Kotimaa

Ero osuu miehiin kipeämmin, ja jopa kuolemanriski kasvaa – asiantuntijat kertovat, mikä tekee erosta miehille hankalaa ja miten he voivat selviytyä siitä

Ero pitkästä avo- tai avioliitosta lisää psyykenlääkitystä ja nostaa jopa kuolemanriskiä erityisesti miehillä, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta. Asiantuntijat kertovat, mikä tekee erosta miehille hankalaa ja miten he voivat selviytyä siitä.

Ero pitkästä avo- tai avioliitosta on kriisi kenelle tahansa. Vain harvat käyttävät pitkissä liitoissa psyykenlääkkeitä, mutta eroprosessin aikana lääkitys yleistyy selvästi, selviää ensi viikolla Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Suomalaiset hakevat avioeroja eniten elokuussa eli lomien jälkeen. Toinen piikki osuu tammikuulle.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin avioeron, mielenterveyden ja kuolleisuuden välisiä yhteyksiä työikäisillä suomalaisilla. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen, Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koko väestöä edustaviin rekisteriaineistoihin.

Eniten psyykenlääkkeitä käytettiin ennen virallista avioeropäivää, jolloin ero on ollut vireillä. Tällöin lääkkeitä ostaneiden osuus oli yli kaksinkertainen verrattuna naimisissa pysyneisiin.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Avioero nostaa voimakkaasti jopa kuoleman riskiä, tutkimus kertoo. Riski nousee erityisesti miehillä, joilla se oli yli kymmenen vuoden seuranta-aikana yli kaksinkertainen naimisissa pysyviin verrattuna.

Naisillakin riski kasvaa 1,5-kertaiseksi. Sukupuolten välinen ero on silti merkittävä, ja löydetty myös kansainvälisissä tutkimuksissa, sanoo väestötieteen tohtorikoulutettava Niina Metsä-Simola Helsingin yliopistosta.

Erot tapaturmaisen, väkivaltaisen ja alkoholiperäisen kuoleman riskissä ovat vielä suurempia.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Miesten kuolleisuudessa näihin syihin on heti eron jälkeen nähtävissä selkeä piikki, ja kuolleisuus jää pysyvästi korkeammalle tasolle. Naisilla piikki on pienempi ja lyhytkestoisempi.”

Osittain kyse saattaa olla valikoitumisesta: ero on tullut liitosta, jossa puolisolla on ollut alkoholiongelma tai väkivaltaista käyttäytymistä.

”Avioero on elämän stressaavimpia tapahtumia. Perinteisesti on ajateltu, että naiset reagoivat stressiin masennuksella ja psyykkisellä oireilulla, ja miehet taas alkoholin käytöllä ja muulla riskikäyttäytymisellä.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Se, miten erosta selviytyy, on aina yksilöllinen kysymys, sanoo psykoterapeutti Jouni Linnankoski. Hän on toiminut aiemmin erotyöntekijänä Miessakit-järjestössä ja kehittänyt sen Erosta elossa -toimintaa.

Selviytymiseen vaikuttaa myös se, onko käynyt elämässään aiemmin läpi kriisejä. Vasta keski-ikäisenä koettu ensimmäinen suuri kriisi voi yllättää hankaluudellaan.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Miehet näyttäisivät kuitenkin olevan alttiita voimaan avioeron jälkeen naisia huonommin, Linnankoski arvioi.

”Monet eivät ole tottuneet kohtaamaan ja käsittelemään tunteitaan ja turvautuvat kovissa paikoissa tunteiden välttelyyn. Jos pakokeinona käytetään esimerkiksi alkoholia, riskit tietysti kasvavat.”

Ero voi olla yhtä lailla sokki miehelle ja naiselle, sanoo psykologi, psykoterapeutti Keijo Markova Väestöliiton terapiapalveluista.

”Se ei ole niin yksinkertaista, että eron jälkeen naiset rupeavat kukoistamaan, kuten joskus on väitetty. Mutta keskimäärin erosta selviytyminen saattaa olla miehelle haasteellisempaa”, hän arvioi.

Mikä tekee erosta selviytymisestä miehille hankalaa?

Eroaloitteet ja yllätykset

Useampien tutkimusten mukaan naiset tekevät miehiä huomattavasti useammin aloitteen avio- tai avoerosta. Esimerkiksi Väestöliiton vuoden 2013 perhebarometrissä naisista 70 prosenttia ja miehistä 35 prosenttia ilmoitti tehneensä eroaloitteen.

Erot koettiin melko usein kumppanin yllättävinä ja yksipuolisina ratkaisuina. Niistä, joiden puoliso oli tehnyt eropäätöksen, 70 prosenttia kertoi, että ero tuli heille yllätyksenä. Linnankosken mukaan ero on helpompi kohdata, jos siihen on ehtinyt valmistautua.

”Erot ovat usein eriaikaisia. Nainen on saattanut suunnitella aika pitkälle, miten järjestää elämänsä eron jälkeen, kun mies vasta alkaa hyväksyä, että nyt on ero tulossa.”

Se, että naiset hakevat eroa miehiä useammin, liittyy Linnankosken mukaan parisuhteiden muuttumiseen. Naiset eivät ole taloudellisesti ja sosiaalisesti miehistä riippuvaisia, eivätkä tyydy parisuhteessa välttämättä siihen, mikä toisille miehille saattaa riittää: yhteinen jääkaappi, arkipäiväisistä asioista keskustelu ja vuosittainen lomamatka.

”Naisilla painaa se, jos suhteessa ei ole syvempää henkistä yhteyttä, eikä jaeta riittävästi kodin- ja lastenhoitoa.”

Yleistettynä naiset ovat siis Linnankosken mukaan modernisoituneet miehiä aiemmin. ”On tietenkin moderneja miehiä, jotka ovat psyykkisesti lähempänä naista. Mutta jos mies ajattelee perhe-elämästä perinteisesti, pitää olla myös perinteisesti ajatteleva nainen, että liitto kestää.”

Tunteet ja kiintymys

Moni mies saattaa Linnankosken mukaan vaikuttaa moneen naiseen verrattuna emotionaalisesti tasaiselta. ”On paljon sellaisia miehiä, jotka ilmaisevat vain vähän tunteitaan. Hyvä, jos he edes hymyilevät”, hän kärjistää.

Todellisuudessa miehet eivät ole emotionaalisesti tasaisempia kuin naiset, he ovat vaan tottuneempia pitämään tunteet kontrollissa – niin kauan kuin ne pysyvät kontrollissa.

Linnankosken mukaan Suomessa on tutkittu miesten ja naisten kiintymyssuhteita. Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsi voi kiintyä ensisijaiseen hoitajaansa turvallisesti tai turvattomasti. Turvattomasti kiintyneistä tulee välttelevästi tai takertuvasti kiintyneitä aikuisia.

Suomalaisten miesten joukossa on paljon välttelevästi kiintyneitä miehiä – syystä, jota Linnankoski ei osaa täysin selittää.

”Parisuhteessa välttelevä tapa toimia on vaimentaa omia tunteita. Yritetään mennä eteenpäin ja selvitä ilman, että tarvitsee kohdata ongelmia.”

Eron ”yllätyksellisyys” saattaakin selittyä usein tällä. Ongelmia ei ole otettu suhteen aikana vakavasti, niistä ei ole haluttu puhua tai pystytty puhumaan, eikä apua ole haettu riittävän ajoissa.

”Jos ei ole valmiutta käsitellä asioita, niin totta kai toinen kypsyy jossain vaiheessa ja sanoo, että nyt riittää.”

Sosiaaliset suhteet ja itsetunto

Markova sanoo, ettei ole koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa nainen olisi sanonut, ettei ole voinut puhua erosta kenellekään. Joidenkin miesten kohdalla klisee pitää kuitenkin edelleen paikkaansa. Monien miesten on helpompi pitää keskenään hauskaa kuin kertoa sisimmistä tunnoistaan tai sydänsuruistaan.

”Naiset hakevat automaattisesti tukea, mutta miehet kokevat helpommin, etteivät voi jakaa esimerkiksi avuttomuuden tunteitaan. Paras ratkaisu tunteiden säätelyyn on kuitenkin toisilta saatu tuki. Jaettu taakka on sellainen, jonka kanssa tulee toimeen.”

Miesten pitäisi siis hyväksyä se, ettei ihmistä ole tarkoitettu selviämään yksin, Markova sanoo. Jos itsetunto on perustunut suoritukselle, se voi murtua helpommin menetyksissä.

”Sisällä pitäisi olla ajatus, että vaikka elämä ei aina mene putkeen tai joku ei halua olla minun kanssani, olen edelleen rakastettava ja arvostettava ihminen.”

Perhe ja lapset

Linnankosken mukaan tutkimuksissa on tullut esille, että naisille tärkeää on parisuhde itsessään, miehellä taas useammin perhe. ”Kun miehelle tulee ero, hän ei puhu, että häntä raastaa vaimon menetys vaan perheen”, Linnankoski sanoo.

Erossa lapset jäävät useammin asumaan äidin luokse, vaikka vuoroviikkoasuminen yleistyy. Tilastokeskuksen mukaan lapsiperheistä 19 prosenttia on äidin ja lapsen muodostamia ja 3 prosenttia isän ja lasten muodostamia.

”Monet miehet kokevat häpeää siitä, etteivät ole onnistuneet pitämään perhettä kasassa ja kokevat, että se on heidän vikansa.”

Markovan mukaan monilla miehillä on hätä ja huoli siitä, että vanhemmuus katsotaan naisen asiaksi, eikä isyyttä arvosteta samalla lailla kuin äitiyttä. ”Kuka puhuisi isyydestä niin, että se on pyhää?”

Mikä auttaisi selviämään erosta paremmin?

Tutkija Niina Metsä-Simolan mukaan eroa harkitsevien ja eroprosessia läpi käyvien parien tukemiseen pitäisi kehittää enemmän matalan kynnyksen tukipalveluita.

Koska psyykenlääkitys lisääntyy jo ennen eroa, lääkkeet määräävä lääkäri voisi kysyä asiakkaalta, miten läheissuhteissa menee ja onko muunlaiselle tuelle tarvetta. Ihmisiä voisi olla syytä ohjata nykyistä tehokkaammin eroryhmiin ja vertaistuen piiriin, hän sanoo.

Miesten on helpompi hakeutua palveluihin, joissa on miesorientaatio, Linnankoski uskoo. Siksi esimerkiksi Miessakeilla on miehille suunnattuja eroryhmiä ja Väestöliitolla on nettikurssimuotoinen Miesten erokoulu.

”Vaikka naiset ovat yleensä pidemmällä parisuhdeongelmien käsittelyssä, terapiaan tulon kynnyksen ylittävät miehet hyötyvät terapiasta jopa naisia enemmän”, Linnankoski pohtii.

Hänen mielestään erokriisiä potevien miesten pitäisi ennen kaikkea alkaa tutustua itseensä. Ero on ”pakotetun kasvun mahdollisuus”, Markova sanoo. Se ei tarkoita elämän tuhoutumista, vaan uuden kasvun alkua.

”On mahdollista, että ajolähtö siihen on parasta, mitä voi tapahtua. Jos selviytymiseen on väylä ja apujoukkoja, voi aina löytää elämään uutta hyvää. Oman kasvun kautta voi tulla myös entistä paremmaksi vanhemmaksi ja olla enemmän avuksi omille lapsilleen.”

Fakta

Avioeroja haetaan eniten lomien jälkeen


 Vuonna 2016 solmittiin 24 464 avioliittoa. Kaikista avioliitoista 21 prosenttia oli toisia avioliittoja, kolmansia vajaat neljä prosenttia.

 Vuonna 2016 avioeroon päättyi 13 541 avioliittoa. Ensimmäisessä avioliitossa olevat naiset olivat erotessaan keski-iältään 40,5-vuotiaita ja miehet 42,8-vuotiaita.

 Vuoden 2016 avioeronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä.

 Eroja laitetaan suomalaistutkimuksen mukaan vireille eniten elo- ja tammikuussa lomien jälkeen.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Avioero
 • Kriisi
 • Miehet
 • Suvi Vihavainen

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Miksi naista pitää ”rakentaa” tunteja ennen kuin hän kelpaa televisioon? Jenni Pääskysaari kyllästyi näyttämään ”drag queenilta” ja teki radikaalin ratkaisun

   Tilaajille
  2. 2

   Bryan Adams nappasi keikalta valo­kuvan, jota artisti kutsui taian­omaiseksi – Saasteinen totuus paljastui, kun fanit pääsivät kommentoimaan

  3. 3

   Kalusteita lahjoitetaan niin paljon, etteivät kaikki kelpaa edes kirpputoreille – Nämä käytetyt kalusteet viedään käsistä, näitä ei huolita edes ilmaiseksi

   Tilaajille
  4. 4

   Ruoan ilmastovaikutus on tähän asti arvioitua suurempi – HS kokosi kulutustapoja, joista syntyy 100 kiloa päästöjä

  5. 5

   CNN: Matkustajakone laskeutui myrskyssä sivuttain Bristolin lento­kentälle – ”vaikuttava” suoritus, ylisti kentän henkilö­kunta

  6. 6

   Saudi-Arabia väittää Khashoggin kuolleen vahingossa nyrkkitappelussa – hallintolähde syyttää väkivallasta väärinymmärrystä komentoketjussa

  7. 7

   Mies kuoli työtapaturmassa Valion tehtaalla Vantaalla

  8. 8

   Aivoinfarktin saaneen vanhuksen 1,4 miljoonan testamentti muuttui epäselvissä oloissa – Oikeus kumosi testamentin, laatija oli Espoon nykyinen liikuntajohtaja Martti Merra

  9. 9

   Maija Nordman oli ratsastamassa Espoossa, kun vastaan tullut autoilija väläytti pitkiä valoja ja painoi töötin pohjaan – ”Kaikki keskittyminen meni hengissä pysymiseen”

  10. 10

   Suurvallat kehittävät aseita, joilla avaruus voitaisiin tuhota käyttökelvottomaksi

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kettu istahti paikallisbussin penkille Kirkkonummella – Video näyttää, miten kuski paimentaa eläimen ulos katseen voimalla

  2. 2

   Aivoinfarktin saaneen vanhuksen 1,4 miljoonan testamentti muuttui epäselvissä oloissa – Oikeus kumosi testamentin, laatija oli Espoon nykyinen liikuntajohtaja Martti Merra

  3. 3

   Maija Nordman oli ratsastamassa Espoossa, kun vastaan tullut autoilija väläytti pitkiä valoja ja painoi töötin pohjaan – ”Kaikki keskittyminen meni hengissä pysymiseen”

  4. 4

   Jalankulkijan kuoliaaksi suojatiellä Tikkurilassa ajanut nainen jatkaa piileskelyään – Poliisi: Autoilija tietää, että häntä etsitään

  5. 5

   Ulkoministeri Soini kutsuu IPCC:n ilmasto­raportin synnyttämää keskustelua hysteeriseksi höpinäksi – ”Valtion ei pidä meitä pakottaa luontoa suojelemaan”

  6. 6

   Et ole sittenkään käyttänyt ketsuppikuppeja väärin koko elämäsi ajan – soitimme suomalaismiehelle, joka ratkaisi massiivisella selvitystyöllä vuosikausien mysteerin

  7. 7

   CNN: Matkustajakone laskeutui myrskyssä sivuttain Bristolin lento­kentälle – ”vaikuttava” suoritus, ylisti kentän henkilö­kunta

  8. 8

   Sixpackin saa, jos tietää mitä tekee – Ravitsemuksen ja liikunnan ammattilaiset kertovat, miten saavutetaan timmi vatsa

   Tilaajille
  9. 9

   Bryan Adams nappasi keikalta valo­kuvan, jota artisti kutsui taian­omaiseksi – Saasteinen totuus paljastui, kun fanit pääsivät kommentoimaan

  10. 10

   Miksi naista pitää ”rakentaa” tunteja ennen kuin hän kelpaa televisioon? Jenni Pääskysaari kyllästyi näyttämään ”drag queenilta” ja teki radikaalin ratkaisun

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvia Suomesta, osa 37: Akseli Valmunen kuvasi lähiötä, jossa latvialaiset telakkatyöläiset ja suomalaiset työttömät elävät rinnakkain

   Tilaajille
  2. 2

   Helsinki laski, että 87-vuotias Eeva tulee kuukauden toimeen 101 eurolla – sosiaali­työntekijä neuvoi myymään asunnon tai ottamaan lainaa lääkkeisiin

  3. 3

   Neljän kuukauden korvatulehdus ja kuusi poskiontelotulehdusta päälle – Karoliina Sallinen-Pentikäisen loputtomaan sairasteluun löytyi syy, joka on suomalaisille erityisen tyypillinen

   Tilaajille
  4. 4

   ”Turha niitä on enää töihin koittaa, ne on ryypänneet terveytensä jo” – Turun telakka takoo vaurautta, mutta sen varjossa elää köyhyyteen käpertynyt lähiö

   Tilaajille
  5. 5

   Audi, Lada ja Toyota haudattiin vuodeksi suohon ja kaivettiin sen jälkeen ylös – Venäläisen Youtube-porukan ”testi” vahvistaa vanhan totuuden

  6. 6

   Uuden lastensairaalan katolle ilmestyi englanninkielinen teksti: Varautuuko sairaala pommituksiin?

  7. 7

   ”Minun on ajateltava, että oli hänen aikansa mennä” – 39-vuotiaana kuolleen Perttu Häkkisen vaimo, ystävät ja työtoverit kertovat, kuinka paljon he menettivät

   Tilaajille
  8. 8

   Kettu istahti paikallisbussin penkille Kirkkonummella – Video näyttää, miten kuski paimentaa eläimen ulos katseen voimalla

  9. 9

   Suomessakin suositun antibiootin käyttöä rajoitetaan vakavien haittojen takia – Lääke aiheuttanut revenneitä jänteitä, lihas­kipuja ja uni­häiriöitä

  10. 10

   Maailmanloppu on tulossa, ja se on kaikin tavoin erilainen kuin aiemmat maailmanloput

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Saudi-Arabia väittää Khashoggin kuolleen vahingossa nyrkkitappelussa – hallintolähde syyttää väkivallasta väärinymmärrystä komentoketjussa
  3. Suurvallat kehittävät aseita, joilla avaruus voitaisiin tuhota käyttökelvottomaksi Tilaajille
  4. Jaguar haastaa Teslan ja kulkee nyt myös sähköllä – Brittimerkin muotoilujohtaja uskoo, että designissa uusi I-Pace on omaa luokkaansa
  5. Juna törmäsi juhlivaan väkijoukkoon Intiassa – yli 60 ihmistä kuoli
  6. Tunti sitten
  7. On jo aika laittaa uskomushoidot lailla kuriin
  8. Uusi ”nuottien Spotify” on saanut taakseen suuret kustantajat – korvaako iPad nuottivihot muusikoiden nuottitelineillä?
  9. Vuonna 2001 huolestuneet avaruus­insinöörit astuivat Mikko Nikulaisen toimistoon – Varhain lauantaina odotettu luotain ammuttiin vihdoin kohti Merkuriusta
  10. J. Karjalainen halusi uudelle levylleen selittämätöntä taikaa ja öistä tunnelmaa – syntyi myös laulu Sirkka Lautamiehestä, jonka keräämän kasvion hän osti kirpputorilta
  11. Yksi veneilijä kuoli ja kaksi vietiin sairaalaan Hirvensalmella – uistelemaan lähteneet miehet olivat kaatuneen veneen varassa yli kaksi tuntia
  12. Miksi naista pitää ”rakentaa” tunteja ennen kuin hän kelpaa televisioon? Jenni Pääskysaari kyllästyi näyttämään ”drag queenilta” ja teki radikaalin ratkaisun Tilaajille
  13. Näytä lisää