Käsittely tältä päivältä on nyt päättynyt.

Istunto jatkuu torstaina. Silloin on vuorossa Jari Aarnion loppulausunto.

Palaamme linjoille siis torstaina. Seuranta oikeudenkäynnistä alkaa kello 9.

Tervetuloa seuraan myös silloin!

Molempien asianomistajien näkemykset myötäilevät syyttäjien kantaa.

Syyttäjäpuoli on nyt saanut esitettyä loppulausuntonsa.

Nyt kaksi asianomistajaa esittävät omat näkemyksensä. Asianomistajia ovat väitetyn lavastushankkeen kohteena ollut entinen UB-jengin jäsen sekä uhkailujen kohteeksi joutunut ensimmäinen tynnyrijutun tuomittu.

Seija Kortekallio-Lammelle syyttäjä vaatii edelleen vähintään kahdeksaa vuotta vankeutta. Hän sai käräjäoikeudessa seitsemän vuotta vankeutta.

Romanolle voitaisiin tuomita kolmisen kuukautta lisää, samoin Aarnion alaiselle Mikael Runebergille. Käräjäoikeudessa Romano sai 3 v 2 kk ja Runeberg 3 v 6 kk vankeutta.

Vilhusen rangaistus oli kymmenen vuotta. Se on syyttäjän mukaan suunnilleen oikea.

Aarnion rangaistuksesta syyttäjä ei mainitse mitään, joten hänelle vaaditaan edelleen maksimia. Käräjäoikeudessa Aarnio sai enimmäisrangaistuksen eli kymmenen vuotta aiemman Trevoc-tuomion päälle. Yhteensä hän sai siis 13 vuotta vankeutta.

Nyt päästään seuraamuksiin.

Käräjäoikeuden päätöksessä on poikkeuksellisen hyvin perusteltu, miksi syytetyt on tuomittu niihin rangaistuksiin kuin mihin heidät on tuomittu, Männikkö toteaa.

Korkeimman oikeuden (KKO) viimeaikaiset linjaukset eivät tähän vaikuta, sillä KKO:n tuomiot ovat koskeneet alemman tason toimijoita. Nyt syytteessä ovat nimenomaan huumebisneksen järjestelijät.

Aarnion puolustus on puhunut niin sanotusta rikosprovokaatiosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että poliisi saa jonkun tekemään rikoksen, jota hän ei olisi ilman poliisin toimintaa tehnyt. Tällaisesta tilanteesta ei Männikön mukaan ole nyt kyse edes viimeisen, Hollannissa takavarikoidun tynnyrin osalta.

Männikkö huomauttaa, että syytetyt olivat jo tehneet kaikki rikoksen tekemiseen liittyneet toimet. Rikos oli siis jo täyttynyt.

Syyttäjä tyrmää Aarnion väitteet krp:n esteellisyydestä

Syyttäjä ottaa kantaa myös Aarnion väitteisiin siitä, että krp olisi ollut esteellinen tekemään tutkintaa.

"Virasto ei voi olla esteellinen, virkamies voi olla", valtionsyyttäjä Männikkö huomauttaa.

Krp:n ja Helsingin huumepoliisin kiistat eivät ole vaikuttaneet tutkintaan.

Esitutkinta-aineiston käsittelyssä ja luovuttamisessa on noudatettu lakia, Männikkö toteaa. Epäillyt ovat saaneet tutustua siihen aineistoon, johon heillä on oikeus.

Aarnion puolustus on viime aikoina kantanut hovioikeuteen kaikenlaista lippulappua, joista kaikki näkevät, ettei niillä ole mitään merkitystä asiassa, Männikkö jatkaa.

Nyt käsitellään tietovuotoja ja perusteettomia rekisterihakuja poliisin rekistereistä.

Haut näyttävät pitkälti liittyvän tynnyrijutun tutkintaan, syyttäjä huomauttaa. Myös Saarasta tehtiin kyselyjä, kun ilmeni, että hän on puhunut Aarniosta.

Runeberg yritti myös selvittää tietoja Aarnio-tutkinnasta käyttämällä jutun tutkinnanjohtajien nimiä hakuperusteena.

Nyt puhutaan suodatinlaitteesta, jonka tarkoituksena oli häivyttää Aarnion yhteydenpitoa Saara-nimellä tunnettuun prostituoituun. Laitetta lähdettiin kehittämään sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli julkaissut jutun Aarnion ja Saaran yhteydenpidosta.

Käräjäoikeus hylkäsi Runebergiin ja toiseen alaiseen kohdistetut syytteet muun muassa sen takia, ettei miehillä ollut motiivia testille.

Syyttäjän mukaan miehet takuuvarmasti tiesivät, mistä oli kyse.

Syyttäjä muistuttaa, että Pataman mukaan Aarnio ja alainen tulivat kaavion kanssa ja pyysivät häivyttämään Pasilan miehen siitä.

Patama on tämän takia lähtenyt kehittelemään anonymisaattoria.

Syyttäjän mielestä myöskään alaisen syyllisyydestä ei ole jäänyt varteenotettavaa epäilyä. Hän ei ymmärrä, mitä näyttöä vielä olisi tästä pitänyt esittää.

Valtionsyyttäjä Mikko Männikkö huomauttaa, että hovioikeudessa Runebergin puolustuksen esittämä uusi näyttö ei millään tavalla liity syytteisiin. Edes Runeberg itse ei ole osannut kertoa, miten uusi näyttö kytkeytyisi anonymisaattoritestiin ja niihin haettuihin pakkokeinoihin.

Syyttäjä huomauttaa, että Trevocin toimitusjohtajan Pasi Pataman yksityiskohtainen kertomus osoittaa käräjäoikeuden johtopäätökset oikeiksi Aarnion ja Runebergin osalta.

Toisen alaisen osalta syyte hylättiin. Tältä osin käräjäoikeuden päätöksessä on selvä virhe, Männikkö toteaa.

Liittymä on kulkenut alaisen mukana, ja lisäksi Pataman kertomus liittää alaisen anonymisaattoritestiin.

Nyt käsitellään Aarnion ja kahden hänen alaisensa virkarikossyytteitä.

Ensimmäinen liittyy anonymisaattoriin. Kyse on siis laitteesta, jolla syyttäjien mukaan yritettiin sotkea krp:n tynnyritutkintaa. Krp:lle yritettiin antaa kuva, että mitään Pasilan miestä ei ole olemassakaan, vaan paikannukset liittyvät anonymisaattoriin.

Anonymisaattoritesteihin Aarnion alaiset hankkivat perusteettomia telepakkokeinolupia käräjäoikeudesta.

Salissa taas, syyttäjien loppulausunnon loppusuora alkaa. Se kestää noin tunnin.

Nyt pidetään pieni tauko.

Samaan aikaan Aarnio pyrki muilla tavoin vaikuttamaan tynnyrijutun oikeuskäsittelyyn, syyttäjä jatkaa. Aarnio järjesteli MTV:lle jutun, jossa kyseenalaistettiin teletietojen luotettavuus. Sen jälkeen oikeusavustajat vetosivat ohjelmaan todistellessaan teletietojen epäluotettavuutta.

Aarnio myös pyrki estämään tiettyjen syytettyjen tuomitsemisen auttamalla muun muassa lisätutkintapyyntöjen tekemisessä. Näistä on löytynyt sähköpostikirjeenvaihtoa Aarnion ja erään asianajajan välillä.

Syyttäjien mielestä myös Vilhunen on tiennyt ja ymmärtänyt, että tarkoitus on ollut vahingoittaa UB-jäsentä yhdistämällä hänet tiettyyn kännykkään.

Vilhunen on sanonut, että hän ryhtyi hankkeeseen ymmärtämättä, mihin se liittyi.

Lavastushanke jatkui syksyllä 2012, syyttäjä jatkaa. UB-jengiläinen otettiin kiinni, ja samaan aikaan tehtiin kotietsintä UB-jengin kerhotiloihin Turussa.

Vilhunen on vahvistanut hovioikeudessa aiemmin antamansa kertomuksen, jonka mukaan hän vei Aarnion pyynnöstä Nokian kännykän kerhotiloihin. Tämä puhelin takavarikoitiin, mutta se on sittemmin kadonnut Helsingin huumepoliisin tiloista.

Käräjäoikeus teki tästä aivan oikeat johtopäätökset, syyttäjä toteaa. Aarnio oli hankkeen alullepanija, ja tarkoitus oli lavastaa UB-jäsen Pasilan mieheksi.

Nyt käsitellään syyte, jonka mukaan Aarnio yritti lavastaa syyttömän miehen Pasilan mieheksi. Mies kuului Vilhusen johtamaan United Brotherhood -jengiin.

UB-jengiläinen muun muassa kutsuttiin kahteen otteeseen Haagan Shellille. Jotta hänet saataisiin näyttämään Pasilan mieheltä, kutsu tapaamiseen tuli Pasilan miehen kännykkään. Syyttäjän mukaan tämä kännykkä oli kuitenkin Aarnion hallussa, ja viestittelyn toinen osapuoli oli Vilhunen.

Salajuonen paljasti Vilhunen. Hän oli lähettänyt viestit Aarnion pyynnöstä.

Juoni ei kuitenkaan onnistunut, sillä krp totesi, ettei UB-jengiläinen voi olla Pasilan mies. Hänen sosiaaliliittymänsä eli päivittäiskäytössä ollut puhelin ei nimittäin liikkunut samaa matkaa Pasilan miehen puhelimien kanssa.

Kihlakunnansyyttäjä Matias Londén käsittelee nyt ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitun miehen uhkailun. Mies painostettiin uhkailemalla muuttamaan kertomuksensa kesken tynnyrijutun käsittelyn.

Uhkaus tuli kahden liivimiehen kautta. He vierailivat miehen asianajajan luona ja pyysivät välittämään miehelle viestin vankilaan.

Uhkausta tehostettiin sijoittamalla rikollisjärjestö UB:n mies uhkaillun miehen naapuriselliin.

Uhkailusta on kertonut hovioikeudessa Keijo Vilhunen. Vilhusen mukaan hän sai toimeksiannon Aarniolta.

Mies oli poliisikuulusteluissa kertonut omasta osuudestaan tynnyreiden vastaanottamisessa, mutta muutti kertomuksensa käräjäoikeudessa uhkailun jälkeen.

(Edit korjaus kello 15.13 uhkailun kohteeksi joutunut mies muutti kertomustaan jo käräjäoikeusvaiheessa, ei hovissa.)

Syyttäjä huomauttaa, että Aarnio on sotkenut Kuopion poliisin tutkintaa, kun se oli iskemässä kiinni Malmin naiseen eli Mari Romanoon. Aarnio ja hänen alaisensa Mikael Runeberg saivat jutun siirretyksi Helsinkiin, ja sen jälkeen tutkinta kuopattiin. Rikos jäi siis selvittämättä.

Nyt äänessä on taas valtionsyyttäjä Mikko Männikkö.

Kokoavasti hän toteaa, että Pasilan miehen puhelimet ovat selkeästi olleet vain Aarniolla eikä kyse ole ollut tietolähdetoiminnasta.

Vilhunen on esittänyt vaihtoehtona, että Aarnio olisi rikastunut lahjuksilla eli sillä, että hän olisi antanut muiden tehdä huumerikoksia.

Syyttäjä toteaa, että Aarnio on reaaliaikaisesti tiennyt, mitä tynnyrijutussa on tapahtunut. Aarnio ei kuitenkaan ole osannut sanoa, mitä hän on tehnyt tutkinnan suuntaamiseksi oikeaan suuntaan. Selvää on, ettei tutkinta ole Aarnion yksikössä mennyt oikeaan suuntaan.

Aarnio on ollut poliisimies, ja hänellä on ollut velvollisuuksia puuttua rikoksiin. Kun on näin selkeästä rikoksesta kyse, laiminlyönti rikokseen puuttumiseen voi olla rangaistavaa osallistumista rikoksen tekemiseen, syyttäjä sanoo.

Kortekallio-Lammen matkat Hollantiin olivat samanlaisia kuin aiemmassa tynnyrijutussa tuomitun Raine Sievälän matkat. Sievälän osalta tuomioistuin on jo lainvoimaisella tuomiolla katsonut, että matkat liittyivät huumebisneksiin. Tämä tukee syyttäjien mukaan sitä käsitystä, että myös Kortekallio-Lampi on hoidellut matkoillaan myös muita kuin sukulaisensa asioita.

Syyttäjä toteaa, että Kortekallio-Lammen matkat Arnhemiin sopivat tynnyrilähetyksiin sekä ajallisesti että maantieteellisesti. Tynnyrit lähtivät kohti Suomea juuri Arnhemista.

Syyttäjien käsityksen mukaan Kortekallio-Lampi on toiminut välikätenä Aarnion ja Hollannin kontaktin välillä. Riidatonta on se, että Kortekallio-Lampi on matkustellut Hollannin Arnhemissa. Hän on itse selittänyt matkoja sillä, että hänen lähisukulaisensa asuu Arnhemissa.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan prepaid-liittymien käyttö viittasi siihen, että yhteydenpidossa oli kyse muista asioista kuin lähisukulaisen asioiden hoitamisesta. Syyttäjä on asiasta samaa mieltä.

Kortekallio-Lampi on toimittanut Hollantiin Mari Romanon kirjeen. Riitaa on siitä, onko kirjeessä ollut kyse huumekaupasta vai tietolähdetoiminnasta.

Syyttäjä: Tietolähdetoiminta ei tuota varallisuutta poliisille

Syyttäjä käsittelee rahaliikennettä Aarnion ja Kortekallio-Lammen välillä. Tietolähdetoiminta ei tuota varallisuutta poliisille, Sundberg sanoo.

Yhteydenpito jatkui myös sen ajan, jolloin Aarnio oli Elisassa töissä. Tämäkään ei sovi siihen puolustuksen väitteeseen, että kyse olisi ollut tietolähdetoiminnasta.

Nyt käsitellään syytekohtaa, joka liittyvät Seija Kortekallio-Lammen syytteeseen. Hänen syytetään levittäneen Aarniolta saamaansa hasista edelleen.

Antti Sundberg esittelee nyt syyttäjien näkemystä asiasta.

Riidatonta on se, että Aarnio ja Kortekallio-Lampi ovat viestitelleet keskenään. Riitaista on se, mistä viestittelyssä on ollut kyse.

Olemme taas salissa tauon jälkeen, syyttäjien loppulausunto jatkuu.

Nyt pidetään tauko, käsittely jatkuu vartin päästä.

Syyttäjä huomauttaa, että Aarnion yhteydenpito on jatkunut samankaltaisena Hollannin kontaktiin vielä vuonna 2012 ja 2013, vaikka tynnyreiden tulo Suomeen lakkasi krp:n tutkinnan takia.

Aarnion hallusta on löytynyt lappu, jossa on kirjattu päivämääriä ja syyttäjien käsityksen mukaan Suomeen tuotujen huumausainelastien kilomääriä.

Nyt käsitellään vielä yhtä törkeää huumerikossyytettä eli sitä, onko Aarnio tuonut huumeita myös pohjoisen kautta.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, koska se piti syytettä liian yksilöimättömänä.

Syyttäjä toteaa, että syyte on tavanomainen ja riittävän tarkkarajainen. Aarnio on tiennyt, mistä häntä syytetään.

Asiaa alettiin tutkia Mari Romanon kertomuksen perusteella.

Viimeisen tynnyrin vastaanottajaa käytiin varoittamassa vuodenvaihteessa 2011-2012, ettei hän saa ottaa tynnyriä vastaan.

Varoitus tapahtui sen jälkeen, kun Aarnio on saanut krp:stä tiedon, että Hollannin poliisi on takavarikoinut tynnyristä ison hasislastin.

Sen jälkeen alkoi tapahtua muutakin. Krp tunnistaa tynnyrijutussa sittemmin tuomitun Raine Sievälän valvontakameran kuvasta, kun tämä kävi ostamassa kännyköitä kauppakeskus Jumbosta. Puhelinten käyttö lopetetaan, sillä tieto Sievälän tunnistamisesta on myös Aarniolla ja Helsingin huumepoliisilla.

Nyt päästään viimeiseen tynnyriin. Se tuli Suomeen tammikuussa 2012, mutta sen sisälle poliisi oli rakentanut valepaketit. Hollannin poliisi nimittäin takavarikoi tynnyristä joulukuun 2011 puolella yhteensä 141 kiloa hasista. Tästä takavarikosta alkoi tynnyrijutun tutkinta.

Nyt siirrytään neljänteen tynnyrilähetykseen. Se tuli Askolaan marraskuun 2011 lopulla.

(Korjattu klo 13:33: Kyse oli vuodesta 2011, ei vuodesta 2012, kuten aiemmin sanottiin.)

Kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovisen ääni alkaa jo sortua. Hän on ollut syyttäjistä eniten äänessä.

Käsittelyssä on edelleen kolmas tynnyrilähetys.

Tynnyrilähetysten jälkeen alkoi syyttäjien mukaan myös maahan tuodun hasiksen levittäminen. Siitä on näyttönä muun muassa Malmin naisen eli Mari Romanon tekstiviestittely. Hasista alettiin levittää esimerkiksi Kuopion suunnille.

Nyt syyttäjä on esittelemässä kolmatta tynnyrilähetystä, joka tuli marraskuussa 2011 Haagaan.

Salissa oli hiljainen hetki, kun saliin odoteltiin Jari Aarniota ja Keijo Vilhusta. Nyt heidät tuodaan vanginvartijoiden saattelemina ja syyttäjä pääsee jatkamaan loppulausuntoaan.

Lounas on nautittu, ja olemme jälleen salissa.

Syyttäjät jatkavat tynnyrilähetysten selostamista. Osio koostuu niin pienistä yksityiskohdista, että niiden selostaminen ymmärrettävästi ei oikein onnistu.

Aivan alkuun oikeuden puheenjohtaja kysyy syyttäjien valistunutta arviota loppulausuntonsa kestosta. Syyttäjä vastaa, että tavoite on saada kaikki käytyä läpi iltapäivän aikana.

Nyt pidetään tunnin lounastauko.

Sen jälkeen syyttäjät jatkavat edelleen yksityiskohtaisesti tynnyrilähetysten setvimistä.

Nyt syyttäjä käy yksityiskohtaisemmin läpi Suomeen tulleita tynnyrilähetyksiä.

Nyt äänessä on taas syyttäjä Pihla Keto-Huovinen.

Hän huomauttaa, että Aarnion puolustus on hovioikeudessa ottanut esille, ettei Hollannista Suomeen tuotujen tynnyreiden sisältöä tiedetä. Tässä tapauksessa tuomioistuimet ovat kuitenkin jo arvioineet muun muassa ensimmäisessä tynnyrijutussa, että tynnyreissä on ollut hasista.

Syyttäjä pitää täysin normaalina, että huumejutuissa ei tuomita pelkästään takavarikoiden perusteella vaan laajemmin.

Lukuisat seikat viittaavaat siihen, että tynnyreissä on ollut hasista. Samanlaisia lähetyksiä samalta lähettäjä samalla tavalla on tullut useita.

Romano on kuulusteluissa kertonut välittäneensä Aarnion hasista.

Viimeinen tynnyri jäi kiinni Hollannissa, ja siellä oli 141 kiloa hasista.

Aarnion tontilta löytynyt rahakätkö oli syyttäjien mukaan ammattimainen

Nyt syyttäjä ottaa puheeksi Aarnion rakennustyömaalta löytyneen kätkön.

Kätköihin liittyy useinkin väitteitä, ettei se ole syytetyn oma kätkö vaan lavastus. Niin tässäkin tapauksessa.

Nyt kaikki tukee sitä, että kyseessä oli Aarnion oma kätkö. Hänellä on ollut käteistä. Hän on käyttänyt seteleitä rakentamiseen, joten on luontevaa, että lähistöltä löytyy kätkö.

Todistajat ovat pitäneet kätköä ammattilaisen tekemänä eikä sitä ollut tarkoitettu löydettäväksi. Se on löytäjien mukaan ajalta ennen Aarnion kiinniottoa.

Toiselle etsinnälle mentiin Aarnion antaman vihjeen perusteella. Hän puhui alaiselleen heti kiinnioton jälkeen kuorikatteen levittämisestä juuri siihen kohtaan, josta kätkö myöhemmin löytyi.

Aarniota mahdollisesti lavastaneet rikolliset eivät olisi voineet tietää, minne kätkö olisi tullut sijoittaa ottaen huomioon, että siellä oli jo tehty yksi etsintä.

Syyttäjä pitää myös ihmeellisenä sattumana, jos Aarnion käteisrahat olisivat loppuneet juuri silloin kun hän jäi kiinni.

Syyttäjä: Aarnion rahaselitys paritusbisneksineen ei ole uskottava

Syyttäjä pitää Aarnion kertomusta rahan saannista epäuskottavana.

Vaikea kuvitella, että poliisi sotkeutuisi pitkän ajan bisneksiin, johon liittyy muun muassa Libyaan toimitettavia prostituoituja, syyttäjä toteaa.

Joka tapauksessa palkkio suoritetuista töistä olisi huomattava.

Aarnio ei myöskään suostunut käräjäoikeudessa kertomaan mitään yksityiskohtia miljonäärin ulkonäöstä. Käräjäoikeus päätteli, ettei hän osannut kertoa niitä.

Kukaan ei ole pystynyt vahvistamaan Aarnion kertomusta. Kaksi henkilöä on kertonut jotain, mutta hekin ovat pystyneet sanomaan vain joitain avainsanoja, syyttäjä toteaa.

Molemmat miehet ovat Aarnion lähipiiriä, eikä heidän kertomuksiaan voida pitää kovin uskottavina.

Nyt puheenvuoro siirtyy valtionsyyttäjä Mikko Männikölle. Hän käsittelee Aarnion selittämätäntä käteisvarallisuutta. Sitä on ollut noin puolen miljoonan euron edestä.

Aarnio on myöntänyt selvittämättömän käteisrahan määräksi 447 000 euroa. Sen hän on väittänyt saaneensa vuonna 2002 kuolleelta miljonääriltä, jolle hän oli tehnyt palveluksia paritus- ja muussa hämäräbisneksessä.

Syyttäjä käy tarkemmin läpi laskelmia rahasta, sillä syyttäjien mukaan rahaa on ollut Aarnion myöntämää määrää enemmän eli yli puoli miljoonaa euroa.

Syyttäjä käy läpi Aarnion autotallista löytyneitä tavaroita, muun muassa Pasilan miehen puhelimia. Niitä löytyi viisi kappaletta esimerkiksi lasketteluhanskasta, kengästä ja lakanan sisältä.

Puhelinten löytyminen on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä puhelimien käytöstä ja hävittämisestä on kerrottu. Tämä yhdistää Aarnion puhelinten käyttäjäksi, syyttäjä sanoo.

Nyt otetaan esille myös sähköpostiosoite, jolle on kirjauduttu Hollannista, Marokosta ja Helsingistä, muun muassa Helsingin poliisilaitokselta. Syyttäjien mukaan Helsingistä sinne on kirjautunut Aarnio, ja kyse on ollut huumekauppojen järjestelyistä.

Syyttäjä huomauttaa, että Aarnion kirjautumisesta sähköpostitilille Helsingin poliisin tiloissa on aukoton näyttö. Se koostuu muun muassa tekstareista, joista ilmenee, että Aarnio on menossa alaisensa huoneeseen. Aarnio kommentoi huoneessa olevaa tietokonetta hitaaksi.

Syyttäjä huomauttaa, että 64-71 prosenttia Pasilan miehen lähettämistä tekstareista on tapahtunut silloin, kun Aarnion nimeämät dekkarit eivät ole olleet töissä. Tämäkin viittaa vahvasti siihen, etteivät dekkarit ole käyttäneet liittymiä.

Hovioikeudessa keskustelua on käyty myös teletietojen luotettavuudesta. Käräjäoikeuden johtopäätökset ovat oikeita eli tiedot ovat luotettavia, syyttäjä toteaa.

Nyt käsitellään Pasilan miehen puhelimissa käytettyjä liittymiä.

Syyttäjä huomauttaa, että liittymien käyttö lakkaa Aarnion ulkomaanmatkojen aikana. Teleliikenne jatkuu, kun Aarnio palaa Suomeen.

Dekkareiden lomat eivät vaikuta teleliikenteeseen mitenkään.

Olemme palanneet saliin. Syyttäjien loppulausunto jatkuu.

Nyt äänessä on taas kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen.

Toimittajat haastattelevat syyttäjää tauolla

Nyt pidetään tauko, istunto jatkuu 10:50.

Syyttäjä ottaa vielä esille puhelinten säilytyksen autoissa. Suurin osa huumepoliiseista ei tällaisesta ole tiennyt, saati että siitä olisi ollut havaintoja.

Huumepoliisin autot ovat olleet kaikkien käytössä, joten puhelimet olisivat voineet joutua kenen tahansa kyytiin.

Autojärjestelyssä ei olisi toteutunut puhelinten tavoitettavuus. Myös tietolähteiden turvallisuus olisi vaarantunut, jos tietolähdepuhelimia olisi säilytetty kadun varteen parkkeeratuissa autoissa.

Kukaan ei ole tiennyt tällaisesta järjestelystä, koska tällaista menettelyä ei ole ollut, syyttäjä sanoo.

On elämälle vierasta, että tällaista salaista rinkiä olisi pyöritetty ilman, että kukaan on siitä tiennyt.

Piilokonttoriselitys on osa Pasilan miehen evoluutiota, syyttäjä jatkaa. Tarina on lähtenyt elämään, kun on pitänyt keksiä selitys Pasilan miehen paikannuksille.

Väitetystä piilokonttorijärjestelystä ovat kertoneet vain muutamat henkilöt. Loput ovat kertoneet, ettei heillä on tietoa tällaisesta järjestelystä.

Tämä tarkoittaa, että huumepoliisissa olisi ollut tietolähteiden kanssa kaksi rinnakkaista menettelyä, syyttäjä sanoo.

Myöskään piilokonttorissa työskennellyt ryhmä ei ole ollut tietoinen, että tilassa olisi säilytetty joitain puhelimia. Ryhmä ei myöskään ole havainnut, että siellä olisi lähes päivittäin käyty tarkistamassa puhelimia.

Syyttäjä huomauttaa, että kaksi syytteessä olevaa Aarnion alaista - toinen heistä jo aiemmin mainittu Runeberg - ovat kertoneet piilokonttorin kulunvalvonnasta asioita, jotka esitetyn näytön perusteella eivät pidä paikkaansa.

Syyttäjä pitää myös epäuskottavana sitä, että huumepoliisit olisivat säännönmukaisesti palanneet illalla kesken vapaa-aikansa piilokonttoriin tarkistamaan tietolähdepuhelimia ja viestittelemään niillä.

Syyttäjä: Kaksi huumepoliisia valehteli, vaikka todistajien pitäisi pysyä totuudessa

Todistajat ovat lisäksi korostaneet, että tietolähtepuhelinten täytyy olla jatkuvasti lähellä. Lisäksi suhde tietolähteeseen on luottamuksellinen.

Tästä näkökulmasta on epäuskottavaa, että tietolähdepuhelinten hoitaminen ringissä niin, että puhelimia säilytetään piilokonttorissa.

Kaksi todistajana kuultua Aarnion alaista on kertonut asioita, jotka syyttäjien mukaan eivät voi pitää paikkaansa. Tämä tarkoittaa, että kyseiset henkilöt eivät olisi puheet todistajina totta.

"Se on tietysti kova johtopäätös, mutta jos tilanne on tämä, on tärkeää voida tehdä tämä johtopäätös", syyttäjä Sundberg huomauttaa.

Sundberg huomauttaa, että käräjäoikeus piti poliisien selitystä tietolähdepuhelinten säilyttämisestä epäuskottavana. Joka tapauksessa käräjäoikeus katsoi, että Pasilan miehen puhelimet eivät olleet sellaisia puhelimia, joita säilytettiin piilokonttorissa.

Jos olisi haluttu järjestää asiat mahdollisimman epätarkoituksenmukaisesti ja hankalasti, puhelimia olisi varmasti säilytetty piilokonttorissa, syyttäjä sanoo. Puhelimien säilytys olisi tosin vaarantanut piilokonttorin pysymisen salaisena.

Jos tähän olisi päädytty, sille olisi pitänyt olla hyvät perustelut. Annetut selitykset kuitenkin ontuvat. Piilokonttorisäilytystä on selitetty muun muassa sillä, että puhelimet eivät saaneet paikantua poliisilaitokselle.

Puhelinten paikantumista poliisiasemalle ei kuitenkaan pidetä kuultujen todistajien mukaan riskinä, syyttäjä huomauttaa.

Puhelinten ja avainten käyttö natsaa niin hyvin yhteen, ettei kyse voi olla sattumasta, syyttäjä Pihla-Keto-Huovinen sanoo.

Nyt syyttäjät vaihtavat vetovuoroa. Ääneen pääsee kihlakunnansyyttäjä Antti Sundberg. Hän käsittelee niin sanottua piilokonttoria, jossa Aarnion ja muutaman hänen alaisensa mukaan säilytettiin Pasilan miehen kännyköitä.

Piilokonttori sijaitsee Länsi-Pasilassa lähellä Aarnion asuntoa. Tämä selittää Aarnion puolustuksen mukaan kännyköiden paikannuksen Aarnion asunnon liepeille.

Näyttöä hovioikeudessa vahvistavat uudet paikannukset, syyttäjä sanoo. Hovioikeuskäsittelyn aikana on siis saatu lisää näyttöä siitä, että Pasilan miehen puhelimet olisivat olleet Aarnion mukana.

Uutena näyttönä on esitetty kulunvalvontatiedot avaimista, jotka takavarikoitiin Aarniolta, kun hänet otettiin kiinni marraskuussa 2013.

Syyttäjän käsityksen mukaan kyseessä olivat Aarnion käytössä olleet avaimet.

Syyttäjä käy läpi muutaman Pasilan miehen puhelimen paikannuksen. Esitetty näyttö todistaa syyttäjän mukaan, että puhelimet ovat Aarnion mukana.

Kun Pasilan miehen puhelimet liikkuvat, ne liikkuvat aina Aarnion mukana, syyttäjä huomauttaa. Yhtään ristiriitaista paikannusta ei ole.

Sen sijaan puheimet eivät koskaan paikanna esimerkiksi dekkareiden kodin lähellä.

Syyttäjä toteaa, että ensimmäisen tynnyrijutun tutkinnan aikaan Aarnio ja hänen ryhmänsä muuttivat moneen kertaan kertomustaan siitä, mitä Pasilan miehen puhelimet ovat. Selitystä peräsivät keskusrikospoliisin tutkijat, joiden kanssa Helsingin huumepoliisin piti yhteistyössä tutkia tunnyrijuttua.

Aluksi Helsingin huumepoliisit näyttelivät tietämätöntä ja ehdottivat Pasilassa asuvia rikollisia puhelinten haltijioksi. Sen jälkeen he ehdottivat, että kyse olisi niin sanotusta anonymisaattorista. Lähes vuoden jälkeen he ilmoittivat, että puhelimet ovat "Helsingin pakkaa" eli huumepoliisin tietolähdepuhelimia.

Aarnion ja hänen alaistensa kertomukset operaatiopuhelinten käytöstä eivät ole uskottavia, syyttäjä sanoo. Ei ole uskottavaa, että puhelimia olisi säilytetty piilokonttorissa, jonne olisi salaa hiivitty katsomaan, onko tietolähteiltä tullut viestejä.

Aarnio on halunnut salata sen, että Pasilan miehen puhelimet ovat ollet hänen hallussaan. Tämä osoittaa sen, että kyse on ollut jostain muusta kuin laillisesta toiminnasta, syyttäjä sanoo.

Syyttäjä ottaa esille myös Aarnion pyrkimykset sotkea näyttöä. Tästä on esimerkkinä muun muassa syyttömän miehen lavastus, ensimmäisen tynnyrijutun syytetyn uhkailu sekä pari teknistä laitetta (anonymisaattori ja suodatinlaite).

Aarnio on myös rakentanut syytettyjen puolustustusta ensimmäisen tynnyrijutun käsittelyn aikana.

Huomiota on syytä kiinnittää siihen, että Aarnion puolustus on ollut yhteydessä omiin todistajiinsa ennen todistajien kuulemista, Keto-Huovinen toteaa.

Tämä on syyttäjien mielestä vesittänyt täysin todistusten näyttöarvon.

Syyttäjä käsittelee nyt Aarnion veljenpojan antamaa kertomusta. Mies on väittänyt hakeneensa Aarnion Porvoon torilta erään kerran, mutta syyttäjän mukaan yksityiskohtien perusteella on epäselvää, onko hän edes ollut Porvoon torilla. Mies ei osannut vastata syyttäjän lisäkysymyksiin Porvoon torista.

Myös muiden dekkareiden (Aarnion alaisten) kertomukset ovat olleet vältteleviä ja epäluotettavia, Keto-Huovinen toteaa.

Nyt on saatu lisäselvitystä dekkareiden liikkeistä, ja ristiriita dekkareiden kertomusten välillä on näytön perusteella kasvanut. Lisänäyttöä on saatu muun muassa kulkulupien tiedoista.

Syyttäjä ottaa esimerkkitapaukseksi tapauksen, jossa Aarnio haki sängyn Jokelan vankilasa. Pasilan miehen kännykät liikkuivat silloin samoilla suunnilla. Aarnion alaisen mukaan puhelimet olivat hänellä, mutta hovioikeuskäsittelyssä on ilmennyt, että hän onkin ollut muualla käyttämässä ostokorttiaan.

Sen sijaan Aarnion alaisten kertomukset ovat epäluotettavia, kuten käräjäoikeuskin totesi tuomiossaan.

Entinen rikosylikonstaapeli Mikael Runeberg jäi käräjäoikeudessa useita kertoja kiinni kertomuksen muuttamisesta. Myös hovioikeudessa hän on jäänyt kiinni siitä, etteivät hänen kertomuksensa pidä paikkaansa.

Aiemminkin Runeberg on kertonut Aarniolle myönteisesti. Kyse on ensimmäisestä, vuonna 2007 alkaneesta virkarikostutkinnasta, jolloin todistajana kuultu Runeberg viestitteli Aarniolle opettelevansa lausuntonsa.

"Totuutta ei tarvitse opetella", Keto-Huovinen sanoo.

Sekä Romano että Vilhunen ovat toisistaan tietämättä kertoneet Aarnion tekemisistä samansuuntaisesti. Molemmat myös ovat kertoneet itsensä kannalta raskauttavia asioita, ja kertomukset on sidottavissa faktoihin, syyttäjä toteaa.

"Kostonkaan takia annettu kertomus ei välttämättä ole epäuskottava ottaen huomioon, että Vilhunen puhuu itselleen kymmenen vuoden tuomiota."

Toinen Aarniota vastaan puhuneista on jengipomo Keijo Vilhunen.

Myös Vilhusen kertomukset on sidottavissa faktoihin, syyttäjä toteaa. Ne ovat myös syntyneet ennen kuin esitutkinta on ollut valmis eli hän ei ole puolustuksen väittämällä tavalla voinut kehitellä kertomustaan esitutkinta-aineiston perusteella.

Syyttäjä mainitsee myös krp:n tutkijan virheellisen menettelyn Romanon kuulemisen yhteydessä. Hän siis viittaa ns. Irish Coffee -kuulusteluun ja erilaisiin etuuksiin, joita kuulustelija antoi Romanolle.

Hovioikeus on tämän takia asettanut kaksi Romanon esitutkintakertomusta hyödyntämiskieltoon.

Kanssavastaajien kertomukset esitutkinnassa sitovat Aarnion Pasilan mieheksi. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa näyttö Aarniota vastaan. Käräjäoikeuden mukaan kirjallinen näyttö yksin olisi riittänyt tuomioon.

Aarniosta on kertonut muiden muassa niin sanottu Malmin nainen eli Mari Romano. Hän on muuttanut oikeudessa kertomuksiaan, mutta hänen esitutkintakertomuksensa on hyvin yksityiskohtainen. Se on tarkistettavissa muilla tavoin.

Syyttäjä ottaa esille myös sen, että ennen Romanon kuulemista käräjäoikeudessa järjestettiin täysin poikkeuksellinen tilaisuus kanssasyytettyjen avustajien kanssa. Romano on kertonut kokeneensa tilaisuuden painostavaksi ja stressaavaksi.

Tällä on merkitystä siihen, että Romano on muuttanut kertomustaan.

Syyttäjät: Dokumentoimaton tietolähteiden käyttö tarjosi Aarniolle alibin

Riidatonta on, että Helsingin huumepoliisilla on samaan aikaan ollut operaatioita ja tietolähteitä.

Nämä eivät kuitenkaan selitä Pasilan miehen puhelinten käyttöä.

Tietolähteiden käyttö on ollut täysin dokumentoimatonta. Tämä on ainoa mahdollinen alibi Aarniolle.

Jos puhelimet olisivat liittyneet operaatioihin, Helsingin huumepoliisilla olisi ollut reaaliaikaista tietoa tynnyrijutusta, Keto-Huovinen toteaa.

Syyttäjien loppulausunnon aloittaa kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen.

Hän huomauttaa, että syyttäjien ja puolustuksen käsitys tapahtumien kulusta poikkeavat toisistaan täysin.

Syyttäjien käsityksen mukaan ei ole jäänyt järkevää epäilystä siitä, etteivätkö syytteet pitäisi paikkaansa. Pasilan miehen puhelimet ovat olleet Jari Aarniolla, ja hän on käyttänyt niitä yhteydenpidossa rikoskumppaneihinsa, Keto-Huovinen toteaa.

Nyt pääsimme saliin.

Jari Aarnio on itse paikalla, samoin entinen jengipomo Keijo Vilhunen.

Kaikki neljä syyttäjää ovat myös paikalla.

Tervetuloa seuraamaan Aarnio-oikeudenkäynnin loppuhuipennusta Helsingin hovioikeudesta.

Tänään kuulemme syyttäjien loppulausunnon eli yhteenvedon oikeudenkäynnistä. Jari Aarnion puolustuksen vuoro on torstaina.

Syyttäjien ja Aarnion näkemykset tapahtumien kulusta eivät ole lähentyneet hovioikeuskäsittelyn aikana. Yhtä mieltä osapuolet ovat lähinnä siitä, että yhdeksän kuukautta kestäneen käsittelyn päättyminen on huojentavaa.

Odottelemme vielä käytävällä saliin pääsyä. Paikalla on asianosaisten lisäksi runsaasti mediaa.

Tämä yli 90 päivää vanha arkistoartikkeli kuuluu HS Digi-tilaukseen
Vaihda HS Mini -tilauksesi helposti HS Digiin
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   14-vuotias halusi kysyä tuomareilta, miksi hänet oli viety lastenkotiin – Oikeus hylkäsi toiveen, lapsi valitti asiasta ja voitti

  2. 2

   Kohta kilo ei ole enää entisensä – Tänään kumotaan 130 vuotta vanha päätös, eikä kilo enää perustu tarkoin varjeltuihin mallipunnuksiin

  3. 3

   Uni oli pelottava, ja siinä kuusivuotias Patrick Tiainen rakasti poikaa – Tiainen nousi karismaattisen seurakunnan johtoon, uskoi Jumalan eheyttävän hänet ja myönsi lopulta, että uni oli totta

   Tilaajille
  4. 4

   Suomen tulevaisuus vaikuttaa nyt aiempaa synkemmältä – Kahdeksan grafiikkaa näyttää uuden väestöennusteen madonluvut

  5. 5

   Miksi autojen keskipaikan kohdalla on möykky, joka tekee keskipaikka­matkustuksen epämukavaksi?

  6. 6

   Maanomistaja haluaa kaataa ”rumaksi käyneen” 400-vuotiaan tammen Espoossa – Maria Ahlgren kertoo nyt, miksi puun on oikeasti aika lähteä

  7. 7

   Kaksoset oli jo annettu Katja Korhosen rinnalle, kun hoitaja nappasi pojan ja vei pois – Pian äiti silitti heiveröistä selkää ja toivoi, että lapsi saisi elää

   Tilaajille
  8. 8

   Alvar Aallon suunnittelema sellutehdas oli tuomittu tuhoon, mutta sitten suuri johtaja lausui yllättävät sanat – Pelastus löytyi puun ihmeaineesta, joka saattaa pian tuottaa enemmän kuin sellu  

  9. 9

   ”Dinnerille öbaut kasilta?” – Anglismien tunkeutumista suomen kieleen ei voi estää, mutta ne ylittävät monen ärsytyskynnyksen, selviää HS:n kyselystä

  10. 10

   Uusi ennuste antaa entistä dramaattisemman arvion: väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies hyppäsi Pitkältäsillalta ja kuoli – ”Oli ilmeisesti halunnut näyttää, että pystyy uimaan kylmässä vedessä”

  2. 2

   Kun nuoret äidit haksahtavat ravitsemusgurujen hölynpölyyn, kärsijöitä ovat lapset – Näin sanoo ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja oikoo verkon vallanneita harhaluuloja yksi kerrallaan

   Tilaajille
  3. 3

   Marco Bjurström vaikenee tanssikoulunsa hyväksikäyttö­epäilyistä – Alan veteraani Anitra Ahtola tuomitsee tapauksen: ”En hyväksyisi omassa koulussani”

  4. 4

   Viranomainen tarkasti Meilahden sairaalan: leikkausosastolla raadetaan niin äärirajoilla, että siitä aiheutuu vaaraa

  5. 5

   Uni oli pelottava, ja siinä kuusivuotias Patrick Tiainen rakasti poikaa – Tiainen nousi karismaattisen seurakunnan johtoon, uskoi Jumalan eheyttävän hänet ja myönsi lopulta, että uni oli totta

   Tilaajille
  6. 6

   Norjalaisfregatti voi vaipua vieläkin syvemmälle, nostotyö vie viikkoja – Naisupseereja ryöpytetään vaikka ei tiedetä, olivatko he edes laivalla

  7. 7

   Miksi autojen keskipaikan kohdalla on möykky, joka tekee keskipaikka­matkustuksen epämukavaksi?

  8. 8

   Floridan tiukoissa vaaleissa ajauduttiin 8,3 miljoonan äänen käsilaskentaan ja oikeuden­käynteihin – ”Olemme tehneet itsemme naurun­alaisiksi koko maailman edessä”

  9. 9

   Raiskauksen määritelmää muuttava kansalaisaloite etenee eduskuntaan – Näin aloite määrittelee rangaistavat sukupuoliyhteydet

  10. 10

   Kolme tavallista suomalais­naista repäistiin pysty­metsästä super­tähdiksi Etelä-Koreaan – ”Mihin olemme oikein lähteneet mukaan”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Siivooja Aino-Maija Leinonen näki keskiluokkaiset kodit ja päätti elää toisin – ”Kaikkien lempiväri on valkoinen ja kaikilla on samat esineet”

   Tilaajille
  2. 2

   Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

   Tilaajille
  3. 3

   Helsingin surkein taloyhtiö oli pahassa jamassa ja jopa vaarallinen – juuri valmistunut peruskorjaus maksoi 2 800 euroa neliöltä

  4. 4

   Suorakulmaisen jäävuoren mysteeri selvisi Etelämantereella

  5. 5

   Ilta-Sanomat: Näyttelijä Aku Hirviniemi sai syytteen kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta

  6. 6

   Syvällä Lapin erämaassa kulkee natsi-Saksan viimeinen puolustuslinja, ja nyt sieltä löytyi salaperäinen vankileiri

   Tilaajille
  7. 7

   Ihmisten ja hiirten aivoista löytyi suolisto­bakteereita – ”Tämä on tajunnan­räjäyttävää”, kommentoi neuro­tieteilijä

  8. 8

   Helsingissä kuultiin ”Islannin ihmeestä”: Nuorten juominen, tupakointi ja huumeiden­käyttö laskivat dramaattisesti, koska vanhempien asenteet ja käytös muuttuivat

  9. 9

   ”Täällä tulee törmäys sitten” – 130-metrinen norjalainen sotalaiva törmäsi säiliöalukseen monista varoituksista huolimatta, käy ilmi lauantaina julkaistulta äänitteeltä

  10. 10

   Mies loi ”bändilleen” tyhjästä fani­kunnan, levy-yhtiön sekä uutis­sivuston ja buukkasi niiden avulla kiertueen ilman yleisöä – nyt hän selittää tekoaan Twitterissä

  11. Näytä lisää