Kotimaa

Suomi on Pohjoismaiden pahin nokipölyä tuottava saastuttaja – Hiukkaset sairastuttavat ihmisiä ja sulattavat napajäätiköitä

Arktisen alueen lämpenemisestä noin neljännes on peräisin mustasta hiilestä eli nokipölystä. Suomen päästöt ovat Pohjoismaiden suurimmat, ja ne tulevat ennen muuta puun pienpoltosta – takoista ja saunan kiukaista.

Pohjoisten napajäätiköiden sulaminen ei tule ensimmäisenä mieleen saunaa lämmittäessä tai pimeänä talvi-iltana takkatulta viritellessä.

Kotoisalta tuntuva savun haju kirpeässä pakkasilmassa voi kuitenkin olla petollinen. Jos palaminen ei ole puhdasta esimerkiksi kosteiden puiden vuoksi, ilmaan tupruaa savun mukana ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä.

Savut ovat merkittäviä pienhiukkasten lähteitä tiheästi asutuilla alueilla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun omakotialueilla jopa 40 prosenttia hiukkasista on talvisin peräisin puunpoltosta.

Puunpolton seurauksena syntyy myös nokipölyä eli virallisemmin mustaa hiiltä. Se puolestaan lämmittää ilmakehää sekä sulattaa lunta ja jäätä napajäätiköillä saakka. Kun lämmitetty ilma päätyy arktiselle alueelle, sen lämpeneminen kiihtyy. Myös osa nokihiukkasista kulkeutuu Arktikselle ja lämmittää sitä lisää.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Musta hiili on arktisella alueella merkittävä ilmaston lämmittäjä. Se on sitä myös Suomessa, sillä se on aikaistanut lumen sulamista täälläkin.

Suomi on ottanut tavoitteekseen ilmastonmuutosta kiihdyttävän mustan hiilen päästöjen vähentämisen arktisella alueella ajamalla muun muassa öljynporaukseen liittyvän soihduttamisen lopettamista.

Omissakin nurkissa kuitenkin riittää siivoamista. Kotien tulisijoista ja puukiukaista epätäydellisen palamisen seurauksena ilmaan pääsevä nokipöly on Suomessa suurin mustan hiilen päästöjen aiheuttaja.


Puun pienpoltto tuottaa mustaa hiiltä paljon enemmän kuin esimerkiksi liikenne. Vuonna 2015 pienpoltto tuotti lähes 65 prosenttia Suomen mustan hiilen päästöistä, kun maantieliikenteen osuus oli 18 prosenttia.

Eikä Suomi ole päästäjänä ihan pieni: Suomen mustan hiilen päästöt ovat Pohjoismaiden suurimmat.

Musta hiili on hiilidioksidin ja metaanin jälkeen kolmanneksi suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Vaikka vaikutus kasvihuonekaasuihin verrattuna on pieni, arktisella alueella tilanne on toinen.

”Mustalla hiilellä on iso paikallinen vaikutus arktisella alueella”, sanoo erikoistutkija Kaarle Kupiainen Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Jopa neljännes arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Kupiaisen mukaan mustasta hiilestä.

Ilmassa leijuva nokipöly imee auringonvaloa itseensä ja lämmittää ilmakehää. Maahan laskeuduttuaan musta hiili heikentää auringon heijastumista jään pinnasta takaisin avaruuteen sekä nopeuttaa jään ja lumen sulamista.

Sulaminen on kiihtynyt 2000-luvulla, ja arktinen alue lämpenee kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan nähden. Se on vakava asia, sillä arktinen alue vaikuttaa koko ilmastojärjestelmään. Kun maapallon jäähdyttäjä vaarantuu, maapallon lämpeneminen kiihtyy.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.


Maailman mustan hiilen päästöistä suurin osa tulee Aasiasta. Myös arktisella alueella toimiviin isoihin maihin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Venäjään, verrattuna Suomen pienpolton aiheuttamat päästöt ovat pienet, Kupiainen korostaa.

Pohjoinen sijainti kuitenkin lisää Suomen päästöjen vaikutusta: mitä lähempänä lähde on arktisia alueita, sitä suurempi määrä päästöistä sinne kulkeutuu.

”Myös Suomella ja muilla Pohjoismailla on vastuunsa päästöjen vähentämisessä”, Kupiainen sanoo.

EU-maissa ja Pohjois-Amerikassa päästövähennyksiä on jo tapahtunut. Toimet ovat kohdentuneet pienhiukkasten vähentämiseen, ja lähinnä liikenteen päästöt ovat laskeneet.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.


Suomen päästöt palautuvat puun pienpolttoon, joka on maailmanlaajuisestikin merkittävä nokipölyn lähde. Kotitalouksien puunpoltto aiheuttaa globaalisti peräti 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä. Suomessa takkojen ja kiukaiden rooli korostuu, kun liikenteen osuus vähenee päästörajoitusten tiukentuessa.

”Suomen tulisi ottaa asia myönteisenä haasteena, eikä yrittää selviytyä mahdollisimman vähällä ja hakea poikkeuslupia”, sanoo ohjelmajohtaja, professori Mikael Hildén Sykestä. Hän johtaa Arktisessa neuvostossa Musta hiili ja metaani -työryhmää.

”Olisi toivottavaa, että Suomessa hyödynnettäisiin erilaisten innovaatioiden ja teknologian kehityksen mahdollisuudet myös tulisijojen päästövähennyksissä”, Hildén toteaa.

Hildén muistuttaa, että pienhiukkaset eivät ole pelkästään ilmastoasia vaan maailmanlaajuisesti iso terveyskysymys. Puunpoltosta tulevat pienhiukkaset aiheuttavat eri lähteiden mukaan vuosittain miljoonia ennenaikaisia kuolemia, Suomessakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan noin 250 joka vuosi. Altistuminen pienhiukkasille aiheuttaa esimerkiksi astma- ja sydänoireita.

Vaikka suomalaisten lauantaisaunat eivät napajäätiköitä sulatakaan, pienpolton merkitys on hiukkaspäästöjen kannalta tärkeä.

Asia olisi myös ratkaistavissa, sillä musta hiili on lyhytikäistä verrattuna kasvihuonekaasuihin, jotka pysyvät ilmakehässä vuosikausia.

”Mustan hiilen päästöjen vähentäminen kannattaa, sillä se poistuu ilmakehästä nopeasti. Siksi toimet myös vaikuttavat nopeasti”, Hildén korostaa.

Puunpoltto on toistaiseksi ainoita merkittäviä sääntelemättömiä hiukkasten ja mustan hiilen päästölähteitä.

Ei kuitenkaan kauan. Tulisijoille on tulossa päästörajat, ja uusien takkojen on täytettävä EU:n päästökerroinvaatimukset viimeistään vuonna 2022.

Rajoitukset eivät kuitenkaan koske saunankiukaita. Toistaiseksi yksikään kiuasvalmistaja ei myöskään ole hakenut vähäpäästöisyydestä kertovaa ympäristömerkkiä tuotteilleen. Puhtaasti palava tulisija ei ole muutenkaan ollut markkinointivaltti alalla.

Päästörajat eivät kajoa olemassa oleviin tulisijoihin. Niitä on 2,2 miljoonaa, suurin osa vanhanmallisia, paljon hiukkasia ilmaan päästäviä laitteita.

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen puheenjohtajan Kari Sivulan mukaan yritykset kehittävät tuotteitaan koko ajan vähäpäästöisemmiksi. Uudet tulisijamallit ovatkin yhä tehokkaampia.

”Alan ydinkysymys on samanlainen kuin autoteollisuudessa. Tekniikka kehittyy koko ajan. Moderneissa tulisijoissa päästöt ovat murto-osa aikaisemmista. Vanhat tulisijat ovat verrattavissa vanhoihin autoihin. Niissä palamisprosessi ei ole vielä hallinnassa”, Sivula sanoo.


Uusiin säännöksiin ala suhtautuu myönteisesti. Sivulan mukaan kaikille selvät, selkeät säännöt myös helpottavat kilpailua alalla.

”Niihin mukaudutaan. Jotkut tekevät niistä jopa kilpailuvaltin”, Sivula ennakoi.

Kipein asia on Sivulan mukaan kiuaspuolella. Kiukaisiin päästörajoituksia ei ole tulossa, mutta hiukkasia kuumaa savukaasua ilmaan päästävien kiukaiden hormeista pääsee silti.

Ratkaisuksi vanhojen tulisijojen ja kiukaiden ongelmaan Sivula hakisi niin ikään autopuolelta: romutuspalkkiosta. Sitä maksettaisiin, kun vanhat tulisijat vaihdetaan uusiin.

”Paloturvallisuus ja ympäristöasiat ovat tärkeitä. Kaikki merkittävät kotimaiset valmistajat kannattavat uusia normeja”, Sivula painottaa.


Tekniikan uudistu­mista odotellessa tehokkain tapa vähentää pienhiuk­kasten päästöjä on oikea polttaminen. Noki­pölyä piipuista tupruaa etenkin silloin, kun polte­taan kosteaa puuta ja roskia tai muovia.

”Kuluttaja voi itse vaikuttaa ympäristönsä laatuun ennen kaikkea polttamalla kuivaa puuta eikä roskia. Se sytyttääkö tulen puiden päältä vai alta, on hienosäätöä”, sanoo ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY).

Kotonaan Järvenpäässä Myllynen sytyttää varaavan takkansa – niissä polttotekniikka mahdollistaa puhtaamman palamisen – oikeaoppisesti päältä: puut pesään ilmavasti, pilkkeitä väliin, tuohesta ja kiehisistä tehty pikkunuotio päälle. Se sytyttää vähitellen alla olevat puut niin, etteivät ne humahda kerralla palamaan.

Tulisijojen käyttö on noussut esiin, kun HSY on kartoittanut ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla.

Pientaloja HSY:n alueella on noin 70 000. Valtaosassa on tulisija, jota käytetään joko lisälämmön lähteenä tai tunnelman luojana. Puukiuas on jopa noin joka kolmannessa pientalossa.

Tulisijojen käyttö näkyy selvästi ilmanlaadun mittauksissa hiukkaspäästöjen nousuna iltaisin.

Myllynen muistuttaa, että kyse on myös lähialueen, oman ja naapurin, ilmanlaadusta. ”Pienhiukkaset ovat iso ympäristöriski. Siihen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja taitavalla puunpoltolla”, hän sanoo.

Usein savun väri kertoo, mitä takassa palaa. Jos puut ovat kuivia ja paloilmaa on sopivasti, piipun savu vaalenee minuuteissa.

Video näyttää, miten sytytät tulisijan oikein. Juttu jatkuu videon jälkeen.


Tausta: Suomi ajaa soihduttamisen lopettamista arktisella alueella

Suomessa mustan hiilen, ”jäätiköiden sulamisen kiihdyttimen”, nosti politiikkaan presidentti Sauli Niinistö arktisessa konferenssissa Venäjän Arkangelissa vuoden 2017 maaliskuussa.

Suomi on myös sitoutunut ajamaan päästörajoituksia mustalle hiilelle meneillään olevalla puheenjohtajuuskaudellaan Arktisessa neuvostossa. Neuvosto hyväksyi noen ja metaanin vähentämistä koskevan puitesopimuksen jo vuonna 2015.

Niinistö on ottanut asiakseen suurvaltojen saattamisen mukaan ilmastonmuutoksen hillintään kannustamalla Yhdysvaltoja ja Venäjää lopettamaan soihduttamisen arktisella alueella.


Soihduttamisessa poltetaan öljynporauksen ylijäämäöljyä ja -kaasua. Tuloksena ilmaan tupruaa nokipölyä.

Päästöjen väheneminen on jo etenemässä. Maailmanpankki on tehnyt aloitteen soihduttamisen lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tähän ovat sitoutuneet kaikki arktiset öljyntuottajamaat, myös Yhdysvallat ja Venäjä.

Arktinen neuvosto puolestaan otti viime keväänä Alaskan Fairbanksissa tavoitteekseen päästöjen vähentämisen 25–33 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2013 tasosta.

Arktisen keskuksen johtajan Timo Koivurovan mukaan kyseessä on ainutlaatuinen askel kohti ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

”Tämä on Arktisen neuvoston ensimmäinen myös poliittisesti sitova päätös päästöjen vähentämisestä”, Koivurova sanoo.

Presidentti Niinistön aloite tuli Koivurovan mukaan yllätyksenä, ja se on antanut keskustelulle korkean profiilin.


WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas: Lämpenemisen vauhti ennakoi kolmea astetta

Ilmastonmuutoksen mittarit kertovat, että muutos etenee vääjäämättä. Voimakkainta muutos on arktisella alueella, joka lämpenee kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan nähden.

Mittaustulosten mukaan maapallo on lämmennyt ennätyskuumaksi. Ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia on ilmassa ennätysmäärä. Arktisen merijään sulaminen hipoo ennätyksellisen suuria lukemia. Jäätikötkin sulavat: Grönlannissa sulaminen on ollut dramaattista, ja merkkejä on myös Etelämantereen sulamisesta.

Suurin osa lisälämmöstä on varastoitunut valtameriin. Niiden pinta on noussut peräti 26 senttimetriä vuosina 1870–2017. Samaan aikaan säähän liittyvät luonnonkatastrofit ovat yleistyneet.


Viime vuosi oli Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan kolmen lämpimimmän joukossa. Ennätysvuosi oli 2016.

Maapallon keskilämpötila on 1,1 astetta korkeampi kuin esi­teollisena aikana. Jos arktiset alueet otetaan mukaan, nousu on jo 1,3 astetta.

Lämpenemisen rajoittaminen ihmiskunnan kannalta kriittisenä rajana pidettyyn ja Pariisin ilmastosopimuksessa sovittuun kahteen asteeseen on vaikeaa.

WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan tämä on varsin epätodennäköistä. ”Todennäköisin lämpeneminen on kolme astetta”, Taalas sanoo.


Taalaksen mukaan toteutunut kehitys osoittaa, että hillintätoimien vauhti ei ole ollut riittävä. Ilmastonmuutos tuntuu jo luonnossa ja taloudessa. Ruoantuotannossa kuljetaan kohti riskitasoja.

”On arvioitu, että maataloustuotanto voi kärsiä merkittävästi jo vuonna 2050. Ilmastonmuutoksen torjunnalla olisi nyt kysyntää”, Taalas sanoo.

Ruokakriisien ennakoidaan lisääntyvän, koska viljelykelpoinen maa-ala hupenee samaan aikaan, kun maapallon väkimäärä kasvaa. Tämä vaikuttaa myös ruoan hintaan.

Merenpinnan nousu, vesivarojen hupeneminen ja kuivuus pakottavat ihmiset liikkeelle kohti suotuisampia elinalueita. Ilmastonmuutos on jo nyt yksi syy Afrikan pakolaisuuteen.

Kielteiset vaikutukset maailmantaloudessa ja ruoantuotannossa heijastuvat Suomeenkin.

Maailman talousfoorumin tuoreen The Global Risks Landscape 2018 -raportin mukaan ihmiskunnan suurimpia haasteita ovat äärimmäiset sääilmiöt sekä epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tulviin ja myrskyihin liittyvät luonnonkatastrofit ovat lisääntyneet. Ne tuottavat myös suurimmat vahingot, viime vuonna noin 330 miljardia dollaria eli 263 miljardia euroa.

”Taloudelliset tappiot ovat kolminkertaistuneet 1980-luvulta ilmastonmuutoksen, väestönkasvun ja rannikolle muuton vuoksi”, Taalas kertoo.

”Ihmisuhrien määrä on kuitenkin saatu laskemaan.”

Silti vuosi 2017 toi Etelä-Aa­siaan inhimillisen katastrofin, kun 2 700 ihmistä kuoli tulvien seurauksena.

Trooppisten myrskyjen määrä ja voimakkuus ovat kasvussa.

”Valtamerten lämpeneminen tuottaa trooppisille myrskyille lisää energiaa”, Taalas kertoo.


Suomessa keskilämpötila on noussut 1850-luvulta noin kaksi astetta.

Arktisen alueen muutos on kiihtynyt 20 vuodessa. Lämpeneminen näkyy ennen kaikkea monivuotisen arktisen merijään supistumisena. On arvioitu, että Jäämeri voisi olla kesäisin sula jo 30–40 vuoden kuluttua.

Taalas muistuttaa, että muutokset eivät jää paikallisiksi, vaan ne vaikuttavat koko pohjoisen pallonpuoliskon säähän.

Mustan hiilen päästöjen vähentämisellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia ei Taalaksen mukaan kuitenkaan ratkaista.

”Mustalla hiilellä on paikallisia vaikutuksia, sillä se sulattaa jäätä arktisella alueella. Päästövähennyksillä voidaan saada aikaan nopeita ratkaisuja, mutta ne eivät ole ison ongelman ratkaisu.”

Tärkein keino hillitä muutosta on Taalaksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjen, ennen kaikkea hiilidioksidin, vähentäminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   HS seuraa: Ikitie ja Tuntematon sotilas ovat voittaneet neljä Jussi-palkintoa – ”Minun virheeni eivät ole teidän virheitänne”, ohjaaja Aku Louhimies sanoi puheessaan

  2. 2

   Bakteeri pakastemaississa on tappanut kaksi ja sairastuttanut 14 ihmistä Suomessa – listerian saastuttamaa maissia voi olla vielä kotipakastimissa

  3. 3

   Amanda Pilke, 28, romahti näyteltyään Aku Louhimiehen elokuvassa ja jätti alan kokonaan – Nyt hän on valmis puhumaan kokemuksistaan ja palaamaan elokuviin

  4. 4

   Trump hyväksyi liittovaltion budjetin pitkin hampain – ”En enää koskaan allekirjoita tällaista sopimusta”

  5. 5

   Opiskelijoiden hylkimät soluasunnot lojuvat tyhjillään – lähes 200 Hoasin opiskelija-asuntoa puretaan, tilalle kovan rahan asuntoja

  6. 6

   ”Tuen kaikin tavoin naisia, jotka ovat nyt tulleet esiin” – Rokkaa näyttelevä Eero Aho tuomitsee naisnäyttelijöihin sosiaalisessa mediassa kohdistuneen lyttäyksen

  7. 7

   Ambulanssi soitetaan nykyään hätiin, kun tarvitaan laastaria sormeen tai vauvan vaipat pitää vaihtaa – ”Miksi tänne on hälytetty apua?” ensihoitajat kysyvät usein itseltään

  8. 8

   Tutkijat varoittavat mindfulnessin tuomisesta työpaikoille: ”Siitä on tulossa uusi työtehtävä kaiken muun päälle, että pitää tehdä henkisyyttä”

  9. 9

   Usain Bolt näytti, mitä nopeus jalkapalloilussa merkitsee – teki päällään maalin Dortmundin puolustajan nenän edestä

  10. 10

   Kenestä tulee ahne? Tutkimuksissa on selvinnyt, että puutteellinen kasvuympäristö kasvattaa lapsesta ahneen aikuisen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Bakteeri pakastemaississa on tappanut kaksi ja sairastuttanut 14 ihmistä Suomessa – listerian saastuttamaa maissia voi olla vielä kotipakastimissa

  2. 2

   Ambulanssi soitetaan nykyään hätiin, kun tarvitaan laastaria sormeen tai vauvan vaipat pitää vaihtaa – ”Miksi tänne on hälytetty apua?” ensihoitajat kysyvät usein itseltään

  3. 3

   Amanda Pilke, 28, romahti näyteltyään Aku Louhimiehen elokuvassa ja jätti alan kokonaan – Nyt hän on valmis puhumaan kokemuksistaan ja palaamaan elokuviin

  4. 4

   Tyynenmeren roskapyörre paljastui jopa kuusitoista kertaa suuremmaksi kuin luultiin – Meressä vellova kaatopaikka on lähes viisinkertainen Suomen pinta-alaan nähden

  5. 5

   Opiskelijoiden hylkimät soluasunnot lojuvat tyhjillään – lähes 200 Hoasin opiskelija-asuntoa puretaan, tilalle kovan rahan asuntoja

  6. 6

   Järjetön neliöhintakaan ei haittaa, alitajunta huijaa meidät mieltymään tiettyihin asuntoihin – testaa, onko asuntomakusi tavanomainen vai erikoinen

  7. 7

   Tuntematon sotilas oli HS:n lukijoiden mielestä viime vuoden paras elokuva – mutta mitä tapahtuu Jussi-gaalassa? Yksi näyttelijä ilmoitti protestista jo etukäteen

  8. 8

   HS seuraa: Ikitie ja Tuntematon sotilas ovat voittaneet neljä Jussi-palkintoa – ”Minun virheeni eivät ole teidän virheitänne”, ohjaaja Aku Louhimies sanoi puheessaan

  9. 9

   Kovat tuomiot: Liivijengi Cannonballin jäsen käräytti toisen jäsenen poliisille – Vapaaksi riistaksi nimetty erotettiin ja pahoinpideltiin henkihieveriin

  10. 10

   Panttivankitilanne supermarketissa päättyi verisesti Ranskassa: Asemies tappoi kolme ihmistä, kuoli itse poliisin luoteihin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Aku Louhimies nöyrtyi yhdessä päivässä, koska se oli ainoa vaihtoehto – Jouduimme silti katsomaan Matleena Kuusniemeä A-Studiossa roolissa, jota emme toivo lapsillemme

  2. 2

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  3. 3

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  4. 4

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  5. 5

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  6. 6

   Yhdessä valokuvassa kiteytyy Vladimir Putinin kokema nöyryytys – Sen jälkeen Venäjä aloitti operaation Syyriassa ja kaikki muuttui

  7. 7

   ”Nälkävelka” saa laihduttajan lihomaan pitkän ajan kuluessa – 5 000 kolmekymppisen suomalaisen väitöstutkimuksessa kumotaan iänikuinen laihdutusohje

   Tilaajille
  8. 8

   Tuntemattoman sotilaan työryhmän jäsen kertoo palkattomista ylitöistä ja häirinnästä kuvauksissa – ”Joka kerta kun näen uutisoinnin Tuntemattomasta, minulle tulee hieman paha olo”

  9. 9

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  10. 10

   Isra ei tiedä, mitä on rauha – Kun Syyrian sota seitsemän vuotta sitten syttyi, syntyi tyttö, ja nyt HS:n erikoisartikkeli kertoo hänen tarinansa

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. HS seuraa: Ikitie ja Tuntematon sotilas ovat voittaneet neljä Jussi-palkintoa – ”Minun virheeni eivät ole teidän virheitänne”, ohjaaja Aku Louhimies sanoi puheessaan
  3. Panttivankitilanne supermarketissa päättyi verisesti Ranskassa: Asemies tappoi kolme ihmistä, kuoli itse poliisin luoteihin
  4. Tumblr kertoo venäläisten levittäneen blogipalvelun kautta väärää tietoa Yhdysvaltojen presidentinvaalien aikaan
  5. Maahanmuuttajien työllisyys on Suomessa selvästi heikompaa kuin naapurimaissa – työministeri Jari Lindström haluaa uusia toimia, muttei tarkenna mitä
  6. KalPa koki mustan hetken, mutta tuli väkisin rinnalle ja ohi
  7. Tunti sitten
  8. Espanjan korkein oikeus vahvisti kapinasyytteet 13 katalonialais­politiikolle – Carles Puigdemontille eurooppalainen pidätysmääräys
  9. Valtio ryhtyy tukemaan kaupunkien kävely- ja pyöräteiden kunnossapitoa – Pyöräilijöille halutaan yhtä hyvät yhteydet kuin autoillekin
  10. ”Tuen kaikin tavoin naisia, jotka ovat nyt tulleet esiin” – Rokkaa näyttelevä Eero Aho tuomitsee naisnäyttelijöihin sosiaalisessa mediassa kohdistuneen lyttäyksen
  11. Trump hyväksyi liittovaltion budjetin pitkin hampain – ”En enää koskaan allekirjoita tällaista sopimusta”
  12. Nauraminen ja internetin käyttö kielletty – kultinomaisen ryhmän johtaja orjuutti jäseniään ruokavalion avulla Italiassa
  13. Näytä lisää