Kotimaa

Totaalikieltäytyjä vetosi oikeudessa siihen, että haluaa samanvertaista kohtelua kuin Jehovan todistajat – vankeustuomiosta vapautuksella voi olla laajoja seurauksia

Hovioikeuden poikkeuksellinen ratkaisu syntyi täpärästi äänin 4–3. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan hallituksen pitää nyt muuttaa lainsäädäntöä.

Helsingin hovioikeus antoi perjantaina äänestyspäätöksellä poikkeuksellisen ratkaisun, joka voi vaikuttaa totaalikieltäytyjien asemaan laajasti. Hovioikeus vapautti 23-vuotiaan miehen syytteestä, eikä hän siten saa vankeusrangaistusta.

Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden. Heidät on lailla vapautettu asepalveluksen ja siviilipalveluksen suorittamisesta.

Mies kertoi vastustavansa sotaa ja haluavansa edistää väkivallattomia keinoja ratkaista konflikteja. Hän totesi pitävänsä syrjivänä lakia, joka vapauttaa Jehovan todistajat asevelvollisuudesta, mutta muilla ei ole vakaumuksensa takia samaa mahdollisuutta.

Hovioikeus teki ratkaisunsa seitsemän jäsenen vahvennetussa kokoonpanossa. Ratkaisu syntyi täpärästi äänin 4–3.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei nähnyt aikanaan tilanteessa syrjintää vaan tuomitsi miehen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä 173 päiväksi ehdottomaan vankeuteen. Nyt hovioikeus kumosi tämän ratkaisun.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Syyttäjä ilmoitti HS:lle perjantaina, että hän aikoo hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

”Hovioikeuden ratkaisu eroaa vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ja syyttäjien velvollisuus on näin ollen hakea asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta”, kihlakunnansyyttäjä Maren Salvesén viestitti.

Lain mukaan siviilipalveluksesta kieltäytyvä on tuomittava vankeuteen. Vuodesta 2011 lähtien suuri osa kieltäytyjistä on määrätty vankilan sijasta valvontarangaistukseen.

Jehovan todistajat on vapautettu asevelvollisuudesta erillisellä lailla, joka tuli voimaan 1980-luvun puolivälissä. Vapautuslain tarkoitus oli katkaista YK:n ihmisoikeuskomiteasta tullut kritiikki siitä, että totaalikieltäytyjät ovat mielipidevankeja.

Tuolloin valtaosa totaalikieltäytyjistä oli Jehovan todistajia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä pitää hovioikeuden ratkaisua merkittävänä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi totaalikieltäytyjän avustajana hovioikeudessa.

”Puolustusministeriön asettama toimikunta totesi jo vuonna 2007, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Suomi ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunnan ja YK:n kritiikistä huolimatta. Odotamme, että hallitus nyt ryhtyy lainsäädäntötoimenpiteisiin asiassa”, Pimiä toteaa tiedotteessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei halua ottaa tarkkaan kantaa siihen, millainen lakiuudistus pitäisi toteuttaa, koska sillä voi olla vaikutuksia myös esimerkiksi maanpuolustukseen.

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu on sitä mieltä, että perus- ja ihmisoikeusmyönteisin vaihtoehto olisi jättää rankaisematta kaikkia, jotka perustelevat totaalikieltäytymistä uskonnon tai muun vakaumuksen perusteella. Hallituksen on kuitenkin arvioitava, millaisia vaikutuksia lakiuudistuksella tulisi olemaan maanpuolustuksen kannalta”, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Robin Harms.

Harmsin mukaan myös syytteestä vapautunut totaalikieltäytyjä on tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun.

”Olisi ollut kohtuutonta, että henkilö syrjivästi tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen eikä hovioikeuskaan löytänyt sille hyväksyttäviä perusteita”, toteaa Harms sanoo.

Hovioikeuden ratkaisu ei vaikuta jo tuomion saaneisiin totaalikieltäytyjiin. Se ei välttämättä vaikuta myöskään suoraan niihin, joilla on tällä hetkellä oikeusjuttu vireillä, sillä tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan käräjäoikeudet kyllä seuraavat hovioikeuksien ratkaisukäytäntöä ja saattavat vedota niihin omissa tuomioissaan, mutta korkeimman oikeuden ratkaisulla olisi enemmän painoarvoa.

”Kyseessä on iso ja vaikea kysymys, ja korkeimman oikeuden pitää asiaa käsitellä”, Nuotio sanoo.

Nuotion mielestä hovioikeus nosti tuomiollaan kissan pöydälle. ”Jehovan todistajien erillislakiin liittyvä syrjintäongelma on ollut jo pitkään tiedossa. Samaan aikaan vaatimukset yhdenvertaisuudesta ja syrjimiskiellosta ovat koko ajan vahvistuneet. Nyt ongelma kohdataan, ja sitä ei voi enää väistää”, Nuotio sanoo.

Nuotion mukaan erityisen mielenkiintoista on se, että hovioikeuden enemmistö päätyi soveltamaan perustuslain pykälää 106, joka koskee lain soveltamatta jättämistä, jos lain soveltaminen on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

”Tuomioistuin korjaa lainsäädännön virhettä tavalla, joka kuuluisi lainsäätäjän tehtäviin. Ratkaisu on aivan valtavan merkittävä. Samaa pykälää on aiemmin sovellettu korkeimmassa oikeudessa ihan muutaman kerran ja vähämerkityksisissä jutuissa”, Nuotio sanoo.

Nuotion mielestä lainsäätäjä joutuu joka tapauksessa käsittelemään asiaa riippumatta siitä, mitä korkein oikeus myöhemmin mahdollisesti linjaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) erityisavustaja Petteri Leino kertoo, että Niinistö ei halua ottaa kantaa tuomioon tässä vaiheessa, koska se ei ole lainvoimainen. Niinistö pitää todennäköisenä, että asian käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa.

Niinistö teki jo viime hallituskaudella kirjallisen kysymyksen aihepiiriin liittyen. Hänen mielestään Jehovan todistajia koskeva erillinen laki pitäisi poistaa, vaikka asia on lainsäädännöllisesti erittäin vaikea.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) sanoo, ettei voi oikeusministerinä kommentoida yksittäisiä tuomioistuinten ratkaisuja.

Yleisellä tasolla hänen mielestään on tärkeää, että perustuslain takaama ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu. Hän kuitenkin muistuttaa, että perustuslaki asettaa myös ”kansakunnan turvallisuuden kannalta elintärkeän maanpuolustusvelvollisuuden”.

”Lähtökohtaisesti jokaisen kansalaisen tulee osallistua isänmaansa puolustamiseen. Suomalaisten turvallisuus ja puolustusvoimien toimintakyky rakentuvat tämän velvoitteen perustalle. Tähän myönnettyjä poikkeuksia on syytä aina säännöllisin väliajoin tarkastella esimerkiksi yhdenvertaisuuden näkökulmasta”, Häkkänen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Aseistakieltäytyjäliiton (AKL) tietojen mukaan totaalikieltäytyjiä on nykyisin vuosittain muutamia kymmeniä.

”Pidämme ratkaisua käänteentekevänä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aseistakieltäytyminen on dekriminalisoitu eikä siitä voi langettaa enää tuomioita”, sanoo Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihteeri Kai Ranin.

AKL on seurannut tapausta, mutta oikeusapua nuori mies sai yhdenvertaisuusvaltuutetun kautta.

Raninin mukaan nyt ratkaistussa tapauksessa ei ollut mitään erityistä.

”Näihin argumentteihin on vedottu kymmeniä ellei kolminumeroisia kertoja aiemminkin. Nyt argumentaatio otettiin ensimmäistä kertaa vakavasti. Vakaumuksen suhteen tapauksessa ei ollut mitään erilaista.”

Raninin mukaan päätös tarkoittaa AKL:lle sitä, että se alkaa vaatia vakavasti aseistakieltäytymisestä tuomitsemisesta luopumista.

Näillä perusteilla Helsingin hovioikeus päätyi ratkaisuunsa

Jehovan todistajat vapautettiin 1980-luvulla asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta erillisellä lailla, joka säädettiin poikkeuslakina perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Syynä poikkeukselliseen lainsäätämisjärjestykseen oli erityisesti se, että vapautuslaki oli ristiriidassa hallitusmuodon yhdenvertaisuussäännöksen kanssa.

Perustuslaki uudistettiin vuosina 1995 ja 2000, mutta Jehovan todistajia koskevaan lakiin ei kuitenkaan puututtu.

Helsingin hovioikeuden enemmistö katsoi nyt ratkaisussaan, että vapautuslain säätämisen jälkeen on tapahtunut olennaisia muutoksia. Suomi on esimerkiksi liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Hovioikeuden enemmistö päätyi arvioinnissaan siihen, että yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellytti vakaumusten yhdenvertaista kohtelua. Erilaista kohtelua ei voitu pitää hyväksyttävänä edes siksi, että vapautuslaki oli säädetty poikkeuslakina.

Hovioikeuden vähemmistö arvioi tilannetta toisin. Sen mukaan vapautuslaista johtuvat perustuslailliset ongelmat olisi pyrittävä ratkaisemaan lainsäädännöllisin keinoin.

Syytteen hylkäämistä kannattivat hovioikeudenneuvokset Timo Ojala, Jussi Heiskanen, Anna-Liisa Hyvärinen ja Arja Mäki.

Vähemmistöön jäivät hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä sekä hovioikeudenneuvokset Seppo Ovaskainen ja Jouko Rantanen.

Fakta

Jehovan todistajien vapautuslaki on herättänyt arvostelua


 Siviilipalveluslain mukaan siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomitaan vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta jäljellä olevasta siviilipalvelusajasta.

 Jehovan todistajat on vapautettu asepalveluksesta vuonna 1987 voimaan tulleella lailla.

 Puolustusministeriön toimikunta arvioi vuonna 2007, että Jehovan todistajien vapautuslaki on ongelmallinen erityisesti perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta.

 Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta ja oikeusasiamies ovat arvostelleet vapautuslakia.

 YK:n ihmisoikeuskomitean mielestä vapautuslaki rikkoo Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  2. 2

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  3. 3

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  4. 4

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  5. 5

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  6. 6

   Suomen elokuvaohjaajaliiton johtaja: Aku Louhimies on ylittänyt rajoja, joita ei pidä ylittää –”Hyvin poikkeuksellista”

  7. 7

   Nainen jäi itseohjautuvan robottiauton alle ja kuoli Yhdysvalloissa

  8. 8

   Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu – Kela alkaa ottaa huomioon koko opiskeluajan

  9. 9

   Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

  10. 10

   Trump ajaa kuolemantuomiota huumekauppiaille, mutta ei tietenkään lääketehtailijoille, jotka aiheuttivat epidemian

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  2. 2

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  3. 3

   Seksityötä tekevien häpäisemisen on loputtava – olen tehnyt seksityötä vuosia, ja se on minulle kutsumus­ammatti

  4. 4

   Hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea – muutos voimaan pikavauhtia

  5. 5

   ”Kiveksiä syövä piraija” on runnellun Detroitin viimeisin vitsaus

  6. 6

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  7. 7

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  8. 8

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  9. 9

   HS kysyi työnantajilta, mitä uusilta työntekijöiltä oikeasti vaaditaan – Esiin nousivat omien rajojen tunnistaminen, kyky saada suu auki sekä yksi aivan ehdoton vaatimus

   Tilaajille
  10. 10

   Miksi suomalaiset masentuvat mutta ovat silti onnellisia? Italialaistutkija muutti Suomeen selvittämään pohjoisen kansan onnea

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken – nyt hän tekee väitös­kirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa

   Tilaajille
  2. 2

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  3. 3

   Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla – ”Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin”

  4. 4

   Suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa – kämppä täynnä arvotaidetta, Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi

  5. 5

   ”Liian älyllisen” tieteis­filmin teatteri­levitys peruttiin USA:n ulko­puolelta – nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita scifi­elokuvia vuosiin

  6. 6

   Meri Werkkomäki häpesi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan – Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä

   Tilaajille
  7. 7

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  8. 8

   USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde – CNN: Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia

  9. 9

   Ravintolan perustanut Hanan Sneih, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneesta syyrialaisesta – ”Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin”

  10. 10

   Töölöläiskerrostalon kellarissa pyöritettiin salahotellia – huoneet oli kyhätty ohuista vanerilevyistä, tunnelmaa loivat patterin päällä loimottavat jouluvalot

  11. Näytä lisää