Kotimaa

Pulpettirivien tilalle ovat tulleet ”muuntojoustavat tilat”, joissa lapset saavat vaikka maata – Kuinka työrauha säilyy nykykouluissa?

Vaikka vanhat koulurakennukset rakentuvat yhä luokkahuoneista käytävien ympärillä, uusissa koulurakennuksissa ja koulujen peruskorjauksissa luokkahuoneesta halutaankin tila, joka muuttuu ja joustaa.

1B-luokan opettaja Minna Sulander antaa oppilaidensa valita itse, miten he haluavat luokassa opiskella.

Osa tarvitsee yhä pulpetin, osa tykkää köllötellä vatsallaan matolla lattialla. Toiset tahtovat pois luokasta lähikäytävään, johon Sulanderilla on näköyhteys.

”Näen vähän, minkälaisia persoonia he ovat, miten he toimivat ja mikä on heille tyypillinen tapa tehdä koulutöitä.”

Ensimmäisenä koulupäivänä Sulander tosin järjesteli pulpetit valmiiksi. Pian oppilaiden kanssa pohditaan yhdessä, mikä olisi mielekäs tapa asettua luokkaan.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Sama pulpettimuodostelma pidetään yleensä kuukauden ajan. Tehdäkö tällä kertaa pöytäryhmiä tai vaikkapa iso soikio, jossa kaikki istuvat? Lapset ovat hirveän luovia, reippaita ja innokkaita, Sulander kiittelee.

”Heidän kanssaan voi tehdä ihan mitä vain. Yleensä he päätyvät ratkaisuihin, jotka takaavat työrauhan, koska ne ovat heille mielekkäitä ja siten motivoivat.”

Helsinkiläisen Töölön ala-asteen koulun opetustilojen muutos on vielä aluillaan, ja vanhassa rakennuksessa se vaatii kekseliäisyyttä. Suunta on kuitenkin selvä. Opettajat etsivät yhä enemmän tapoja opettaa yhdessä, erilaisissa ryhmissä ja eri tavoilla. Etteivät oppitunnit olisi vain sitä, että istutaan paikallaan yhdessä paikassa.

Siksi luokkahuoneetkaan eivät voi enää olla staattisia, viivantarkkoja pulpettirivejä.

Miten käy työrauhan, jos tulevaisuuden kouluissa opiskellaan muuttuvissa tiloissa, runsaammin joukoin ja yhä liikkuvammin?


Töölön ala-asteen koulun rehtorin Paula Luopio-Lemetyisen mukaan ryhmä- ja parityöskentelylle annetaan Töölössä paljon sijaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmakin painottaa, että lasten pitää osata toimia porukassa.

Mitään dramaattista muutosta uusi opetussuunnitelma ei ole tuonut, toppuuttelee erityisasiantuntija Jaakko Salo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä.

”Perustilanne ei ollut ennenkään se, että opettaja puhuisi yksin ja luokassa istuttaisiin suorissa riveissä. Tämä on pitkä kehityskulku.”

Nykyaikaisen luokkahuoneen ihanne on niin sanottu ”muuntojoustava tila”. Ei ole yhtä tapaa opettaa, ja siksi yksi ratkaisu tilankäyttöön ei riitä. Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professorin Kirsti Longan mukaan pääperiaate on, että tila sallii muokkaamisen.

”Vallitseva ajatus on joustavuus. Sen takia ei voi sanoa, mikä on yksi ja paras tapa asetella oppilaat luokkahuoneeseen. Tapoja on varmaan niin monta kuin opettajiakin”, sanoo myös Salo.

Luokkahuone on Töölön ala-asteen vanhassa kivikoulussa edelleen kotipesä. Kuten vanhoissa kouluissa yleensä, paksuseinäiset huoneet reunustavat käytäviä.

Ei ole liikuteltavia seiniä tai mukautuvia oppimisalueita, vaan 1B:llä on oma luokkansa siinä missä 5A:llakin.

”Pidämme ovia auki ja saman vuositason rinnakkaisluokkia lähekkäin, jotta voimme sekoittaa ryhmiä”, Luopio-Lemetyinen kertoo.


Vaikka rakennus ei jousta, kalusteilla voi tehdä pieniä mullistuksia.

Kesken tunnin luokkahuoneesta voi tulla ulos käytäville ja auloihin. Pienet pyöreät pöydät jakkaroineen ovat pienryhmien työskentelyä varten. Leuanvetotangot luokkien ovien välissä kutsuvat liikkumaan kesken päivän.

Lukemaan voi kellahtaa matoille lattiallekin. Matot ja suurin osa leuanvetotangoista odottavat tosin vielä paketeista purkamista.

Asennon ja työtavan vaihtelu voi estää ruudun tuijottelusta aiheutuvia niskakipuja, niin sanottua someniskaa.

”Monet lapset tykkäävät vaistomaisesti tehdä asioita vaikkapa makuullaan tai seisaallaan, mikä ei ole välttämättä huono asia. Pulpetissa istuessa saattaa olla niska kyyryssä, jos käyttää tablettia”, Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka sanoo.

Opetussuunnitelman tavoitteita tulevaisuuden luokkatiloista ylitulkitaan Salon mielestä paikoin reippaasti.

”Kuulee lukemattomia juttuja siitä, että nyt rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukaista koulua, jossa ei ole seinän seinää. Opsi ei ohjaa siihen, että kouluista tulisi avokonttoreita.”

Sitäkään ei vaadita, että jokaisessa koulussa on säkkituoleja tai riippukeinuja.

Joustavuutta on nimittäin myös se, ettei kaikki opetus tapahdu luokassa. Luokkahuone laajenee käytäville, koulun alueelle tai lähiympäristöön.

Töölön ala-asteen opettajan Sulanderin mielestä koulu on unelmapaikalla. Kunhan ekaluokkalaiset pääsevät koulun makuun, voidaan lähteä oppimaan myös koulun ulkopuolelle.

Syksyn toisena koulupäivänä on vasta laitettu omat aapiset pulpettiin, käyty vitosluokkalaisten kummioppilaiden kanssa syömässä ja pohdittu, mitä eroa on esikoululla ja ekaluokalla.


Joensuun normaalikoulun alakoulussa noin 70 nelosluokkalaista aloitti viime keväänä opiskelun suurryhmätilassa. Samoin Oulussa Pitkäkankaan koulussa alakoululaiset pääsivät jo viime lukuvuodeksi uudistettuihin koulutiloihin, joissa monitoimitilat korvasivat luokkatilat.

Vantaalla vastaava kokeilu alkoi ensi kertaa yläkoulussa viime lukuvuonna. Koulun väliaikaisissa väistötiloissa on luokkahuoneen sijaan oppimisalueita, joissa kaksi tai kolme aineenopettajaa opettaa yhtä aikaa jopa 50–75 yläkoululaista. Tätä kutsutaan yhteisopettajuudeksi.

Kengät jätetään ala-aulaan, sillä koulu on yhtä kokolattiamattoa.


Lukuvuoden toisena koulupäivänä biologian ja maantiedon opettajat Marianne Peltonen ja Terhi Hakkinen vetävät kaksoistuntia ysiluokkalaisille. Yhdeksältä alkaneella tunnilla on rauhallista, sillä viereisessä verhoilla ja lasiseinällä erotetussa tilassa ei ole opetusta.

Ysiluokkalaiset istuvat viiden ryhmissä ja katsovat videota, jonka Hakkinen on laittanut päälle.

Kun Peltonen ja Hakkinen ovat paremmin perillä oppilaidensa osaamisesta, he saattavat laittaa pöytäryhmät uusiksi. Toinen opettaja voi ohjata, toinen kiertää avustamassa.

Tällaisia voisivat olla tulevaisuuden koulut.

Vantaan kokeilu on saanut osakseen myös kritiikkiä. Isojen oppilasryhmien laittaminen avoimiin tiloihin sai osan vanhemmista pelkäämään, että häly häiritsee opiskelua.

Rehtori Pasi Majasaari sanoo, että kokeilusta on opittu, mitä täytyy tehdä toisin. Opit on viety syksyllä 2020 valmistuvan uuden koulurakennuksen suunnitteluun.

”Isot oppimisalueet ovat liian avoimia. Tarvitaan tilaa pienempiin osiin jakavia kiinteitä ja siirrettäviä kalusteita, seinäkkeitä ja kulmauksia. On otettava huomioon, miten ääni liikkuu.”

Vaikka yhteisopettajuuden on huomattu tukevan oppimista ja opettajien jaksamista, nopeasti toteutetut väliaikaistilat todettiin puutteellisiksi.

Vaikeaa voi olla sekin, että yhdessä tilassa opiskelevien eri ryhmien oppilaiden keskittyminen vaikeutuu, jos vieressä annetaan erilaisia ohjeita.

Äänimaailmat eivät saa sekoittua keskenään. Hissan hälyn on pysyttävä omalla puolellaan, bilsan omallaan. Vantaalla kahden alueen välissä ei ole välttämättä kunnollista seinää.

”Ajatus ei ole ollenkaan, että tulee halvemmaksi, kun samassa tilassa on enemmän lapsia. Vanhat jutut eivät enää toimi, mutta uusia ei ole kehitetty loppuun asti. Muokattavat tilat eivät missään nimessä saa olla ratkaisuja, joilla haetaan säästöjä”, Lonka painottaa.

Opetushallituksen projektipäällikkö Markku Lang muistuttaa, että kouluissa tarvitaan yhä luokkahuoneen kaltaista tilaa. Sellaista, jossa lapset kokoontuvat ennen kuin alkavat työskennellä yksin tai pienemmissä ryhmissä. Koulujen uudisrakentamisessa ja remonteissa tehdään yhä enemmän solualueita.


Vanhat tilat voivat Langin mukaan olla haasteellisia, sillä niiden akustiikka on suunniteltu yhden esityssuunnan mukaan. Niitä pitäisi päivittää. Jotkut lapset häiriintyvät toisia helpommin ja tarvitsevat rauhallisen nurkkauksen.

”Siitä ei saisi tulla infernaalinen meteli, että keskustellaan pienissä ryhmissä ja opitaan tekemällä projekteja. Tilat on suunniteltava niin, ettei herkkä häiriinny liikaa ja ujo uskaltaa mukaan”, Lonka sanoo.

Lasten ei myöskään ole tarkoitus juoksennella ympäri koulua miten sattuu. Vaikka oppiminen saisi uusia muotoja, opettaja on yhä käsikirjoittaja.

Töölön ekaluokkalaisten toinen koulupäivä on lyhyt, vain kolme tuntia. Lapset ovat juuri syöneet, ja luokkahuoneessa on rauhallista yhtä kännykän kilahdusta lukuun ottamatta.

Perinteiseltä vaikuttaa: kaikki istuvat, ja loppupäivän ohjelmassa on väritystehtäviä, vihkon valintaa ja liimaamisen harjoittelua.

Tausta

Ilmiöitä ja ympäri käännettyjä luokkahuoneita


Perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin alaluokilla käyttöön syksyllä 2016. Yläluokilla se otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2017–2019. Kansalliset opetussuunnitelmat muokataan aina yksittäisen koulun toimintoihin, tiloihin ja tarpeisiin sopiviksi.

Opetussuunnitelma korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana, oppiainerajat ylittäviä projekteja sekä tulevaisuuden taitoja. Oppilaan roolia oppimisen tekijänä, suunnittelijana ja arvioijana pitäisi lisätä. Iso osa opetuksesta tapahtuu luokan ulkopuolella, muualla koulussa ja kaupungilla.

Oppimaan oppiminen on sitä, että opitaan hakemaan tietoa, käsittelemään sitä kriittisesti ja arvioimaan sen tärkeyttä. Opetussuunnitelma painottaa myös laaja-alaista ja kulttuurista osaamista sekä monialaista oppimista.

Oppiainerajoja kaadetaan, keskitytään yhteen laajaan kokonaisuuteen. Kouluissa opetellaan kunnioittamaan toisia ja toimimaan yhdessä, sillä on entistä tärkeämpää tulla monenlaisten ihmisten kanssa toimeen erilaisissa ympäristöissä. Opetuksen toivotaan vastaavan tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin ja tekniikkaan.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Kouluun
 • Peruskoulu
 • Opetussuunnitelma

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Onko kuvassa näkemäsi nainen nuori vai vanha? Yksi kuuluisimmista illuusioista on elänyt vuodesta 1915 internetin keskustelupalstoille — Nyt tutkijat selvittivät sata vuotta vanhan kuvan ”jujun”

  2. 2

   Taksikuski tuijotti vaihdekeppiä, ajoi madellen ja vaati maksua käteisellä Helsingin keskustassa – Teippihuijaus paljastui, kun Inari Suomela valitti sekavasta kyydistä taksiyhtiöön

  3. 3

   Friteerattuun kanaan erikoistunut pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken tulee Suomeen

  4. 4

   ”Amerikan isäpappa” Bill Cosby tuomittiin rikoksesta, josta hän näytti pitkään selviävän rangaistuksetta – #metoo-keskustelu vaikutti todennäköisesti siihen, että syytökset otettiin nyt vakavasti

  5. 5

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  6. 6

   Love Island Suomi lätsähti täydelliseksi pannukakuksi teknisten ongelmien takia – Sub-kanavan suuren tosi-tv-satsauksen tilalla näytettiin Simpsoneita

  7. 7

   Trump jakoi YK-puheessa maailman Yhdysvaltojen ystäviin ja hyväksikäyttäjiin – video näyttää, kuinka kuulijat nauroivat presidentin väitteelle hänen hallituksensa saavutuksista

  8. 8

   Häräntappoaseen kirjoitti 17-vuotias tyttö – sellaista ei tänä päivänä nähtäisi, eikä nähdä

  9. 9

   Kyllä, Lily Allen tilasi naisprostituoidun ja harrasti seksiä Liam Gallagherin kanssa – mutta hänen muistelmissaan on kyse paljon isommista asioista

  10. 10

   Britannian työväenpuolue otti uuden ärhäkän brexit-linjan: Ovi pidettävä auki uudelle EU-kansanäänestykselle

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Onko kuvassa näkemäsi nainen nuori vai vanha? Yksi kuuluisimmista illuusioista on elänyt vuodesta 1915 internetin keskustelupalstoille — Nyt tutkijat selvittivät sata vuotta vanhan kuvan ”jujun”

  2. 2

   Taksikuski tuijotti vaihdekeppiä, ajoi madellen ja vaati maksua käteisellä Helsingin keskustassa – Teippihuijaus paljastui, kun Inari Suomela valitti sekavasta kyydistä taksiyhtiöön

  3. 3

   Harvinainen geneettinen ”lottovoitto” venytti Shawn Bradleyn 229-senttiseksi – sen pidemmäksi ei terve ihminen juuri kasva

  4. 4

   Friteerattuun kanaan erikoistunut pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken tulee Suomeen

  5. 5

   OP aloittaa kuuttatuhatta työntekijää koskevat yt-neuvottelut – Tarkoitus ei ole päästä säästöihin irtisanomisilla, vakuuttaa pääjohtaja Ritakallio

  6. 6

   Työttömät kantavat metsässä puita ilman palkkaa, mutta onko siitä ihmelääkkeeksi Suomen ongelmiin? ”Hyödyllisiä töitä, joita kukaan ei muuten tekisi”

   Tilaajille
  7. 7

   Isä jää varjoon, kun lapsi valitsee äidin – Suosikki­asetelmalle on luonnolliset syynsä, ja näin se puretaan

   Tilaajille
  8. 8

   Kyllä, Lily Allen tilasi naisprostituoidun ja harrasti seksiä Liam Gallagherin kanssa – mutta hänen muistelmissaan on kyse paljon isommista asioista

  9. 9

   Häräntappoaseen kirjoitti 17-vuotias tyttö – sellaista ei tänä päivänä nähtäisi, eikä nähdä

  10. 10

   Vaihtokuvat näyttävät, kuinka venäläisen liikemiehen ja Airiston Helmen hankkimat alueet ovat muuttuneet vuosien saatossa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Köyhien lasten hätä alkoi näkyä, kun toimeentulotuki siirtyi Kelan hoitoon – ”Tapaan lapsia, jotka ovat silmät pyöreinä, kun vien heille juustoa tai jogurttia”

  2. 2

   Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

  3. 3

   Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

   Tilaajille
  4. 4

   Krp ottanut kiinni kolmannen henkilön Turun seudun laajoissa kotietsinnöissä – ”Etsinnät sujuneet suunnitelmien mukaan”

  5. 5

   Sotilaslähde HS:lle: Airiston Helmi ollut vuosia Puolustus­voimien ja Supon tarkkailussa – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”

  6. 6

   Työelämä on ajautunut aivot turruttavaksi silpuksi, mikä ajaa kolmekymppiset työkyvyttömyyteen – Aivotutkijoiden ratkaisu on uusi työaika, ja näin se toimii

   Tilaajille
  7. 7

   Markku hakee Viipurista bensaa, seksiä ja puolisolle kukkia – Yhä useampi itärajan mies tuo myös hiv:n, mutta testeihin Markku ei mene

   Tilaajille
  8. 8

   Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

  9. 9

   ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

  10. 10

   ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Tunti sitten
  2. ”Amerikan isäpappa” Bill Cosby tuomittiin rikoksesta, josta hän näytti pitkään selviävän rangaistuksetta – #metoo-keskustelu vaikutti todennäköisesti siihen, että syytökset otettiin nyt vakavasti
  3. Pelko Malediivien syöksymisestä kriisiin väheni, kun itsevaltainen presidentti myönsi vaalitappionsa – yllätystulos voi kääntää paratiisisaarten katseen Kiinasta länteen
  4. Presidentti Niinistö vastasi YK-puheessaan Trumpille mainitsematta häntä nimeltä: Kansainvälinen yhteistyö on ”paineen alla”
  5. 2 tuntia sitten
  6. Love Island Suomi lätsähti täydelliseksi pannukakuksi teknisten ongelmien takia – Sub-kanavan suuren tosi-tv-satsauksen tilalla näytettiin Simpsoneita
  7. Airiston Helmi on ollut puolustusministeriön syynissä 2010-luvulla – mitään hälyttävää ei löytynyt
  8. Jokereille toinen peräkkäinen tappio ja ikävä takaisku – kapteeni Peter Regin loukkaantui
  9. Molemmat talousrikoksista epäillyt miehet vangittiin – Tämä tiedetään nyt saariston laajasta poliisi­operaatiosta
  10. Bill Cosby sai vähintään kolme vuotta vankeutta – tuomari nimesi hänet vaaralliseksi seksuaali­rikolliseksi
  11. Ranskan ex-pääministeri Manuel Valls loikkaa Espanjan politiikkaan pyrkimällä Barcelonan pormestariksi – lupasi jättää Ranskan pysyvästi
  12. Britannian työväenpuolue otti uuden ärhäkän brexit-linjan: Ovi pidettävä auki uudelle EU-kansanäänestykselle
  13. Näytä lisää