Kotimaa |HS seuraa

Hovioikeus päästi Jari Aarnion ja rikollispomon vapaaksi odottamaan tuomiota – molemmat vapautuivat heti

Tuomio jutussa annetaan vasta ensi vuonna.

Jutun käsittely hovioikeudessa on päättynyt. Kiitos seurasta!

Hovioikeus antaa tuomionsa ensi vuoden puolella.

Perusteena on se, että hovioikeuden päätös venyy ensi vuoden puolelle, joten vangittuna pitäminen olisi kohtuutonta.

Molemmat vapautetaan heti.

Aarnion ja Vilhusen pitäminen vangittuna olisi kohtuutonta.

Nyt olemme pienen tauon jälkeen salissa. Kohta kuullaan, pidetäänkö Aarnio ja Vilhunen vangittuina.

Nyt puheenjohtaja kysyy syyttäjän kannanottoa Aarnion ja Vilhusen vangittuna pitämiseen.

Valtionsyyttäjä Mikko Männikön mukaan molemmat on edelleen pidettävä vangittuina. Perusteena on käräjäoikeuden tuomio, jossa molemmat saivat pitkät vankeusrangaistukset.

Pelkonen päättää esityksensä.

Runebergin rangaistusta on tuntuvasti alennettava ja lievennettävä, sillä hänen tuomionsa on poikkeuksellisen ankara, Pelkonen sanoo.

Pelkonen huomauttaa, että käräjäoikeus on suhtautunut erityisen ankarasti tekoihin, joissa se on itse ollut "uhri". Kyse on siis teoista, joissa käräjäoikeudesta on hankittu perustettomia pakkokeinoja.

Pelkonen sanoo, että Runeberg on hyvinkin kulmikas persoona, ja hän on käräjäoikeudessa kertonut asiat niin kuin hän ne kokee. Ei hän ole ystäviä ympärilleen kerännyt. Tuomion pitää kuitenkin perustua näyttöön.

Käräjäoikeuden kolmen ja puolen vuoden tuomio on kuitenkin ylittänyt syyttäjän rangaistusvaatimuksen vuodella. Pelkonen sanoo, että rangaistusta pitää alentaa ja mahdollinen vankeus muuttaa ehdolliseksi.

Lopuksi vielä suodatinlaitetta koskeva syyte.

Runebegin mukaan Trevocin kanssa tehtiin kaikenlaista yhteistyötä, joten pyyntö testauksesta ei herättänyt ihmetystä.

Syyte on tältä osin hylätty, eikä syyttäjä ole nyt esittänyt mitään uutta näyttöä.

Sitten käsitellään Runebergin epäillyt rekisteriurkinnat ja tietovuodot.

Rekisterikyselyjen tekeminen on kuulunut Runebergin virkatoimiin, ja hän on tehnyt niitä esimiesten ja kollegojen pyynnöstä. Hän on tehnyt työtä ahkerasti, ja tätä on huumepoliisissa käytetty hyväksi.

Runebergilla on ollut oikeus luottaa, että hänelle tehdyillä pyynnöillä on ollut laillinen perusta.

Runeberg on luvannut Kuopion poliisille vain kuulusteluja virka-apuna. Mitään muuta hän ei ole voinutkaan luvata, Pelkonen sanoo.

Kuopion poliisissa on Pelkosen mukaan ymmärretty väärin Runebergin asema ja toiminta, mutta tämä ei tarkoita, että Runeberg olisi syyllistynyt rikokseen.

Runebergin ei ole väitetty toimineen Aarnion puolesta, Pelkonen jatkaa.

Sitten otetaan käsittelyyn syytekohta, jonka mukaan Aarnio ja Runeberg hoitivat Malmin naista eli Mari Romanoa koskevan tutkinnan Kuopion poliisista Helsinkiin saadakseen sen päättymään.

Pelkonen korostaa, että tällaisesta siirrosta päättää päällystö. Runeberg oli rikosylikonstaapeli eikä siis kuulunut päällystöön.

Pelkonen muistuttaa, ettei Runeberg ole tiennyt Aarnion väitetystä Pasilan mies -asemasta.

Nyt Pelkonen käsittelee Runebergin osuutta lavastushankkeeseen. Väitetyn lavastuksen kohde oli siis UB-jengin jäsen.

Pelkosen mukaan kaikki Runebergin toimet asiassa olivat perusteltuja ja liittyivät jengiläisen epäiltyyn rikokseen. Jengiläistä oli syytä epäillä törkeästä huumerikoksesta, ja hänestä oli saatu erilaista rikostiedustelutietoa.

Runebergin tarkoituksena on ollut vain ja ainoastaan selvittää huumausainerikoksia, Pelkonen sanoo.

Hän käsittelee nyt yksityiskohtaisesti telepakkokeinohakemuksia, jotka syyttäjän käsityksen mukaan haettiin perustettomasti anonymisaattoritestiin.

Pelkosen mukaan Runeberg ei ole millään lailla pyrkinyt haittaamaan krp:n tynnyritutkintaa, kuten syyttäjät ovat väittäneet.

Runebergin mukaan hän ei ole osallistunut anonymisaattorin testaamiseen, vaan anonymisaattori on ollut käytössä jo aiemmin. Hänen kertomustaan tältä osin ei ole osoitettu vääräksi.

Pelkonen käsittelee huumepoliisin ja krp:n kireitä välejä. Hän korostaa, ettei Runebergilla ole mitään krp:tä vastaan.

(Runeberg on tosin tekstiviesteissään kutsunut krp:läisiä muun muassa nollakerholaisiksi.)

Pelkosen mukaan nyt on tehty suuri kertomuksen epäluotettavuutta koskeva yleistys, kun Runebergin kertomus on yhdessä kohdassa osoitettu vääräksi.

Kyseessä on uhkailusyytteeseen liittyvä detalji, jossa oli kyse erään jengiläisen kuvan näyttämisestä uhkailun kohteeksi joutuneelle tynnyrijutun syytetylle. Runeberg kiisti näyttäneensä kuvaa uhkaillulle, toisin kuin tämä kertoi. Aivan hovioikeuskäsittelyn loppuvaiheessa selvisi, että Runeberg oli vastoin kertomustaan tulostanut kuvan jengiläisestä juuri kyseisenä ajankohtana.

Asianajaja Jouko Pelkosen mukaan syyttäjät ja tutkinta ovat käyttäneet kovasti energiaa siihen, että Runebergin kertomus on epäluotettava.

Syynä on se, että Runebergin kertomus huumepoliisin toimintatavoista ei vastaa syyttäjän näkemystä. Syytteitä ei kuitenkaan tule arvioida tämän perusteella.

Pelkosen mukaan on surkuhupaisaa, kuinka paljon esimerkiksi piilokonttoriasiaa on käsitelty hovioikeudessa. Mikään ei osoita Runebergin kertomusta asiasta epäluotettavaksi.

(Piilokonttori oli Helsingin poliisin tarkkailuryhmän tila Länsi-Pasilassa. Aarnio ja osa alaisista on kertonut, että huumepoliisi säilytti operaatiopuhelimiaan piilokonttorissa. Piilokonttorissa työskennelleet eivät ole tällaisesta tienneet eivätkä myöskään havainneet, että puhelimia olisi käyty siellä tarkistamassa.)

Spåre lopettaa esityksensä, ja nyt vuoroon tulee toisen Aarnion ex-alaisen, Mikael Runebergin, asianajaja. Runeberg sai käräjäoikeudessa kolmen ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen erilaisista virkarikoksista.

Spåre ihmettelee, miksi syyttäjät ovat valittaneet syytteen hylkäämisestä.

Kysymys on miehen koko urasta, koko elämästä. Hän on ollut poliisi koko elämänsä, Spåre sanoo.

Syyttäjät vaativat miehelle vuoden vankeusrangaistusta. Mies on kuitenkin pyrkinyt parhaansa mukaan täyttämään virkavelvollisuutensa.

Syyttäjä myös vaatii miestä viraltapantavaksi. (Mies sai käräjäoikeuden päätöksen jälkeen potkut epäluotettavuutensa takia, mutta tuoreessa päätöksessään Helsingin hallinto-oikeus kumosi irtisanomispäätöksen.)

Lopuksi Spåre vielä sanoo, että mies on pyrkinyt tekemään työnsä niin hyvin kuin pystynyt. Krp on tehnyt kyllä hartiavoimin töitä miehen syyllisyyden osoittamiseksi, mutta mies on syytön.

Vaikka mies olisi osallistunut testiin, kyseessä ei ole rikos.

(Syyttäjien mukaan suodatinlaitteen tarkoituksena oli sotkea näyttöä eli osoittaa, ettei Aarnio olisi ollut yhteydessä Saaraan.)

Sitten siirrytään suodatinlaitetta koskevaan syytekohtaan.

Spåre huomauttaa, että syyttäjien mukaan miehen motiivina oli Aarnion auttaminen sen jälkeen, kun HS kertoi Aarnion ja Saara-prostituoidun yhteydenpidosta.

Miksi mies olisi saattanut itsensä vaaraan? Spåre kysyy.

Näyttö miestä vastaan on olematonta, vain pari tekstiviestiä kymmenen minuutin ajalta. Jos mies olisi osallistunut testiin, varmasti muutakin näyttöä olisi löytynyt, Spåre sanoo.

Vaikka miehellä olisi ollut liittymä ja vaikka hän olisi osallistunut anonymisaattoritestiin, se ei ole lainvastaista, Spåre sanoo.

Joka tapauksessa tällaisen liittymän hallussapidolle on ollut täysin laillinen syy.

Operaatiopuhelimia on kuljetettu mukana, se on rutiinityötä. Jos on este, puhelin annetaan kollegalle. Jos itse saa tällaisen puhelimen kollegalta, sitä käytetään niin kuin on ohjeistettu.

Kaikkia miehen käytössä olleita puhelimia on käytetty virkatehtävissä, eikä niiden käyttöä ole dokumentoitu. Jälkikäteen voidaan sanoa, että olisi pitänyt dokumentoida, mutta tämä on ollut se tapa, jolla tuolloin on toimittu.

Mies ei siis tietoisesti ole osallistunut mihinkään anonymisaattoritestiin, Spåre painottaa.

Spåren mukaan on mahdollista, että anonymisaattoritestissä käytetty liittymä on välillä ollut miehen hallussa. Tätä vastaan on kuitenkin paljon näyttöä.

Spåren mukaan mies ei tiennyt, että hänen tutkinnassaan olleeseen juttuun oli haettu telepakkokeinoja. Hänen tietoisuudestaan ei ole siis mitään näyttöä.

Johtopäätös on siis, ettei miehen ole näytetty syyllistyneen tahalliseen virka-aseman väärinkäyttämiseen, Spåre jatkaa.

Spåre käsittelee tarkemmin anonymisaattoritestiin liittyvää syytekohtaa.

Syyte on jo lähtökohdiltaan täysin epäuskottava, Spåre sanoo.

Väitteen mukaan mies olisi ollut mukana harhauttamassa käräjäoikeutta myöntämään perusteettomia telelupia ja osallistunut testiin.

Mikään näyttö ei liitä miestä kokonaisuuteen, Spåre painottaa.

Spåren mukaan hänen päämiehensä on kertonut parhaan kykynsä mukaan vuosien takaisista tapahtumista.

Hovioikeudessa esitetty uusi näyttö kulkuluvista pääasiassa tukee miehen kertomusta, Spåre sanoo.

Monien paikantumisien osalta mies on sanonut, että "on mahdollista", että hän ollut paikalla. Muistinvaraisesti ei pysty vastaamaan sen tarkemmin. Jos tieto myöhemmin paljastuu mahdottomaksi, se ei todista miehen kertomusta epäluotettavaksi.

Tutkinta on ollut hyvin poikkeuksellinen, Spåre sanoo. Muun muassa jutun päätutkija on todistanut myös tapahtumista sen jälkeen, kun pääpöytäkirja on valmistunut.

Tämä on voinut vaikuttaa todistajan muistikuviin, Spåre toteaa.

Käräjä- ja hovioikeudessa on Spåren mukaan toistettu mantraa, jonka mukaan miehen kertomukset olisivat epäluotettavia.

Syyte koskee kuitenkin vain kahta syytekohtaa, joten mistään muusta ei esitetä näyttöä.

Miehellä ei alussa ollut mitään materiaalia käytössään, ja alussa kysymykset olivat hyvin yleisiä. Tämä selittää sitä, että kertomuksista puuttuu yksityiskohtia. Tämän takia hän ei esimerkiksi ole sanonut, että yhteydenpitopuhelimia säilytettiin myös autoissa. Myöhemmin kysymysten tarkentuessa myös vastaukset ovat tarkentuneet.

Näyttö ja väite on täysin eri asia, Spåre sanoo.

Olennaista on, millaisilta tapahtumat ovat näyttäneet tapahtuma-aikaan miehen näkökulmasta.

Alaista syytetään vain kahdesta rikoksesta eli osallisuudesta anonymisaattori- ja suodatinlaitetestiin.

Kaikki syyttäjän muutosvaatimukset tulee hylätä, Spåre sanoo. Edelleenkin on varteenotettava epäilys miehen syyllisyydestä.

Spåre muistuttaa, että käräjäoikeuden mukaan miehen syyllisyydestä ei ole mitään varsinaista näyttöä. Hovioikeudessa on esitetty sama näyttö.

Kahvit on juotu ja nyt olemme taas salissa.

Nyt loppulausunnon esittää Aarnion ex-alaisen asianajaja John-Henrik Spåre.

Alaisen syytteet hylättiin käräjäoikeudessa.

Fredman haluaa käsitellä muutaman asian vielä suljetuin ovin, joten me toimittajat poistumme käytävälle.

Sen jälkeen pidetään vielä tauko, joten istunto jatkuu puheenjohtajan arvion mukaan kello 10.45.

Fredman arvioi, että Vilhusen tuomio lyhenee joka tapauksessa huomattavasti. Hän on ollut tutkintavankina yhteensä kolme vuotta.

Fredman huomauttaa, että hovioikeus on ilmoittanut antavansa asiassa tuomion vasta ensi vuoden puolella.

Yli puolen vuoden harkinta-aika vangitun jutussa on kohtuuttoman pitkä, ja jo tällä perusteella Vilhunen pitäisi vapauttaa odottamaan tuomiota.

Vilhunen pyytää päästä vapaaksi tutkintavankeudesta.

Nyt Fredman käsittelee ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitun miehen uhkailua. Hänet yritettiin uhkailemalla saada muuttamaan esitutkintakertomuksensa. Uhkailut tehosivat, ja hän muutti kertomuksensa.

Vilhunen on tyytynyt syyksilukemiseen. Syyttäjät vaativat kovempaa rangaistusta.

Fredmanin mukaan Vilhunen luotti Aarnion hänelle kertomaan tarinaan, jonka mukaan väärät miehet ovat syytteessä ja uhkaillun täytyy lopettaa valehteminen.

Fredman sanoo, että Vilhunen on tajunnut koko kuvion vasta, kun hän näki esitutkintapöytäkirjan. Silloin hän muun muassa käsitti, miksi Aarnio oli pyytänyt häntä viemään kännykän UB-jengin kerhotiloihin Turkuun.

Nyt käsitellään lavastushanketta eli hanketta, jossa syytön mies yritettiin syyttäjän mukaan lavastaa niin sanotuksi Pasilan mieheksi. Lavastettu olisi ollut Vilhusen johtaman rikollisjärjestön United Brotherhoodin jäsen.

Fredman huomauttaa, että Vilhusen ei ole väitetty vääristelleen mitään todistusaineistoa.

Fredman myös toteaa, ettei Aarnion olisi kannattanut saada krp:tä epäilemään Vilhusta, jos Vilhusella olisi ollut väitetty rooli tynnyrijutussa. Vilhusella ei ainakaan olisi ollut mitään järkeä suostua tällaiseen lavastukseen.

Fredmanin mielestä lavastus on kohdistunut yhtä lailla Vilhuseen kuin jengiläiseen.

Fredman käsittelee nyt Vilhuseen kohdistunutta menettämisseuraamusta.

Vilhusen ei edes väitetä tuottaneen hyötyä, joka voitaisiin määrätä menetettäväksi. Ei ole esitetty näyttöä, että hän olisi saanut rikoshyötyä.

KKO on antanut uusia linjauksia myös tästä asiasta. Esimerkiksi tänä vuonna annetussa ratkaisussa toimitusjohtajaa vastaan esitetty vaatimus hylättiin, koska hänen ei ollut näytetty hyötyneen itse rikoksesta.

Fredman ottaa puheeksi KKO:n uudet linjaukset, joiden mukaan henkilön asema rikoksen tekemisessä on otettava huomioon rangaistusta määrättäessä.

Vilhusen syyksi voidaan lukea enintään vastaanottajan hankkiminen, Fredman toteaa. Uuden linjauksen perusteella tästä pitäisi tulla 35-40 % alennus.

Jos Vilhunen katsotaan avunantajaksi, rangaistuksen pitäisi olla vielä alempi eli noin puolet siitä, mitä tekijälle tuomitaan.

Fredman käy läpi Luodon väitöskirjan keskeisiä kohtia.

Fredmanin mukaan Luoto näkee mahdolliseksi tuomita rikoksesta päättäneen liigapomon rikoksista, jotka hänen määräysvallassaan olevat alaiset ovat toimeenpanneet. Tämä tulkinta ei kuitenkaan ole kiistaton, koska se ei vastaa lain sanamuotoa.

Nyt Aarniolla ei väitetä olleen määräysvaltaa kahteen ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomittuun, eikä Vilhusen väitetä päättäneen tai suunnitelleen rikosta.

Nyt Fredman käsittelee sitä, olisiko Vilhunen ollut tekijäkumppani vai avunantaja.

Hän viittaa kuukausi sitten väitelleen Lauri Luodon tutkimukseen. Väitöskirja käsitteli nimenomaan avunannon rangaistavuutta.

Fredman käy läpi ne seikat, mistä Vilhuselle EI vaadita rangaistusta.

Vilhuselle ei vaadita rangaistusta kuin kahdesta tynnyristä. Näin ollen hän ei ole ollut johtavassa roolissa.

Hänelle ei vaadita rangaistusta myöskään avunannosta tai yllytyksestä Aarnion tai aiemmassa tynnyrijutussa tuomittujen miesten rikoksiin.

Fredman viittaa korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen sekä ohjeisiin, jotka syyttäjille on annettu syytteen kirjoittamisesta.

Fredman arvostelee käräjäoikeuden tuomiota Vilhusen osalta.

Mistä on saatu perusteeksi lukea Vilhusen syyksi huumeen maahantuonnin järjestäminen, kuljetus Suomessa, hallinnassa olo ja määrääminen sen levityksestä, kun syytteessä ei tällaisesta ole mainintaa eikä Vilhunen ole tällaista teonkuvausta vastaan puolustautunut? Fredman ihmettelee.

Hän painottaa, että tuomioistuin on sidottu syyttäjän esittämään teonkuvaukseen. Tuomioistuin ei voi perustaa ratkaisuaan sellaiseen teonkuvaukseen, josta syytteessä ei ole kerrottu.

Fredman käy läpi syyttäjien esittämää syytettä eli teonkuvausta siitä, mitä olisi tapahtunut.

Syyttäjien mukaan koko konkkaronkka olisi tehnyt rikokset yksituumaisesti, mukaan lukien ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitut.

Fredman kuvailee, että syyttäjien mukaan Vilhusen rooli on ollut toimia sulakkeena Aarnion ja tynnyreiden välissä. Vilhusen osuudeksi olisi jäänyt vastaanottajan hankkiminen tynnyreille.

Syyttäjät syyttävät Vilhusta vain kahdesta tynnyristä, ja tämä osoittaa, ettei kaikenkattavaa yksituumaisuutta ole, Fredman jatkaa.

(Aarniota syytetään osallisuudesta viiteen tynnyrilähetykseen.)

Syyttäjät eivät ole näyttäneet, että Vilhunen olisi tehnyt rikoksia yksituumaisesti Aarnion kanssa, Fredman painottaa.

Fredman huomauttaa, että Vilhusen väitetty katkeruus Aarniota kohtaan ei voi liittyä kiinnijäämiseen, jos he olisivat väitetyllä tavalla olleet yhteistyökumppaneita. Aarnio ei ole myötävaikuttanut siihen, että Vilhunen otettiin kiinni.

Katkeruuden sellittää se, että Vilhuselle on paljastanut Aarnion toiminnasta jotain sellaista, jota hän ei aiemmin tiennyt. Vilhunen on siis silloin tajunnut Aarnion saaneen hänet sotkeutumaan rikoksiin.

Fredman huomauttaa, että Vilhusen ja Aarnion yhteydenpito on ollut jatkuvaa eikä se ole ajoittunut vain tynnyreiden salakuljetuksen ajankohtiin.

Fredman viittaa myös käräjäoikeuden tuomioon, jonka mukaan yhteydenpito on osittain liittynyt seurantalaiteyhtiö Trevociin. Aarnio ja Vilhunen järjestelivät yhdessä rahoitusta Trevocille. Aarnio sai tästä kolmen vuoden vankeustuomion, mutta syyte Vilhusta vastaan hylättiin.

Fredman ottaa puheeksi Vilhusen muuttuneet kertomukset. Vilhunen pysyy nyt siis siinä kertomuksessa, jonka hän on hovioikeudessa antanut.

Jos Vilhusen kertomuksiin ei uskota, syyte on hylättävä, koska hän on kertonut asioista, joihin syyttäjät ovat innolla vedonneet.

Jos Vilhusen kertomuksiin uskotaan, syyte on silloinkin hylättävä, koska hän on kertonut, ettei hän tiennyt, mihin Aarnion pyytämät toimet liittyivät.

Vilhusen kertomuksesta ei voida poimia rusinoita pullasta, Fredman sanoo.

Fredman arvostelee syyttäjien käsitystä siitä, että Vilhunen olisi ollut Aarnion uskottu ja tiennyt tämän salaisuudet. Sen sijaan syyttäjät eivät edes väitä, että syytteessä olevat Aarnion alaiset olisivat tienneet huumebisneksistä.

Olennaista on, että Vilhunen ei ole tiennyt Aarnion olevan tuomassa tynnyreitä maahan, Fredman painottaa.

Toinen seikka on se, onko Vilhunen ollut tekijäkumppani vai ainoastaan avunantaja.

Lopuksi pitää miettiä rangaistusarvo. KKO:n ennakkopäätöksissä on todettu, että jokaisen pitää saada yksilöllinen rangaistus sen perusteella, mikä kunkin syyllisyys on.

Fredman viittaa korkeimman oikeuden tuoreisiin päätöksiin, joissa on ollut kyse näytön arvioinnista huumejutuissa.

Jutussa ei Fredmanin mukaan ole esitetty kiteytetysti, mitä syyttäjien mukaan on tapahtunut.

Kyse näyttää olevan vastaanottopalveluista, joita syyttäjien mukaan Aarnio on hankkinut Vilhuselta ja ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitulta Raine Sievälältä, Fredman toteaa. Huumeet olisivat siis olleet Aarnion, mutta hän ei ymmärrettävistä syistä voinut tilata niitä omalle kotiovelleen tai Pasilan poliisitalolle.

Käräjäoikeuden käsitys poikkeaa syyttäjien käsityksestä, Fredman huomauttaa. Käräjäoikeuden mukaan Aarnio ja Vilhunen olisivat olleet rikoskumppaneita.

Asianajaja Fredman aloittaa kertaamalla sen, että Vilhusta epäiltiin jo ensimmäisessä tynnyrijutussa. Häntä ei kuitenkaan edes kuulusteltu asiassa.

Fredman korostaa, että nyt on kyse siitä, onko yhteydenpidolle muita selityksiä kuin syyttäjän esittämät huumerikokset.

Fredman viitaa Ulvilan murhatuomioon. Siinä Vaasan hovioikeus arvioi hänen mukaansa hyvin, onko riittävällä varmuudella suljettu vaihtoehtoiset tapahtumainkulut suljettu pois. Hovioikeus hylkäsi silloin syytteen Anneli Aueria vastaan.

Fredman muistuttaa, että puolustuksen esittämän vaihtoehtoisen tapahtumainkulun ei tarvitse edes olla todennäköisempi kuin syyttäjän esittämä tapahtumien kulku. Syyte on hylättävä, jos vaihtoehtoinen tapahtumainkulku on mahdollinen.

Ensimmäinen puheenvuoro annetaan siis Keijo Vilhusen asianajajalle Markku Fredmanille. Vilhunen on itsekin paikalla.

Fredman jakaa tuomioistuimille ja asianosaisille esityksensä kirjallisessa muodossa. Papereita riittää jopa toimittajille. Paikalla on vain kaksi toimittajaa eli minun lisäkseni salissa on STT:n toimittaja.

Jari Aarnio näyttää tänään jääneen vankilaan eli hänen tuolinsa on tyhjä. Hänen asianajajansa ovat luonnollisesti paikalla.

Syyttäjistä paikalla ovat valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ja kihlakunnansyyttäjä Matias Londén.

Nyt pääsemme saliin.

Tervetuloa viimeistä kertaa seuraamaan Aarnio-jutun käsittelyä Helsingin hovioikeudessa.

Yhdeksän kuukauden urakka saadaan tänään päätökseen. Vuorossa on kolmen syytetyn loppulausunnot.

Ensimmäisenä äänessä on entisen jengipomon Keijo Vilhusen asianajaja Markku Fredman. Sen jälkeen kuullaan kahden Aarnion entisen alaisen loppulausunnot.

Odottelemme käytävällä istunnon alkamista.

Tämä yli 90 päivää vanha arkistoartikkeli kuuluu HS Digi-tilaukseen
Saat HS Mini -tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Jari Aarnion oikeudenkäynti

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Krp on ottanut kaksi kiinni laajoissa etsinnöissä Turun seudulla, yrityksen tilat Paraisilla eristettiin – tämä operaatiosta ja epäillyistä talous­rikoksista tiedetään nyt

  2. 2

   Luksusautoja myydään verkossa muutamalla tonnilla – Mutta onko käytetty Jaguar S-Type hyvä ostos?

  3. 3

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  4. 4

   Nykylasten normaali on jotain, mitä me nelikymppiset emme edes olisi voineet nähdä

  5. 5

   Arjen Kamphuis lähti Norjaan melomaan ja katosi – hollantilaisen tietoturva-asiantuntijan kohtalo hämmentää poliiseja ja läheisiä

  6. 6

   Kokoomus hyökkäsi pääministeri Sipilää vastaan, Sipilä suuttui ja ryhtyi vasta­hyökkäykseen – Soini-äänestyksestä syttyneen riidan syy ilmeisesti väärin­ymmärrys

  7. 7

   Liikemies ammuttiin autosta, joka ajoi 200 kilometriä tunnissa – Pietarin erikoisen surman erikoisin piirre on tappajien auton suomalainen rekisterikilpi

   Tilaajille
  8. 8

   Itämerelle jopa 8-metrisiä aaltoja puhaltanut Mauri-myrsky hellittää illalla – Kova tuuli on irrottanut lukuisia veneitä Espoossa ja Helsingissä

  9. 9

   Suomalainen turisti, älä luota poliisiin!

  10. 10

   Kaikki naiset eivät kohta kelpaa naisiksi yleisurheilun huipulla, ja tulkinta kohdistuu vahvasti yhteen juoksijaan – ”Ajassa voidaan palata sata vuotta taaksepäin”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Krp on ottanut kaksi kiinni laajoissa etsinnöissä Turun seudulla, yrityksen tilat Paraisilla eristettiin – tämä operaatiosta ja epäillyistä talous­rikoksista tiedetään nyt

  2. 2

   Uusi nopea testi paljastaa, kuinka suuri on riski sairastua muistisairauteen

  3. 3

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  4. 4

   Tarkkuuskiväärin kanssa pullistellut Putin mokaili aseenkäytössä – Lepsuilu kertoo presidentin viimeisen kauden syndroomasta

  5. 5

   Kaikki naiset eivät kohta kelpaa naisiksi yleisurheilun huipulla, ja tulkinta kohdistuu vahvasti yhteen juoksijaan – ”Ajassa voidaan palata sata vuotta taaksepäin”

  6. 6

   Antti Kaikkonen ja Satu Taiveaho eroavat – ”Emme luovuttaneet helpolla”, Kaikkonen sanoo

  7. 7

   Luksusautoja myydään verkossa muutamalla tonnilla – Mutta onko käytetty Jaguar S-Type hyvä ostos?

  8. 8

   Suomalainen turisti, älä luota poliisiin!

  9. 9

   Jasper Pääkkösestä tuli Spike Leen elokuvan psykopaattirasisti, koska ohjaaja ihastui häneen kesken koekuvausten – lauantaina Lee menee Pääkkösen saunaan ja suunnittelee yhteistyön jatkumista

   Tilaajille
  10. 10

   Nykylasten normaali on jotain, mitä me nelikymppiset emme edes olisi voineet nähdä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  2. 2

   Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

   Tilaajille
  3. 3

   Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

  4. 4

   Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

   Tilaajille
  5. 5

   Helsinkiläisnaisen auto saarrettiin traktorilla Nuuksiossa – ”Espoon sumputtaja” Lucas Heimsch perheineen kertoo nyt, mikä kaupunkilaisten käytöksessä mättää

  6. 6

   Espoolainen oppilas kuoli saatuaan sairaus­kohtauksen liikunta­tunnilla, jolla tehtiin piip-testiä – Testistä on annettu tarkat ohjeet kouluille, sanoo sivistys­toimen johtaja

  7. 7

   Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

  8. 8

   Auschwitziin matkanneet Kallion lukiolaiset kokivat Suomi-häpeää krakovalaisessa juutalaisravintolassa: ”Minun oli pakko mennä kysymään heiltä, että ymmärrättekö te yhtään, mitä teette”

  9. 9

   ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

  10. 10

   Siirtämäänsä autoa tuhonnut hinaus­auton kuljettaja herätti hämmennystä Vantaan Koivu­haassa – auto oli tarkoituskin viedä romutettavaksi, kertoo kuljettaja

  11. Näytä lisää