Kotimaa

Yksinhuoltajien epätoivo, yrittäjien ulosottokierre, häpeä kolmannessa polvessa – HS kysyi asiantuntijoilta, miten niukkuudessa eläviä voitaisiin auttaa

Useista sosiaalialan järjestöistä arvioidaan HS:lle, että perusturvan nostaminen olisi paras keino köyhyyden ja niukkuuden nujertamiseksi. Kyse ei kuitenkaan ole vain rahasta, huomauttaa sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.

Perusturvaa pitäisi korottaa – ja selvästi. Näin ajattelee moni sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustajista, joilta HS kysyi keinoja niukkuuden nujertamiseksi.

HS kysyi lukijoilta viime keväänä, kuinka niukkuus – vähävaraisuus, köyhyys, pitkäaikainen rahapula – on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kyselyyn vastasi 4 000 ihmistä. HS kirjoitti kyselyn tuloksista sunnuntaina.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Lue lisää: 4000 talousahdingossa elävää vastasi HS:n niukkuuskyselyyn. Vastauksista vyöryi niin paljon vihaa ja itsetuhoisuutta, että kokeneet tutkijatkin järkyttyivät.

Tähän juttuun haastatelluista asiantuntijoista enemmistö nosti heti ensimmäisenä esiin sosiaalietuudet. Ne eivät riitä kaikkien tarpeisiin, ja useisiin etuuksiin viime vuosina tehdyt indeksijäädytykset ovat pahentaneet tilannetta, moni katsoi. Jäädytysten myötä tuet pysyvät samalla tasolla, vaikka elinkustannukset kasvavat.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Joissakin vastauksissa esiin tuli myös byrokratian ja ”tukiviidakossa” luovimisen raskaus. ”On hyvin raskasta hakea apua ja kuulla eri luukuilla, että on väärässä paikassa”, Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta sanoo.

Myös tukijärjestelmän rakenteissa nähtiin ongelmia. ”Ihmiset tippuvat perusturvan verkkojen välistä esimerkiksi silloin, kun ovat sairauden tai vamman takia työkyvyttömiä, mutta eivät kuitenkaan pääse työkyvyttömyyseläkkeelle. Silloin ei saada mistään mitään”, sanoo asiantuntija Tiina Saarela Kirkon diakonia- ja sielunhoidonyksiköstä.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) erityisasiantuntijan Anna Järvisen mukaan matala perusturvan taso johtaa siihen, että liian moni putoaa pysyvästi toimeentulotuelle, jonka olisi tarkoitus olla väliaikainen turvaverkko. Se passivoi ja lannistaa, kun tuesta vähennetään pienetkin lisätulot lukuun ottamatta pientä työtulojen suojaosuutta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Toimeentulotuki vaatii jatkuvaa kuittirumbaa. Ja jos puhutaan, että etuuksien pitäisi olla kannustavia, niin toimeentulotuessa on kyllä pahimmat loukut”, Järvinen sanoo.

Suomalaisen köyhyyden ongelma piilee siinä, että erityisesti toimeentulotukeen joudutaan turvautumaan pitkäaikaisesti, toteaa myös sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta.

Hän muistuttaa, että perusturvaan ja etuuksiin on osittain tullut myös pientä parannusta. Muun muassa vähimmäismääräisiä sairaus- ja vanhempainpäivärahoja korotettiin tämän vuoden alusta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään rahasta, Hiilamo huomauttaa. ”Kyse on siitä, miten ihmiset kokevat elämän merkitykselliseksi”, hän sanoo.

Hän ei halua väheksyä ihmisten kokemusta niukkuudesta, mutta toteaa että yhteiskunta on mennyt siihen, että ihmiset vertaavat itseään toisiinsa ja kokemus osattomuudesta korostuu.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Parasta olisi että kaikilla työikäisillä ja -kykyisillä olisi työpaikka. Näin ei kuitenkaan ole, vaan työmarkkinoista on tullut ihmisiä jakava tekijä.

Ajatuksena on perinteisesti ollut se, että työmarkkinoiden kautta ihminen tulee osaksi yhteiskuntaa ja työyhteisöä, löytää elämälleen merkityksen ja tuottaa siinä ohessa verotulojakin. Työmarkkinat eivät kuitenkaan tätä lupausta lunasta.

Tästä syystä Hiilamon johtama työryhmä päätyi aiemmin suosittelemaan osallistumistuloa. Sen Hiilamo nostaa esiin nytkin.

Osallistumistulo olisi tarkoitettu henkilöille, joilla ei syystä tai toisesta mahdollista elättää itseään palkkatyöllä.

”Vaikka Suomen perusturva on aika niukka, se on kuitenkin kansainvälisessä vertailussa kohtuullisen hyvällä tasolla.”

Osallistumistulo mahdollistaisi sosiaaliturvaa isommat tulot, jos ihminen osallistuu yhteisöä hyödyttävään toimintaan. Se voisi olla vapaaehtoistyötä, opiskelua tai harrastustoimintaa.

Suuruudeltaan osallistumistulo olisi nykyisen työmarkkinatuen suuruinen eli keskimäärin 697 euroa kuukaudessa. Toisin kuin perustulossa, kieltäytyminen pudottaisi tuen toimeentulotuen perusosan tasolle.

Hiilamo huomauttaa, että työssä käyvien köyhyys on Suomessa kansainvälisesti verrattuna harvinaista.

”Lähinnä se kohdistuu pienipalkkaisimpiin ammatteihin alueilla, joilla asumiskustannukset korkeat.”

Tai tilanteisiin, joissa on velkoja. Silloin ei tulojen nostaminenkaan kuitenkaan riitä, Hiilamo huomauttaa.

Pienituloisia eläkeläisiä puolestaan kurittavat eniten terveydenhuollon maksut, jotka ovat kansainvälisessäkin vertailussa korkeat.

”Maksukatot ovat asetettu niin korkealle, että ne saavuttaakseen pitää ensin elää pitkään melkoisessa niukkuudessa.”

Kestävä ratkaisu olisi siten terveydenhuollonmaksujen alentaminen, ei välttämättä eläkkeiden korottaminen.

Asiantuntijat nostaisivat perusturvan tasoa

Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto:

”Järjestelmä on aika moralistinen. Tuntuu, että lähtökohtana on, että kyse on ihmisten laiskuudesta tai saamattomuudesta. Lapsiperheköyhyys johtuu monista tekijöistä. Taustalla voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmia tai muu sairaus, joihin ei ole saanut tarpeeksi apua. Toinen yleinen tekijä voi olla toisen asteen koulutuksen puuttuminen.”

”Pitäisi olla yksilöllisiä palvelupolkuja, joissa otettaisiin huomioon koko perheen ja sen jäsenten tarpeet. Nykyisellään järjestelmä on aika kaavamainen. Esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotukea saavien kohdalla voitaisiin tarkastella, millaisia palveluita ja etuuksia tarvitaan, jotta tilanne saataisiin korjattua pidemmällä aikavälillä.”

”Yksinhuoltajien tilannetta parantaisi elatustuen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusten korottaminen. Lisäksi työn ja perheen yhteensovittamista tulisi helpottaa ja lapsiperheiden palvelut ylipäätään tehdä joustaviksi.”

Päällikkö Maria Viljanen, SPR:n Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö

”Pienimpiä tukia pitäisi korottaa. Joulukuussa eduskunta päätti taas jäädyttää useiden etuuksien indeksikorotuksia. Jos elinkustannukset nousevat koko ajan, mutta tuet eivät nouse samaan aikaan, kyllähän se tarkoittaa varsinkin pienimpien tukien leikkaantumista. Niillä ei elä.”

”Köyhyys johtaa usein myös eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Yhteisöjen luominen ja ihmisten tukeminen, jotta he saisivat sosiaalista pääomaa ja verkostoja, voisi myös lievittää ihmisten kokemusta niukkuudesta ja köyhyydestä. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ei kuitenkaan ole ratkaisu, vaan kyllä ihmisellä pitää olla myös rahaa jolla elää.”

Asiantuntija Tiina Saarela, Kirkon diakonia- ja sielunhoidon yksikkö

”On aivan selvää, että perusturva on liian alhainen ja nostoa pitäisi olla reilusti. Jos sattuu jotain yllättävää, kuten sairautta tai työttömyyttä, monen talous kaatuu, kun perusturva ei riitä kattamaan edes minimitarpeita. .”

”Toinen iso asia on asumisen kalleus. Esimerkiksi takuueläke menee Helsingissä kutakuinkin kokonaan asumiseen. Lisäksi hallitus on tehnyt monia sellaisia leikkauksia, kuten tukien indeksijäädytyksiä ja lapsilisien leikkauksia, jotka kohdistuvat usein samoihin kotitalouksiin.”

Toiminnanjohtaja Heikki Hursti, Hurstin Apu ry

”Perusturva olisi nostettava sellaiselle tasolle, että ihmiset pystyvät ja jaksavat elää sillä. Mielestäni on väärin, että tukien varassa eläviä aletaan syyllistää. Esimerkiksi työttömiä pakotetaan menemään parin, kolmen kuukauden kursseille. Sen jälkeen he ovat kurssin käyneitä ja edelleen työttömiä. Miten se heitä auttaa?”

”Hallituskin on tehnyt jatkuvasti leikkauksia niiltä, jotka eniten kärsivät. Esimerkiksi eläkkeitä on jäädytetty ja opintotuki otettu indeksistä pois. Pitäisi olla niin, että kun kulut nousevat, myös tuet nousevat samassa suhteessa. Mistä rahat otetaan? En usko, että siitä tulee ongelmaa, jos vain tahtoa löytyy.”

Toimitusjohtaja Juha Pantzar, Takuusäätiö

”Ihan ensimmäinen asia olisivat perusturvan ja viimesijaisten etuuksien tasokorotukset. Perusturvan taso on alhainen ja elinkustannuksiin nähden tavattoman jälkeenjäänyt. Siihen kytkeytyy myös viimesijaisten etuuksien, kuten toimeentulotuen, matala taso.”

”Tämän jälkeen pitäisi remontoida koko sosiaaliturvajärjestelmä. Tällä hetkellä järjestelmä aiheuttaa jo itsessään erilaisia loukkuja. Sitä pitäisi yksinkertaistaa, saada nopeammin reagoivaksi ja ihmisten tarpeet tunnistavaksi.”

”Järjestelmän tulisi huomioida erilaiset elämäntilanteet nykyistä nopeammin. Meillähän on ihmisiä, jotka ovat osan aikaa töissä ja osan erilaisilla etuuksilla. Nämä pitäisi sovittaa yhteen.”

Erityisasiantuntija Anna Järvinen, Soste (Suomen sosiaali ja terveys ry)

”Perusturvan tasoa tulisi korottaa viivytyksettä. Lisäksi etuusjärjestelmää pitäisi kehittää siihen suuntaan, että maksatuskatkoksia olisi vähemmän eikä kukaan putoaisi eri etuuksien väliin.”

”Myös tukien kohdistamisen keinoja tulisi miettiä. Esimerkiksi yksinhuoltajien tilannetta voitaisi pyrkiä helpottamaan tarkistamalla muun muassa eri tukien lapsi- ja yksinhuoltajakorotuksia. Toisen asteen koulutuksen tulisi olla aidosti maksuton, ja esimerkiksi pienituloisten perheiden lasten harrastusmenoja voitaisiin korvata enemmän harkinnanvaraisena toimeentulotukena.

”Myös elinkustannuksiin voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuuosuudet tulisi pitää matalana ja pienituloisimpien kohdalla poistaa kokonaan. Asumisen hintaan taas voisi vaikuttaa esimerkiksi rakentamalla lisää edullisia vuokra-asuntoja.”

Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto

”Kaikkein kiireellisintä olisi katkaista lapsiperheiden köyhyys ja köyhyyden jatkuminen sukupolvesta toiseen. Siihen tarvitaan sekä perusturvan parantamista että tukea ja palveluita lapsiperheille. Lasten pitää päästä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ja myös pysyä siellä mukana.”

”Nostaisin pienituloisten lapsilisiä selvästi, esimerkiksi 200 eurolla, ja korottaisin minimipäivärahoja. Tarkistaisin yksinhuoltajakorotuksia ylöspäin eri perusturvan muodoissa. Moni kokee, että on yksin eikä pysty hakemaan apua, kun sitä pitäisi hakea toistuvasti ja useasta paikasta. Esimerkiksi Kelan tukia hakiessa pitäisi auttaa nykyistä paremmin myös muiden palveluiden piiriin.”

”Kun tukia myönnetään, velkojen lyhentämistä ei välttämättä oteta huomioon menoina. Yksi keino olisi vahvistaa sosiaalisen luototuksen toimintamalleja, joissa esimerkiksi kaupunki myöntäisi kohtuukorkoista lainaa muiden velkojen maksamiseksi.”

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Miksi ihmiset vain näpräävät kännyköitään bussissa? Kuljettaja Raimo Lampea asia vaivasi niin paljon, että hän päätti tehdä jotain

  2. 2

   Näin meidät huijattiin juomaan vaikka ei ole jano – liika juominen on vaarallista urheilussa, ja muillekin se on turhaa

   Tilaajille
  3. 3

   Maanantaina Suomessa voi nähdä harvinaisen kuunpimennyksen – Lähetä kuvia ruosteenpunaiseksi värjäytyvästä kuusta HS:lle

  4. 4

   Tein vuosia sitten väärän valinnan opiskelu­paikasta ja nyt saan siitä rangaistuksen

  5. 5

   Maanantai on kouluissa isojen ruoka-annosten päivä – asian­tuntijat näkevät ilmiön taustalla useita syitä

  6. 6

   Suomi laittoi miljoonia euroja saksalaisiin ruoka­messuihin – HS kiersi Suomen osaston berliiniläisen ruoka­gurun kanssa, tällainen on hänen tuomionsa

  7. 7

   Heistä piti tulla super­tähtiä, mutta toisin kävi – Kolme suomalaista ykkös­kierroksen NHL-varausta kertoo HS:lle, miksi ura ei auennutkaan

   Tilaajille
  8. 8

   Suomeen on jo saattanut levitä uusi peto – ensi­havainto kulta­sakaalista voidaan tehdä hetkenä minä hyvänsä

  9. 9

   Keskellä Helsinkiä on talo, jonka lattian alta paljastui aikakapseli täynnä 300 vuoden takaista elämää

  10. 10

   Lesken oikeudet ovat suurin perinnön­jakoon liittyvä harha­käsitys – ”Kaiken­laiset epäilykset aiheuttavat verisiä riitoja”, sanoo asianajaja

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Keskellä Helsinkiä on talo, jonka lattian alta paljastui aikakapseli täynnä 300 vuoden takaista elämää

  2. 2

   Entä jos lentämisen sijasta matkustaisi Málagaan, Berliiniin tai New Yorkiin maitse ja meritse? Laskimme päästöt, hinnat ja matka-ajat

  3. 3

   Lesken oikeudet ovat suurin perinnön­jakoon liittyvä harha­käsitys – ”Kaiken­laiset epäilykset aiheuttavat verisiä riitoja”, sanoo asianajaja

  4. 4

   Toimittaja Lea Pakkanen matkusti läpi Venäjän ja huomasi olevansa ruumiiden keskellä – Pienessä siperialais­kylässä valkeni Pakkasen suvun salaperäinen painajainen

   Tilaajille
  5. 5

   Maanantaina Suomessa voi nähdä harvinaisen kuunpimennyksen – Lähetä kuvia ruosteenpunaiseksi värjäytyvästä kuusta HS:lle

  6. 6

   Kommentti: Poika­koulun oppilaat nöyryyttivät alkuperäis­kansan aktivistia – Video tapauksesta on herättänyt järkytystä, koska se kertoo Yhdys­valtojen poliittisesta ilmapiiristä

  7. 7

   Ahtaasti asuminen on yleistymässä, ja Helsingin Alppilassa asuvat Estradat ovat siitä osoitus – neli­henkisen perheen kodissa on vain keittiö ja makuu­huone

  8. 8

   Suomeen on jo saattanut levitä uusi peto – ensi­havainto kulta­sakaalista voidaan tehdä hetkenä minä hyvänsä

  9. 9

   Poliisi: Taksikuski tunkeutui asunnolle Turussa, asiakas joutui seksuaalirikoksen uhriksi

  10. 10

   Lähes kaikki kuntohiihtäjät sortuvat kahteen perusvirheeseen, jotka korjaamalla eteneminen helpottuisi hetkessä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nämä sanat kannattaisi sanoa monelle vanhemmalle, vaikka minut ne saivatkin itkemään

  2. 2

   Vuoden paras Fingerpori -äänestys keräsi yli 23 000 ääntä – ”Hieno valinta”, toteaa Pertti Jarla yleisön suosikista ja paljastaa omansa

  3. 3

   Pilapiirtäjä Ville Ranta teki piirroksen Oulun seksuaali­rikoksista ja sohaisi muurahais­pesään – Facebook jäädytti tilin, mutta se ei Rantaa hetkauta, sillä hän ei ole ensi kertaa asialla

  4. 4

   Sähköhammasharjakin voi jättää hampaat likaisiksi – yleinen harjaustekniikka pilaa koko sähköharjan idean, sanoo asiantuntija

  5. 5

   Keskellä Helsinkiä on talo, jonka lattian alta paljastui aikakapseli täynnä 300 vuoden takaista elämää

  6. 6

   Autoista tuli niin hyviä, että kuljettajien ajotaidot romahtivat – tämä perusasia unohtuu monelta ja talvella sen kuulee lähes joka risteyksessä

  7. 7

   Tältä näyttää Redi arkisena aamu­päivänä – Yrittäjät kertovat, miltä kauppa­keskuksen tilanne vaikuttaa nyt

  8. 8

   Tällainen on kahdeksan lapsen hyväksikäyttö­tapaus: Kalliolaismies saalisti tyttöjä Instagramissa – Tuomittu pyysi 14-vuotiasta tyttöä vaikenemaan seksistä

  9. 9

   Kampaaja Petri Puhakka joi itsensä väsyksiin, haki voimaa amfetamiinista, vihasi itseään peilin edessä ja joi lisää – Sitten esimies sanoi oikeat sanat

   Tilaajille
  10. 10

   Keksijänero loi miljardituotteen ja joutui tyttärensä syrjäyttämäksi – Suomalaista Polaria ja sen perustajan traagista kohtaloa ympäröi hiljaisuuden muuri

   Tilaajille
  11. Näytä lisää