kautta. Nissisen eroaminen/erottaminen olisi tosiasiallisesti kaksinkertainen rangaistus, johon oikeusjärjestelmämme suhtautuu pääasiassa kielteisesti.”

”On todella valitettavaa, että tällä tavalla hänelle on päässyt käymään. Erittäin ammattitaitoinen henkilö hän on, pelkästään hyvää hänestä on sanottavaa. On varmasti ottanut opikseen.”

Pienen virheen takia ei ole syytä heittää kaikkea hyvää hukkaan, yksi syyttäjä muistuttaa.

”Nissinen on ollut hyvä, mukava, maanläheinen, osaava, työlleen omistautunut ja (yleensä muuten) järkevä koko virastomme esimies ja omasta mielestäni tehnyt paljon hyvää laitoksemme eduksi.”

Otteita syyttäjien vastauksista:

”Nissisen juttu on laajasti ulkomaisten kollegojensa tiedossa yksinkertaisena perusasiana: Suomen ylin syyttäjä on vuosia ostattanut laitoksensa rahoilla hyödykkeitä kymmenien tuhansien eurojen edestä veljensä firmasta, vieläpä omien kollegojensa varoittelusta huolimatta ja istuu edelleen muina miehinä virassaan. Mihin viitekehykseen Euroopan maiden joukossa Suomi tämän jälkeen kansainvälisessä katsannossa vertautuu? En halua edes ajatella.”

”Nissisen oikeusministeriölle antamasta julkisuudessa referoidusta vastineesta ilmenee, että hän kokee itsensä jonkinlaiseksi marttyyritaistelijaksi (kertoo saaneensa paljon kannustusta jatkaa virassaan, mutta media riepottelee vain vastustajien ja kiihkoilijoiden näkökulmia) oman asemansa puolesta. Miksi hänelle ei juolahda mieleen se, että hän olisi voinut, ylimmän syyttäjän viran statuksesta edes jotain pelastaakseen, jo aikapäiviä sitten itse erota virastaan.”

”Ärtymystä ja ällistystä aiheuttaa myös se, että Nissinen kehotti alaisiaan syyttäjiä olemaan käsittelemättä virkarikosasiaa hänen kanssaan millään tavalla virkaa hoitamaan palatessaan. Mielestäni ainoa mahdollinen ratkaisu kestämättömään tilanteeseen on se, että Nissinen irtisanotaan. Syyttäjälaitos on ollut jo riittävän kauan kestämättömässä sekaannuksen tilassa Nissisen menettelyn takia.”

”Yleisen luottamuksen ja syyttäjälaitoksen maineen vuoksi olisi asianmukaista, että Nissinen itse vetäytyisi tehtävistään. Kysymys on nimenomaan hänen asemastaan eikä niinkään rikoksen vakavuudesta.”

”Kysymys ei ole siitä, etteikö hän sinällään olisi pätevä ja suoriutuisi tehtävistään, vaan siitä, miltä tilanne näyttää ulospäin ja mitä hänen virassaan olevalta henkilöltä voidaan odottaa.”

”Nissisen pitäisi tajuta erota itse ja osoittaa siten edes jonkinlaista selkärankaisuutta. On häpeällistä, että hän jatkaa ylimpänä syyttäjänä.”

”Uskomatonta että hän ei ymmärrä erota. Ei rikoksesta tuomittu voi johtaa syyttäjiä.”

”Ymmärrän Nissisen valinnan olla eroamatta, mutta mielestäni hänet tulisi tuomion seurauksena erottaa.”

”Henkilö, joka on tuomittu tahallisesta hyvä veli -korruptiorikoksesta, ei voine toimia Suomen valtakunnansyyttäjänä – eihän?”

”Valtakunnansyyttäjän toimet vaikuttavat koko syyttäjälaitokseen. Mitä korkeampi asema, myös sitä korkeampi vastuu. Luottamuksen palauttamiseksi syyttäjälaitoksen toimintaan olisi eroaminen viisainta.”

”Hänen on täytynyt toimia rikosasiassa joko tietoisen tahallisesti tai sitten hänen oikeudellinen ammattitaitonsa ei ole valtakunnansyyttäjän virkatehtävän edellyttämällä tasolla. Siksi kummankaan edellä mainitun vaihtoehtoisen perusteen johdosta hänellä ei ole edellytyksiä jatkaa valtakunnansyyttäjänä.”

”Aivan erillisenä asiana mielenkiintoista olisi myös miettiä, että miten muuten syyttäjälaitosta on johdettu. Oman käsitykseni mukaan viime vuosina on menty enenevässä määrin sellaiseen mikromanagerointiin, jossa ei enää metsiä ole erotettu puilta. Toivottavasti tämä ei ole seurausta ostetuista johtajuusopeista.”

”Syyttäjälaitoksen arvojen mukaista ei ole tietynlainen lynkkausmielialan luominen, mikä tässä tuntuu olevan kysymyksessä. Oikeusministeriö osaa tehdä itsekin asianmukaisen ratkaisun ilman median myötävaikutusta.”

”Tuomio näyttää erityisen pahalta myös siinä mielessä, että Nissinen on itse ’paasannut’ syyttäjien eettisistä ohjeista julkisuudessa ja on itse toiminut niin kuin on toiminut. Nyt meillä on sitten valtakunnansyyttäjä, joka on itse tuomittu tahallisesta rikoksesta, eikä mitenkään vähäpätöisestä sellaisesta.”

”Aivan uskomatonta jos saa jatkaa. Suomessako ei ole korruptiota?”

”Nissisen teko osoittaa sellaista harkintakyvyn puutetta, jota ei voi valtakunnan ylimmältä syyttäjältä ja koko laitoksen keulakuvalta hyväksyä. Tärkeää on huomioida, että teko on tehty virassa valtakunnansyyttäjänä. Jos kyseessä olisi jokin yksityiselämän puolella tapahtunut rikos, olisi tilanne Nissisen jatkoa harkittaessa täysin toinen, mutta tämä teko on tehty valtakunnansyyttäjän virassa.”

”Katson, että erityisesti Valtakunnansyyttäjältä pitää edellyttää erittäin korkeaa moraalia, 100 % moitteetonta käytöstä, ja siksi Nissisen pitää erota.”

”Valtakunnansyyttäjä on toimensa ydinalueella syyllistynyt tahalliseen rikokseen, joka osoittaa täydellistä harkintakyvyn puutetta. Valtakunnansyyttäjä on instituutio, eikä Nissinen voi hänen syykseen luetun rikoksen johdosta uskottavasti toimia tehtävässään ylimpänä syyttäjänä.”

”Syyttäjälaitoksen ja koko oikeudenhoidon uskottavuus ei kestä, että ylin syyttäjäviranomainen jatkaa rikostuomionsa jälkeen. Eroamisella tai erottamisella voidaan jossain määrin paikata sitä luottamusvajetta joka on syntynyt.”

”Kansalaisten luottamus menetetään, jos rikokseen tuomittu saa jatkaa. Olen jo ilmoittanut, että nyt työskentelen organisaatiossa, jota johtaa pikkurikollinen.”

”Media on riepotellut Nissistä oikein olan takaa leimaamalla hänet kunnottomaksi virkamieheksi ja ottamalla etukäteen kantaa siihen, tulisiko hänen saada jatkaa maan ylimpänä syyttäjäviranomaisena. (...) Tällainen yhden miehen teilaaminen on jo välillä saanut absurdeja piirteitä, kun mustamaalaaminen vain jatkuu ja jatkuu.”

”Minusta kysely on asiaton. (...) Yleisellä mielipiteellä tuomittiin kaveri 2018 vuotta sitten. Ketään ei saa kansa tuomita.”

”Mielestäni median ei pitäisi tällä tavoin yrittää vaikuttaa asian jatkokäsittelyyn.”

Nissinen sai tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta

 Korkein oikeus tuomitsi Matti Nissisen ennen joulua virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon.

 Nissinen oli ohjannut syyttäjälaitoksen koulutusta veljensä firmaan eli osallistunut esteellisenä koulutushankintoihin.

 Oikeusministeriö harkitsee parhaillaan, tuleeko tuomiosta Nissiselle muita seuraamuksia.

 Ministeriö voi antaa hänelle huomautuksen tai varoituksen.

 Mahdollisesta irtisanomisesta päättää valtioneuvosto.

 Tasavallan presidentti voi halutessaan päättää irtisanomisasiasta.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kymmenien työntekijöidensä julmasta johtamistavasta kritisoima Tukholman teatterin johtaja teki itsemurhan

  2. 2

   Jari Aarnio haluaa päästä vapaaksi – Perustelut: Menettää tutkintavankina oikeuden siviilitöihin, opiskeluun ja lomiin

  3. 3

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  4. 4

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  5. 5

   Joku muu voi käyttää Spotify-tiliäsi salaa – Tarkista kuuntelu­historiasi ja tiliisi yhdistetyt laitteet

  6. 6

   ”Isisin sotilaana” itseään pitänyt marokkolainen luuli Suomen lähettäneen sotilaita Syyriaan ja toivoi Isisin ottavan iskun nimiinsä – HS käy läpi esitutkintamateriaalia

  7. 7

   ”Join aamulla mehua” ja muut selitykset koululaisten minimaalisille lounaille – kuvat näyttävät, miten pienillä annoksilla osa lapsista yrittää pärjätä koulupäivän

   Tilaajille
  8. 8

   Miksi Katajanokalla puretaan vain 40 vuotta vanha kerrostalo? 1970-luvun rakentaminen on purkuvimman kourissa, sanoo kaupunginmuseon arkkitehti

  9. 9

   Pahimmin koukuttavia pelikoneita on Suomessa eniten köyhien asuinalueilla – Ero alueiden välillä jopa sata prosenttia, tutkijat huomasivat

  10. 10

   Tiede on vahvistanut sen, minkä meditoijat ovat tienneet jo vuosia: oikein hengittämällä voi oikeasti parantaa oloa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  2. 2

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  3. 3

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  4. 4

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  5. 5

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  6. 6

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  7. 7

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  8. 8

   Hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea – muutos voimaan pikavauhtia

  9. 9

   Suomen elokuvaohjaajaliiton johtaja: Aku Louhimies on ylittänyt rajoja, joita ei pidä ylittää –”Hyvin poikkeuksellista”

  10. 10

   ”Join aamulla mehua” ja muut selitykset koululaisten minimaalisille lounaille – kuvat näyttävät, miten pienillä annoksilla osa lapsista yrittää pärjätä koulupäivän

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken – nyt hän tekee väitös­kirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa

   Tilaajille
  2. 2

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  3. 3

   Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla – ”Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin”

  4. 4

   ”Liian älyllisen” tieteis­filmin teatteri­levitys peruttiin USA:n ulko­puolelta – nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita scifi­elokuvia vuosiin

  5. 5

   Meri Werkkomäki häpesi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan – Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä

   Tilaajille
  6. 6

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  7. 7

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  8. 8

   USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde – CNN: Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia

  9. 9

   Ravintolan perustanut Hanan Sneih, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneesta syyrialaisesta – ”Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin”

  10. 10

   ”Minä muutin Suomeen ja olen onnellinen kuin sika sonnassa” – Näin maailmalla kommentoidaan Suomen ykkössijaa onnellisimpien maiden vertailussa

  11. Näytä lisää