Kiitos siis seurasta tältä päivältä.

Istunto jatkuu huomenna perjantaina sekä ensi viikon tiistaina. Tällöin kuullaan muiden syytettyjen loppulausunnot.

Nyt media ajetaan ulos. Leppiniemi käy vielä muutaman kalvon läpi salaisessa osiossa.

Koska päätös tulee vasta ensi vuoden puolella, se tarkoittaisi, että Aarnio on silloin suorittanut kahdeksan ja puolen vuoden tuomion, Leppiniemi toteaa.

Leppiniemi pyytää, että viimeistään päätösharkinnan yhteydessä hovioikeus ottaa kantaa Aarnion vapauttamiseen.

Joka tapauksessa Aarnion pitäminen edelleen tutkintavankina on kohtuutonta. Tutkintavangin olot ovat ankarammat kuin vankeusvangin, ja tämäkin puoltaisi Leppiniemen mukaan Aarnion päästämistä vapaaksi odottamaan hovioikeuden tuomiota kohtuussyistä.

Jari Aarnio pyysi päästä vapaaksi

Aarnio pyytää nyt päästää vapaaksi, Leppiniemi pyytää.

Aarnio on nyt istunut kolme ja puoli vuotta vangittuna, joten hän on suorittanut jo seitsemän vuoden tuomion.

Lopuksi käsitellään epäiltyjä tietovuotoja ja rekisteriurkintoja.

Nyt käsitellään sitä, oliko Aarnion yksikkö kaapannut Kuopion poliisilta Mari Romanoa koskevan tutkinnan haudatakseen sen.

Leppiniemen mukaan tutkinnan siirrosta on sopinut Kuopion poliisin kanssa Aarnion alainen Mikael Runeberg, eikä Aarniolla ole mitään tekemistä asian kanssa.

Krp on myös tutkinut samoja Romanon teletietoja, muttei ole nähnyt perusteita rikostutkinnan aloittamiselle Romanoa vastaan, Leppiniemi muistutti.

Ei ole esimerkiksi mitään tietoa siitä, milloin Vilhunen olisi käynyt Turussa, Leppiniemi sanoo.

Ajankohtaa ei ole edes kysytty Vilhuselta, eikä hänen sosiaaliliittymästään (päivittäiskäytössä olleesta puhelimesta) ilmene minkäänlaisia Turun-keikkoja.

Aarnion puolustus: Rikollispomon puheissa ei ole mitään tolkkua

Leppiniemi kyseenalaistaa nyt Vilhusen kertomuksen luotettavuutta. Niistä ei hänen mukaansa saa mitään tolkkua.

Leppiniemi arvostelee sitä, että käräjäoikeus on pitänyt jengiläisen kertomusta luotettavana. Leppiniemen mielestä miehen kertomukset ovat monelta osin erikoisia.

Sitten tullaan lavastushankkeeseen.

Leppiniemen mukaan kyse oli siitä, että huumepoliisi sai tietoa eräästä jengijäsenestä, ja tätä alettiin selvitellä. Se huipentui puolisen vuotta myöhemmin eli syksyllä 2012 siihen, että mies otettiin kiinni.

Kaikki toimet olivat Leppiniemen mukaan perusteltuja ja liittyivät normaaliin poliisitoimintaan.

(Keijo Vilhunen on kertonut, että Aarnio pyysi hoitamaan jengiläisen kahden otteeseen Haagan Shellille tapaamiseen. Vilhusen kertoman mukaan Aarnio myös pyysi Vilhusta viemään erään puhelimen UB:n kertotiloille Turkuun, ja sieltä poliisi sen takavarikoi.)

Leppiniemen mukaan näyttämättä on jäänyt myös syyte, jonka mukaan Aarnio olisi uhkaillut välikäsien kautta ensimmäisen tynnyrijutun syytettyä. Syytetty oli alkanut puhua esitutkinnassa, ja syyttäjien mukaan mies piti saada uhkailujen avulla perumaan kertomuksensa käräjäoikeudessa.

Leppiniemen mukaan on riidatonta, että miehen asianajajan toimistolla kävi kaksi liivimiestä esittämässä uhkauksia. Sen sijaan Aarniolla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.

Aarnion tuomio käräjäoikeudessa perustuu vain Keijo Vilhusen kertomaan, Leppiniemi jatkaa. Käräjäoikeudessa Vilhunen sanoi sepittäneensä tarinan, mutta hovioikeudessa hän on palannut aiempaan kertomukseensa.

Vilhunen ei kuitenkaan ole suostunut kertomaan mitään yksityiskohtia, joten kertomuksen tarkistaminen on mahdotonta, Leppiniemi toteaa.

Salissa taas.

Leppiniemi jatkaa pienempien syytekohtien käsittelyä.

Nyt esittelyssä on syyte, jonka mukaan Aarnio suojeli Malmin naista eli Mari Romanoa muiden yksiköiden tutkinnalta.

Hovioikeus antaa tuomionsa vasta ensi vuoden puolella

Puheenjohtaja kertoi juuri, että tuomio jutussa annetaan vasta ensi vuoden puolella.

Nyt pidetään vartin tauko, sitten taas jatketaan.

Muille Aarnion syytteille ei löydy motiivia, koska mitään huumerikoksia ei ole tehty, Leppiniemi sanoo.

Ei siis ole esimerkiksi ollut mitään anonymisaattoria, jolla olisi pyritty sotkemaan krp:n tynnyritutkintaa. Anonymisaattoritesteihin ei ole haettu perustettomia pakkokeinoja käräjäoikeudesta, vaan kaikki pakkokeinot liittyivät huumepoliisit tutkintoihin.

Porvoon tontilta löytyneen rahakätkön tutkinta jäi Leppiniemen mukaan puutteelliseksi.

Aarnion alaiset olisivat sen havainneet kätkön levittäessään kuorikatetta juuri sille paikalle pari päivää Aarnion kiinnioton jälkeen. Tämän takia Leppiniemi katsoo, ettei kätkö voinut olla silloin siellä.

Nyt käsitellään Aarnion varallisuutta.

Leppiniemi vahvistaa, että Aarnio on kertomansa mukaan saanut 447 000 euroa palveluksistaan eräälle miljonäärille.

Leppiniemi käsittelee nyt huumesyytettä, joka koskee huumeiden salakuljetusta niin sanotun pohjoisen reitin kautta. Tämän syytteen käräjäoikeus hylkäsi, koska syyte ei ollut tarpeeksi yksilöity.

Leppiniemi kutsuu koko tarinaa pohjoisesta reitistä "kaupunkilegendaksi".

Leppiniemi arvostelee myös sitä, että tutkinta on hoidettu krp:ssä, eikä Poliisihallitus tiennyt tutkinnan mitään alkamisesta, vaan siitä päätettiin valtakunnansyyttäjänvirastossa.

Pyyhkeitä tulee nyt niin tutkinnanjohtajalle, yksittäisille tutkijoille kuin syyttäjille.

Puolustus moittii tutkintaryhmää "sellipuheista"

Nyt Leppiniemi käy läpi sitä, kuinka niin sanottuja sellipuheita saa käyttää hyväksi. Hänen mukaansa useita ihmisiä, muiden muassa Vilhusta, Romanoa ja Raine Sievälää, on puhutettu ilman avustajaa. Tällä on kierretty korkeimman oikeuden päätöksiä, joiden mukaan sellipuheita ei saa käyttää, Leppiniemi tulkitsee.

Leppiniemi puhuu esitutkinnassa tapahtuneista virheistä, muun muassa Mari Romanon kuulustelujen omituisuudet. Niiltä osin krp:n tutkija on saanut virkarikostuomion.

Leppiniemi viittaa KKO:n päätöksiin. Niissä on korostettu, ettei tuomiota voida perustaa yksin vastaajan myöhemmin peruttuun kertomukseen.

Vielä varovaisemmin pitää suhtautua siihen, että syytetty kertoo jonkun toisen tekemisistä ja peruuttaa sen myöhemmin.

Toisen päälle puhumisessa voi olla motiiveja, Leppiniemi sanoo. Näin on voinut olla esimerkiksi Vilhusella, joka on hyvin katkera Aarniolle.

Leppiniemi ottaa nyt esille muiden syytettyjen kertomukset.

Malmin nainen eli Mari Romano on muuttanut kertomuksiaan. Joka tapauksessa hän on kiistänyt tienneensä tynnyrihuumeista mitään.

Leppiniemi antaa nyt vastaiskun syyttäjälle, joka tiistaina paheksui Romanolle pidettyä tilaisuutta ennen kuin häntä kuultiin käräjäoikeudessa. Läsnä oli muun muassa Aarnion puolustus, ja Romano kertoi myöhemmin pitäneensä tilaisuutta painostavana.

Leppiniemen mukaan tilaisuus oli täysin normaalia puolustajan työtä.

Leppiniemi käy läpi, millaisia tutkintoja Helsingin huumepoliisilla oli vireillä samaan aikaan, kun tynnyrijuttua selvitettiin. Erääseen isoon operaatioon liittyen kohdistettiin koko ajan tiedustelua ja tarkkailua muiden muassa Vilhuseen.

Yhteistyöongelmia selviteltiin palavereissa krp:n ja Helsingin poliisilaitoksen välillä.

Aarnion mukaan hän ei saanut kokonaan krp:n esitystä, joka liittyi Pasilan miehen liittymien käyttöön. Sen takia hän ei ymmmärtänyt, että krp:n tarkoittamat puhelimet olivat Helsingin huumepoliisin käytössä.

Palaverit jatkuivat syksyllä 2012, ja vasta tällöin esitettyjen tietojen perusteella Aarnio pystyi sanomaan, että kyse oli huumepoliisin operaatiopuhelimista.

Leppiniemen mukaan krp:n miehet kieltäytyvät antamasta tietoa Helsingin huumepoliisille, vaikka heidän esimiehensä määräsivät heidät yhteistyöhön.

Yhteistyön kiristymisen taustalla oli se, että krp oli havainnut tarkkailulla Aarnion ja Vilhusen välisen tapaamisen.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi jatkaa loppulausuntoaan.

Nyt hän käsittelee ensimmäisen tynnyrijutun tutkintaa. Keskusrikospoliisi ja Helsingin huumepoliisi hoitivat tutkintaa yhdessä, mutta siinä oli kaikenlaisia ongelmia.

Leppiniemen mukaan yhteyspuhelimien (Pasilan miehen puhelimien) käytössä tehtiin muutos sen jälkeen, kun krp oli alkanut kysellä niistä. Tarkoitus oli suojella tietolähteitä.

Lounas on nautittu, ja olemme valmiita jatkamaan.

Nyt alkaa lounastauko, jatkoa seuraa kello 13:05.

Leppiniemi arvostelee syyttäjien käsitystä siitä, että Aarnio olisi organisaation ylämies. Kuitenkin Aarnio oli syyttäjien väitteen mukaan yhteydessä useisiin ihmisiin organisaatiossa, vaikka huumeorganisaatiossa ylämies on yleensä yhteydessä vain luottohenkilöönsä.

Samaan aikaan Aarnio johti yksikköä, jossa viereisissä huoneissa istui maan parhaita huumetutkijoita.

Tämä kuvio ei Leppiniemen mukaan ole uskottava.

Ja takaisin tähän istuntoon.

Asianajaja Riitta Leppiniemi jatkaa loppulausuntoaan, kyse tällä hetkellä Pasilan miehen puhelimista.

Tässä vaiheessa tiedoksi pieni sivupolku eli kiinnostava Helsingin hallinto-oikeuden päätös: se kumosi Aarnion alaiselle annetut potkut.

Mies on syytteessä myös tässä oikeudenkäynnissä. Hänen loppulausuntonsa kuullaan tiistaina.

Leppiniemen mukaan syyttäjä ei ole näyttänyt, ettei puhelimia ole säilytetty poliisin piilokonttorissa Länsi-Pasilassa.

Hän arvostelee syyttäjän tiistaista loppulausuntoa, jossa syyttäjät sanoivat epäilevänsä, että muutamat poliisimiehet eivät ole puhuneet totta, kun he ovat sanoneet, että puhelimia säilytettiin piilokonttorissa.

Nyt Leppiniemi käsittelee tiiviisti Pasilan miestä. Mitään Pasilan miestä ei ole, vaan puhelimet ovat Helsingin huumepoliisin operaatiopuhelimia. Niitä on käytetty laillisessa virkatoiminnassa.

Täysin riidatonta on ollut alusta asti, että puhelimet ovat joskus olleet Aarniolla, Leppiniemi toteaa.

Leppiniemi viittaa nyt Norjan korkeimman oikeuden päätökseen, jossa huumetuomio oli kumottu sillä perusteella, että kaikkea materiaalia ei ole liitetty esitutkintapöytäkirjaan. Tuomiosta ei hänen mukaansa tosin selviä, onko asia palautettu alemman oikeusasteen käsittelyyn vai onko syyte hylätty.

Leppiniemi huomauttaa, että tässä jutussa puolustukselta on jäänyt saamatta myös muun muassa joidenkin aiemmin tuomittujen teletietoja.

Leppiniemi sanoo, että Aarnion entinen alainen Mikael Runeberg on kertonut, että kyseessä on hänen tietolähteensä.

Ei ole näyttöä siitä, että kontakti liittyisi mihinkään lainvastaiseen toimintaan, Leppiniemi summaa.

Leppiniemi arvostelee sitä, että Hollantiin tehtyjä oikeusapupyyntöjä on salattu puolustukselta.

"Aivan keskeistä asiaa on salattu siitä, miten Hollannin kontaktia on selvitetty", Leppiniemi sanoo.

Hän kertoo, miten puolustus on pyrkinyt saamaan tietoa näistä asioista, mutta tietoa on salattu.

"Tässä asiassa on salattu kaikki se, miten Hollannin kontaktia on pyritty selvittämään."

Asianajajan mukaan Aarnio ei ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä

Leppiniemi ottaa nyt teemaksi sen, onko Aarnio saanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Ongelma liittyy niin sanottuun Hollannin kontaktiin eli hollantilaisen prepaid-liittymän käyttäjään. Hänen henkilöllisyyttään ei ole saatu selville.

Leppiniemi huomauttaa, ettei oikeudenkäynnissä ole esitetty mitään näyttöä siitä, miten huumeita olisi Hollannin kontaktilta tilattu.

Samoihin aikoihin Hollannissa ovat käyneet Kortekallio-Lampi, Romano ja ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomittu Raine Sievälä.

Poliisi voi auttaa tietolähteitä yksityiselämän ongelmissa. Kaikki tämä on normaalia virkatoimintaa.

Nyt päästään tietolähdetoimintaan. Leppiniemi korostaa, kuinka luottamuksellista ja salaista tietolähdetoiminta on.

Helsingin huumepoliisissa useat henkilöt pitivät yhteyttä tietolähteisiin. Tietolähteitä on siis hoidettu ringissä, eikä tietolähteen puhelin ole ollut koko ajan saman poliisin hallussa.

Ensimmäisen virkarikostutkinnan alettua vuonna 2007 Helsingin huumepoliisi ajoi tietolähderekisterinsä alas, ja tämä on tullut myös Poliisihallituksen tietoon, Leppiniemi sanoo.

Leppiniemen mielestä tutkinta on pilannut näyttöä. Esimerkkinä hän mainitsee tapauksen, jossa poliisi toi hasista ostaneen kuopiolaismiehen pääkaupunkiseudulle, vei väitetylle huumekätkölle ja kysyi, että oliko se tämä.

Kuopiolaismies on kertonut ostaneensa hasista Aarnion kanssasyytetyltä Mari Romanolta eli niin sanotulta Malmin naiselta.

Leppiniemen mukaan käräjäoikeus on myös täysin väärin päätellyt, että Aarnio olisi tavannut kanssasyytettynsä Seija Kortekallio-Lammen ennen tämän Hollannin-matkaa. Puhelinten paikantuminen Pasilan suunnille samoihin aikoihin ei kuitenkaan tarkoita, että Aarnio ja Kortekallio-Lampi olisivat tavanneet.

Nainen on matkustanut Hollantiin yksityisasioissa, eikä matka liity mitenkään viimeisen tynnyrin takavarikkoon, Leppiniemi toteaa.

Leppiniemi arvostelee käräjäoikeuden johtopäätöstä, jonka mukaan Aarnio olisi pyrkinyt sotkemaan krp:n tynnyritutkintaa.

Aarnio on muun muassa pitänyt yhteyttä tynnyrijutun syytetyn asianajajaan. Leppiniemi huomauttaa, että asianajaja on Aarnion tuttu, ja vuosien varrella erilaisia keskusteluja on käyty, joskus suullisesti, joskus kirjallisesti.

"Minusta tässä on provokaatio, ja provokaatiolla saatua näyttöä ei saa käyttää", Leppiniemi sanoo.

Poliisin toiminta ei ole asianmukaista, ja nyt tuomioistuimen pitää ottaa kantaa siihen, voiko tätä näyttöä käyttää, Leppiniemi jatkaa.

Aarnion puolustus: Krp provosoi rikokseen tynnyrijutussa

Leppiniemi käsittelee nyt rikosprovokaatiota. Hänen mukaansa poliisin takavarikko ja valetynnyrin lähettäminen tarkoittivat, että poliisi on provosoinut tekijöitä tekemään rikoksen, jota he eivät olisi ilman poliisin toimintaa tehneet.

Leppiniemi muistuttaa, että Hollannissa ollut mies yritti peruuttaa koko lähetyksen. Jos tynnyri olisi miehen pyynnön mukaisesti palautettu, mitään rikosta ei olisi tapahtunut.

Lähetyksen vastaanottanut mies on kertonut, että häntä varoitettiin vastaanottamasta lähetystä.

Syyttäjien teoria on, että varoitus tuli Aarniolta, sillä Aarnio sai krp:stä tietää tynnyrin takavarikosta Hollannista.

Leppiniemi sanoo nyt, että Aarnio ei usko mihinkään varoitukseen.

Miksi mies olisi ottanut tynnyrin vastaan, vaikka häntä olisi varoitettu? Eihän siinä ole mitään järkeä, Leppiniemi sanoo.

Nyt käsitellään viimeistä tynnyriä. Se jäi kiinni Hollannissa, ja Loviisaan tuli poliisin rakentama valelähetys.

Istunto jatkuu. Aarnion puolustaja, asianajaja Riitta Leppiniemi jatkaa tynnyrilähetysten käsittelyä.

Liikumme pienissä detaljeissa. Leppiniemi puuttuu kaikkiin epäjohdonmukaisuuksiin, joita hän on huomannut esimerkiksi Vilhusen kertomuksissa ja käräjäoikeuden tuomiossa.

Pari tynnyrilähetystä on vielä läpikäymättä, ja Leppiniemi ehdottaa taukoa.

Jatkamme vartin päästä.

Leppiniemi arvostelee ensimmäisen tynnyrijutun tutkintaa. Hänen mielestään tällöin olisi pitänyt kuulla muun muassa erästä sittemmin kuollutta miestä.

Leppiniemi huomauttaa, että Vilhusen kertomuksesta puuttuvat kaikki yksityiskohdat. Tämän takia kertomusta ei pysty tarkistamaan.

Nyt käsitellään tynnyrilähetyksiä tarkemmin.

Leppiniemi huomauttaa, ettei ensimmäisen tynnyrijutun tuomituista kukaan kerro kuulleensa Aarnion liittyvän tynnyreihin.

Vilhunen on kertonut Aarnion pyytäneen, että hän järjestäisi vastaanottajan yhdelle tynnyrille.

Leppiniemi käy läpi Vilhusen kertomuksen muuttumista.

(Hovioikeudessa Vilhunen on palannut kertomukseensa, jonka mukaan Aarnio pyysi häntä järjestämään vastaanottajan 5000 euron palkkiota vastaan.)

Aarnion puolustus moittii käräjäoikeutta tarinoinnista

Leppiniemi arvostelee käräjäoikeutta pitkälle menevistä johtopäätöksistä. Hän korostaa, että on vaarallista rakentaa tarinoita yksittäisten faktojen perusteella.

Arvostelu liittyy teletietoihin eli eri ihmisten välisiin yhteyksiin. Leppiniemi korostaa, ettei keskustelujen sisällöstä tiedetä mitään, joten ei ole syytä päätellä niiden liittyvän huumekauppaan.

Nyt käsitellään toista tapaamista. Sen osalta entinen rikollispomo Keijo Vilhunen on kertonut, että Aarnio pyysi häntä hankkimaan "puhtaan" auton tapaamista varten. Aarnion mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Leppiniemi huomauttaa, että Vilhusen kertomus on muuttunut matkan varrella moneen kertaan.

Leppiniemi käsittelee erästä tarkkailua Vantaalla Jumbon parkkipaikalla.

Hän mainitsee, että huumepoliisin saamien vihjetietojen mukaan kyse oli asekaupoista.

Leppiniemen mukaan on epäselvää, kuka tapasi kenetkin ja missä tarkoituksessa. Ei ole mitään selvitystä siitä, että tapaaminen olisi liittynyt tynnyreihin.

Leppiniemi viittaa korkeimman oikeuden tuoreisiin päätöksiin, joissa on arvioitu aihetodisteiden merkitystä huumejutuissa. Tällöin kokonaisharkinnalla on keskeinen merkitys.

Summa summarum: Ei ole näyttö siitä, mitä tynnyreissä on tuotu ja kuinka paljon, Leppiniemi painottaa.

Leppiniemi ripittää tutkintaryhmää siitä, ettei ulkomaille tehtyjä oikeusapupyyntöjä ole liitetty tutkintapöytäkirjaan eikä niiden poisjättämisestä ole tehty lain vaatimia merkintöjä. Jutussa todistajana kuultu kokenut huumesyyttäjä oli kertonut, ettei kyse ole poikkeuksellisesta menettelystä.

Leppiniemi huomauttaa, ettei lakia noudateta, ellei tuomioistuin tee päätöksiä, joissa lain noudattamatta jättämisellä on merkitystä.

Leppiniemi muistuttaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksista.

Tavarikoita on siis neljässä eri maassa eli Suomessa, Englannissa, Hollannissa ja Tanskassa. Tynnyrilähetykset ovat samannäköisiä, mutta huumeiden määrät ja lajit vaihtelevat. Esimerkiksi Tanskassa tynnyristä on löytynyt kokaiinjäämiä.

Samanlaisia tynnyrilähetyksiä on takavarikoitu myös Englannissa saman tekijäjoukon jäljiltä, ja tynnyreistä on löytynyt esimerkiksi marihuanaa. Eräässä takavarikossa marihuanaa oli 16,5 kiloa per tynnyri.

Näin ollen tynnyreiden sisältöä ei voida tietää.

Leppiniemi käsittelee nyt tarkemmin eri tynnyrilähetyksiä.

Tynnyrilähetyksiä oli siis yhteensä viisi. Viimeinen niistä jäi takavarikkoon Hollannissa joulukuussa 2011. Tynnyrissä oli 141 kiloa hasista. Tästä takavarikosta alkoi tynnyrijutun tutkinta.

Väitetty Loviisan tynnyri toukokuussa 2011 oli niin suuri, 280 kiloa, että se olisi näkynyt markkinoilla.

Leppiniemi arvostelee sitä, ettei Aarnio ole saanut käyttöönsä tuomitun miehen teletietoja. Tämän takia puolustus ei ole pystynyt tarkistamaan miehen kertomuksen luotettavuutta.

Ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitut eivät ole kertomansa mukaan nähneet tynnyreiden sisältöä, Leppiniemi korostaa.

Tynnyreiden sisällöstä ei ole tietoa edes asioista kertoneella tuomitulla, vaan hän on puhunut vain sitä, mitä hän on kuullut poliiseilta.

Mies on kertonut saaneensa hasista palkkioksi. Miehen kertomus ei kuitenkaan sovi siihen, millaista hasista väitetään tuodun.

Aloitamme tynnyreistä ja niiden sisällöstä.

Aiemmassa oikeudenkäynnissä eli ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomioistuimet ovat katsoneet, että tynnyreissä oli hasista. Leppiniemi huomauttaa, että tällä on vain näyttöarvoa eli aiemmat tuomiot eivät sido tuomioistuimia.

Asianajaja Riitta Leppiniemi esittelee lyhyesti päivän teemat.

Leppiniemi aloittaa sillä, mitä Hollannista Suomeen tulleet tynnyrit ovat sisältäneet. Hän huomauttaa, ettei asiaa voi ratkaista sillä tavalla kuin käräjäoikeus on tehnyt.

Puolustus on oikeudenkäynnin kuluessa todennut, ettei Hollannista tulleiden tynnyreiden sisältöä tiedetä.

Päivän aikana Leppiniemi aikoo myös osoittaa, ettei Aarnio ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, sillä hän ei ole saanut käyttöönsä kaikkea materiaalia.

Pojan loppulausunto on nyt kuultu, ja Aarnion asianajajat jakavat tuomioistuimelle ja syyttäjille paksun pinkan paperia. Siinä ovat päivän kalvot.

Kyse on tontista, jolle Jari Aarnio oli rakentamassa omakotitaloa ja jonka pihamaalta löytyi rahakätkö. Kätkössä oli 64 800 euroa käteistä. Aarnio on kiistänyt, että kätkö olisi ollut hänen ja sanonut, että kyseessä oli lavastus.

Nyt olemme salissa.

Ensin kuullaan Jari Aarnion pojan tiivis loppulausunto. Hän oli käräjäoikeudessa syytteessä sen takia, että Porvoossa sijainnut tontti oli hänen nimissään. Käräjäoikeus hylkäsi häneen kohdistuneen syytteen, mutta tontti määrättiin valtiolle. Hovioikeudessa on siis kyse tämän tontin omistuksesta.

Odottelemme vielä käytävällä sitä, että puheenjohtaja kuuluttaa jutun saliin.

Tervetuloa seuraamaan Jari Aarnion loppulausuntoa Helsingin hovioikeuteen. Aarnion puolustaja, asianajaja Riitta Leppiniemi vetää tänään siis yhteen, mikä on Aarnion käsitys yhdeksän kuukautta kestäneen hovioikeuskäsittelyn annista.

Syyttäjien ja Aarnion puolustuksen näkemykset eivät ole käsittelyn kuluessa lähentyneet. Luvassa on hyvin erilainen päivä kuin tiistaina, jolloin syyttäjät antoivat loppulausuntonsa.

Tämä yli 90 päivää vanha arkistoartikkeli kuuluu HS Digi-tilaukseen
Saat HS Mini -tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Sotilaslähde HS:lle: Venäläiskytkyinen Airiston Helmi ollut vuosia Puolustusvoimien ja Supon tarkkailun alla – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”

  2. 2

   HS Paraisilla: Poliisi tutki vanhoja sotilasveneitä Airiston Helmi Oy -yrityksen laiturissa

  3. 3

   Nykylasten normaali on jotain, mitä me nelikymppiset emme edes olisi voineet nähdä

  4. 4

   Krp otti kaksi kiinni laajoissa etsinnöissä Turun seudulla, myös Puolustusvoimat osallistui operaatioon – tämä etsinnöistä ja epäillyistä talous­rikoksista tiedetään päivän jälkeen

  5. 5

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  6. 6

   Luksusautoja myydään verkossa muutamalla tonnilla – Mutta onko käytetty Jaguar S-Type hyvä ostos?

  7. 7

   Trumpin tuomarivalintaa ahdistelusta syyttävä nainen suostuu senaatin kuultavaksi

  8. 8

   Arjen Kamphuis lähti Norjaan melomaan ja katosi – hollantilaisen tietoturva-asiantuntijan kohtalo hämmentää poliiseja ja läheisiä

  9. 9

   Kaikki naiset eivät kohta kelpaa naisiksi yleisurheilun huipulla, ja tulkinta kohdistuu vahvasti yhteen juoksijaan – ”Ajassa voidaan palata sata vuotta taaksepäin”

  10. 10

   ”Vaatekaappi pursuaa tavaraa, mutta mitään järkevää päällepantavaa ei löydy” – Kapselipukeutuminen ratkaisee ongelman, näin se toimii

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Krp otti kaksi kiinni laajoissa etsinnöissä Turun seudulla, myös Puolustusvoimat osallistui operaatioon – tämä etsinnöistä ja epäillyistä talous­rikoksista tiedetään päivän jälkeen

  2. 2

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  3. 3

   Luksusautoja myydään verkossa muutamalla tonnilla – Mutta onko käytetty Jaguar S-Type hyvä ostos?

  4. 4

   Kaikki naiset eivät kohta kelpaa naisiksi yleisurheilun huipulla, ja tulkinta kohdistuu vahvasti yhteen juoksijaan – ”Ajassa voidaan palata sata vuotta taaksepäin”

  5. 5

   Sotilaslähde HS:lle: Venäläiskytkyinen Airiston Helmi ollut vuosia Puolustusvoimien ja Supon tarkkailun alla – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”

  6. 6

   Nykylasten normaali on jotain, mitä me nelikymppiset emme edes olisi voineet nähdä

  7. 7

   Suomalainen turisti, älä luota poliisiin!

  8. 8

   HS Paraisilla: Poliisi tutki vanhoja sotilasveneitä Airiston Helmi Oy -yrityksen laiturissa

  9. 9

   Uusi nopea testi paljastaa, kuinka suuri on riski sairastua muistisairauteen

  10. 10

   Kokoomus hyökkäsi pääministeri Sipilää vastaan, Sipilä suuttui ja ryhtyi vasta­hyökkäykseen – Soini-äänestyksestä syttyneen riidan syy ilmeisesti väärin­ymmärrys

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  2. 2

   Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

   Tilaajille
  3. 3

   Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

  4. 4

   Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

   Tilaajille
  5. 5

   Helsinkiläisnaisen auto saarrettiin traktorilla Nuuksiossa – ”Espoon sumputtaja” Lucas Heimsch perheineen kertoo nyt, mikä kaupunkilaisten käytöksessä mättää

  6. 6

   Krp otti kaksi kiinni laajoissa etsinnöissä Turun seudulla, myös Puolustusvoimat osallistui operaatioon – tämä etsinnöistä ja epäillyistä talous­rikoksista tiedetään päivän jälkeen

  7. 7

   Espoolainen oppilas kuoli saatuaan sairaus­kohtauksen liikunta­tunnilla, jolla tehtiin piip-testiä – Testistä on annettu tarkat ohjeet kouluille, sanoo sivistys­toimen johtaja

  8. 8

   Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

  9. 9

   ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

  10. 10

   Siirtämäänsä autoa tuhonnut hinaus­auton kuljettaja herätti hämmennystä Vantaan Koivu­haassa – auto oli tarkoituskin viedä romutettavaksi, kertoo kuljettaja

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Trumpin tuomarivalintaa ahdistelusta syyttävä nainen suostuu senaatin kuultavaksi
  3. Tunti sitten
  4. Sotilaslähde HS:lle: Venäläiskytkyinen Airiston Helmi ollut vuosia Puolustusvoimien ja Supon tarkkailun alla – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”
  5. HS Paraisilla: Poliisi tutki vanhoja sotilasveneitä Airiston Helmi Oy -yrityksen laiturissa
  6. 2 tuntia sitten
  7. Maaliputkessa kulkeva Teemu Pukki osui jälleen – ratkaisi voiton Norwichille pelin ainoalla maalilla
  8. Krp otti kaksi kiinni laajoissa etsinnöissä Turun seudulla, myös Puolustusvoimat osallistui operaatioon – tämä etsinnöistä ja epäillyistä talous­rikoksista tiedetään päivän jälkeen
  9. Sähkötilojen tekninen vika aiheutti hälytysajoneuvojen ryntäyksen presidentin virka-asunnolle Mäntyniemeen
  10. Honka jäi tasapeliin KuPSin vieraana – ”Loppua kohti otimme homman paremmin haltuun”
  11. Pohjoisessa tuulinen sää jatkuu vielä huomenna, mutta maan etelä- ja keskiosassa tuuli heikkenee – Mauri-myrsky puhalsi Itämerelle jopa 8-metrisiä aaltoja
  12. Managerilegenda Alex Ferguson palasi stadionille ensimmäistä kertaa aivoverenvuodon jälkeen – ManU hävisi ottelun ja sai omalta managerilta haukut asenteesta
  13. 4 tuntia sitten
  14. Suomesta tulee kohta pankkimaa, kun Nordean tulo muuttaa tilastot aivan toisenlaisiksi Tilaajille
  15. Näytä lisää