Kotimaa |HS seuraa

”Tietolähdetoiminta ei voi olla täysin ilmassa”, totesi entinen poliisi­ylijohtaja Mikko Paatero käräjä­oikeudelle – Tietolähteiden käytön pitäisi näkyä ”jossain paperin kulmassa”

Korkeita poliisipäälliköitä vastaan nostettujen syytteiden käsittely jatkui keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän syyttäjän kysymyssarjaan päättyy julkinen osuus tältä päivältä. Nyt siirrytään salaisiin papereihin, joten toimittajat ja muu yleisö ajetaan ulos.

Samalla päättyy myös seurantamme tältä päivältä.

Istunnot jatkuvat perjantaina, jolloin omat näkemyksensä asiasta pääsee esittämään krp:n hyllytetty päällikkö Robin Lardot.

Kiitos seurasta tältä päivältä!

Syyttäjä esittää muutaman tarkentavan kysymyksen säännösten epäselvyyksistä ja siitä, miten epäselvyyksiä on vuosien varrella selvitetty. Epäselvyydet olivat siis nousseet esille viimeistään 2009 Tomi Vuoren laatimasta muistiosta.

Ovatko säännökset niin epäselviä, että kaikki tietolähdetoiminta voidaan jättää kirjaamatta?

"Minun mielestäni ei ."

Voidaanko vuosia tietolähteenä toiminut jättää rekisteröimättä?

"Ei Poliisihallituksen ohjeiden perusteella."

Oletteko antanut jollekulle määräyksen selvittää nämä väitetyt epäselvyydet niin, että tekin ymmärrätte?

"En."

Kauanko odotitte vuoden 2009 jälkeen, että joku tulee esittelemään teille asian? Tuliko joku?

"Ei."

Aarnion asianajaja haluaa kysyä muutaman kysymyksen.

Hän kysyy tietolähdetoiminnan merkityksestä. Paatero toteaa, että tietolähteillä on tärkeä merkitys rikostutkinnassa.

Lisäksi hän kysyy, mikä on järjestelmällisen tietolähdetoiminnan (JTT) ja tietolähdetoiminnan ero.

"Pidän itseäni enemmän maallikkona, mutta mun mielestäni siinä pitää olla ero. En osaa perustella eroa", Paatero vastaa.

Nyt jatketaan entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron kuulemista. Kysymysvuoro on muilla syytetyillä ja heidän avustajillaan.

Riikosen avustaja kysyy, mistä Paatero on keskustellut Riikosen kanssa.

"Rahasta", sanoo Paatero. "Kyllä se on raha."

Nyt pidetään vartin kahvitauko.

Syyttäjä Harri Tiesmaa haluaa tehdä muutaman tarkentavan kysymyksen. Hän palaa havaintoon siitä, että Helsingin poliisi ei noudata säännöksiä. Sisäministeriö vaatii Poliisihallitukselta tähän vastausta keväällä 2013. Poliisihallituksen vastaukset olivat ympäripyöreitä eikä kaikkiin kysymksiin vastattu.

Eikö Paateroa yhtään kiinnostanut, miltä osin säännöksiä ei noudateta? Jos säännöksiä ei noudateta, eikö siinä voi olla kyse rikollisesta toiminnasta? syyttäjä kysyy.

"Ei ole poliisiylijohtajan tehtävä sitä arvioida", Paatero sanoo. Hän sanoo, että alaisena on nippu asiantuntijoita, joiden tehtävänä oli selvittää asioita.

Allekirjoitatte siis esittelijän papereita uhraamatta sille ajatusta?

Kuvittelen, että asia on selvitetty niin hyvin kuin mahdollista, Paatero vastaa.

Tiedotustilaisuudessa Paatero myös sanoi, että tietolähteen rekisteröinti vaatii tämän suostumuksen. Paatero kertoo saaneensa tämän tiedon joltakulta, joka briiffasi häntä tiedotustilaisuuteen.

Paatero ei muista, kuka häntä oli tiedotustilaisuuteen briiffannut, mutta henkilö oli Poliisihallituksen sisältä.

Syyttäjä ottaa esille Helsingin Sanomien paria päivää aiemmin julkaistun uutisen, jossa Paatero sanoo toisin. Helsingin Sanomille Paatero sanoi, että rekisteröinti on todella tarpeen eikä hän näe, että siihen tarvitaan suostumus.

Myöhemmin selvisi, että Helsingin huumepoliisilla oli ollut tietolähderekisteri, mutta yksikkö oli tuhonnut sen. Paatero kuvailee myös tätä tietoa hämmästyttäväksi.

Syyttäjä kysyy, miksi Paatero kuvaili ministeri Päivi Räsäsen (kd) järjestämässä tiedotustilaisuudessa tietolähdetoimintaan liittyvää ongelmaa vähäiseksi.

Paatero sanoo tilanteen olleen hänen osaltaan kaoottinen. (Ministeri Räsänen oli silloin ehdottanut, että Paatero harkitsisi omaa asemaansa. Ministeri ilmoitti, että hänen luottamuksensa Paateroon ja myös Riikoseen horjuu.)

Paatero kertoo tarkoittaneensa, että poliisin kokonaiskentässä asia oli vähäinen.

Tietolähdetoimintaa alettiin selvittää syksyllä 2013, kertoo Paatero.

Käynnistävä tekijä oli Helsingin Sanomien uutinen (19.11.2013). Hän arvelee, että uutista varten lehti oli haastatellut useita ihmisiä muun muassa Poliisihallituksesta, ja tämän takia asiaa alettiin selvittää poliisihallinnon sisäisesti.

Tässä selvityksessä tuli tietoon, ettei Helsingillä ollut yhtään rekisteröityä tietolähdettä.

"Hämmästyin", Paatero toteaa. Helsinki on suurin poliisilaitos, joten siellä olisi pitänyt olla jonkinlaista dokumentointua toimintaa.

Syyttäjä ottaa esille ensimmäiseen virkarikostutkintaan liittyvän tapauksen, jossa Helsingin huumepoliisin epäiltiin katsoneen sormien läpi tietolähteen rikoksia. Virkarikostutkinnan alettua Espoon poliisi määrättiin tutkimaan epäillyn tietolähteen rikokset, ja mies sai lopulta kolmen vuoden vankeusrangaistuksen.

Syyttäjä kysyy, voisiko Paateron sähköposti Riikoselle liittyä tähän tapaukseen. (Sähköpostista puhuttiin aiemmin tänään.)

Paatero muistelee, ettei sähköposti liittynyt tähän tapaukseen. Hän kertoo halunneensa, että tällaisia asioita (tarkoittanee ensimmäistä virkarikosjuttua) ei enää oikeudessa käsiteltäisi.

Laillisuuskysymykset ovat päällikön ykköskysymyksiä, Paatero sanoo.

Syyttäjä kysyy erääseen kokouspöytäkirjaan tehdystä kirjauksesta, jonka mukaan kaikkien on tinkimättömästi noudatettava pelisääntöjä. Paatero kertoo, että tällä tarkoitetaan lain ja muiden säännösten tarkkaa noudattamista.

Kuka ei olisi noudattanut? syyttäjä kysyy.

Paateron vastaus on monipolvinen. Vaihtoehdot ovat Helsingin poliisi ja krp, koska kokous koski näitä tahoja. Paatero sulkee pois krp:n. Syyttäjä huomauttaa, että jäljelle jää Helsingin poliisi.

Paateron mukaan hänelle ei missään näyttäytynyt tietolähdetoimintaa koskeva tilanne sellaiselta, että hänen olisi pitänyt itse puuttua asiaan.

Syyttäjä kysyy, onko hän kuullut Jukka Riikosen sanoneen eräässä kokouksessa, ettei Helsinki sitoudu tietolähdetoiminnasta annettuihin säännöksiin.

"On puhuttu, että Riikonen on jossain kokouksessa näin sanonut, mutta en ole kuullut tästä. Erilaisia käsityksiä on esitetty, mutta mulla on sellainen kokemus, että siitä huolimatta Poliisihallituksen määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. En tee tästä sellaista tulkintaa, että näitä ei noudateta. "

Paateron mukaan hänelle olisi pitänyt raportoida, jos säännöksiä ei noudateta. Tällaista raportointia ei ole tullut.

Muistiossa kerrotaan myös yksittäisten poliisimiesten asenneongelmista. Paatero sanoo uskovansa, että kyse on samoista ihmisistä, jotka olivat mukana ensimmäisessä virkarikostutkinnassa.

Oliko Jari Aarnio yksi näistä? syyttäjä kysyy.

"En pysty siihen vastaamaan. En ole Aarnion kanssa keskustellut missään vaiheessa."

Paateron mukaan vikaa ei ollut pelkästään Helsingin poliisissa vaan myös krp:ssä.

"Yksin ei voi tapella, siinä on aina kaksi osapuolta. Henkilöiden välinen kemia ei kohdannut joidenkin osalta."

Hänen tietoonsa ei kuitenkaan tullut, että krp olisi kieltäytynyt luovuttamasta tietoa kuten Helsingin huumepoliisi teki.

Syyttäjä kysyy, oliko Paatero yhteydessä Riikoseen näistä valvontaan liittyvistä havainnoista.

Polveilevan vastauksen jälkeen lopputulos on, että ei ole ollut yhteydessä.

Paateron mukaan hän ei ole myöskään viestittänyt Poliisihallituksen sisällä, että ongelmiin pitäisi puuttua.

"Sellaista roolia en katso itselläni olevan. "

Paatero uskoo, että muistiosta ilmenevät tiedot olivat jo laajasti tiedossa. Hän sanoo kuvittelevansa, että hänen omat tietonsa olivat selvästi vähäisemmät.

Vuori kiinnitti huomiota muistiossaan siihen, että Poliisihallituksen alaiset yksiköt ovat saaneet toimia "kohtuullisen valvonnatta". Paatero sanoo, että hän ymmärsi tällä tarkoitettavan Helsingin poliisilaitosta ja kaikkia muita poliisilaitoksia.

Kuka on tässä tapauksessa laiminlyönyt valvonnan? syyttäjä kysyy.

"Jos joku olisi toiminut lainvastaisesti, sen olisi pitänyt lähteä lähiesimiehestä eteenpäin. Se edellyttää, että olisi tulkittu, että kyse on lainvastaisuuksista", Paatero.

Syyttäjä ruuvaa tarkempaa vastausta: ketkä ovat siis jättäneet valvomatta.

Paatero ei halua ottaa kantaa siihen, onko valvottu vai ei. Kaikki lähtee kuitenkin lähiesimiehestä.

Paatero sanoo, että hänen mielestään tietolähdetoiminta ei voi olla täysin ilmassa oleva asia, vaan "jossain paperin kulmassa "täytyy olla tietoa.

Hän ei kuitenkaan pyytänyt ketään selvittämään Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaa Vuoren muistion jälkeen.

"Kuvittelin, että siihen liittyvät selvittäjät ovat lähinnä laillisuusvalvojat."

Paatero ei ollut erikseen yhteydessä Poliisihallituksen laillisuusvalvontaan, jotta asioiden selvittämiseksi ryhdytään toimenpiteisiin.

Syyttäjä ottaa puheeksi Tomi Vuoren muistion. Siinä mainittiin ongelmana muun muassa tiedottajarekisterin puuttuminen.

Paateron mukaan tiedottajarekisteriä yritettiin tehdä pitkään, mutta esimerkiksi tietojärjestelmän ongelmien takia asia venyi.

Paatero kertoo olettaneensa, että prosesseissa (Paatero tarkoittanee huumepoliisien ensimmäistä virkarikostutkintaa ja siihen liittyviä prosesseja) selvitetään mahdolliset lainvastaisuudet.

"Mulle ei koskaan tullut tietoa tai ajatusta, että joku syyllistyisi suoraan lainvastaisuuksiin."

Jos teille olisi tullut tieto, että Helsingin poliisissa toimitaan lainvastaisesti, miten olisi pitänyt menetellä, syyttäjä Mari Mattila kysyy.

Paateron mukaan hän ei suoraan olisi puuttunut, mutta ilman muuta siitä olisi keskusteltu rikostorjuntayksikön kanssa, ja asia olisi siirretty syyttäjille.

Paatero määrittelee, että hän oli Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikoseen nähden hallinnollinen esimies. Hän muun muassa kävi Riikosen kanssa kehityskeskustelut.

Kun vuoden 2008 Salpa-määräys uudistettiin vuonna 2013, kyse oli Paateron mukaan päivittämisestä.

"Sen kummallisemmaksi mä en sitä kokenut", Paatero toteaa.

Täsmennykset koskivat hänen mukaansa esimerkiksi kirjaamista.

Tämä yli 90 päivää vanha arkistoartikkeli kuuluu HS Digi -tilaukseen
Vaihda HS Mini -tilauksesi helposti HS Digiin
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  2. 2

   Suvi Pitkänen kärsii yhä epäonnistuneesta huulten täyttämisestä – pistoshoitojen seurauksena voi olla jopa sokeutuminen

  3. 3

   10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana traagisesti kuolleen hevikitaristin elämä katkesi tragediaan, johon niin moni taiteilija on kaatunut

   Tilaajille
  4. 4

   Espoolaislähiössä tapahtuu kummia: Kauaksi keskikaupungin vilinästä on syntynyt kivijalkakauppojen keskittymä

  5. 5

   Putkiremontti ilmaiseksi – Anna-Liisa Kuisman taloyhtiö sai omituisen hyvän tarjouksen, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

  6. 6

   Opettajat kapinoivat omaa järjestöään vastaan työajan muutoksista – ”Palkka laskee jopa 9 000 euroa vuodessa”

  7. 7

   Palvelutalon työntekijä pakotti Alzheimeria sairastavan vanhuksen seksuaaliseen tekoon – Sai 60 päivän ehdollisen tuomion

  8. 8

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  9. 9

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  10. 10

   Vastapuoli ei ole paha, vaikka olisi eri mieltä – tervetuloa kuplasi ulkopuolelle!

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  2. 2

   Espooseen rakennettiin kauppakeskittymä, jonne ei pääse kävellen eikä polkupyörällä – Suojatie johtaa ojaan

  3. 3

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  4. 4

   Selvitys paljasti lohduttoman tilanteen: Tuhansien talojen jätevedet valuvat suoraan luontoon Helsingin seudulla

  5. 5

   Kukaan ei tiedä, miksi tämä talo on suojeltu – Helsingin valtaväylien puristuksessa pakkohuutokaupataan 100-vuotiasta mökkiä

  6. 6

   Pariskunta luuli ostaneensa 500 neliön omakotitalon Helsingistä, todellinen huoneistoala olikin vain 360 neliötä – Hovioikeus pani pisteen erikoiselle riidalle

  7. 7

   Monet pojat harrastavat huonoa seksiä, koska eivät kuuntele tyttöjä, sanoo kehutun seksioppaan tehnyt kirjailija

  8. 8

   Sadattuhannet suomalaiset kärsivät pakon­omaisen virtsaamisen tarpeesta, ja ihminen voi myös ehdollistaa itsensä pissahätään – Apu saattaa löytyä elin­tapojen muutoksesta

   Tilaajille
  9. 9

   Opettajat kapinoivat omaa järjestöään vastaan työajan muutoksista – ”Palkka laskee jopa 9 000 euroa vuodessa”

  10. 10

   Suomalaisyhtiö lähti kokeilemaan näkemäänsä markkinarakoa – Amerikkalaiset sijoittajat antoivat 175 miljoonaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Karski moottoripyörämies lähestyi minua parkkipaikalla eikä jättänyt perääntymiselle tilaa – hetken päästä seisoimme vaiti ja näin, millainen voima piilee eläimessä

  2. 2

   Sofia Pahtela aloitti työt bussikuskina maanantaina ja nousi heti ilmiöksi – Selitys on yksinkertainen

  3. 3

   Lauri Markkasesta voi tulla kaikkien aikojen suomalais­urheilija – HS:n erikois­artikkeli näyttää, mikä tekee nuoresta kori­palloilijasta niin poikkeuksellisen

  4. 4

   Ostaja löi sokkona pöytään voittavan tarjouksen Kivihaan 100-vuotiaasta puutalosta – Kohta alkoi kaduttaa

  5. 5

   ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

   Tilaajille
  6. 6

   Teemu ja Sirpa Selänne kohahduttivat ystävyyssäännöllä ja paljastivat erikoisen ilmiön – miehen ja naisen välinen ystävyys ei ole aivan yksinkertaista, kertoi tuhat lukijaa

   Tilaajille
  7. 7

   Oli huippulukio, oli harrastukset, oli liikaa intoa ja liian vähän aikaa – Ja niin Elena Shemyakin mieli hajosi

   Tilaajille
  8. 8

   ”Koen elämäni menneen hukkaan” – Lasten saamista katuvat naiset piilottavat ajatuksensa jopa puolisoiltaan

  9. 9

   Punnerrustesti ennustaa sydänterveyttä – yksinkertaisen testin voi tehdä missä ja koska vain

  10. 10

   Keskellä espoolaista lähiötä on valtava kivilinna, johon kuuluu 200 metriä omaa uimarantaa

  11. Näytä lisää